Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Uzależnienia – etiologia, terapia, profilaktyka : poradnik bibliograficzny / oprac. Alina Patena


Uzależnienia – wydawnictwa zwarte
________________________________________

  1.   Ackerman, Robert J.
Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ;przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 158 s. ; 21 cm. - (Na Ratunek). - Bibliografia. - ISBN 83-89120-28-3
Sygn: 62531
  2.   Aftab, Parry
Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - 319, [1] s. ; 21 cm. - Słowniczek terminów. - ISBN 83-7337-241-5
Sygn: 62575
  3.   Beck, Aaron T.
Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - XII, 362 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 337-351. Indeks. - Tyt. oryg.: "Cognitive therapy of substance abuse" 1993. - Podręcznik akademicki. -Tyt. oryg.: "Cognitive therapy of substance abuse" 1993. - ISBN 978-83-233-2365-5
Sygn: 64323
  4.   Chocholska, Paulina
Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, 2009. - 180, [3] s. ; 18 cm. - (Moje Dziecko). - ISBN 978-83-7575-694-4
Sygn: 65221
  5.   Cungi, Charly
Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; przeł. Agata Tomaszewska. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 2007. - 287, [1] s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 978-83-211-1760-7
Sygn: 64013
  6.   Dewiacyjne
Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 269 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7322-875-6
Sygn: 62071
  7.   Dzieci
Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. - 146, [6] s. : rys. ; 24 cm. - Na okł. podtyt. : Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. - ISBN 83-89566-16-8
Sygn: 63577
  8.   Dziecko
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 478 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7133-264-5
Sygn: cz63157/XXIA
  9.   Dziewiecki, Marek
Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. - Wyd. 3. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2003. - 219 s. ; 21 cm. - (Psychologia Wychowania). - Bibliografia. - ISBN 83-7224-220-8
Sygn: 61692
  10.   Frysztacki, Krzysztof
Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. - 306, [1] s. ; 25 cm. - (Wykłady z Socjologii ; t. 7). - ISBN 978-83-7383-390-6
Sygn: cz65969/XXIX
  11.   Griffiths, Mark
Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 93 s. ; 21 cm. - (Problemy w klasie). - Bibliografia. - ISBN 83-89574-14-4
Sygn: 62278
 12.   Jarczyńska, Jolanta
Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. - 159 s. :il. ; 24 cm. - (Alkohol a Zdrowie ; nr 32). - Bibliogr. s. 145-153. - ISBN 978-83-61849-10-0
Sygn: 65590
  13.   Juczyński, Zygfryd
Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. - 155 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-200-3898-9
Sygn: 64999
  14.   Kaczmarczyk, Ireneusz
Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - 305, [1] s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-85713-79-1
Sygn: 64810
  15.   Karasowska, Aleksandra
Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. - 95, [1] s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-89566-00-1
Sygn: 65624, 63584
  16.   Klecka, Małgorzata
Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. - 88 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-61849-45-2
Sygn: 65600
  17.   Kuntz, Helmut
Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. - 279 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89566-93-5
Sygn: 65612

 18.   Łakomski, Marian
Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców /Marian Łakomski. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2004. - 142,[1] s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-7308-360-X
Sygn: 61640
  19.   Łakomski, Marian
Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - 155, [1] s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-7308-758-3
Sygn: 63317, 63318
  20.   Milewski, Mirosław
Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka) / Mirosław Milewski. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2005. - 415; [1] s. ; 21 cm. - Bibliografia.- Aneks. - ISBN 83-88508-81-4
Sygn: 62825
  21.   Młodzież
Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : PARPA, 2003. - 142, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88075-45-4
Sygn: 63580
  22.   Narkomania
Narkomania : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007. - 290, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-925843-0-8
Sygn: 9029Br
  23.   Narkomania
Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna, 2009. - 494 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7549-077-0
Sygn: 65958

  24.   Ogińska-Bulik, Nina
Osobowość typu D : teoria i badania / Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 191 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7405-459-1
Sygn: 65150
  25.   Osiatyński, Wiktor
Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 2005. - 142, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-207-1785-X
Sygn: 65074
  26.   Pospiszyl, Irena
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm. - (Resocjalizacja). - Bibliogr. s. 334-347. - ISBN 978-83-115327-4
Sygn: cz 65389/XXIA, 65388
  27.   Programy
Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / red. Lucyna Telka. - Katowice : Wydaw.Nauk."Śląsk", 2003. - 210 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliografia .- Aneks. - ISBN 83-7164-400-0
Sygn: 61542
  28.   Robinson, Bryan E.
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. - 275, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88075-13-6
Sygn: 63582
  29.   Szczepkowski, Jacek
Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : Wydaw. Akademickie "AKAPIT", 2007. - 162 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-89163-32-5
Sygn: 64158
  30.   Uzależnienia
Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-89566-85-0
Sygn: 65636
  31.   Vogler, Roger E.
Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - 168 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86103-96-5
Sygn: 63590
  32.   Wanat, Wojciech
Narkotyki i narkomania : odlot donikąd / Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydaw. Iskry, 2006. - 191, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-244-0009-5
Sygn: 63491
  33.   Wilmes, David J.
Jak wychować dziecko, które mówi : Nie!!!Alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; tłum. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 184 s. : wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-87957-70-4
Sygn: 61533
  34.   Woronowicz, Bohdan T.
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina, 2009. - 628 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 555-568. - ISBN 978-83-7278-369-1
Sygn: cz 65444/XXIA, 65525, 65832, 65833
  35.   Zagrożenia
Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. - 380 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-7096-536-9
Sygn: 63302
  36.   Zjawiska
Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - 231 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7096-643-0
Sygn: cz 64861/XXIA

Uzależnienia – przyczyny i mechanizmy
________________________________________

  37.   Chruściel, Tadeusz
Epidemiologia uzależnień lekowych / Tadeusz Chruściel // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 3, s. 23-36
  38.   Damazyn, Michał
Przyczyny uzależnień / Michał Damazyn // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 6, s. 7-9
  39.   Dietrich-Muszalska, Anna
Steroidy anaboliczno-androgenne - społeczna androgenizacja: rozpowszechnienie używania, problemy zdrowotne / Anna Dietrich-Muszalska // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 4, s. 36-50
  40.   Dudek, Daniel
Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne / Daniel Dudek // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 2, s. 47-60
  41.   Dunowska, Anna
Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami / Anna Dunowska, Janusz Ampuła //PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 2, s. 59-75
  42.   Dunowska, Anna
Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych / Anna Dunowska // PROBLEMY NARKOMANII. - 2003, nr 4, s.5-14
Sondaż metodą A.N.I.
  43.   Frieske, Kazimierz W.
Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki / Kazimierz W. Frieske // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2003, nr 3, s. 38-47
Zagadnienia teoretyczne, koncepcje socjologów, pedagogów.
  44.   Gawlik, Joanna
W poszukiwaniu lepszego świata / Joanna Gawlik // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 4, s. 37-43
Cechy osobowości predysponujące do uzależnień.
  45.   Janiszewski, Włodzimierz
Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 3, s. 21-29
  46.   Jaworska, Anetta
O etiologii uzależnień / Anetta Jaworska, Agnieszka Ciechanowska // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 4, s. 56-66
  47.   Kocur, Józef
Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania / Józef Kocur // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 3, s.5-8
  48.   Kopicz-Kamińska, Ewa
Mechanizmy uzależnienia / Ewa Kopicz-Kamińska // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 2, s. 44-47
  49.   Kruszko, Krzysztof
Ze szczytów uniesień na piekła dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia / Krzysztof Kruszko // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 2, s. 19-26
Mechanizm działania narkotyku na mózg.
  50.   Madeja, Zygmunt
Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 4, s. 5-47
  51.   Madeja, Zygmunt
Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 1, s. 5-45
  52.   Madeja, Zygmunt
Psychologiczne podstawy rozwoju zjawiska uzależnienia od opioidów / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr3, s. 51-64
  53.   Nurberger, John I.
Alkoholizm w ludzkich genach / John I. Nurberger, Laura Jean Bierut // ŚWIAT NAUKI. - 2007, nr 6, s. 58-65
Geny wpływające na ryzyko uzależnienia alkoholowego.
  54.   Okulicz-Kozaryn, Katarzyna
Używanie narkotyków przez młodzież - pojęcia definicyjne / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // REMEDIUM. - 2005, nr 6, s.18-19

  55.   Omylanowska-Kuglarz, Anna
Trochę teorii z narkomanii / Anna Omylanowska-Kuglarz // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 4, s. 43-48
  56.   Płachcińska, Grażyna
Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2006, nr 10, s. 4-5
  57.   Polska, Agnieszka
Ryzyko uzależnień w środowisku niesłyszących / Agnieszka Polska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 4, s. 49-53
  58.   Strychowska, Agata
Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 10, s. 30-32
Przyczyny uzależnień młodzieży.
  59.   Szawdyn, Lubomira
Szklana pułapka półpancerna / Lubomira Szawdyn ; rozm. Jolanta Białek // CHARAKTERY. - 2007, nr 9, s. 10-15
Mechanizmy uzależnień.
  60.   Szawdyn, Lubomira
Uzależniony, uzależniona... / Lubomira Szawdyn ; rozm. Jolanta Białek // CHARAKTERY. - 2007, nr 5, s. 54-57
Mechanizmy uzależnień, możliwości terapii.
  61.   Świątkiewicz, Grażyna
Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce /Grażyna  Świątkiewicz // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2005, T. 18 nr 4, s. 73-93
  62.   Tryksza, Krzysztof
Ucieczka od trudnej rzeczywistości / Krzysztof Tryksza // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 10, s. 27-30
Przyczyny uzależnień młodzieży.
  63.   Uziałło, Jarosław
Biologiczne podstawy uzależnień / Jarosław Uziałło // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 2, s. 20-25

  64.   Vetulani, Jerzy
Od haju do piekła / Jerzy Vetulani ; rozm. Mira Kuś // CHARAKTERY. - 2007, nr 9, s. 54-57
Fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy uzależnień.
  65.   Węgrzecka-Giluń, Janina
ABC narkotyków / Janina Węgrzecka-Giluń // REMEDIUM. - 2005, nr 3, s. VI-VII
Fazy uzależnienia.
  66.   Woydyłło, Ewa
Nie czynię dobra, które chcę... / Ewa Woydyłło // CHARAKTERY. - 2007, nr 9, s. 16-21
Mechanizmy uzależnień, sposoby interwencji.

Uzależnienia - badania
________________________________________

  67.   Baryluk, Wojciech
Obraz siebie u młodzieży - jako następstwo relacji między dziećmi i rodzicami - i jego związki ze skłonnościami do uzależnień / Wojciech Baryluk // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 2, s. 115-139
  68.   Betkowska-Korpała, Barbara
Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu : badania własne / Barbara Betkowska-Korpała // PSYCHOTERAPIA. - 2009, nr 2, s. 57-67
  69.   Bobrowski, Krzysztof
Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14 a 16 rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2005, T. 18 nr 1/2, s. 27-39
  70.   Chodkiewicz, Jan
Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2008, nr 2, s. 135-152
Badania własne.
  71.   Chojak, Małgorzata
Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2008, nr 2, s. 153-171
Test rysunku rodziny.
  72.   Gacek, Maria
Powszechność stosowania substancji uzależniających wśród studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie /Maria Gacek // KULTURA FIZYCZNA. - 2006, nr 3-4, s. 22-23
Badania własne.
  73.   Gacek, Maria
Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / Maria Gacek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 5, s. 17-19
Badania własne.
  74.   Hornowska, Elżbieta (1952- )
Temperament a zachowania ryzykowne : wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień / Elżbieta Hornowska // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2006, T. 49, nr 3, s. 243-258. - Bibliogr.
  75.   Hornowska, Elżbieta (1952- )
Kwestionariusz MAP (Maudsley Addiction Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień / Elżbieta Hornowska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2006, nr 2, s. 9-17
  76.   Kasprzycki, Grzegorz
Używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w woj. kujawsko-pomorskim /Grzegorz Kasprzycki // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 1, s. 19-48
  77.   Kolbowska, Agnieszka
Pozytywne trendy / Agnieszka Kolbowska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2006, nr 2, s. 26-31
Raport z ogólnopolskich badań ankietowych dot. używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.
  78.   Kołodziejczyk, Katarzyna
Jakość życia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Katarzyna Kołodziejczyk // REMEDIUM. - 2006, nr 9, s. 22-23

  79.   Kurza, Katarzyna
W kręgu przemocy : dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Kurza // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 1, s.11-13
  80.   Madeja, Zygmunt
Stan badań naukowych nad uzależnieniem od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2009,nr 3, s. 39-76
  81.   Mrozek, Magdalena
Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych / Magdalena Mrozek // PROBLEMY NARKOMANII. - 2008, nr 3, s. 5-19
  82.   Murawska, Ewa
Wyniki badań dotyczących kontaktów młodzieży Sokołowa Podlaskiego ze środkami uzależniającymi / Ewa Murawska //PROBLEMY NARKOMANII. - 2005,    nr 1, s. 73-77
  83.   Okulicz-Kozaryn, Katarzyna
Picie alkoholu i oczekiwania z tym związane a praktyki wychowawcze w rodzinach nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn// ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2007, nr 2/3, s. 16-20
  84.   Ostaszewski, Krzysztof
Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń // ALKOHOLIZM i NARKOMANIA. - 2007, T. 20 nr 3, s. 247-267
  85.   Parczewski, Rafał
Uczniowie gimnazjum a narkotyki : komunikat z badań / Rafał Parczewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s.7-12
  86.   Prajsner, Bogusław
Europejskie badania w lokalnej perspektywie / Bogusław Prajsner // REMEDIUM. - 2008, nr 5, s. 1-3
Badania  dotyczące uzależnień przeprowadzone w 2007 r. w grupie 45 000 uczniów.
  87.   Prajsner, Mira
Profilaktyka szkolna na Ursynowie : pytania, wyzwania, dylematy / Mira Prajsner // REMEDIUM. - 2010, nr 1, s. 10-12

  88.   Przybysz, Małgorzata
Przemiany rozwoju osobowego osób uzależnionych od alkoholu / Małgorzata Przybysz // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2005, nr 1/2, s. 28-30
Badania własne.
  89.   Stańkowski, Bogdan
Problemy dorastających  nastolatków / Bogdan Stańkowski // EDUKACJA. - 2005, nr 4, s. 32-48
Badania 11-15-latków z Podhala.
  90.   Strychowska, Agata
Postawy młodzieży wobec nikotyny / Agata Strychowska // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 10, s. 25-26
  91.  Używanie
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną // PROBLEMY NARKOMANII. - 2004, nr 1, s. 53-64
Raport z badań ankietowych zrealizowanych w woj. zachodniopomorskim w 2003 r.
  92.   Woynarowska, Barbara
Palenie tytoniu wśród nastolatków / Barbara Woynarowska // REMEDIUM. - 2004, nr 12, s. 14-15
Analiza obejmująca lata 1990-2002 na podstawie wyników badań międzynarodowych.

Uzależnienia - diagnoza i terapia
________________________________________

 93.   Bakuła, Piotr
Leczenie młodzieży : uzależnienie a używanie / Piotr Bakuła // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2006, nr 7-8, s. 46-50
  94.   Bukowska, Bogusława
Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych cz. 1 / Bogusława Bukowska // REMEDIUM. - 2009, nr 9, s.30-31
  95.   Bukowska, Bogusława
Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych cz. 2 / Bogusława Bukowska // REMEDIUM. - 2009, nr 10, s.28-29
  96.   Dąbrowska, Katarzyna
Wywiad motywacyjny i prowadzone samoleczenie wg Lindy i Marka Sobellów / Katarzyna Dąbrowska // NARKOMANIA SERWIS INFORMACYJNY. - 2006, nr 3, s. 6-7
  97.   Ginowicz, Halina
Uzdrawianie z nałogu / Halina Ginowicz // CHARAKTERY. - 2007, nr 9, s. 22-25
Mechanizmy uzależnień, stadia terapii.
  98.   Ginowicz, Halina
Z nałogu w inny nałóg / Halina Ginowicz // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2004, nr 5, s. 35-37
Przyczyny zmiany jednego nałogu (alkoholizmu) w drugi: narkotyki, papierosy, niechemiczne sposoby terapii.
  99.   Głowik, Tomasz
Moje doświadczenia terapeutyczne (przemyślenia, obserwacje, efekty) / Tomasz Głowik // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. -2003, nr 1, s. 35-39
Doświadczenia w pracy terapeutycznej z uzależnionymi w zakładach karnych.
  100.   Grodzki, Lech
Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień : charakterystyka programu wychowawczo-resocjalizacyjnego / Lech Grodzki, Jacek Szczepkowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 7/8, s. 17-21
Założenia programu wychowawczo-terapeutycznego, organizacja i struktura programu.
  101.   Grudziewska, Ewa
Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2005, nr 1/2, s.34-37
  102.   Labuda, Krystian
(Współ)praca z rodziną w terapii uzależnień / Krystian Labuda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. 26-28
  103.   Labuda, Krzysztof
Model chorobowy w leczeniu uzależnień : refleksje nad trafnością założeń - cz. 1 / Krzysztof Labuda // REMEDIUM. - 2008, nr 12, s. 30-31

  104.   Labuda, Krzysztof
Model chorobowy w leczeniu uzależnień : refleksje nad trafnością założeń - cz. 2 / Krzysztof Labuda // REMEDIUM. - 2009, nr 1, s. 28-29
  105.   Langiewicz, Wanda
Dostępność opieki dla osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce w 2004 r. / Wanda Langiewicz // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 4, s. 49-73
Dane statystyczne.
  106.   Madeja, Zygmunt
Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII . - 2005, nr 2, s. 5-24
  107.   Madeja, Zygmunt
Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 1, s. 5-37
  108.   Madeja, Zygmunt
Emocje w psychoterapii osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2009, nr 2, s. 17-52
  109.   Moskalewicz, Jacek
Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce / Jacek Moskalewicz,Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2006, nr 4, s. 327-355
Badania własne.
  110.   Nestler, Eric J.
Zniewolony mózg / Eric J. Nestler, Robert C. Malenka // ŚWIAT NAUKI. - 2004, nr 4, s. 54-61
Zmiany w mózgu spowodowane narkomanią, nowe możliwości leczenia narkomanii.
  111.   Nowicka, Dorota
Lekcje na amfetaminie / Dorota Nowicka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 3, s. 9-12
Co powinno wzbudzić niepokój nauczyciela i jak postępować, gdy się ma podejrzenia co do przyjmowania przez ucznia narkotyków.

  112.   Olesiak, Zofia
Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin uzależnionych / Zofia Olesiak // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 2,s. 60-63
  113.   Pasek, Marzena
Uzależniająca terapia / Marzena Pasek // REMEDIUM. - 2004, nr 5, s. 18-19
Problemy związane z terapią nastolatków.
  114.   Pasek, Marzena
Terapia grupowa uzależnionego nastolatka cz.1 / Marzena Pasek // REMEDIUM. - 2003, nr 10, s. 16-17
  115.   Rejniak, Robert
Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków / Robert Rejniak // NARKOMANIA SERWIS INFORMACYJNY. - 2008, nr 5, s.36-39
  116.   Replin, Aleksandra
"Od poczucia winy do odpowiedzialności" : pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt [...] / Aleksandra Replin // GESTALT. - 2004, nr 1, s. 61-66
  117.   Sobolewska-Mellibruda, Zofia
W terapii uzależnienia / Zofia Sobolewska-Mellibruda // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2005, nr 6/7, s. 8-11
  118.   Straburzyńska, Mirosława
Terapia ambulatoryjna w systemie pomocy dla osób uzależnionych / Mirosława Straburzyńska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 1, s. 24-32
  119.   Szwed, Magdalena
Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku MONAR / Magdalena Szwed // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 10, s.26-33
Zasady i etapy resocjalizacji w ośrodku Monar.
  120.   Życińska, Jolanta
Cień wielkiego nałogu / Jolanta Życińska // CHARAKTERY. - 2006, nr 9, s. 66-68
Sposoby pomagające rzucić palenie.

Uzależnienia nietypowe – media, leki, seks, praca, hazard
________________________________________

  121.   Bilejczyk, Arkadiusz Piotr
W pułapce seksu / Arkadiusz Piotr Bilejczyk // CHARAKTERY. - 2009, nr 5,  s. 26-29
  122.   Brzezińska, Małgorzata
Hazardzista wierzy w cud / Małgorzata Brzezińska // CHARAKTERY. - 2005,   nr 9, s. 39-41
  123.   Cekiera, Czesław
Uzależnienie od komputera i mediów / Czesław Cekiera // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2005, nr 2-3, s. IV-X
  124.   Czapczyńska, Agnieszka
Seksoholizm / Agnieszka Czapczyńska // REMEDIUM. - 2003, nr 3, s. 20-21
Seksoholizm a inne uzależnienia.
  125.   Ćwiek, Marek
Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Ćwiek // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 7/8, s. 2,3,4
Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, test diagnostyczny.
  126.   Dziewiecki, Marek
Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 6, s. 14-15
Objawy uzależnienia, możliwości terapii.
  127.   Fudali, Stanisław
Alarm! : gry komputerowe - narkotyk antyintelektualny / Stanisław Fudali // MATEMATYKA. - 2004, nr 6, s. 32-34
  128.   Gapik, Lechosław
Gdy rozkosz staje się koniecznością / Lechosław Gapik, Katarzyna Waszyńska // CHARAKTERY. - 2006, nr 1, s. 36-38
Uzależnienie od seksu.
  129.   Ginowicz, Halina
Hazardzista u psychoterapeuty - problem czy wyzwanie? / Halina Ginowicz // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2004, nr 3, s. 32-37
Czym jest hazard, jak się uzależnia, jak wygląda terapia.
  130.   Golan, Anna
Seks w kryzysie / Anna Golan // CHARAKTERY. - 2009, nr 8, s. 34-37
Uzależnienie od cyberseksu.
  131.   Hoffman, Beata
Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym / Beata Hoffman // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 2, s. 34-41
  132.   Jaskuła, Sylwia
Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2008, nr 12, s. 12-17
  133.   Kaliszewska, Katarzyna
Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // EDUKACJA. - 2005,nr 4, s. 111-119
  134.   Kocoń, Katarzyna
Leki - pomagają czy szkodzą? / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka // REMEDIUM. - 2006, nr 10,s. 26-27
Stosowanie leków w celu odurzania się przez młodzież.
  135.   Komorowska, Marta
Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // REMEDIUM. - 2008, nr 5, s. 6-7
  136.   Kordziński, Jarosław
Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // WYCHOWAWCA. - 2007,    nr 2, s. 18-21
  137.   Kosek-Nita, Bogumiła
Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 1, s. 11-17
Analiza badań przeprowadzonych w 2001 wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej na Śląsku.
  138.   Kosek-Nita, Bogumiła
Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 3, s. 6-9
  139.   Kowalski, Radosław
Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 9,s. 4-8
  140.   Kozera, Patrycja
Uzależnieni opaleni / Patrycja Kozera // CHARAKTERY. - 2008, nr 7, s. 70-74
Tanoreksja - uzależnienie od opalania.
  141.   Kozłowski, Tomasz
Niewolnicy mocnych wrażeń / Tomasz Kozłowski // CHARAKTERY. - 2010, nr 4, s. 37-39
  142.   Leksy, Karina
Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 10-11, s. 35-39
  143.   Leksy, Karina
Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 10/11, s. 23-27
M.in. test na uzależnienie od Internetu.
  144.   Małecka, Marta
Ciało - kolejne uzależnienie? Czy jestem niewolnikiem własnej cielesności? / Marta Małecka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 10/11, s. 21-23
Kreacja ciała w kontekście społeczno-medialnym.
  145.   Mandal, Agnieszka
Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 7, s. 11-15
  146.   Mardofel, Anna
Czy internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // REMEDIUM. - 2005, nr 7-8, s. 34-35
  147.   Mardofel, Anna
Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // REMEDIUM. - 2005, nr 10, s.20-21
Fazy, objawy i typy uzależnienia od internetu.
  148.   Moczydłowska, Joanna
Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy / Joanna Moczydłowska // MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. - 2005, nr 1/2, s. 82-85
  149.   Müller, Astrid
Kiedy zakupy stają się nałogiem / Astrid Müller // CHARAKTERY. - 2009,    nr 11, s. 42-45
  150.   Nowaczyk, Beata
Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 11, s. 7-9
Obszerna bibliografia załącznikowa.
  151.   Olaczek, Rafał
Medioholizm problem przyszłości czy teraźniejszości? / Rafał Olaczek // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 10/11, s.9-12
  152.   Ozelli, Kristin Leutwyler
Mózg nie lubi diety / Kristin Leutwyler Ozelli // ŚWIAT NAUKI. - 2007,    nr 10, s. 54-55
Kompulsywne objadanie się jako forma uzależnienia.
  153.   Pawlas-Czyż, Sabina
Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 10/11,s. 13-16
Uzależnienie od związków, głównie w rzeczywistości wirtualnej.
  154.   Płachcińska, Grażyna
Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2006,   nr 10, s. 4-5
  155.   Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 3,s. 9-12
  156.   Sieczkowska, Małgorzata
Hazardziści w trakcie leczenia i po terapii / Małgorzata Sieczkowska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2004, nr 3, s. 26-29
Etapy rozwoju hazardu patologicznego i proces zdrowienia.
  157.   Skowron, Agata
ABC zachowań ryzykownych / Agata Skowron // REMEDIUM. - 2009, nr 3,       s. 16-17
  158.   Stasiński, Paweł
Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / Paweł Stasiński // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2006, nr 10, s. 19-21
  159.   Szpunar, Magdalena
Niebezpieczna myszka : uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 1-2, s. 27-30
  160.   Taboł, Sebastian
Cyberuzależnienia / Sebastian Taboł // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 1,   s. 26-31
Objawy uzależnienia od Internetu, klasyfikacja podtypów uzależnienia.
  161.   Taboł, Sebastian
Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 8,   s. 527-529
  162.   Wachowicz, Karolina
Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 3, s. 49-51
Leczenie "choroby internetowej" w szpitalu psychiatrycznym.
  163.   Wargacka, Mariola
Komputer i Internet / Mariola Wargacka // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2004, nr 3,  s. 21-22
  164.   Witkowski, Tomasz
Szczęśliwi pracoholicy / Tomasz Witkowski // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 5, s. 33-34
  165.   Wojdyło, Kamila
Kontrola działania u osób uzależnionych od pracy / Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2009, T. 52,  nr 4, s. 453-471
  166.   Wojtasik, Łukasz
Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 3, s. 32-36
  167.   Zaborska, Anna
Nałogowe zachowania studentów uzależnionych od seksu / Anna Zaborska // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2004, nr 3, s. 23-25

  168.   Zaworska-Nikoniuk, Dorota
Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka / Dorota Zaworska-Nikoniuk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. 15-20
Rodzaje i charakterystyka uzależnień niechemicznych: od hazardu, od miłości, od pracy.


Uzależnienia - materiały repertuarowe
________________________________________

  169.   Brodecki, Jaromir
Jak nie ulec nałogowi palenia : teatrzyk ekologiczny / Jaromir Brodecki // AURA. - 2006, nr 3, dod. ekolog. nr 138,s. 9
Dla gimnazjum.
  170.   Cieślak, Iwona
Scenka teatralna jako forma działań w profilaktyce uzależnień / Iwona Cieślak, Lech Cieślak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (I)-(III) wkładka
"Na ratunek Królewnie Emilce", dla szk. podst.
  171.   Drapacz, Mirosława
"Wznieś serce nad zło..."(życiorysy pisane narkotykami) : scenariusz audycji radiowej / Mirosława Drapacz, Krystyna Budny // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 2, s. 24-25
  172.   Drapacz, Mirosława
I ujrzałem bestię...: (życiorysy pisane narkotykami) / Mirosława Drapacz, Krystyna Budny // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 34-35
Scenariusz audycji radiowej dotyczącej uzależnień.
  173.   Hałas, Jadwiga
Nie milcz! Szkolna debata uczniowska / Jadwiga Hałas // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 3, s. 1-2
Dla gimnazjum.

  174.   Junkiert, Jolanta
Potrafię powiedzieć NIE! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach / Jolanta Junkiert // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 13
Dla szk. podst.
  175.   Kambrowska, Bożena
Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Narkotykom mówimy STOP" / Bożena Kambrowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 16-17
Dla szk. podst.
  176.   Kambrowska, Bożena
Zachowaj trzeźwy umysł - bądź sobą : scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej / Bożena Kambrowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 15-16
  177.   Kiercul, Jolanta
Na pustyni uczuć / Jolanta Kiercul // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 9,  s. 15-16
Dla gimnazjum.
  178.   Kołodziej, Irena
List Joli : scenariusz widowiska teatralnego dotyczącego uzależnień        i przemocy / Irena Kołodziej // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 5, s. 28-29
Dla szk. podst.
  179.   Kozłowska, Iwona
Sport, zabawa i rozrywka umysłowa w festynie przeciw alkoholizmowi / Iwona Kozłowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 3, s. (9)-(13)
  180.   Kraska, Renata
Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum lub liceum / Renata Kraska, Agnieszka Chudy // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005,    nr 6, s. 21-22
  181.   Kusznirenko, Iwona
Sąd nad alkoholem - scenariusz "rozprawy" / Iwona Kusznirenko, Iwona Sulecka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (III)-(V) wkładka
Dla szk. podst.

  182.   Liwak, Anna
Zabawa jako przykład działań profilaktycznych / Anna Liwak, Bożena Rusinek // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (V)-(VII) wkładka
Dla szk. podst.
  183.   Pietruszka, Wioletta
A przecież może być inaczej : montaż o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005,nr 1, s. 19-21
Dla uczniów gimnazjum, liceum i rodziców.
  184.   Pietruszka, Wioletta
A przecież może być inaczej : montaż na temat HIV i AIDS / Wioletta Pietruszka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 1,s. 22-23
Dla uczniów gimnazjum, liceum i rodziców.
  185.   Pupek, Krystyna
Sąd nad papierosem : scenariusz profilaktyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Krystyna Pupek // WYCHOWAWCA. -2005, nr 7/8, s. 42-44
  186.   Rucińska, Hanna
Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów gimnazjum / Hanna Rucińska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 10, s.5-6
  187.   Rzepska, Ewa
Akcja antynikotynowa - "Nie pal, nie pal papierosów..." / Ewa Rzepska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 18-19
Dla gimnazjum.
  188.   Sobieszczuk, Iwona Małgorzata
Literatura w walce z nałogami : scenariusz edukacji antyalkoholowej / Iwona Małgorzata Sobieszczuk // WYCHOWAWCA. -2009, nr 2, s. 24-26
Dla szk. ponadgimn.
  189.   Spandowska, Zofia
Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych : (scenariusz inscenizacji) / Zofia Spandowska // WYCHOWANIE NA CODZIEŃ. - 2003,        nr 10/11, s. VIII-X wkładka
Dla gimnazjum.

  190.   Swinarska, Teresa
Światełka miłości : scenariusz przedstawienia profilaktycznego / Teresa Swinarska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 5, s. 24
Dla szk. podst.
  191.   Teska, Małgorzata
Teatr profilaktyczny może być ciekawy - propozycja scenariusza scenki "Aniele Stróżu moich rodziców..." / Małgorzata Teska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 10/11, s. I-III wkładka
Dla gimnazjum.
  192.   Tumiłowicz, Maria
Decyzja należy do ciebie / Maria Tumiłowicz // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 1, s. 23
  193.   Utig, Ewa
Magnolie : propozycja scenariusza teatralnego / Ewa Utig // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 10/11, s. I-IV wkładka
Dla młodzieży.
  194.   Wojtasik, Jolanta
Żyjmy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas V-VI / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 6-7
  195.   Żukowska, Beata
Międzynarodowy Dzień bez Papierosa : scenariusz inscenizacji dla klas I-III / Beata Żukowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004,nr 2, s. 118-119

Źródła: katalogi i kartoteki PBW
Zasięg chronologiczny: 2003-2010*
Ilość opisów: 195
Data opracowania: maj 2010
Opracowała: Alina Patena

 
Projektowanie stron internetowych