Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Aktualności

Czytam, bo lubię! - IV edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „Czytam, bo lubię”.

Tematem  pracy konkursowej jest wiersz o tematyce związanej z książką, biblioteką, czytelnictwem.

Celem konkursu jest: rozwijanie twórczości literackiej, popularyzacja czytelnictwa, promocja uzdolnionych uczniów poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów na stronie internetowej biblioteki.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Uczestnik może zgłosić do konkursu  1 utwór  za pośrednictwem opiekuna - nauczyciela ze swojej szkoły.

Prace należy składać w terminie do 05.04.2019 roku (osobiście lub drogą pocztową).

Regulamin konkursu; zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie wizerunku. Plakat do pobrania.

 

Projektowanie stron internetowych