Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


Dziecko zdolne – Rok Odkrywania Talentów 2010/2011 - zestawienie bibliograficzne w wyborze
 

Źródła: katalogi i kartoteki PBW
Zasięg chronologiczny: 1986-2011
Ilość opisów: 161
Układ :    Książki: poz. 1-28
      Artykuły z czasopism : Rozpoznanie i charakterystyka dziecka zdolnego poz. 29-40
                             Praca z uczniem zdolnym poz. 41-136
                             Kształcenie uzdolnień kierunkowych poz. 137-148
                             Zdolności - badania poz. 149-161
Książki:


  1.   Aktywność
Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 211, [1] s. : nuty, rys. ; 24 cm. - ISBN 83-02-03431-2
Sygnatura: cz52286/XX


  2.   Annales
Annales Pedagogicae : Nova Sandes - Presoves III. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 159 s. : il. ; 25 cm. - Tekst w różnych językach. - ISBN 978-83-60822-84-5
Sygnatura: 66078, 66079


  3.   Bates, Janet
Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday. -Warszawa : Wydaw. K.E.LIBER, 2005. - 81 s. ; 21 cm. - Aneksy .- Bibliografia. - ISBN 83-60215-05-7
Sygnatura: 62387


  4.
   Bednarkowa, Wiga
O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. - 155 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61309-42-0
Sygnatura: 66460, cz66459/XXI


  5.   Drouin, Cecile
Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka / Cecile Drouin, Alain Dubos; tł. Magdalena Oślicka. - Otwock : Dobrucki i Malicki DMS, 1993. - 219 s. ; 18 cm. - ISBN 83-900679-1-6
Sygnatura: 54225, cz54224/XX


  6.
   Eby, Judy W.
Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 213 s. ; 24 cm. - (Literatura Pedagogiczna). - ISBN 83-02-07025-4
Sygnatura: 58026, 58027, cz57903/XXI


  7.   Gardner, Howard
Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce / Howard Gardner; przekł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, 2002. - 399 s. ; 21 cm. -Bibliografia . - Aneksy. - ISBN 83-7278-029-3
Sygnatura: 61892


  8.   Giza, Teresa
Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świetokrzyskiej, 2006. - 359 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7133-295-5
Sygnatura: 63160


  9.
   Kujawiński, Jerzy
Postęp pedagogiczny w szkole / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008. - 157, [1] s. : il. ; 25 cm. -Bibliografia. - ISBN 978-83-232-1867-8
Sygnatura: cz64843/XXI


  10.   Landau, Erika
Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 2005. - 210, [2] s. ; 20 cm. - (Wychowanie bez Porażek). - Bibliografia. - ISBN 83-211-1666-3
Sygnatura: 63287


  11.   Lewis, David (1942- )
Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z ang. przetł. Katarzyna Górska-Łazarz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. -221, [3] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 221-[222]. - ISBN 83-200-1278-3
Sygnatura: cz49206/XXI, 49207

   12.   Lewowicki, Tadeusz (1942- )
Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 205, [2] s. ; 20 cm. -Bibliografia. - ISBN 83-02-00412-X
Sygnatura: 52419


   13.   Nosal, Czesław Sławomir (1942- )
Psychologiczne modele umysłu / Czesław S. Nosal. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 445, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Psychologii Współczesnej). - Bibliogr. s. 415-433. - ISBN 83-01-09293-9
Sygnatura: 51121, 51122, 51673

    14.
   Nowaczyk, Czesław
Uczeń zdolny / Czesław Nowaczyk. - Jelenia Góra : IKN-ODN, 1988
Sygnatura: 4207br/XXI
 

15.   Osobowościowe
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer,Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - 253 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 978-83-231-2549-5
Sygnatura: 66462
 

 16.   Osobowościowe
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - 217 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-231-2550-1
Sygnatura: 66463
 

17.   Partyka, Mirosława
Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1999. - 172 s. : rys. ; 24 cm. -Bibliografia. - ISBN 83-86954-37-X
Sygnatura: 59156


  18.
   Partyka, Mirosława
Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 16 s. : fot. ; 21x15 cm. - (One są wśród nas). - ISBN 83-86954-54-X
Sygnatura: 8471Br, 60159


  19.   Popek, Stanisław (1936- )
Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH / Stanisław Popek. - [Lublin] : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [1990]. - 91 s. : 2 rys., 1 wykr. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-227-0308-2
Sygnatura: cz56516/XX, 56517, 56518


  20.   Psychologia
Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 200 s. ; 21 cm. -Bibliografia .- Indeksy. - ISBN 83-01-14189-1
Sygnatura: 61466, cz61676/XX


  21.   Rimm, Sylvia B. (1935- )
Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 388, [4] s. ; 20 cm. -(Psychologia, Pedagogika). - Bibliografia. - ISBN 83-02-05395-3
Sygnatura: cz55250/XXI, 55251, 55300, 55493


  22.   Salcher Andreas
Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009. - 255, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7586-011-5
Sygnatura: 65105


  23.
   Sękowski, Andrzej E.
Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2000. - 242 s. ; 24 cm. -(Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 57). - Bibliografia. - ISBN 83-87703-91-5
Sygnatura: 58990


  24.   Shuter-Dyson, Rosamund
Psychologia uzdolnienia muzycznego / Rosamund Shuter-Dyson, Clive Gabriel ; tł. z ang. Ewa Głowacka i Kacper Miklaszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 343, [1] s. : nuty., rys., wykr. ; 24 cm. -Bibliogr. s. 304-328. - ISBN 83-02-02964-5
Sygnatura: cz51885/XVII


  25.   Tyszkowa, Maria (1932-1993)
Zdolność, osobowość i działalność uczniów / Maria Tyszkowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 416, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 396-41. - ISBN 83-01-09239-4
Sygnatura: 51058, cz51059/XX


  26.   Wybrane
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T.1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - 359 s. ; 24 cm. - Indeks nazwisk. - ISBN 83-7308-660-9
Sygnatura: 63291, 63356


  27.   Wybrane
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T.2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - 392 s. ; 24 cm. - Indeks nazwisk. - ISBN 83-7308-661-7
Sygnatura: 63292, 63357


  28.   Zimmerman, Barry J.
Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S.Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 127 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Wychowawcy). -Bibliografia. - ISBN 978-83-7489-150-9
Sygnatura: 65106


Artykuły z czasopism


Rozpoznanie i charakterystyka dziecka zdolnego

  29.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // REMEDIUM. -2002, nr 3, s. 10-12
Ogólna charakterystyka dziecka uzdolnionego, identyfikacja uzdolnień, rodzinne uwarunkowania twórczości.
  30.   Bernacka, Ryszarda E.
Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ryszarda E. Bernacka // REMEDIUM. - 2002, nr 5, s. 8-9
Postawy rodzicielskie wspomagające rozwój uzdolnień.
  31.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Zdolność i uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // REMEDIUM. - 2001, nr 11, s. 8-9
Co to jest zdolność, hierarchiczny układ pojęć: talent, twórczość, geniusz.
  32.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2009, nr 1, s. 99-108
  33.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 5-10
Definicja zdolności. Rozpoznawanie uzdolnień.
  34.   Białobrzewska, Paulina
Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 21-26
  35.   Czarniawska, Ewa
Metapoznanie a inteligencja - przegląd poglądów teoretycznych i wyników badań / Ewa Czarniawska // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2006, Tom 49, nr 42, s. 119-139
  36.   Dobosz, Mariola
Zdolny czy inteligentny? / Mariola Dobosz // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 5, s. 24-25
  37.   Karwowski, Maciej
Zdolny, czyli jaki? / Maciej Karwowski // MERITUM. - 2006, nr 1, s. 9-12
Problemy definicyjne, sposoby wspomagania zdolności.
  38.   Kuczyńska, Beata
Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // EDUKACJA I DIALOG. -2004, nr 2, s. 56-57
Definicja problemu.
  39.   Kuczyńska, Beata
Skąd się biora zdolne dzieci? / Beata Kuczyńska // EDUKACJA i DIALOG. -2002, nr 5, s. 38-39
  40.   Limont, Wiesława
Zdolni do wszystkiego / Wiesława Limont // CHARAKTERY. - 2003, nr 10, s. 8-13
Rodzaje zdolności, koncepcje zdolności, myślenie twórcze.

Praca z uczniem uzdolnionym


  41.   Bernacka, Ryszarda E.
Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda E. Bernacka // REMEDIUM. -2002, nr 10, s. 10-11
Optymalny model nauczyciela dla ucznia zdolnego.
  42.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Szybciej, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 113-122
  43.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 107-116
  44.   Biernacka-Bryk, Anna
Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // BIBLIOTEKARZ. -2009, nr 10, s. 8-12
  45.   Biernacka, Beata
Zdolny, ale leniwy / Beata Biernacka // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s. 40-42
  46.   Bonar, Jolanta
Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji / Jolanta Bonar // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2009/2010, nr 3, s. 21-27
  47.   Boryszewska, Jolanta
Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 2, s.65-70
  48.   Buła, Anna
Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s.33-40
  49.   Burek, Piotr
Promowanie uczniowskiej elity / Piotr Burek // DYREKTOR SZKOŁY. - 1998, nr 11, s. 24-25
Formy pomocy stypendialnej dla uczniów szkół samorządowych w Lublinie.
  50.   Chaber-Dądala, Anna
Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // EDUKACJA i DIALOG. -2004, nr 9, s. 26-30
  51.   Chmielewska-Łuczak, Dorota
Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 1, s. 97-105
  52.   Chruszczewski, Michał H.
Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień / Michał Chruszczewski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2004, nr 5/6, s. 5-22. -Bibliogr.
Specyficzność uzdolnień, zdolności i osobowość a osiągnięcia szkolne, społeczne tło aktywności uzdolnionych.
  53.   Cieślikowska, Joanna
Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 7/8, s. 27-30
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
  54.   Dobrołowicz, Justyna
Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 95-105
  55.   Dyjak, Anna
Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s.43-48
  56.   Dynowska-Chmielewska, Krystyna
Szlifowanie diamentów / Krystyna Dynowska-Chmielewska ; rozm. Dorota Kulesza // SEDNO. - 2010, nr 9, s. 32-34
  57.   Dynowska-Chmielewska, Krystyna
Diament / Krystyna Dynowska-Chmielewska [i in.] // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, dod., s. 3-7
Projekt wspierania uczniów zdolnych  realizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wyższą Szkołę Biznesu-NLU w Nowym Sączu.
  58.   Dyrda, Beata
Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2010, nr 2, s. 68-74
  59.   Dyrda, Beata
Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2009, nr 4, s. 46-55
  60.   Ejdys, Dagmara
Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 2, s. 56-59
  61.   Falkiewicz-Szult, Małgorzata
Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007,nr 3, s. 3-8
  62.   Frydel, Zbigniew
Olimpijczycy / Zbigniew Frydel // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 7/8, s. 24,25,26,
Wykrywanie uzdolnień, praca z uzdolnionym dzieckiem, osiąganie sukcesów.
  63.   Giza, Teresa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s.86-91
  64.   Górecka, Alicja
Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2000/2001, nr 1, s. 69-84
  65.   Grzegorczyk, Małgorzata
Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 10, s. 39-42
  66.   Jałowiecka, Aneta
Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2009/2010, nr 3, s. 48-59
  67.   Karwowski, Maciej
Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2011, nr 1, s. 87-94
  68.   Jankowski, Bogdan
Akcja uczeń zdolny w szkole / Bogdan Jankowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 6, s. 51-52
  69.   Karwowski, Maciej
Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów : w poszukiwaniu prokreatywnej synergii / Maciej Karwowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 5/6, s. 39-65
  70.   Kasprzak-Osiecka, Ewa
Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces / Ewa Kasprzak-Osiecka // MERITUM. - 2008, nr 3, s. 79-82
Zawiera m.in. plan pracy zespołu ucznia zdolnego.
  71.   Korus, Beata
Dzieci zdolne są w każdej klasie  : aktywizująca rola dialogu  / Beata Korus // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr3, s. 59-72
  72.   Koszyk, Irena
Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk // DYREKTOR SZKOŁY. -2005, nr 5, s. 25-28
  73.   Kowalska-Wojtysiak, Monika
Gdy z uczniem "coś" się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 98-105
  74.   Kozak, Ewa
Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // EDUKACJA i DIALOG. -2004, nr 9, s. 31-37
  75.   Kozak, Krystyna
Wars i Sawa : warszawski system wspierania uzdolnionych / Krystyna Kozak // DYREKTOR SZKOŁY . - 2010, nr 5, dod., s.8-12
  76.   Kozioł, Grażyna
Każde dziecko jest zdolne / Grażyna Kozioł // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . - 2011, nr 1, s. 130-135
Doświadczenia projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. z Kielc.
  77.   Krzywda, Beata
Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 2, s. 51-55
O rozwijaniu indywidualnych zdolności.
  78.   Ledzińska, Maria
O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . - 2008, nr 4, s. 39-46
  79.   Lewicka, Irena
Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 14-15
  80.   Limont, Wiesława
Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 37-44
  81.   Limont, Wiesława
Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 8, s. 451-454
Czym są zdolności, jak rozwijać je u dzieci w wieku przedszkolnym.
  82.   Limont, Wiesława
Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego / Wiesława Limont // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2002, nr 1/2, s. 5-18. -Bibliogr.
Definicja zdolności, trójpierścieniowa koncepcja rozwoju zdolności.
  83.   Limont, Wiesława
Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? / Wiesława Limont // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 83-93
  84.   Lubczyńska-Jeziorna, Elżbieta
Szkolny program wspierania uzdolnień: z doświadczeń "Jedynki" / Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna // EDUKACJA PRZYRODNICZAW SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2003, z. 1/2, s. 137-148
Sposoby realizacji programu w szkole podstawowej, procedura przystąpienia do sieci szkół wspierających uzdolnienia, zadania, korzyści i efekty prowadzonego programu.
  85.   Łebecka, Grażyna
Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 51-53
  86.   Łojek, Anna
Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : bibliografia w wyborze / Anna Łojek // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2009/2010, nr 3, s. 101-105
  87.   Łuczak, Agnieszka
Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Agnieszka Łuczak // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 8, s. 22-23
  88.   Mach, Maria
Dwa kroki za uczniem / Maria Mach ; rozm. Michał Mizera // SEDNO. - 2010, nr 9, s. 38-40
  89.   Mach, Maria
Wybitnie zdolni czyli ludzie z deficytem / Maria Mach ; rozm. przepr. Jagoda Siwiec // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 8, s. 7-16
  90.   Maciaszewska, Teresa
Arystokracja ducha / Teresa Maciaszewska // COGITO. - 1999, nr 8, s. 8-11
M.in. możliwości skorzystania z pomocy stypendialnej.
  91.   Maj, Aniela
Praca z uczniem zdolnym / Aniela Maj // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 48-51
  92.   Marzec, Magdalena
Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2008, nr 2, s. 67-76
Wskazówki do pracy nauczycieli z uczniami zdolnymi.
  93.   Marzec, Magdalena
Uczeń zdolny...niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 45-54
Cechy ucznia wybitnie zdolnego, możliwości wspomagania rozwoju w szkole.
  94.   Marzec, Magdalena
Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. 101-110
  95.   Mizera, Michał
Zdolny uczeń w Twojej szkole / Michał Mizera // SEDNO. - 2009, nr 3, s. 28-32
  96.   Nawrot, Cecylia Mirela
Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 51-53
Plan działań.
  97.   Niemczak, Irena
Wspomaganie twórczości i uzdolnień : zestawienie bibliograficzne / Irena Niemczak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2011, nr 2, s. 19-20
  98.   Paszek, Joanna
Uczeń zdolny : stypendia dla wybitnych / Joanna Paszek, Krystyna Paszek // NOWA SZKOŁA. - 1998, nr 2, s. 57-59
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
  99.   Pawelec, Lidia
Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 27-33
  100.   Piechal, Anna
Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 3, s. 27-30
  101.   Pindera, Paweł
Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 18-20
  102.   Pitala, Magdalena
Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2007, nr 2, s. 53-65
Możliwe nieprawidłowości w odczytywaniu pomiarów inteligencji, praca z uczniem mniej zdolnym.
  103.   Pokora, Małgorzata
Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora //DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 40-45
Projekt oraz ankieta dla nauczycieli i rodziców.
  104.   Preuss-Kuchta, Lucyna
Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas / Lucyna Preuss-Kuchta // EDUKACJA. - 2001, nr 4, s.67-76
  105.   Rakowski, Ryszard
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci / Ryszard Rakowski ; rozm. przepr. Stanisław Sławiński // DYREKTOR SZKOŁY. - 1999, nr7-8, s. 56-57
W numerze także inne informacje nt Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
  106.   Rechnio-Kołodziej, Beata
Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień / Beata Rechnio-Kołodziej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2009, nr 10, s. 17-20
  107.   Rękawek, Anna
Uniwersytet Dzieci / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, dod., s. 13-16
  108.   Schmidt, Joanna
W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 22-25
Sytuacja dziecka szczególnie uzdolnionego w szkole.
  109.   Sękowski, Andrzej E.
Porozmawiajmy o uczniach zdolnych / Andrzej E. Sękowski ; rozm. Paulina Andrzejczyk, Michał Gumowski // PSYCHOLOGIA WSZKOLE. - 2004, nr 3, s. 73-81
Rola nauczycieli w dostrzeganiu i rozwijaniu zdolności u uczniów.
  110.   Słowikowska, Teresa Ewa
Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 9, s. 49-51
Praca z uczniami zdolnymi w szkole.
  111.   Sosnowska, Joanna
Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 9/10, s. 61-65
Edukacja a rozwój zdolności, osobowość a zdolności, rola rodziców i nauczyciela.
  112.   Stańczak, Irena
Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 7-14
  113.   Stawiak-Ososińska, Małgorzata
Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Ososińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2009/2010, nr 3, s. 80-86
  114.   Stróżyński, Klemens
Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 6, s. 14-18
  115.   Suska, Kazimiera
Dziecko zdolne w przedszkolu / Kazimiera Suska // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 3, s. 2-4
  116.   Syrek-Kosowska, Anna
"Klub Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr4/5, s. 20-21
Projekt realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach.
  117.   Szachniak-Albowicz, Paulina
Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniak-Albowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 20-21
Charakterystyczne cechy dziecka uzdolnionego, zasady i metody pracy z dzieckiem zdolnym.
  118.   Szczepańska, Dorota
Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 6, s. 8,9,10,11,12
Doświadczenia własne w prowadzeniu zajęć z uczniami zdolnymi z klas 4-5 szk. podst.
  119.   Szmidt, Krzysztof J.
Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 2,s. 77-86
  120.   Szmyd-Skórczewska, Magdalena
Jak się to robi w Ameryce / Magdalena Szmyd-Skórczewska // CHARAKTERY. - 2003, nr 10, s. 18-19
Amerykański program edukacji dzieci zdolnych SIGHTS.
  121.   Szmyd-Skórczewska, Magdalena
Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd-Skórczewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 9, s.67-72
  122.   Śliwicka, Agata
Praca z uczniem zdolnym : (zestawienie bibliograficzne) / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // WSZYSTKO DLASZKOŁY. - 2009, nr 1, s. 22-23
  123.   Tokarz, Aleksandra
Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 4-13
Dziecko uzdolnione w aspekcie psychologicznym i pedagogiczno-psychologicznym, doświadczenia pedagogów polskich i słowackich, wzorzec motywacyjny wg Katza.
  124.   Tomczyk-Churska, Anna
Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 2, s. 12-14
  125.   Turska, Dorota
Czy gimnazjalni prymusi są kreatywni / Dorota Turska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 67-71
  126.   Wieczorek, Monika
Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 6, s. 36-41
  127.   Winiarczyk, Anna
O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 14-21
  128.   Winiarski, Józef
Uczniowie zdolni / Józef Winiarski // WYCHOWAWCA. - 1999, nr 2, s. 31
Formy materialnego wsparcia uczniów zdolnych.
  129.   Witkoś, Maria
Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 18-20
  130.   Wojciechowska, Julita
Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska // CHARAKTERY. - 2009, nr 1, s. 36-39
  131.   Wróblewska, Monika
Inteligencja emocjonalna a rozwój zdolności ( w aspekcie edukacyjnym) / Monika Wróblewska // EDUKACJA . - 2009, nr 3,s. 85-89
  132.   Zając, Gertruda
Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 45-49
  133.   Zajdel, Krzysztof
Co słychać u zdolnych? / Krzysztof Zajdel // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 9/10, s. 59-61
  134.   Zbróg, Zuzanna
Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 91-101
  135.   Zielicz, Włodzimierz
Zdolny sobie poradzi / Włodzimierz Zielicz // REMEDIUM. - 2001, nr 7/8, s. 16-17
Niedoceniana rola nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.
  136.   Żmijewska, Barbara
Bariera płci / Barbara Żmijewska // ERGO. - 2005, nr 2, s. 28-31
Wady koedukacji.

Kształcenie uzdolnień kierunkowych

  137.   Biedroń, Adriana
Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo - studium przypadku / Adriana Biedroń, Anna Szczepaniak //EDUKACJA. - 2008, nr 4, s. 40-49
  138.   Chruszczewski, Michał W.
Myślenie skojarzeniowe i jego miejsce w uzdolnieniach artystycznych / Michał W. Chruszczewski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2010, nr 3/4, s. 43-55
  139.   Chruszczewski, Michał H.
Pojęcie i struktura uzdolnień plastycznych / Michał H. Chruszczewski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1/2, s. 49-60
  140.   Chruszczewski, Michał H.
Rodzajowa specyficzność uzdolnień / Michał H. Chruszczewski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 3/4, s. 5-15
  141.   Dałek, Krystyna
Indywidualizacja nauczania matematyki - co to takiego? / Krystyna Dałek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 2, s. 71-74
  142.   Dąbek, Krystyna
Metoda G.Polya w rozwijaniu zdolności matematycznych / Krystyna Dąbek // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 4, s. 24-31
  143.   Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 1) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 1, s. 106-116
  144.   Janowicz, Jerzy
Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // MATEMATYKA. - 2005, nr 1, s. 19-25
Propozycja standardów i przykłady zadań.
  145.   Kaczmarek, Stella
Co mierzą testy zdolności muzycznych? / Stella Kaczmarek // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 4, s. 12-22
  146.   Królak, Adam
Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent... / Adam Królak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 1, s. (2)-(13)
Szkolenie dzieci utalentowanych do tenisa.
  147.   Pufal-Struzik, Irena
Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak je rozwijać / Irena Pufal-Struzik // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2004/2005, nr 4, s. 7-13
  148.   Rysiewicz, Jacek
Uzdolnienia do nauki języków obcych : pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. -2010, nr 2, s. 3-15

Zdolności - badania

   149.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2006, nr 4, s. 81-87
Badania własne.
  150.   Dyrda, Beata
Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2008, nr 3, s. 14-19
  151.   Hoppe, Christian
Supermózg w obrazie / Christian Hoppe, Jelena Stojanowic // CHARAKTERY. -2009, nr 7, s. 64-66
  152.   Jagiełło-Rusiłowski, Adam
Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // EDUKACJA I DIALOG. -2008, nr 5, s. 26-32
  153.   Kapica, Gabriela
Opinie zdolnych uczniów klas początkowych na temat otoczenia oraz własnej osoby / Gabriela Kapica // KULTURA IEDUKACJA. - 2001, nr 2, s. 112-118
Badania grupy 126 uczniów 10-11-letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego z makroregionu południowej Polski.
  154.   Krajna, Andrzej
O osiągnięciach szkolnych uczniów - inaczej / Andrzej Krajna i in. // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. -2008, nr 1/4, s. 167-183
  155.   Kuśpit, Małgorzata
Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 9, s. 16-17
Raport z badań.
  156.   Nowaczyk, Czesław
Uczeń zdolny / Czesław Nowaczyk. - Jelenia Góra : IKN-ODN, 1988. - s. 14-18 : Scheduła obserwacyjna
Kwestionariusz diagnostyczny do wstępnej selekcji uczniów zdolnych.
  157.   Ross, Philip E.
Umysł mistrza / Philip E. Ross // ŚWIAT NAUKI. - 2006, nr 9, s. 44-51
Badania nad dochodzeniem do mistrzostwa na przykładzie szachów.
  158.   Sękowski, Andrzej E.
Preferencja wartości uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski, Beata Łubianka // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2009, T.52, nr 4, s. 409-432
  159.   Sporniak, Jolanta
Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 4, s. 202-205. - Bibliogr.
Badania uczniów klas 2 i 3 przy pomocy testu diagnostycznego GIFT 2/3.
  160.   Śmigórski, Krzysztof
Różnice w przebiegu procesów poznania utajonego u osób wysoce i nisko uzdolnionych twórczo : badania w paradygmacie maskowanego poprzedzania semantycznego / Krzysztof Śmigórski // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2010, T. 53, nr 4, s. 497-510
  161.   Taraszkiewicz, Małgorzata
Dzieci zdolne w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz // MERITUM. - 2006, nr 1, s. 13-16
Teoria Wielorakiej Inteligencji, pytania do testu wielorakiej inteligencji.

Data opracowania: marzec 2011
Opracowała: Alina Patena

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych