Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie ciekawych wydawnictw, z jakich chcieliby Państwo korzystać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.
     Składane zamówienia realizowane będą w zależności od możliwości finansowych Biblioteki, w pierwszej kolejności kupowane będą publikacje zgodne ze specjalizacją naszego księgozbioru.

      Prosimy o podawanie nazwiska autora (autorów) i tytułu książki lub tytułu czasopisma.  Informacje o poszukiwanych materiałach prosimy wrzucać do skrzynki dezyderatów w wypożyczalni, przekazywać bezpośrednio bibliotekarzowi lub za pomocą poczty elektronicznej  przesłać na adres: pbwnowysacz@onet.pl
 
Projektowanie stron internetowych