Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości styczeń - luty - marzec -  2016
 
PSYCHOLOGIA.PEDAGOIKA.
  SYGNATURA
Adamczyk, Barbara
Dzieci ulicy w Polsce i na świecie : definicja, typologia, etiologia / Barbara Adamczyk. - Kraków :  Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - 479 s.
 71291
Adler, Ronald B.
Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ;przekł. Grażyna Skoczylas. - Wyd. 2. zm., (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014. - XVI, 521 s.
 71425, 71426
Antoszewska, Beata. Red.
Diagnoza i metody wspomagania rozwoju / pod red. Beaty Antoszewskiej i Marty Wójcik. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. - 213 s.
 71279
Aouil, Bassam (1962- ). Red.
Internet w psychologii, psychologia w Internecie / red. nauk. Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 366 s.
 71322
Asbury, Kathryn
Geny i edukacja / Kathryn Asbury, Richard [!] Plomin ; przekł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 232 s. 
 71311
Augustynek, Andrzej
Psychopatologia człowieka dorosłego / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2015. - 214 s.
 71422
Bidzan, Mariola
Nastoletnie rodzicielstwo : perspektywa psychologiczna / Mariola Bidzan. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. - 303 s.
 71363
Bobińska, Kinga. Red.
Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red. Kingi Bobińskiej,Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012. - 655 s., [8] s. tabl.
 71368
Brameld, Theodore (1904-1987)
Edukacja jako siła / Theodore Brameld ; tł. Piotr Kostyło ; wstęp Hanna Kostyło i Piotr Kostyło. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. - 210, [1] s.
71235
Cichosz, Mariusz
Pedagogika społeczna : zarys problematyki / Mariusz Cichosz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 207 s. 
 71390, 71391
Cousins, Lynn
Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 211, [1] s.
 71325
Deptuła, Maria
Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s. 
 68575, 68576, 71376
Domagała, Aneta
Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 198 s. 
 71315
Drewecka, Anna
Dzisiaj narysuję... : rozwój plastyczny dziecka / Anna Drewecka. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014. - 200, [2] s.
71294
Florczykiewicz, Janina
Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. - 239, [1] s.
71262
Granat, Anna
Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Granat. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - 322 s.
 71398
Grocki, Romuald
Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin, 2014. - 182, [1] s.
cz71378/XXIA
Hejnicka-Bezwińska, Teresa (1941- )
Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Teresa Hejnicka-Bezwińska. - Warszawa : Difin, 2015. - 291, [1] s.
 71388
Hogg, Tracy (1960-2004)
Język dwulatka / Tracy Hogg [oraz] Melinda Blau ; z jęz. ang. przeł. Marek Czekański. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Świat Książki, 2015. - 328 s.
 71329
Jachimczak, Beata. Red.
Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : inny w przestrzeni społecznej / pod red. Beaty Jachimczak,Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - 507 s.
 71354
Janicka, Iwona. Red.
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 682 s.
 cz71417/VIII, 71418
Kaca, Przemysław
Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży / Przemysław Kaca. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014. - 137 s.
71317
Kaczmarek, Bogusława Beata. Red.
Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji z autyzmem / pod red. nauk.Bogusławy Beaty Kaczmarek, Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 362 s.
 71265, 71266
Karolak, Wiesław
Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2015. - 135 s.
 cz71434/XXI
Kawecki, Irenusz
Dzieci imigrantów zarobkowych : obywatele Europy czy eurosieroty? / Irenusz Kawecki [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2015. - 234 s.
 71290
Kimmel, Michael (1951- )
Społeczeństwo genderowe / Michael Kimmel ; red. nauk. Anna M. Kłonkowska ; tł. Anna Czerniak i Anna M. Kłonkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - 550, [1] s.
 71445
Kukla, Daniel
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011. - 156 s. 
 71377
Landerl, Karin (1967- )
Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 264 s.
 71289
Lewandowska-Kidoń, Teresa
Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, DanutaWosik-Kawala. - Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 169 s
 71222, 71432
Majorek, Marta
Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności / Marta Majorek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. - 238 s.
 71236
Malchiodi, Cathy A. (1953- ). Red.
Arteterapia : podręcznik / pod red. Cathy A. Malchiodi ; [przekł. Emilia Bochenek]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - 575, [1] s.
 71261
Muszyński, Wojciech. Red.
Rodzina jako wartość : wzory, modele, redefinicje / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 557 s.
 71430
Ostrach, Zbigniew
Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich / Zbigniew Ostrach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 220 s. 
 71448
Ostrowska, Krystyna. Red.
Psychologia dla służb społecznych / red. nauk. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Difin, 2015. - 460 s. 
 71415
Pawlak, Piotr
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 165, [1] s.
 cz71409/XXIA
Pawlik, Beata Maria
Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015. - 239, [1] s.
 71269
Perry, Bruce Duncan (1955- )
O chłopcu wychowywanym jak pies : i inne historie z notatnika dziecięcego psychiatry / Bruce D. Perry [oraz] MaiaSzalavitz ; tł. Piotr Żak. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2011. - 303 s. 
 71372
Peters, Steve (1953- )
Paradoks szympansa : przełomowy program zarządzania umysłem / Steve Peters ; przeł. Michał Konewka. - Warszawa : Edgard, 2013. - 304 s. 
 71385
Pikuła, Norbert
Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 218 s. 
 71397
Powell, Michael
Potęga pamięci : zagadki i triki, które poprawią twoją pamięć / Michael Powell ; [tł. Leszek Karnas]. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2014. - 144 s.
 71404
Przygońska, Ewa. Red.
Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 204, [2] s. 
 71364
Przyrowski, Zbigniew (1921-2008)
Integracja sensoryczna : wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii / Zbigniew Przyrowski. - Warszawa : Empis, [2012]. - 258 s.
 71320
Rowe, Dorothy
Depresja : jak skruszyć mury więzienia swojego umysłu / Dorothy Rowe ; przeł. Renata Sigrist. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014. - 467 s.
71278
Sapia-Drewniak, Eleonora. Red.
Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji : w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Marzanny Pogorzelskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. - 129, [2] s. 
 71447
Spitzer, Manfred (1958- )
Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. - 340 s.
 cz71042/XX, 71275
Szukalski, Piotr. Red.
Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach / pod red. Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - 161, [1] s.
 71427
Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra
ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 253 s.
 cz71256/XXIA
Trusz, Sławomir
Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : Difin, 2012. - 230 s.
 71446
Żyta, Agnieszka
Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością / [Agnieszka Żyta i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kocham, 2013. - 154 s.
 71428
 DYDAKTYKA. WYCHOWAWSTWO.
 
Bachańska, Monika Magdalena. Red.
Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. - 127 s.
 71435
Broda-Bajak, Maria. Red.
A u nas w przedszkolu... : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marii Brody-Bajak. - Kraków : CEBP, 2015. - 85, [3] s., [24] k. tabl.  + 1 dysk optyczny (CD)
 71255
Cyrklaff, Magdalena J.
Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 262, [4] s.
 71072, 71244
Forzpańczyk, Agnieszka
Koncentracja : skuteczny trening skupienia uwagi / Agnieszka Forzpańczyk. - Warszawa : Edgard, 2015. - 254 s.
 71337
Fröhlich, Andreas D. Red.
Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 200 s.
 71295
Galewska-Kustra, Marta
Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - 431 s.
 71234
Gallos, Sylwia
Jesień i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 153, [45] s.
 71327
Grabowska-Piątek, Marcelina
50 [Pięćdziesiąt] prac ręcznych na wiosnę / Marcelina Grabowska-Piątek. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2014. - 106, [3] s.
 71253
Guzy, Anna. Red.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - 169 s.
 71230, 71407
Guzy, Anna. Red.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - 211 s.
 71231, 71408
Hamerski, Jerzy
Gotowe scenariusze imprez szkolnych czyli Jak przygotować imprezę w szkole, aby nie była nudną "kuczcią" / Jerzy Hamerski. - Poznań : Publicat Wydawnictwo, 2011. - 175, [1] s.
 71312
Jankowska, Anna
Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - 114 s. 
 71229
Klim-Klimaszewska, Anna
Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Alina Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015. - 339 s.
71087, 71088, 71405
Kranowitz, Carol Stock
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Srensen. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 340, [3] s. 
 71367
Krzysztof-Zarzycka, Marzena
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Marzena Krzysztof-Zarzycka, Barbara Płuska, Magdanena Domańska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013. - 100 s.
 71339
Kusiak, Krystyna. Red.
Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 238 s. 
 71374, 71375
Pawlik, Olga
Moja pierwsza przygoda z literaturą : warsztaty literackie dla przedszkolaków / Olga Pawlik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 71, [1] s.
 71355
Pękala, Piotr (1981- )
Papier, nożyczki i klej : zabawne i kreatywne pomysły na każdą porę roku / [Piotr Pękala, Magdalena Foltyniak]. - Warszawa : Damidos, 2015. - 96 s.
  71382
Reid, Gavin (1950- )
100 [Sto] i więcej pomysłów : jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 192 s.
 71251
Semadeni, Zbigniew (1934- )
Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [i in.]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015. - 286 s.
 71249, 71346
Szmydt, Elżbieta
Papieroplastyka w szkole i w domu. Cz. 1 / Elżbieta Szmydt. - Warszawa : Wydawnictwo BIS, 2012. - 58, [1] s.
 71383
Śniarowska, Julia
Już się nie boję : bajki terapeuteczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk]. - Kraków : CEBP, 2014. - 159 s.
 71331
Tokarska, Elżbieta
Program wychowania przedszkolnego / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2014. - 94 s.
cz71410programy
Warmuz-Warmuzińska, Ewa
Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2015. - 172, [1] s.
 71307
Zawadzka, Ewa
Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. - Warszawa : Difin, 2015. - 174, [1] s.
 71344
Żuchelkowska, Krystyna
Edukacja przyrodnicza w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. - 209, [1] s.
 71228, 71301, 71302
INNE
 
Budyta-Budzyńska, Małgorzata
Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 316, [2] s. 
 71442

Czuma, Mieczysław (1936- )
Austriackie gadanie czyli Encyklopedia galicyjska / Mieczysław Czuma, Leszek Mazan ; zil. 567 rys. Andrzeja Kowalczyka ; uświetniona akwarelami Tadeusza Ajdukiewicza [i in.]. - Wyd. 2 poszerz.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Anabasis, 2013. - 614 s., [22] s. tabl.

 71264
Kroh, Antoni (1942- )
Starorzecza / Antoni Kroh. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2010. - 602, [6] s.
 71239
Moczulska, Anna
Bajki, które zdarzyły się naprawdę : historie słynnych kobiet / Anna Moczulska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. - 237, [1] s., [16] s. tabl.
 71267
Parzymies, Anna (1939- ). Red.
Muzułmanie w Europie / pod red. nauk. Anny Parzymies. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015. - 578, [2] s.
 71361
Podlasin, Anita
Taktyczne ratownictwo medyczne / Anita Podlasin. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2015. - 243 s.
 71246
Prochowicz, Zygmunt
Podstawy masażu leczniczego / Zygmunt Prochowicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 163 s.
 71399
Pruchnicka, Katarzyna
Nowa w przedszkolu / Katarzyna Pruchnicka ; il. Dorota Szoblik. - Warszawa : Muza, 2015. - [26] s. 
 71369
Rosiński, Marcin
Rehabilitacja : nauka chodu / Marcin Rosiński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 132 s.
 71233
Wieczorowska-Tobis, Katarzyna. Red.
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Doroty Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 442, [1] s.
 71232
 
Projektowanie stron internetowych