Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Twórczość w edukacji : poradnik bibliograficzny / oprac. Alina Patena

Układ poradnika:
Twórczość w edukacji : książki  - poz. 1-43
Artykuły z czasopism:
Psychologia twórczości - poz. 44-57
Wychowanie do twórczości - poz. 58-97
Twórczość w przedszkolu - poz. 58-97
Twórczość w nauczaniu zintegrowanym - poz. 109-140
Twórczość w szkole - materiały praktyczne - poz. 141-178

Książki:

  1.   Aktywność
Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - 248 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88278-99-0
Sygnatura: 64977
  2.   Bonar, Jolanta
Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego /Jolanta Bonar. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 376, [1] s., [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego). - Bibliografia. - ISBN 978-83-7525-235-4
Sygnatura: 65085
  3.   Bowkett, Stephen
Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett; tłum.[z ang] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 2000. - 171 s. : rys. ; 24 cm. - (Literatura Pedagogiczna). - Indeks. - ISBN 83-02-07687-2
Sygnatura: cz58755/XXI,58756
  4.   Brausem, Martina
Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2007. - 108 s., [12] k. il. kolor. : rys. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7442-547-6
Sygnatura: 63996
  5.   Czelakowska, Danuta
Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-85543-80-5
Sygnatura: cz55976/II, 56179, 56180, 56412, 56413
   6.   De Bono, Edward (1933- )
Umysł kreatywny : 62 ćwiczenia rozwijające intelekt / Edward de Bono. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2009. - 207 s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 978-83-88607-91-2
Sygnatura: 65441, 65442
  7.   Dorance, Sylvia
Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy / Sylvia Dorance ; tłum. Jolanta Zając i Teresa Zielińska. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwo CYKLADY, 1999. - 187, [2] s. : rys. ; 22 cm. - ISBN 83-86859-22-9
Sygnatura: 62592
  8.   Dydaktyka
Dydaktyka twórczości : koncepcje - problemy - rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls", 2003. - 379,[1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-286-7
Sygnatura: cz61581/XXI,61582
  9.   Dziecko
Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000. - 189, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Nauczyciele-Nauczycielom). - ISBN 83-86994-05-3
Sygnatura: cz58852/XX, 58853
  10.   Fisher, Robert
Uczymy jak myśleć / Robert Fisher ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 1999. - 244 s. : rys. ; 24 cm. - (Literatura Pedagogiczna). - ISBN 83-02-07332-6
Sygnatura: cz58244/XXI, 58761, 60423
  11.   Gloton, Robert
Twórcza aktywność dziecka / Robert Gloton, Claude Clero ; z jęz franc. przeł. i przedmową opatrzyła Irena Wojnar. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 262, [1] s. : rys. ; 19 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-02-02668-9
Sygnatura: 62963
     12.   Gloton, Robert
Twórcza aktywność dziecka / Robert Gloton, Claude Clero ; z jęz. franc. przeł. i przedmową opatrzyła Irena Wojnar. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 255, [1] s. : rys. ; 19 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-02-02668-9
Sygnatura: cz56608/XX
  13.   Górniewicz, Józef
Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia / Józef Górniewicz. - Olsztyn : Wydaw.UWM, 2001. - 130[1] s. ; 23 cm. - Bibliogr.. - ISBN 83-7299-051-4
Sygnatura: 60310
  14.   Jakubik-Hajdukiewicz, Joanna
Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : GARMOND Oficyna Wydawnicza, 2005. - IV, 99,[1] s. : fot. kolor., il. kolor., rys. ; 17x23. - Bibliografia. - ISBN 83-89250-40-3
Sygnatura: 62589
  15.   Kłosińska, Tatiana
Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna  Freineta / Tatiana Kłosińska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000. - 166, [1] s. : fot. ; 24 cm. - (Idee - metody - inspiracje). - Bibliografia.- Aneks. - ISBN 83-88030-45-0
Sygnatura: cz58864/II, 58913 - 58915
  16.   Kreatywne
Kreatywne rozwiązywanie problemów / Donald J. Treffinger [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1997]. - 181 s. ; 30 cm. - ISBN 83-86148-64-0
Sygnatura: 57271
  17.   Nalaskowski, Aleksander
Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Aleksander Nalaskowski. - Wyd. 2 rozszerz. i uzupełn.. - Warszawa : WsiP SA, 1998. - 119, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Tęczowego Liścia). - ISBN 83-02-07154-4
Sygnatura: cz58055/XXI
  18.   Nęcka, Edward
TRoP : Twórcze Rozwiązywanie Problemów / Edward Nęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1994. - 226, [4] s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-85543-48-1
Sygnatura: 57767
  19.   Nęcka, Edward
Psychologia twórczości / Edward Nęcka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 256 s. : ryc. ; 24 cm. - (POSTĘPY PSYCHOLOGII). - Bibliografia .- Indeksy. - ISBN 83-87957-50-X
Sygnatura: 62142
  20.   Nowe
Nowe teorie twórczości : nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności 12-14 X 2001 Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Kraków : "Impuls", 2002. - 246, [2] s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-193-3
Sygnatura: cz61579/XXI,61580
  21.   Nowe
Nowe teorie twórczości : nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności 12-14 X 2001 Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 246, [2] s. : fot., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-453-3
Sygnatura: 63109
  22.   Olczak, Małgorzata
Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 488 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7308-962-4
Sygnatura: 65043
  23.   Pachociński, Ryszard
Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole / Ryszard Pachociński. - Wyd.2. - Wwa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. - 285[1] s. : rys. ; 20 cm.. - Bibliogr.. - ISBN 83-85295-68-2
Sygnatura: 60201-03
  24.   Partyka, Mirosława
Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 1999. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-86954-37-X
Sygnatura: 59156
  25.   Paszkowski, Michał
Odkryj w sobie kreatywność / Michał Paszkowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 164 s. : il. ; 22 cm. - ISBN 978-83-7251-963-4
Sygnatura: 64969
  26.   Popek, Stanisław
Człowiek jako jednostka twórcza / Stanisław Popek. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - 224 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliografia, aneks. - ISBN 83-227-1790-3
Sygnatura: 60293
  27.   Popek, Stanisław (1936- )
Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH / Stanisław Popek. - [Lublin] : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [1990]. - 91 s. : 2 rys., 1 wykr. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-227-0308-2
Sygnatura: 56516,56517,56518
  28.   Pufal-Struzik, Irena
Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów / Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2006. - 314 s. : rys. ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 103). - ISBN 83-88274-13-9
Sygnatura: 64297-64298
  29.   Rozwijanie
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / red. Dorota Dyrda. - Kraków : Ofic. Wydaw."Impuls", 2004. - 161 s. : rys. ; 23 cm. - ISBN 83-7308-375-8
Sygnatura: 61639
 30.   Rozwijanie
Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / pod red. Jerzego Kujawińskiego. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 269, [2] s. : fot., nuty, rys. ; 21 cm. - ISBN 83-02-03756-7
Sygnatura: 51808, 51809-51812
  31.   Sajdak, Anna
Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 306 s. ; 24 cm. - (Myśl pedagogiczna). - Bibliografia. - ISBN 978-83-7505-078-3
Sygnatura: 64530, 64531
  32.   Schulz, Roman (1941- )
Twórczość : społeczne aspekty zjawiska / Roman Schulz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 361, [2] s. : 1 rys. ; 21 cm. - ISBN 83-01-09561-X
Sygnatura: 51247, 51248
    33.   Szmidt, Krzysztof J.
Porządek i przygoda - lekcje twórczości : program edukacyjny / Krzysztof J. Szmidt, Barbara Rakowiecka, Kazimierz Okraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 31, [1] s. ; 29 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-02-06227-8
Sygnatura: cz57433/XXV, 57434
  34.   Szmidt, Krzysztof J.
Porządek i przygoda - lekcje twórczości : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 135 s. : rys. (w tym kolor.) ; 29 cm. - ISBN 83-02-06098-4
Sygnatura: cz57435/XXV
  35.   Szmidt, Krzysztof J.
Program kursu "Psychopedagogiki twórczości" dla realizatorów programu edukacyjnego "Porządek i przygoda". Lekcje twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1998. - 27 s. ; 30 cm. - ISBN 83-02-06393-2
Sygnatura: cz57949/XXV
 36.   Szmidt, Krzysztof J.
Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls", 2001. - 157,[2] s. ; 24 cm. - Bibliografia . - ISBN 83-7308-090-2
Sygnatura: cz61578/XXI
  37.   Szmidt, Krzysztof J.
Żywioły : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : program edukacyjny / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : WSiP, 1998. - 30, [1] s. ; 30 cm. - ISBN 83-0207227-3
Sygnatura: cz58077/II
  38.   Szmidt, Krzysztof J.
Żywioły ogień i woda : książka dla nauczyciela klasa II : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : WSiP SA, 2000. - 95, [1] s. ; 29 cm. - ISBN 83-02-07901-4
Sygnatura: cz58679/II
  39.   Szmidt, Krzysztof J.
Żywioły : ziemia : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : książka dla nauczyciela : klasa 1 / Krzysztof J.Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : WSiP, 1998. - 74, [2] s. ; 30 cm. - ISBN 83-02-07226-5
Sygnatura: cz58078/II
  40.   Sztuka
Sztuka a świat dziecka / [red. nauk. Jan Kida]. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - 437 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-86246-44-8
Sygnatura: cz57139/XX
  41.   Twórczość
Twórczość - wyzwanie XXI wieku / oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka. - Kraków : "Impuls", 2003. - 162,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-212-3
Sygnatura: 61577
  42.   Warsztaty
Warsztaty edukacji twórczej : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Europa, 2004. - 185 s. : 19 fot. kolor., fot., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88962-96-5
Sygnatura: 62700
  43.   Wspieranie
Wspieranie dziecięcej kreatywności / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza. - Nowy Sącz : Wydaw. PWSZ: Wydaw. i Drukarnia NOVA SANDEC s.c., 2006. - 200 s. : il. ; 25 cm. - Część artykułów w języku słowackim. - ISBN 83-60822-01-8. - 978-83-60822-01-2
Sygnatura: 63751

Twórczość w edukacji

Artykuły

Psychologia twórczości

  44.   Karwowski, Maciej
Intuicja a twórczość, typy inteligencji i osiągnięcia szkolne / Maciej Karwowski // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2006, T. 49, nr 1, s. 85-107. - Bibliogr.
Badania własne.
  45.   Karwowski, Maciej
Kreatywność a twórczość - to samo, niemal to samo, nie to samo / Maciej Karwowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 3/4, s. 25-37
Badania własne.
  46.   Karwowski, Maciej
Spory wokół pojęcia kreatywności w pedagogice twórczości / Maciej Karwowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 5/6, s.5-18
  47.   Kozak, Wioletta
Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej : test postaw twórczych / Wioletta Kozak // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3,s. 19-24
W artykule zamieszczono test postaw twórczych.
  48.   Kozielecki, Józef
Skazani na twórczość : od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco / Józef Kozielecki // MERITUM. - 2008, nr 3, s.4-11
  49.   Kozłowski, Waldemar
Intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenie ucznia / Waldemar Kozłowski // EDUKACJA. - 2004, nr 2, s. 53-63. - Bibliogr.
  50.   Krzywka, Andrzej
Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze / Andrzej Krzywka // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 10, s. 25-31
  51.   Kubicka, Dorota
Kręte ścieżki twórczej myśli / Dorota Kubicka // CHARAKTERY. - 2000, nr 3, s.24-25
Dostrzeganie i rozwijanie u dziecka zadatków na twórczość.
  52.   Kubicka, Dorota
Szóstka z twórczości / Dorota Kubicka // CHARAKTERY. - 2002, nr 7, s. 40-41
Współczesne modele twórczości, nowe programy edukacyjne.
  53.   Kubicka, Dorota
Kontrowersje wokół pomiaru twórczości u dzieci / Dorota Kubicka // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 2000, nr 2/3, s. 208-218. - Bibliogr.
Autorka dokonuje krytycznego przeglądu metod testowych i eksperymentalnych, przedstawiając  argumenty na rzecz  analizowania  twórczości dziecka na podstawie jego zabawy symbolicznej.
  54.   Rudowski, Tomasz
Koncepcja resocjalizacji przez twórczość według Czesława Czapowa / Tomasz Rudowski // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. -2000, nr 2, s.16-15
  55.   Stasiakiewicz, Michał
Pogoda dla ludzi twórczych / Michał Stasiakiewicz // CHARAKTERY. - 2001, nr 7, s. 58-59
  56.   Szmidt, Krzysztof J.
Twórcze czy nie? : kontrowersje wokół kreatywności dzieci / Krzysztof J. Szmidt // MERITUM. - 2006, nr 1, s. 4-8
Cechy twórczości dzieci i dorosłych, formy aktywności twórczej dzieci.
  57.   Szmidt, Krzysztof J.
Twórczość w rozwoju człowieka / Krzysztof J. Szmidt // REMEDIUM. - 2004, nr 4, s. 10-11
Twórczość a wartości, twórczość w edukacji.


Wychowanie do twórczości

  58.   Bednarska, Małgorzata
Wyobraźnia i twórczość - deficytowe dobro naszych dzieci / Małgorzata Bednarska // EDUKACJA I DIALOG. - 2008, nr 9,s. 23-31
  59.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Nauczyciel - mistrz / Ryszarda Ewa Bernacka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 13-20
Wspieranie i kształtowanie postawy twórczej uczniów.
  60.   Bernacka, Ryszarda Ewa
Postawa twórcza w nauczaniu / Ryszarda Ewa Bernacka // REMEDIUM. - 2007, nr 5, s. 24
  61.   Biegajło, Małgorzata
Wychowanie do twórczości / Małgorzata Biegajło // PSYCHOLOGIA  WYCHOWAWCZA. - 2000, nr1, s.26-28
Twórczość rozumiana jako rodzaj postawy, jak i zdolności. Autorka rozważa możliwość kształtowania twórczości akcentując znaczenie środowiska rodzinnego i szkoły.
  62.   Błanik, Renata
Nauczyciel stymulatorem inwencji / Renata Błanik // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 10, s. 2,3,4
Człowiek twórczy. Rola nauczyciela w rozwijaniu postawy twórczej.
  63.   Dobrowolska, Barbara
Ocena nauczycieli w zakresie rozwijania postaw twórczych w opinii uczniów gimnazjum : wyniki badań własnych / Barbara Dobrowolska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 6, s. 11-15
  64.   Dzierzgowska, Irena
Twórczy lider / Irena Dzierzgowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. II-VIII wkładka
  65.   Górka, Barbara
Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 7, s. 18-21 
  66.   Grudzień, Agnieszka
Czy szkoła sprzyja twórczości? / Agnieszka Grudzień // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 4, s. 49-54
Postawa refleksyjna a twórczość. Nauczyć nauczycieli uczenia twórczości (pięć reguł Nęcki).
  67.   Grudzień, Agnieszka
Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 6, s. 44-49
Sposoby wzmacniania przejawów potencjału twórczego dzieci przez nauczycieli.
  68.   Hłobił, Agnieszka
Czy szkoła uczy twórczego myślenia? / Agnieszka Hłobił // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 9, s. 30-31
  69.   Hłobił, Agnieszka
Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Hłobił // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 7-8, s. 19-20
  70.   Karwowski, Maciej
Oblicza uczniowskiej kreatywności / Maciej Karwowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 5-15
  71.   Karwowski, Maciej
Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów : w poszukiwaniu prokreatywnej synergii / Maciej Karwowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 5/6, s. 39-65
  72.   Karwowski, Maciej
Przestrzeń socjalizacyjna i edukacyjna a postawy twórcze młodzieży / Maciej Karwowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 5/6, s. 55-78. - Bibliogr.
  73.   Kołodziejczyk, Witold
Kształtowanie kreatywnych postaw uczniów / Witold Kołodziejczyk // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 3, s.7-8
  74.   Kubicka, Dorota
Wpływ szkoły na rozwijanie twórczych możliwości uczniów / Dorota Kubicka // NOWA POLSZCZYZNA. - 2000, nr 2, s. 51-56 
  75.   Kuśpit, Małgorzata
Jak stymulować twórczość ucznia? / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 7/8, s. 32-33
Zastosowanie psychologii twórczości w edukacji, trening twórczości.
  76.   Ligęza, Witold
Rozwój kompetencji kreatywnej u dzieci a sposób szkolenia nauczycieli ( na przykładzie MNODN w Krakowie) / Witold Ligęza, Krzysztof T. Piotrowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 12, s. 12-14. - Bibliogr.
  77.   Łuczak, Patrycja
Twórcza aktywność dziecka / Patrycja Łuczak // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 10-11
Szkoła a postawa twórcza.
  78.   Magda-Adamowicz, Marzenna
Twórcze kształcenie w szkole / Marzenna Magda-Adamowicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 7/8, s. 31-34
  79.   Masna, Danuta
Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 3, s. 32-35
  80.   Modrzejewska-Świgulska, Monika
Opinie nauczycieli dotyczące efektywności prowadzonych przez nich lekcji twórczości / Monika Modrzejewska-Świgulska// MERITUM. - 2008, nr 3, s. 37-40
W numerze także inne artykuły nt twórczości.
  81.   Nalaskowski, Aleksander
Promować rozwój czy dręczyć twórczością? / Aleksander Nalaskowski // MERITUM. - 2008, nr 3, s. 16-20
  82.   Noga, Ewa
Proces twórczy w pedagogice i wychowaniu / Ewa Noga, Anna Wasilak // GRUPA i ZABAWA. - 2002, nr 3/4, s. 30-32
  83.   Pankow, Katarzyna
Twórczość i jej wymiary / Katarzyna Pankow // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 6, s. 18-19
Propozycja 5 zasad i technik stymulowania ciekawości poznawczej wg E.Nęcki.
  84.   Piotrowski, Krzysztof T.
Ryzyko twórczości w szkole / Krzysztof T. Piotrowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 113-121
  85.   Piotrowski, Krzysztof T.
Jak wykorzystać cegłę - o pomiarze twórczości / Krzysztof T. Piotrowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s.105-112
  86.   Sajdak, Anna
Edukacyjny "tuning" kreatywnego myślenia / Anna Sajdak // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2009, nr 8, s. 61-76
  87.   Smogorzewska, Joanna
Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? / Joanna Smogorzewska // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 1, s. 13-16
Rady dla nauczycieli.
  88.   Smogorzewska, Joanna
Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? / Joanna Smogorzewska // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 3, s. 35-37
  89.   Szmidt, Krzysztof J.
Uczniowie przeciwko kreatywności / Krzysztof J. Szmidt // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 55-64
Bariery kształcenia twórczości w szkole.
  90.   Szmidt, Krzysztof J.
Szkoła rzeczywiście twórcza / Krzysztof J. Szmidt // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 113-124
Indeks Cech Szkoły Wspierającej Twórczość Uczniów.
  91.   Szmidt, Krzysztof J.
Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 2,s. 77-86
  92.   Szmidt, Krzysztof J.
Ciekawość pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof J. Szmidt // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 67-77
  93.   Trojan, Elżbieta
Wychowanie do kreatywności / Elżbieta Trojan // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 27
Zestawienie bibliograficzne.
  94.   Trojan, Elżbieta
Jak rozwijać twórcze myślenie? : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 11, s. 23
  95.   Uszyńska-Jarmoc, Anna
Nowe propozycje metodologiczne w badaniach rozwoju twórczości dzieci / Anna Uszyńska-Jarmoc // EDUKACJA . - 2009, nr 3, s. 96-103
  96.   Wantuch, Wiesława
Samokształcenie jako twórczość - twórczość jako samokształcenie / Wiesława Wantuch // POLONISTYKA. - 2002, nr 6, s.331-336
Nauczanie konstruktywne, kodeks postępowania na lekcji nauczyciela konstruktywisty.
  97.   Wiśniewska, Ewa
Efektywność treningów twórczości : podejście metaanalityczne / Ewa Wiśniewska // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 3/4,s. 31-50

Twórczość w przedszkolu

  98.   Bilewicz-Kuźna, Barbara
Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 8, s. 455-459
Możliwości stymulowania dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym, przykłady zadań rozwijających podstawowe operacje myślenia twórczego.
  99.   Bilewicz-Kuźnia, Barbara
Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, s. 35-36
   100.   Bukowska, Jolanta
Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 5, s. 274-276
   101.   Graczyk, Małgorzata
Wakacyjna podróż : scenariusz zajęć z zakresu psychodydaktyki twórczości dziecięcej / Małgorzata Graczyk, Jolanta Jabłońska, Mariola Marciniak // MERITUM. - 2008, nr 3, s. 40-42
Dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  102.   Leszczyńska, Donata
Zapalmy ognisko! : o kreatywności w przedszkolu słów kilka / Donata Leszczyńska, Teresa Komuda // MERITUM. - 2008, nr3, s. 74-78
  103.   Limont, Wiesława
Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 8, s. 451-454
Czym są zdolności, jak rozwijać je u dzieci w wieku przedszkolnym.
  104.   Nęcka, Edward
Edukacja dla twórczości / Edward Nęcka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 8, s. 451-455
Nauczanie twórczości, stymulowanie wyobraźni twórczej na lekcjach wychowania plastycznego.
  105.   Płóciennik, Elżbieta
"Umieć, chcieć i móc" : doświadczanie psychodydaktyki kreatywności w przedszkolu / Elżbieta Płóciennik // MERITUM. -2008, nr 3, s. 65-69
  106.   Sadowska-Koral, Lidia
Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowska-Koral, Daniela Miś // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 8, s. 64-66
Propozycje ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  107.   Suświłło, Małgorzata
Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr3, s. 5-10
  108.   Witkowska, Maria
Drogi kształcenia postaw twórczych przedszkolaków / Maria Witkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s.16-17


Twórczość w nauczaniu zintegrowanym

  109.   Baj, Agata
Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 27-31
  110.   Bartosik, Marzena
Skarby : scenariusze zajęć twórczych / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 10,s. 9-10
Zapoznanie dzieci ze światem podwodnym.
  111.   Bilska, Beata
Twórcza wizualizacja stymulatorem rozwoju osobowości / Beata Bilska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s.42-51
Propozycje ćwiczeń i przykładowe scenariusze zajęć dla młodszych dzieci.
  112.   Biłous, Paweł
Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci / Paweł Biłous // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 33-41
Pojęcie, rodzaje, funkcje wyobraźni, rozwój wyobraźni dzieci.
  113.   Czelakowska, Danuta
O kreatywności uczniów / Danuta Czelakowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 9, s. 530-535
Rozwijanie kreatywności, kształtowanie umiejętności językowych. Twórcza praca dziecka z utworem literackim.
  114.   Czelakowska, Danuta

Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 402-406
M.in. wyniki badań sondażowych wśród nauczycieli klas 1-3.
  115.   Czelakowska, Danuta
Kształtowanie postawy twórczej uczniów w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Czelakowska // EDUKACJA. -2002, nr 2, s. 23-27 wkładka
Pojęcie, znaczenie i kształtowanie postawy twórczej.
   116.   Głaz, Elżbieta
Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka / Elżbieta Głaz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 3, s. 46-53
  117.   Górecka, Alicja
Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2000/2001, nr 1, s. 69-84
  118.   Kapica, Gabriela
Enigmistyczny trening twórczości / Gabriela Kapica // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 3, s. 5-9
  119.   Kapica, Gabriela
Zarys teorii dziecięcej enigmistyki / Gabriela Kapica // EDUKACJA. - 2001, nr 3, s. 76-86. - Bibliogr.
Funkcja zagadek, intensyfikacja procesu edukacji wczesnoszkolnej poprzez rozrywki umysłowe.
  120.   Kapica, Gabriela
Dziecięce kompetencje enigmistyczne synonimem kreatywności i perfekcyjności / Gabriela Kapica // KULTURA I EDUKACJA. - 2002, nr 2, s. 121-131. - Bibliogr.
Istota zagadki, zagadki a rozwój sfery emocjonalno-motywacyjnej.
  121.   Kapica, Gabriela
Zabawa - zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica. - // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 4, s. 195-201. - Bibliogr.
Związek zabawy z twórczością, samodzielne rozwiązywanie i układanie rozrywek umysłowych.
  122.   Kłopotowska, Katarzyna
Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych / Katarzyna Kłopotowska, Agata Sosnowska //NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2000/2001, nr 3, s.80-83
Działalność koła teatralno-muzycznego w SP nr 14 w Białymstoku. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w przygotowaniu konkursów.
  123.   Lachiewicz, Elżbieta
Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachiewicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 3, s. 45-48
   124.   Michalak, Renata
Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 11-17
  125.   Misiorna, Elżbieta
Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 5-10
  126.   Modrzejewska-Świgulska, Monika
Czy istnieje twórczość bez dzieł / Monika Modrzejewska-Świgulska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 9-11
Idea tzw. twórczości codziennej.
  127.   Ogrodzka-Mazur, Ewa
Rozwijanie dyspozycji twórczych uczniów w sytuacjach zabawowych / Ewa Ogrodzka-Mazur // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2000, nr 1/2, s.85-95. - Bibliogr.
Pedagogika wczesnoszkolna - kształtowanie zainteresowań i postaw twórczych.
  128.   Piechal, Anna
Dziecko w świecie roślin, barw i faktur : wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 6, s. 22-25
Twórczość plastyczna, jej funkcje i role. Analiza wytworów twórczości plastycznej dzieci klas I-III.
  129.   Potoczek, Grażyna
Twórczy rozwój uczniów / Grażyna Potoczek // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 9, s. 555-558
Scenariusz zajęć dla klas młodszych.
  130.   Potoczek, Grażyna
Twórczy rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Grażyna Potoczek // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 3, s. 63-69
Artykuł zawiera też konspekt zajęć twórczych "Pomagamy trolom" dla kl. 2.
  131.   Rechnio, Beata
Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 2-4
Przykłady ćwiczeń dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
  132.   Rubacha, Iwona
Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w klasie I wykorzystujących technikę treningu twórczości / Iwona Rubacha // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2008/2009, nr 2, s. 72-83
  133.   Sinicka, Joanna
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Joanna Sinicka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 5-6
Przykłady ćwiczeń.
  134.   Sobiegała, Agnieszka
Pedagogika twórczości w pracy personelu medycznego / Agnieszka Sobiegała, Bożena Stemplewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010,nr 1, s. 23-27
  135.   Strugała, Agnieszka
Moja klasa moja przestrzeń : twórczość w szkole / Agnieszka Strugała, Anna Wierzbicka, Anna Rademacher // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 40-42
  136.   Szmidt, Krzysztof J.
Jak stymulować zdolności "myślenia pytajnego" uczniów? / Krzysztof J. Szmidt // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 7, s. 17-22
Zasady stymulowania ciekawości poznawczej uczniów.
  137.   Trzos, Paweł
Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem / Paweł Trzos // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 4-8
  138.   Uzarska-Bielawska, Renata
Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Uzarska-Bielawska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 8, s. 40-45
  139.   Wielgosz, Ewa
Jak rozwijać akywność uczniów klas I-III / Ewa Wielgosz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 7, s. 392-394
  140.   Ziołowicz, Katarzyna
Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną / Katarzyna Ziołowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 52-59
Propozycje ćwiczeń i przykładowe scenariusze zajęć dla młodszych dzieci.


Twórczość w szkole – materiały praktyczne

  141.   Białek, Małgorzata
O sprawność językową : przykłady zadań i ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie ucznia / Małgorzata Białek // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2003/2004, nr 3, s. 40-44
  142.   Blachowska-Szmigiel, Marzena
Znaczenie myślenia intuicyjnego w rozwijaniu twórczości na lekcji języka obcego / Marzena Blachowska-Szmigiel //JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2009, nr 5, s. 46-55
  143.   Bogucka, Bogusława
Rozwijanie kreatywności na lekcjach informatyki / Bogusława Bogucka // KOMPUTER W SZKOLE. - 2003, nr 6, s. 7-15
Przykłady ćwiczeń.
  144.   Bolińska, Marta
Dlaczego dzieci tworzą? Glosa w sprawie artystycznych warsztatów / Marta Bolińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2004/2005, nr 2, s. 30-41
  145.   Buczek, Barbara
Twórcze ćwiczenia / Barbara Buczek // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 11, s. 18-19
  146.   Bula, Danuta
Plastyka w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2009/2010, nr 2, s. 18-45
  147.   Galej, Dorota
Wychowanie do twórczości / Dorota Galej // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 85-87
  148.   Galewska-Kustra, Marta
Szkoła jako miejsce stymulowania aktywności twórczej : wychowanie do twórczości w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem / Marta Galewska-Kustra // MERITUM. - 2008, nr 3, s. 48-52
W numerze także inne artykuły nt twórczości.
  149.   Goch, Katarzyna
Odyseja Umysłu : nauka kreatywności w praktyce / Katarzyna Goch // SEDNO. - 2009, nr 5, s. 36-39
  150.   Gromek, Renata
Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju / Renata Gromek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 10, s. 5-7
  151.   Grudzień, Anna
Kreatywne zajęcia : kreatywni seniorzy / Anna Grudzień // ARTETERAPIA. - 2009, nr 2, s. 2-5
  152.   Harasimik, Agnieszka
Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym, jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów / Agnieszka Harasimik // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 36-45
  153.   Kasprzak-Osiecka, Ewa
Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces / Ewa Kasprzak-Osiecka // MERITUM. - 2008, nr 3, s. 79-82
Zawiera m.in. plan pracy zespołu ucznia zdolnego.
  154.   Kondrat, Dorota
Trening twórczości - warsztaty - cz.1 / Dorota Kondrat // REMEDIUM. - 2007, nr 2/3, s. 52-53
Warsztaty dla gimnazjalistów lub licealistów.
  155.   Kondrat, Dorota
Warsztaty twórcze - cz.2 / Dorota Kondrat // REMEDIUM. - 2007, nr 4, s. 8-9
Warsztaty dla gimnazjalistów lub licealistów.
  156.   Kondrat, Dorota
Warsztaty twórczości - cz.3 / Dorota Kondrat // REMEDIUM. - 2007, nr 7, s. 10-11
Warsztaty dla gimnazjalistów lub licealistów.
  157.   Kondrat, Dorota
Warsztaty twórczości - cz. 4 / Dorota Kondrat // REMEDIUM. - 2007, nr 12, s. 10-11
Warsztaty dla gimnazjalistów lub licealistów.
  158.   Kondrat, Dorota
Warsztaty twórczości analogie cz. 5 / Dorota Kondrat // REMEDIUM. - 2008, nr 6, s. 10-11
  159.   Kulesza, Dorota
Kreatywność górą! / Dorota Kulesza // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 26-30
Szkolna Liga Twórczości. Autorski projekt zrealizowany w Gimnazjum Niepublicznym  w Zabierzowie Bocheńskim.
  160.   Kulesza, Dorota
Szkolna Liga Twórczości / Dorota Kulesza // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 123-132
  161.   Kulesza, Dorota
Z notatnika refleksyjnego praktyka : rzecz o Szkolnej Lidze Twórczości / Dorota Kulesza // MERITUM. - 2008, nr 3, s.53-58
Doświadczenia Gimnazjum Niepublicznego w Zabierzowie.
  162.   Laskowska, Joanna
Scenariusz zajęć koła plastyczno-teatralnego "Pstrokate gesty - barwne słowa" / Joanna Laskowska // ARTETERAPIA. -2009, nr 2, s. 21-
  163.   Lebioda, Anna
Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda, Martyna Dobrowolska // REMEDIUM. - 2005, nr 11/12, s. 28-29. - Bibliogr.
  164.   Ledzińska, Maria
Twórca w świecie techniki / Maria Ledzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 28-36
  165.   Nowacka, Urszula
Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz.1 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 55-61
  166.   Nowacka, Urszula
Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz.2 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 14-19
  167.   Nowel, Ewa
Jak krytyka może rozwijać myślenie twórcze / Ewa Nowel // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2003/2004, nr 3, s. 23-30
  168.   Prusko, Ludmiła
Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 1, s. 12-13
Model i metody pracy z uczniem uzdolnionym.
  169.   Rechnio-Kołodziej, Beata
Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień / Beata Rechnio-Kołodziej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2009, nr 10, s. 17-20
  170.   Rechnio-Kołodziej, Beata
Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 1, s. 13-15
  171.   Sinicka, Joanna
Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych / Joanna Sinicka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 7-8
  172.   Sobierajska, Elżbieta
Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży / Elżbieta Sobierajska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 4-5, s. 33-35
Program do treningu twórczości wg E. Nęcki dostosowany do potrzeb młodzieży w wieku 13-16 lat, przeznaczony do realizacji w internacie szkoły średniej.
  173.   Stawinoga, Renata
Wartość myślenia twórczego / Renata Stawinoga // GRUPA i ZABAWA. - 2002, nr 1-2, s. 23-27
Zadania stymulujące twórcze myślenie.
  174.   Stawinoga, Renata
Aktywność twórcza we współczesnej edukacji / Renata Stawinoga // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 3, s. 29-32
Działania nauczycieli pozwalające na rozwijanie twórczych postaw uczniów.
    175.   Stępińska-Sobolewska, Danuta
Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki / Danuta Stępińska-Sobolewska // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2002, nr 3, s. 30-33
Zajęcia integrujące plastykę i technikę prowadzone metodą projektu.
   176.   Szczepańska, Dorota
Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 6, s. 8,9,10,11,12
Doświadczenia własne w prowadzeniu zajęć z uczniami zdolnymi z klas 4-5 szk. podst.
   177.   Woźniak, Beata
Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli / Beata Woźniak // WYCHOWAWCA . - 2009, nr 2, s. 29
   178.   Zych, Agnieszka
Trening twórczości na lekcjach języka polskiego / Agnieszka Zych // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 1,s. 50-61

Wszystkie materiały wymienione w poradniku są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

Oprac. Alina Patena, Nowy Sącz 2010.02.25

<-- powrót

 
Projektowanie stron internetowych