Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Ubóstwo i wykluczenie społeczne : zestawienie bibliograficzne

Unia Europejska ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi problemami.
Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym poważnym problemem.

 Wydydawnictwa zwarte


 1.
   Frysztacki, Krzysztof
Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. - 306, [1] s. ; 25 cm. - (Wykłady z Socjologii ; t. 7). - ISBN 978-83-7383-390-6
Sygn.: cz65969/XXIX
  2.   Geremek, Bronisław (1932-2008)
Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia / Bronisław Geremek. -Warszawa : "Czytelnik", 1989. - 307, [1] s. : fot., wykr. ; 22 cm. -(Wielkie Problemy Dziejów Człowieka). - ISBN 83-07-01490-5
Sygn.: 49611
  3.   Roter, Adam
Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego / Adam Roter. -Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 187, [3] s. ; 21 cm. -(Pedagogika, ISSN ISSN 0208-6336). - Bibliografia. - ISBN 83-226-1434-9
Sygn.: cz62642/XXI
  4.   Wykluczeni
Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. -Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. -326 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60580-14-1
Sygn.: 64811
  5.   Zagórski, Krzysztof
Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Krzysztof Zagórski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. - 260 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7383-286-2
Sygn.: 65646

Artykuły z czasopism


  6.   Bauman, Z.
Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednych w zamożnym świecie / Z. Bauman // KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 1998,nr 2, s. 3-19
  7.   Berbeka, Jadwiga
Spójność społeczna w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2003 / Jadwiga Berbeka // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr3, s. 16-22
Wyniki badań.
  8.   Berbeka, Jadwiga
Ubóstwo subiektywne w Małopolsce: studium przypadku / Jadwiga Berbeka // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2001, nr 9, s. 16-20
  9.   Białas, Agnieszka
Bieda i ubóstwo-konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Białas // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2001, nr 2, s.5-9
Przyczyny i konsekwencje biedy i ubóstwa w rodzinach.
  10.   Bielec, Jerzy
Zaklęte koło biedy / Jerzy Bielec // NIEBIESKA LINIA. - 2004, nr 5, s. 10-12
Bieda wiejska a miejska. W numerze wybór artykułów na temat ubóstwa na wsi.
  11.   Blumsztajn, Anna
Niedożywienie dzieci w Polsce: korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego? / Anna Blumsztajn // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 9, s. 5-9
  12.   Błędowski, Piotr
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego /Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 36-38
Badania własne.
  13.   Bokszczanin, Anna
Dzieci z bagażem biedy  / Anna Bokszczanin // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 3, s. 121-127
  14.   Broda-Wysocki, Piotr
Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego/ Piotr Broda-Wysocki // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 39-45
Badania własne.
  15.   Bronk, Aleksandra
O bogactwie i ubóstwie / Aleksandra Bronk // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2002, nr 4, s. 125-141
  16.   Brzeziński, Michał
Ubóstwo relatywne w Polsce w latach 1998-2008 / Michał Brzeziński // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 5/6, s. 12-17
  17.   Brzuszczak, Hanna
O przyjmowaniu pomocy społecznej przez biednych (wstyd, upokorzenie, przyzwyczajenie) / Hanna Brzuszczak // KULTURA IEDUKACJA. - 2003, nr 1, s. 23-44
Badania przy zastosowaniu wywiadu swobodnego.
  18.   Cęcelek, Grażyna
Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek // MAŁŻEŃSTWO i RODZINA. - 2005, nr 3, s.30-34
  19.   Cęcelek, Grażyna
Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 8, s. 49-56
  20.   Czajkowska, Irena
Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena Czajkowska // EDUKACJA. - 2000, nr 3, s. 58-64
  21.   Czerwińska, Hanna
Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // REMEDIUM. - 2003, nr 2, s. 1-3
  22.   Daszyńska, Maria
Sytuacja bytowa rodzin : tendencje zmian / Maria Daszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 4, s. 14-18
Dochody rodzin polskich, zasięg ubóstwa materialnego. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałe.
  23.   Domański, Henryk
Ubóstwo w strukturze społecznej w Bułgarii, Polsce, Rosji,Rumunii, Słowacji i na Wegrzech / Henryk Domański //KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 2002, nr 4, s. 23-41
  24.   Duży, Wiesława
Pamiętnik Marcjanny Fornalskiej : przyczynek do badań nad kulturą ubóstwa / Wiesława Duży // KULTURA I EDUKACJA. -2009, nr 3, s. 81-103
  25.   Dziewięcka-Bokun, Ludmiła
Ekskluzja społeczna w Europie / Ludmiła Dziewięcka-Bokun // POLITYKA SPOŁECZNA. - 1998, nr 10, s. 5-122
  26.   Fałkowski, Mateusz
Jak korzystać z dobrych pomysłów innych : o pojęciach "dobrej praktyki" i "sukcesu" w przeciwdziałaniu ubóstwu i marginalizacji / Mateusz Fałkowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 5/6, s. 22-25
  27.   Ferenc, Tomasz
Sztuka fotografowania biedy - komu służą zdjęcia nędzy? / Tomasz Ferenc // KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO. - 2005, nr 4, s.165-184
  28.   Frieske, Kazimierz W.
Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej / Kazimierz W. Frieske // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 11/12, s. 32-35
Wskaźniki marginalności społecznej i biedy.
  29.   Gans, Herbert J.
Komu służy bieda? : analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa / Herbert J. Gans ; tłum. i oprac. Dominik Antonowicz, Arkadiusz Karwacki // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 8, s. 4-7
  30.   Gierek, Piotr
O ludziach niechcianych-wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 4, s. 23-54
  31.   Glina, Dorota
Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 3, s. 51-55
Istota i charakterystyka ubóstwa, konsekwencje wychowawcze i edukacyjne.
  32.   Głąbicka, Katarzyna
Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 5, s. 14-24
  33.   Hirszowicz, Maria
Nowa bieda w świecie obfitości / Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman // KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 2004, nr 2, s.121-143
  34.   Kaczyńska, Beata
Ubóstwo w Polsce i na świecie / Beata Kaczyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. -1998, nr 11-12, s. 32-34
  35.   Kaczyńska, Beata
Oblicza biedy i formy pomocy ubogim : dyskusja w Warszawie / Beata Kaczyńska // POLITYA SPOŁECZNA. - 2002, nr 10, s.33-35
  36.   Kalinowski, Sławomir
Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE / Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 7, s. 5-8
  37.   Karwacki, Arkadiusz
Kto zarabia na biedzie? : polityczna perspektywa funkcjonalna trzydzieści lat później / Arkadiusz Karwacki, Dominik Antonowicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 8, s. 7-9
  38.   Karwacki, Arkadiusz
Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych : test koncepcji poziomicy / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 8, s. 1-5
  39.   Kępski, Czesław
Głodne dzieci w Polsce / Czesław Kępski  // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 1, s. 23-31
  40.   Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga
Sytuacja dzieci z rodzin ubogich : realia a potrzeby / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska, Maria Szyszko // WYCHOWANIE WPRZEDSZKOLU. - 1999, nr 2, s. 83-90
Rozumienie i subiektywne odczuwanie ubóstwa przez dzieci przedszkolne.
  41.   Kostrzyńska, Małgorzata
W jaki sposób świat "obcych" staje się światem "swoich"? / Małgorzata Kostrzyńska // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 4, s.54-69
  42.   Kozek, Wiesława
Bliżej "junk job" niż "working poor" : nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Piotr Ostrowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 10, s. 1-8
  43.   Krajewski, Radosław
Prawo wobec kwestii żebractwa / Radosław Krajewski // POLITYKA SPOŁECZNA. -2008, nr 2, s. 10-13
  44.   Łuczewski, Michał
"To żadna przyjemność prosić": studium empiryczne żebractwa miejskiego / Michał Łuczewski // KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 2002, nr 4, s. 41-67
  45.   Malinowski, Jan A.
Szkoła w obliczu pogłębiającego się zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia / Jan A. Malinowski// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 9, s. 27-29
  46.   Małecka, Justyna
Ubóstwo w rodzinach sześciolatków / Justyna Małecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 20-22
  47.   Marzec, Helena
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie / Helena Marzec // MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. - 2002, nr 3, s. 33-37
Badania 200 rodzin z terenu powiatu piotrkowskiego.
  48.   Murawska, Barbara
Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka / Barbara Murawska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 4, s. 10-20
  49.   Nawrocka, Katarzyna
Frimhurst family house : alternatywna forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Nawrocka //POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 8, s. 26-30
  50.   Pinstrup-Andersen, Pep
Towarzysz głód / Pep Pinstrup-Andersen, Fuzhi Cheng // ŚWIAT NAUKI. - 2007, nr 10, s. 64-71
Ogniska głodu na świecie, walka z klęską głodu.
  51.   Polak, Paul
Przede wszystkim nawadnianie / Paul Polak // ŚWIAT NAUKI. - 2005, nr 10, s. 67-71
Walka z ubóstwem i głodem poprzez tanie systemy nawadniania i dostęp do rynków zbytu.
  52.   Radziukiewicz, Małgorzata
Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce / Małgorzata Radziukiewicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr11/12, s. 3-8
  53.   Reszke, Irena
Uwarunkowania feminizacji biedy w Polsce / Irena Reszke // KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 2001, nr 2, s. 73-85
Bezrobocie i zarobki kobiet.
  54.   Rutkowski, Wiktor
Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009,nr 4, s. 6-13
  55.   Ruzik, Anna
Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego : debata Fundacji Friedricha Eberta / Anna Ruzik, Marta Styrc // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 3, s. 34-38
  56.   Sachs, Jeffrey D.
Opłaca się walczyć z biedą / Jeffrey D. Sachs // ŚWIAT NAUKI. - 2005, nr 10, s. 36-45
  57.   Skulmowska, Agata
Poziomy kultury ubóstwa wśród mieszkańców toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar - Markot / Agata Skulmowska // KULTURA I EDUKACJA. - 2004, nr 4, s. 85-98
  58.   Soszyńska, Olga
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji / Olga Soszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 10, s. 17-19
  59.   Sowa, Agnieszka
Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 16-20
Wyniki badań.
  60.   Strzelec, Agnieszka
Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne / Agnieszka Strzelec // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11,s. 6-10
Badania własne (Łódź 2005).
  61.   Tarkowska, Elżbieta
Dziecko w biednej rodzinie / Elżbieta Tarkowska // POLITYKA SPOŁECZNA. -2004, nr 9, s. 9-13
  62.   Tarkowska, Elżbieta
Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy? / Elżbieta Tarkowska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 13-16
Wyniki badań.
  63.   Tarkowska, Elżbieta
System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk //POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 29-33
Czy szkoła wpływa na wyrównanie szans edukacyjnych - badania.
  64.   Trafiałek, Elżbieta
Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego ubóstwa (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Elżbieta Trafiałek// POLITYKA SPOŁECZNA. -2000, nr 10, s. 4-10
  65.   Turowski, Stanisław
Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 5, s. 39-41
  66.   Wagner, Iwona
Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 1, s. 3-20
  67.   Warzywoda-Kruszyńska, Welisława
Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci / Welisława Warzywoda-Kruszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 4, s.27-29
  68.   Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława
Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 8, s. 38-44
  69.   Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława
Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie (na wsi i w małym mieście) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 11/12, s. 45-48
Badania własne.
  70.   Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława
Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim : (na przykładzie Łodzi) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 9, s. 13-17
  71.   Wencel, Janusz
Oblicza biedy / Janusz Wencel // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 1997, nr 2/3, s. 9-12
  72.   Wojtczak, Dorota
Bieda i ubóstwo : skutki pauperyzacji / Dorota Wojtczak // PRACA SOCJALNA. - 2006, nr 3, s. 25-45
  73.   Zaniewska, Hanka
Polityka mieszkaniowa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / Hanka Zaniewska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr11/12, s. 33-35
  74.   Zawadzka, Anna (1919-2004)
Bezrobotni z dwudziestolecia międzywojennego i z końca wieku: problemy, postawy, narracje : analiza "Pamiętników Bezrobotnych" / Anna Zawadzka // KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO. - 2005, nr 2, s. 29-49

Oprac. Alina Patena
Grudzień 2010

________________________________________

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych