Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wychowanie moralne : zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu


                                                                   Książki


  1.   Borowska, Teresa
Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Teresa Borowska. - Wyd.2. - Wwa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - 223 s. : rys.,tab. ; 24 cm.. - Bibliogr.. - ISBN 83-87925-00-4
Sygnatura: cz60198/XX, 60199, 60200
  2.   Chałas, Krystyna
W stronę kultury dawania : (program wychowawczy dla klas gimnazjalnych z obudową metodyczną) / Krystyna Chałas. - Kielce : "Jedność", 1999. - 120 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-7224-155-4
Sygnatura: cz7216Br/XXI
  3.   Denek, Kazimierz (1932- )
Dziecko w świecie wartości. Cz. 1 , Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2003. - 218, [1] s. ; 24 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 14). - ISBN 83-7308-000-7. - ISBN 83-7308-181-X
Sygnatura: cz61594/XXI
  4.   Dewey, John
Szkoła i dziecko / John Dewey ; ze wstępem Edwarda Claparede'a ; przeł. [z ang.] Helena Błeszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. - 170, [3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-89501-53-8
Sygnatura: 63120
  5.   Dewey, John
Zasady moralne w wychowaniu / John Dewey. - Lwów : "Ossolineum", 1921. - 39 [1] s. ; 18 cm.
Sygnatura: cz60160/XXI
  6.   Dymara, Bronisława
Dziecko w świecie wartości. Cz. 2 , Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - 262, [2] s. ; 24 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 15). - ISBN 83-7308-000-7. - ISBN 83-7308-204-2
Sygnatura: cz61595/XXI, 6633
  7.   Dymara, Bronisława. Red.
Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 1 , Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji / red.Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2001. - 311 s. ; 24 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t.10). - ISBN 83-7308-000-7, ISBN 83-88030-96-5, ISBN 83-86473-95-9
Sygnatura: cz61592/XXI
  8.   Dymara, Bronisława. Red.
Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 2 , W stronę praktyki edukacyjnej / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - 297 s. : rys. ; 24 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t.11). - ISBN 83-7308-000-7. - ISBN 83-7308-057-0. - ISBN 83-86473-06-7
Sygnatura: cz61593/XXI, 65723
  9.   Dymara, Bronisława. Red.
Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 192 s. : rys. ; 24 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 4). - ISBN 978-83-7308-000-3
Sygnatura: 67645
  10.   Fert, Emilia
Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana Pawła II / Emilia Fert. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 1998. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-85957-84-7
Sygnatura: 57804
  11.   Górniewicz, Józef
Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 5. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2005. - 187 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-89067-15-3
Sygnatura: 62651, 65442, cz64157/XXI
  12.   Hoffman, Martin L.
Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman ; przekł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. - 296 s. ; 24 cm. - (Psychologia Społeczna). - Bibliografia.- Indeksy. - ISBN 83-60083-12-6
Sygnatura: 63264, 63479
  13.   Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła ponadgimnazjalna : [prace nagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji Jubileuszu XXV-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II ]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2005. - 140 s. ; 24 cm. - ISBN [brak ISBN]
Sygnatura: 63537, 63538, 62208, cz61996/XXI
  14.   Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : gimnazjum : [prace nagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji Jubileuszu XXV-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II ]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 112 s. ; 24 cm. - ISBN [brak ISBN]
Sygnatura: cz61995/XXI, 62207, 63535, 63536
  15.   Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa : [prace nagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji Jubileuszu XXV-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II ]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2005. - 160 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN [brak ISBN]
Sygnatura: 63533, 63534
  16.   Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa : [pracenagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji Jubileuszu XXV-lecia Pontyfikatu Ojca Świetego Jana Pawła II ]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 160 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN [brak ISBN]
Sygnatura: cz61994/XXI, 62206
  17.   Jarco, Jerzy
Etyka : świat wartości moralnych : podręcznik dla szkół średnich / Jerzy Jarco, Zdzisław Kalita, Marian Semp. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 311, [1] s. : il. ; 24 cm.. - ISBN 83-01-11342-1
Sygnatura: cz54193/XLIA, 60070-60075
  18.   Karwatowska, Małgorzata
Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 182, [1] s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-227-3100-0
Sygnatura: 66027, cz66191/XXI
  19.   Kaźmierczak, Paweł
Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" : Wydaw. WAM, 2003. - 183 s. ; 21 cm. - (Studia Pedagogiczne). - Bibliografia. - ISBN 83-88209-54-X (IGNATIANUM).- ISBN 83-7318-122-9 (WAM)
Sygnatura: 62691
  20.   Köhler, Henning (1951- )
O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Henning Köhler ; z jęz.niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 142, [1] s. ; 24 cm. - (Pedagogika Waldorfska). - Bibliogr. s. 137-139. - ISBN 978-83-7308-786-6. -  ISBN 978-83-7587-199-9
Sygnatura: 66397
  21.   Krawczyk, Miron
Metody wychowania moralnego / Miron Krawczyk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - 248 s. ; 23 cm. - Bibliografia
Sygnatura: 48387
  22.   Łobocki, Mieczysław (1929- )
Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. - 157 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-227-1143-3
Sygnatura: 62415, cz59081/XXI
  23.   Łobocki, Mieczysław (1929- )
Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 7. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 342, [1] s. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7587-556-0
Sygnatura: 66956, 68164, 64079, 64080, 66490, 65588, 66125, cz61602/XXI,61603, 62409,62410,62411, 62665,62666,62667
  24.   Łobocki, Mieczysław (1929- )
W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - 310 s. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-7308-830-6
Sygnatura: cz63889/XXI
  25.   Łobocki, Mieczysław (1929- )
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 215, [1] s. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7587-162-3
Sygnatura: 66851, 66852, cz62672/XXI, 62673,62674, 63125
  26.   Magda, Marzenna
Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Marzenna Magda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 213 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7174-842-6
Sygnatura: 65753
  27.   Marek, Zbigniew
Podstawy wychowania moralnego / Zbigniew Marek. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. - 143 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Horyzontów Wychowania). - Bibliografia. - ISBN 83-89631-05-9 (Ignatianum). - ISBN 83-7318-633-6 (WAM)
Sygnatura: cz62734/XXI, 63363-63365, 67969
  28.   Murzyn, Andrzej
Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 109 s. ; 23 cm. - (Nauczyciele - Nauczycielom ; T.7). - ISBN 978-83-7308-000-3
Sygnatura: 67644, 61591
  29.   Nassalski, Olgierd
Jak pracować nad charakterem / Olgierd Nassalski. - Wyd. 3. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 1990. - 264 s. : il. ; 20 cm
Sygnatura: 56097, 60005
  30.   Nowak, Władysław. Red.
Godność człowieka i rodziny / pod red. Władysława Nowaka i Michała Tunkiewicza. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 208 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7299-502-5
Sygnatura: 63775
  31.   Nowak, Zbigniew
Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej / Zbigniew Nowak. - Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2006. - 166,[2] s. : rys. ; 21 cm. - (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie. Prace Monograficzne ; nr 432). - Bibliografia.- Aneks. - ISBN 83-7271-362-6
Sygnatura: cz63105/II
  32.   Ostrowska, Krystyna
Nie wszystko o wychowaniu / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 142 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86954-59-0
Sygnatura: 62292
  33.   Papis, Wanda Elżbieta
Wzrastam w mądrości : książka dla ucznia z ćwiczeniami na godziny wychowawcze. Cz. 1 / Wanda Elżbieta Papis. - Warszawa : Wydawnictwo TRAWERS, 1993. - 154 s. : il., nuty ; 23 cm. - ISBN (brak)
Sygnatura: cz54669/VIII,54670-54674
  34.   Papis, Wanda Elżbieta
Życie i miłość : poradnik dla nauczyciela : jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży : z zarysem konspektów do cz. 1 "Wzrastam w mądrości" / Wanda Elżbieta Papis. - Warszawa : Wydawnictwo TRAWERS, 1993. - 126 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN (brak)
Sygnatura: cz54663/VIII,54664-54668
  35.   Pikuła, Norbert (1975- ). Red.
Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej / red. nauk. Norbert Pikuła. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010. - 417 s. : il. ; 23 cm. - Tekst częśc. słowac.. - ISBN 978-83-7438-256-4
Sygnatura: 67504
  36.   Sławiński, Stanisław (1948- )
Rozważania o wychowaniu / Stanisław Sławiński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1983. - 93, [3] s. ; 17 cm. - ISBN 83-211-0402-9
Sygnatura: cz36810/XXXIX
  37.   Szczęsny, Wiesław W.
Edukacja moralna : logos, antropos, praksis, etos / Wiesław W. Szczęsny. - Wwa : "Żak", 2001. - 329, [1] s. : tab., ; 21 cm. - ISBN 83-88149-42-3 Sygnatura: cz59644/XXI
  38.   Szołtysek, Adolf E. (1942- )
Filozofia wychowania moralnego / Adolf E. Szołtysek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 380 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 369-378. - ISBN 978-83-7587-201-9
Sygnatura: 65678
  39.   Szulc, Zygmunt (1925-2002)
Kształtowanie przekonań moralnych / Zygmunt Szulc. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - 325 s. : err. ; 23 cm. - Bibliografia
Sygnatura: 34699
  40.   Walczyna, Jadwiga (1916-1991)
Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszkolnym / Jadwiga Walczyna. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - 300 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola). - Bibliogr. s. 291-298. - ISBN 83-02-00479-0
Sygnatura: 30479, 30481

Artykuły


  41.   Adamczyk, Dariusz
Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania na podstawie "Księgi Przysłów" / Dariusz Adamczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 1, s. 42-49
  42.   Asyngier-Kozieł, Anna
Wychowanie moralne w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 88-101
  43.   Bartmińska, Aleksandra
Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów / Aleksandra Bartmińska // EDUKACJA. - 2007, nr 1, s. 22-31
  44.   Bidziński, Karol
Edukacja społeczno-moralna dzieci : istota i uwarunkowania / Karol Bidziński // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2010/2011, nr3, s. 19-33
  45.   Chodór, Marzena
Wspieranie rozwoju społeczno-moralnego w kształceniu zintegrowanym / Marzena Chodór // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2010/2011, nr 3, s. 33-48
  46.   Czeszak-Godula, Maria
Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57
  47.   Czetwertyński, Janusz
Refleksje o szczęściu : wartości moralne w edukacji / Janusz Czetwertyński // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 1, s. 38-42
  48.   Galas, Barbara
Dzieci anomii : kondycja moralna społeczeństwa polskiego a wychowanie / Barbara Galas // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 7,s. 4-7
Badania młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat przeprowadzone w latach 90-tych.
  49.   Gołębiewska, Ilona
Podstawa porządku moralnego / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 12, s. 8-9
  50.   Horbaczewski, Dariusz
Nabywanie umiejętności altruistycznych / Dariusz Horbaczewski // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 10, s. 37-42
  51.   Jałocho, Małgorzata
Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // REMEDIUM. - 2005, nr 4, s. 1-3
  52.   Janek, Ewa
Wychowanie religijno-moralne / Ewa Janek // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 3, s. 8-9
  53.   Kula, Ewa
Wartości w edukacji świetle międzynarodowych dokumentów oświatowych / Ewa Kula, Marzena Pękowska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 1, s. 49-53
  54.   Magda, Marzenna
Wrażliwość moralna a rozwój moralny człowieka / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 1/2, s. 11-14
Interpretacja pojęcia "wrażliwość moralna", fazy i komponenty wrażliwości moralnej, kształtowanie wrażliwości moralnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
  55.   Małota, Monika
Co jest najważniejsze? Wyniki badań nad światem wartości dzieci sześcioletnich / Monika Małota // WYCHOWAWCA. - 2004,nr 3, s. 18-19
Hierarchia wartości dzieci 6-letnich.
  56.   Marek, Zbigniew
Wychowanie moralne i sumienie człowieka / Zbigniew Marek, Wit Pasierbek // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2006, nr 3, s.7-23
  57.   Mariański, Janusz (1940- )
Postawy moralne młodzieży szkolnej w warunkach zmiany społecznej / Janusz Mariański // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2006, nr 5/6, s. 39-57
  58.   Mastalski, Janusz
Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II / Janusz Mastalski // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 3, s. 12-16. - Bibliografia
  59.   Mróz, Renata
Rozwijanie u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności(etyki) / RenataMróz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 45-48
  60.   Nowak, Katarzyna
Myślenie moralne / Katarzyna Nowak // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s. 12-17
Jak rozwija się moralność, zmiana norm i zasad w Polsce spowodowana transformacją.
  61.   Pieróg, Marta
Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 5, s. 19-24
Konsumpcjonizm a wartości wyższe.
  62.   Róg, Anna
Wychowanie do wartości / Anna Róg, Melania Orzechowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 5, s. 11-18
Relacje między wartościami a normami, raport z badań prowadzonych wśród uczniów i studentów
  63.   Rusiecki, Mieczysław
Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Mieczysław Rusiecki // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 1, s. 14-17. - Bibliografia
  64.   Ryk, Andrzej
Młodzież wobec wybranych kwestii moralnych: badania porównawcze polsko-włoskie / Andrzej Ryk // EDUKACJA. - 2001, nr 2, s.45-55
  65.   Srebro, Ewa
Dylematy moralne w szkole / Ewa Srebro // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 1, s. 31-38
  66.   Szpiter, Marianna
Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 64-70
Prawda jako trwała i uniwersalna wartość, którą uczeń poznaje dzięki nauczycielowi.
  67.   Trojan, Elżbieta
Wychowanie moralne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 9, s. 22-23


Data oprac. kwiecień 2014
Alina Patena

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych