Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wolontariat : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu


 Książki

  1.   Nowak, Anna
Zarys prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - 122, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-88789-51-1
Sygnatura: 62828
  2.   Nowosiadły, Agnieszka
Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. - 64, [8] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia.- Na okł. podtyt. : pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - ISBN 83-89566-21-4
Sygnatura: 63579
  3.   Socjologia
Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy społecznej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red.nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2004. - 367 s. ; 24 cm. - (Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 83-89163-06-3
Sygnatura: 63715
  4.   Tokarski, Zbigniew
Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - 223, [1] s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7405-286-3
Sygnatura: 65023
  5.   Vademecum
Vademecum dla działaczy sportu dla wszystkich : ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny, [2004]. - 103,[1] s. ; 20 cm. - ISBN 83-88872-57-5
Sygnatura: 62297, 62298
  6.   W stronę
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 196 s. : il. ; 24 cm. -(Problemy Edukacji, ISSN Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4). - ISBN 978-83-7308-883-2.  -  ISBN 978-83-7308-492-6 (całość)
Sygnatura: 64441, 64442


Artykuły z czasopism


  7.   Banet, Agata
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 12-13
  8.   Becelewska, Daniela
Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 6, s.16-18
Wyniki badań własnych.
  9.   Beclewska, Daniela
Wybiórczy wolontariat / Daniela Beclewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 7, s. 23-27
Specyfika wolontariatu dla seniorów.
  10.   Białek, Marta
Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 5, s. 13-16
Działania młodzieży skupionej w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
  11.   Bielska, Ewa
Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 1, s. 19-20
  12.   Bronikowski, Michał
Wolontariat : nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski [i in.] // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 6, s. 16-22
  13.   Chrapek, Jan
Dzielmy się miłością / Jan Chrapek // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 2, s. 4-9
  14.   Ciesiołkiewicz, Agnieszka
Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 5, s. 9-13
Definicja i funkcje wolontariatu.
   15.   Dąbrowska, Izabela E.
Dwa miliony wolontariuszy / Izabela E. Dąbrowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 6, s. 47-52
Postulaty rządowego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  16.   Dąbrowska, Izabela E.
Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 2, s. 17-20
Działania studenckiego wolontariatu w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.
  17.   Dąbrowska, Izabela Edyta
Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 2, s.37-40
Formy i metody pracy.
  18.   Dąbrowska, Izabela Edyta
Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 9, s. 47-50
Badania własne.
  19.   Domańska, Marzenna
Służąc innym - służyć sobie / Marzenna Domańska // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 8-11
Propozycja działań wychowawczych dla liceum opartych na organizacji wolontariatu.
  20.   Dranka, Ilona
Wolontariat w mojej szkole / Ilona Dranka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 38
  21.   Gaś, Zbigniew B.
Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // REMEDIUM. - 2002, nr 6, s. 1-3
Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na wolontariuszy, niebezpieczeństwa związane z działaniem młodzieżowego wolontariatu.
  22.   Golat, Rafał
Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat // BIBLIOTEKARZ. - 2005, nr 9, s. 20-22
  23.   Gutkowska, Marlena
Akademia Przyszłości / Marlena Gutkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 3, s. 40-42
Studentami Akademii Przyszłości są uczniowie, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych.
  24.   Gwizdek, Bożena
Wolontariusze w placówce / Bożena Gwizdek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 2, s. 31-33
O pracy w domu dziecka.
  25.   Jaworska, Maria
Wolontariat - odruch serca czy kapitał na przyszłość? / Maria Jaworska // COGITO. - 2005, nr 2, s. 16-19
Prawa wolontariusza, wolontariat za granicą, przydatne adresy internetowe.
  26.   Juklaniuk, Anna Beata
Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Juklaniuk // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 7, s.52-53
  27.   Kacak, Ewa
Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2006, nr 3, s. 52-59
  28.   Kaczorowska, Ina
Ludzie dla ludzi / Ina Kaczorowska, Anna Zaręba // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2010, nr 1, s. 54-55
  29.   Kanios, Anna
Praca wolontarystyczna - historia i współczesność / Anna Kanios // PRACA SOCJALNA. - 2007, nr 2, s. 13-26
  30.   Kanios, Anna
Badanie społecznych kompetencji studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios // PRACA SOCJALNA. - 2006, nr 1, s.47-57
  31.   Kanios, Anna
Uwarunkowania aktywności woluntarystycznej człowieka dorosłego / Anna Kanios // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 2/4,s. 119-131
   32.   Karasińska, Anna
Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 2, s. 122-130
  33.   Kata, Grzegorz
Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // REMEDIUM. - 2010, nr 6, s. 30-31
  34.   Konczewski, Piotr
Wolontariat w profilaktyce / Piotr Konczewski, rozm. przepr. Mira Prajsner // REMEDIUM. - 2002, nr 4, s. 1-3 wkładka
Wywiad z krajowym koordynatorem programu Starszy Brat, Starsza Siostra.
  35.   Korulska, Ewa
Pomysł na wolontariat / Ewa Korulska // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2010, nr 4 , s. 40-42
  36.   Leś, Ewa
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie / Ewa Leś // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2003, nr 7, s. 1-5
Omówienie ustawy.
  37.   Marczyk, Irena
Wolontariat szkolny - krok po kroku / Irena Marczyk // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 2, s. 10-11
  38.   Matlakiewicz, Alina
Działalność brytyjskich organizacji wolontarystycznych jako egzemplifikacja animowania społeczności lokalnych / Alina Matlakiewicz // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2007, nr 1/4, s. 69-83
  39.   Michalak, Urszula
Wolontariat młodzieżowy : program wychowawczy / Urszula Michalak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 12, s.9-11
  40.   Michalak, Urszula
Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 12, s.10-11
  41.   Mierzwa, Tadeusz
Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 2, s. 80-94
  42.   Mierzwiak, Rozalia
Wolontariat w gimnazjum? / Rozalia Mierzwiak // REMEDIUM. - 2001, nr 10, s. 10-11
  43.   Nutt, Małgorzata
Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii / Małgorzata Nutt // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 9/10, s. 52-55
  44.   Pal, Grzegorz
Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 11, s. 18-19
  45.   Piekarski, Grzegorz
Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // EDUKACJA. - 2006, nr 4, s. 24-38
  46.   Podgórska, Kazimiera
W stronę kultury dawania : scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży / Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 2, s. 22-23
  47.   Pulikowska, Renata
Wolontariat w świetlicy szkolnej / Renata Pulikowska // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 12-13
  48.   Radomska, Arleta
Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 4/5, s.31-34
Formy wolontariatu, wolontariat w oświacie.
  49.   Rechnio, Beata
Klub Nieobojętnych "Dąbrówka" w Mińsku Mazowieckim - szkoła nieobojętna / Beata Rechnio // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 3-4
  50.   Sakowicz, Tadeusz
Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2001, nr 3, s. 8-11
  51.   Sałustowicz, Piotr
O solidarności i kontroli w pomocy społecznej / Piotr Sałustowicz // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 2, s. 20-37
   52.   Sas, Natalia
Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 12, s. 23-26
Badania własne.
    53.   Społeczeństwo 
Społeczeństwo obywatelskie, NGO, wolontariat : bibliografia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 4, s.46-5235-37
  54.   Szuba, Lucyna
Program "Nastoletni Wolontariusz" / Lucyna Szuba // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 5, s. 25-26
Realizacja programu w domu dziecka.
  55.   Trojan, Elżbieta
Wolontariat - służba na rzecz innych : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 2, s. 31
  56.   Tulczyńska, Anna
Zamienić ideę w czyn : czyli wolontariat w szkole / Anna Tulczyńska // SEDNO. - 2009, nr 4, s. 52-53
  57.   Wardzińska, Agnieszka
Szkolny wolontariat / Agnieszka Wardzińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 1, s. 50
  58.   Wierzbowska, Urszula
Czy warto być człowiekiem? - wolontariat w opinii młodzieży / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2003, nr 3, s. 38-40                                                                                                                          
  59.   Wojciechowska, Urszula
Grupa wolontariatowa młodzieży niepełnosprawnej "Teraz my" / Urszula Wojciechowska // KLANZA W CZASIE WOLNYM. - 2003, nr 2, s. 30-32
Sprawozdanie z działań.
  60.   Wszołek, Jan
Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 5, s. 30-32
  61.   Zawadzka, Dorota
Postawy wolontariuszy miejskiego hospicjum w Płocku wobec kresu życia / Dorota Zawadzka // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 1/2, s. 107-113
  62.   Zawadzki, Zbigniew
Organizacje pozarządowe formą aktywności społecznej / Zbigniew Zawadzki // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 3, s. 20-33
Rola i zadania organizacji pozarządowych, pomoc społeczna a organizacje pozarządowe.
  63.   Zawal, Mariola
Samorząd - teatr - wolontariat / Mariola Zawal // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 12-19
Propozycja działań jakie może podjąć samorząd uczniowski i jego opiekun.
  64.   Zych, Łukasz
Barwy wolontariatu / Łukasz Zych // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 4, s. 5-6

Źródła: katalogi i kartoteki PBW
Zasięg chronologiczny: 2001-2010
Ilość opisów: 64
Data opracowania: luty 2011
Opracowała: Alina Patena

 
Projektowanie stron internetowych