Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Praca w świetlicy szkolnej, środowiskowej i terapeutycznej
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ŚWIETLICA SZKOLNA- zagadnienia ogólne


1.Adamczyk Danuta: Świetlica- miejsce zapomniane // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2000, nr 12, s. 15

2.Barczak Wioletta: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. – 2002, nr 4, s. 202-206

3.Barszcz Jolanta: Igłą malowane, czyli recepta na uspokojenie i radość // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 31-33
     Propozycje prac plastycznych w świetlicy

4.Dolata Anna: Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzin z problemem alkoholowym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2002, nr 10/11, s. 20-22

5.Filipiak –Siewodnik Anna i 2 in.: Problemy dzieci z „kluczem na szyi” // EDUKACJA I DIALOG. – 2003, nr 3, s. 62-66

6.Górska Małgorzata: Teatrzyk lalkowy jako forma aktywizacji // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 6, s. 36-37

7.Ignaczewska Danuta : W przemyskich świetlicach szkolnych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1996, nr 10, s. 37,38

8.Jabłońska Bożena: Nasza świetlica- propozycje programowe // EDUKACJA I DIALOG. – 2001, nr 6, s. 32-39
Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć.

9.Jabłońska Bożena: Nasza świetlica- propozycje programowe // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2002, nr 9, s. 24-25

10.Jakubowska Iwona: Możemy pomóc! :  przykłady zajęć w świetlicy szkolnej // WYCHOWAWCA. – 2003, nr 9, s. 24-25
      Zajęcia nt. osób niepełnosprawnych

11.Janke G., Lassota T.: Miejsce i rola teatrzyku dziecięcego w pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy szkolnej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1995, nr 10-11, s. 15-17
12.Kempa E.: Formy działań świetlicy pobudzające uczniów klas I-III do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego // CHOWANNA. – 1996, nr 1-2, s. 58-64

13.Klaś Kinga: Gry i zabawy świetlicowe // REMEDIUM. – 2003, nr 10, s. 13
      Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację.

14.Kmita Danuta: Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 10, s. 40-45

15.Kubik Beata: Zajęcia plastyczne w świetlicy // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 8, s. 501-504

16.Kuszak Małgorzata: Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 5, s. 44-46

17.Matukiewicz-Pakuszyńska Anna: W „Krainie Kolorowych Motyli” // NOWE W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 7-8

18.Muraszko Bożena: Azyl w świetlicy // EDUKACJA I DIALOG. – 1995, nr 6, s. 63-66

19.Nowakiewicz Teresa: Świetlica w szkole ponadpodstawowej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 44-46

20.Olek Urszula: Jak w ciągu roku realizowałem w świetlicy wychowanie prorodzinne? // WYCHOWAWCA 1995, nr 3, s. 14-15

21.Olek Urszula: Nadpobudliwość u dzieci- propozycje zabaw // WYCHOWAWCA. – 1995, nr 12, s. 19

22.Pułkownik Alicja: Nowe pomysły w pracy w świetlicy szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 2, s. 111-112

23.Rakowiecka Anna: Pedagogika zabawy integralną częścią pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2003, nr 1, s. 10-13

24.Rakowiecka Anna: Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 3, s. 44-45

25.Rutecka Małgorzata: Sojusznik w wychowaniu // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. – 2001, nr 4, s.15
26.Ryszczyk Violetta: Metody pracy w świetlicy szkolnej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 9, s. 48-50

27.Światła-Komisarczyk Maria: Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 10, s. 9-11

28.Tryba M.: Świetlica bliska dzieciom i rodzicom // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1996, nr 3, s. 26

29.Walecka Grażyna: Aktywność twórcza w świetlicy // NOWE W SZKOLE. – 2002, nr 9, s. 17

30.Walecka Grażyna: Aktywność twórcza w świetlicy // NOWE W SZKOLE. – 2002, nr 10, s. 11, 12, 13

31.Wałęsa Ewa i in.: O pracy w świetlicach // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 2, s. 48-52

32.Wąsowicz G.: Mój pomysł na pracę wychowawczą w świetlicy szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. – 1995, nr 10, s. 603-610

33.Zając-Zielińska Anna: Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 6, s. 40-42

34.Zajdel Krzysztof: Świetlica sojusznikiem szkoły // Dyrektor szkoły. – 2000, nr 7-8, s. 38-43
      Program pracy świetlicy na rok szkolny.

35.Zawadzka Anna: Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji // PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE. – 1999, nr 9, s. 26-29

 

ŚWIETLICA SZKOLNA- KONSPEKTY


1.Bartosik Marzena: Podróżujemy – scenariusze zajęć twórczych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 3, s. 1-4

2.Burnicka Katarzyna: Matematyka ruchowa. Gra „Żaby” // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1995, nr, 10-11, s. X-XII Wkładka Metodyczn
3.Dolata Anna: Poznajemy jesienne warzywa i owoce na sportowo – scenariusz zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2002, nr 10, s. 14-15

4.Dolata Anna: Scenariusz zajęć świetlicowych – tor przeszkód z elementami gimnastyki i równowagi // LIDER. – 2003, nr 1, s. 20

5.Dolata Anna: Tor przeszkód z elementami gimnastyki i równowagi : scenariusz zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 2, s. 18-19

6.Dudek Marzena: Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela : konspekt zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 2, s. 2-3

7.Durma Grażyna: Warsztaty promujące zdrowy styl życia : konspekt zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1998, nr 6, s. 6-7

8.Falkiewicz Jolanta: „Proszę, dziękuję, przepraszam” – scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szk. podst. // WYCHOWAWCA. – 2004, nr 1, s. 24

9.Gawlik Małgorzata: Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 6, s. 22-24

10.Groch Mariola: „Urodziny Kubusia Puchatka” : scenariusz zabawy międzyświetlicowej // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2004, nr 2, s. 13-19

11.Hebdas Monika: Ciało – rejestrator naszych odczuć : scenariusz zajęć świetlicowych // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2004, nr 2, s. 29-33

12.Maliszak Janina: W poszukiwaniu zimy, czyli wyprawa do Krainy Wiecznych Lodów : scenariusz zajęć świetlicowych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy // GRUPA I ZABAWA. – 2001, nr 3, s. 36-39
13.Maliszak Janina: W poszukiwaniu zimy : scenariusz zajęć świetlicowych // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 2, s. 96-99

14.Matukin-Pakuszyńska Anna: Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Dzień Bajek” dla grupy świetlicowej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 12, s. 12

15.Miller Magda: W Stumilowym Lesie – gra planszowa // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1997, nr 2, s.6-7

16.Nowak Ewa: Trzy królestwa – aktywizowanie wyobraźni dziecięcej : scenariusz zajęć świetlicowych //WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 9, s. 17

17.Petiuk Ewa:, Kamińska Ewa: Duchy polskich zamków : scenariusz zabawy biblioteczno-świetlicowej //BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 3, s. 10-11

18.Sobota Barbara: Czwartkowe spotkania z przyrodą w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 16 im. J. Brzechwy w Kielcach // PRZYRODA POLSKA.  – 2003, nr 4, dod. Biuletyn EKO- edukacyjny, s. 9-11
     Przykład zajęć z okazji Dnia Ziemi.

19.Sijer Agata: Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2003/04, nr 2, s. 91-94                       8265 br/II

20.Starzec Teresa: Pomagamy naszym mamom // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2004, nr 1, s. 15-18
          Zajęcia świetlicowe dla dzieci kl.1-3

21.Tatara Regina: Pamiątki z wakacji // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2003, nr 1, s. 16-18

22.Wowk Monika, Pinecka Anna: Cudakowe zagadki // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 7, s. 48-51

23.Zielińska Hanna: Pirackie swawole // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2003, nr 2, s.3-5

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I TERAPEUTYCZNE- zagadnienia ogólne


1.Badura Jolanta: Świetlice środowiskowe na Śląsku – historia i współczesność // OPIEKA – WYCHOWANIE – TERAPIA. – 2002, nr 4, s. 49-52

2.Barczak Wioletta: Praca terapeutyczno- rewalidacyjna w świetle literatury i własnych doświadczeń //ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 3, s. 160-165

3.Borowski Tadeusz i in.: Świetlica profilaktyczno- wychowawcza w gimnazjum // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2000, nr 10-11, s. I-IV wkładka

4.Brzozowiec Barbara: W świetlicy integracyjnej PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 4, s. 52-53

5.Dąbrowska Małgorzata: Świetlica socjoterapeutyczna Caritas // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 9, s. 20-
     23
      Historia Caritas Polska, formy pracy świetlicy socjoterapeutycznej.

6.Dziewięcka Krystyna: Formy i metody pracy w świetlicy środowiskowej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2004, nr 1/2, s. VIII-X wkładka

7.Elias Arleta: Świetlica środowiskowa //GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2004, nr 16, wkładka s. 4

8.Filipiak-Siewodnik Anna: Spotkania w świetlicy // EDUKACJA I DIALOG. – 2002, nr 4, s. 58-62

9.Górska Małgorzata: Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 34-36

10.Hejna Maria, Szynkowska Irena: Wstęp do terapii kompleksowej //ŻYCIE SZKOŁY. – 1997, nr 2, s. 98-10

11.Jakubiak Małgorzata: W świetlicy „Wesołe Małolaty” //PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2004, nr 5, s. 23-251
12.Jarosz Izabela: Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1998, nr 9, s. 28-30

13.Jarosz Izabela: Profilaktyczno- terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej // NOWA SZKOŁA. – 1998, nr 3, s.30-36

14.Kacprzak Jolanta: Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 5, s. 20-21

15.Kasprzak Emilia, Ksiadzyna Jolanta: // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 3, s. 47-48

16.Kamińska Grażyna: Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 49-52

17.Kasprzak Emilia: Zajęcia w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej //PROBLEMY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 3, s. 47-48
Zajęcia dla uczniów kl. I-IV nt. pokojowego rozwiązywania konfliktów.

18.Kowalewska Ewa: W szkolnej świetlicy środowiskowej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2000, nr 7, s. 37-39

19.Maciejewska Grażyna: Świetlica środowiskowa MOPS // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 9, s. 36-38

20.Marczuk Leokadia: Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 46-47

21.Muraszko Bożena: Nauka asertywności w szkole //PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1996, nr 1, s. 21-24

22.Muraszko Bożena: Świetlica socjoterapeutyczna w szkole // NOWA SZKOŁA. – 1996, nr 1, s. 17-21

23.Olek Urszula: „W zgodzie z naturą i samym sobą”: program  pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo //WYCHOWAWCA. – 2003, nr 9, s. 14-15

24.Ostrowska-Irzyk D.: „Quo vadis” // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1996, nr 9, s. 21-22

25.Umer T.: W ognisku wychowawczym TPD // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1996, nr 9, s. 19-20

 


ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I TERAPEUTYCZNA – konspekty


1.Aleksiejczuk Anna: Witajcie w „Big Brother” // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2003, nr 1, s. 23-26

2.Gąstoł Barbara: Witajcie w świecie krakowskich legend // KLANZA W CZASIE WOLNYM. – 2003, nr 1, s. 14-16

3.Kamińska Grażyna: Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii // LIDER. – 2002, nr 11, s. 9

4.Szmidt Krzysztof: Psychopedagogika twórczości w praktyce. Zastosowanie programu „Porządek i Przygoda” na obozie i świetlicy terapeutycznej //REMEDIUM. – 1998, nr 7-8, dod. S. 1-15                                                                       03 br/XX

5.Tomaszewska Anna: Komputerowe formy zajęć z dziećmi  w świetlicy terapeutycznej ( na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003 nr 10/11, s. IV-VII wkładka

6.Więczkowska Małgorzata: Dobrze, że jesteś...Tworzymy wspólnotę. Scenariusz zajęć świetlicowych // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1997, nr 5, s. 10

7.Więczkowska Małgorzata: Podróż do Betlejem : scenariusz przeprowadzony w świetlicy środowiskowej przy klasztorze oo. Franciszkanów w Łodzi // GRUPA I ZABAWA. – 2001, nr 3, s. 40-41


Zasięg chronologiczny: 1996-2004
Rodzaj wykorzystanych źródeł:  Katalogi i kartoteka PBW
Liczba pozycji: 57
Data opracowania:  marzec 2005 Oprac. Małgorzata Rzepa
<-- wstecz

 

 
Projektowanie stron internetowych