Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nabytków - styczeń - luty -marzec -  2013
 
 PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA. SYGNATURA
Bębas, Sylwester
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - 258 s.
 66869
Boraczyńska, Małgorzata
Uczeń zdolny : metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [i in.]. - Warszawa : Wydaw. RAABE, 2012. - 115 s.
 cz67363/XXV
Cierpiałkowska, Lidia (1950- )
Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2012. - 517 s.
 cz67348/XX
Garstka, Tomasz
Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : RAABE, [b.r.]. - 146 s.
 67380
Krasowicz-Kupis, Grażyna
SLI i inne zaburzenia językowe / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2012. - 183 s.
 67350
Larson, Jim
Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. - 209 s. 
 67379
Mourshed, Mona
Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze / Mona Mourshed, Chinezi Chijioke,Michael Barber ; [tł. Magdalena Pater]. - Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012. - 141, [3] s.
 67326
Olechnowicz, Hanna
Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Rober Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 204, [1] s.
 67224, 67303
Petlák, Erich (1942- )
Przyjazna szkoła / Erich Petlák, Livia Fenyvesiová. - Kraków : Wydaw. Petrus, 2012. - 127,[1] s.
 67364
Popek, Stanisław (1936- )
Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. - Wyd. 4. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 294, [2] s.,
 67335
Silberman, Mel
Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Mel Silberman, Freda Hansburg. - Warszawa : Studio Emka, 2012. - 280 s.
 67338
Stankiewicz, Sylwia
Psychodrama w psychoterapii : ujęcie poznawczo-behawioralno-społeczne / Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 205, [1] s.
 67347
Straßmeier, Walter
Interwencja wczesnodziecięca  : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Straßmeier. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 301, [1] s.
 67563
Suchowierska, Monika
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 288 s.
 67355
Truszkowska-Wojtkowiak, Maria
Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 292 s.
 67378
Weissbrot-Koziarska, Anna
Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - 182 s.
 67274, 67344
Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - 326 s.
 67356
Zbyrad, Teresa
Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów : raport z badań / Teresa Zbyrad. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2009. - 170 s.
 67377
DYDAKTYKA
 
Alex, Sabine
Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! : nowe zabawy interakcyjne dla dzieci. T. 1 / Sabine Alex, Klaus W.Vopel. - Kielce : Jedność, 2004. - 164 s.
 67342
Bajon, Ewa
Scenariusze przedstawień szkolnych / Ewa Bajon. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 114, [1] s.
 67349
Buszkowski, Igor
Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię dla młodszych przedszkolaków / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - 144 s.
 67345
Buszkowski, Igor
Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię dla starszaków / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - 128 s.
 67346
Buszkowski, Igor
Technika taka dla przedszkolaka / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011. - 64 s. 
 67354
García Sabatés, Berta
Zabawa z bajkami / Berta Garcia Sabatés, Francesc Rovira ; [tł. z jęz. hisz. Bronisław Krzysztof E. Jakubowski]. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2011. - 95, [1] s.
 67358
Górnicka-Zdziech, Izabela (1974- )
Coś z niczego : EKOzabawy dla małych i dużych / Izabela Górnicka-Zdziech, Paweł Chrzanowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2012. - 125, [1] s.
 67302
Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. - 327 s.
 cz67376/I, 67423, 67424
Hänsch, Sandra
W przedszkolu : propozycje ćwiczeń, zabaw i eksperymentów / [aut. Sandra Hänsch, Gabriele Wensky, Jutta Eichhorn ;przekł. niem. Aldona Szymaszek]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007. - 103 s.
 67360
Hänsch, Sandra
W szkole : propozycje ćwiczeń, zabaw i eksperymentów / [aut. Sandra Hänsch, Gabriele Wensky, Jutta Eichhorn ; przekł.niem. Aldona Szymaszek]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007. - 67 s.
 67361
Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - 267 s.
 cz67368/II
Mikulski, Kazimierz
Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. - 148 s.
 67339
Silberg, Jackie (1934- )
Poznawanie zmysłów przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. - 217 s.
 67405
Silberg, Jackie (1934- )
Zabawy umysłowe dla dzieci : 125 gier i zabaw dla dzieci od roku do trzech lat / Jackie Silberg ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2004. - 142 s.
67365
INNE
 
Bura, Elżbieta. Red.
W naszym ogródeczku... : antologia poezji dziecięcej / [red. Elżbieta Bura]. - Białystok : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze "Elan", [2010]. - 375 s.
 67158,67308
Faron, Bolesław. Red.
Prasa sądecka od zarania do dziś : 1891-2011 / pod red. Bolesława Farona ; współpr. Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. - 386 s.
 cz67314/XXVIII
Górecka, Ewa
Spotkania : szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej / Ewa Górecka, Anna Stempka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 155, [1] s.
 67352
Kupisiewicz, Czesław (1924- )
O przedszkolnych i szkolnych przygodach Bazyląt : bajeczki edukacyjne / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2008. - 135 s.
 67370
Lisowski, Zdzisław
Ksiądz antykomunista z Beskidu Sądeckiego / Zdzisław Lisowski. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2011. - 272 s.
 67316
Metody numeryczne : wybrane zagadnienia / Ewa Dudek-Dyduch [i in.]. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - 108, [1] s.
 67305
Migrała, Leszek (1957- )
Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku - mieszkańcy i zabudowa / Leszek Migrała. - Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2012. - 133, [1] s.
 cz67319/XLIV
Retowski, Sylwiusz
Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - 271, [1] s. : il.
67336
Sennett, Richard
Szacunek w świecie nierówności / Richard Sennett. - Warszawa : Muza S.A., 2012. - 272 s.
 67353
Siwiec, Katarzyna
Nasza polska Małopolska : lokalne grupy działania - miejsca, ludzie, wydarzenia, atrakcje / [teksty Katarzyna Siwieci Mieczysław Czuma]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012. - 163, [1] s.
 67323
Siwiec, Katarzyna
Małopolska : local action groups - places, people, events, attractions / [tekst by Katarzyna Siwiec and Mieczysław Czuma ; Engl. transl. Piotr Krasnowolski]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012. - 163, [1] s.
 67324
Szczakowski, Ziemowit Jędrzej (1928- )
Meandry i wyzwania procesu globalizacji / Ziemowit Jędrzej Szczakowski. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 126 s.
 67315
Szymborska, Wisława (1923-2012)
Milczenie roślin / Wisława Szymborska ; Joanna Gromek-Illg, wybór wierszy i fotografie. - Kraków : Znak, 2012. - 46 s.
 67341
Twardowski, Jan (1915-2006)
Nowe patyki i patyczki / Jan Twardowski ; zebr. i oprac. Aleksandra Iwanowska ; [il. Stanisław Barbacki]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009. - 223, [1] s.
 67343

 POLECAMY CZASOPISMA:

 
 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - NOWY TYTUŁ DOSTĘPNY W BIBLIOTECE - w numerze 1 z 2013 roku m.in. Zabawy muzyczno-ruchowe dla małych dzieci, Jak uczyć dziecko samodzielności, scenariusze zajęć nt. zimy i karnawału, coaching menadżerski dla dyrektora, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, zadania nauczyciela przedszkola w rozwijaniu współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dzieci.
 
W pierwszym tegorocznym numerze  „Biblioteki w Szkole” m.in.  jak napisać sprawozdanie ze stażu, fachowe porady warsztatowe, kolejny odcinek odpowiedzi prawnika, pomysły na konkursy, zabawy, zajęcia (m.in. „Dzień poezji zamiast wagarów”), propozycja działań na Dzień Bezpiecznego Internetu, scenariusz inscenizacji „Piosenka jest dobra na wszystko”. Jako dodatek – plakat: „Bądź wyjątkowy – biblioteka zaprasza”.
Spis treści nr 1
Spis treści nr 2
 
 
Świetlica w Szkole 1/2013

Pierwszy numer czasopisma w nowej częstotliwości (dwumiesięcznik) i kolorowej szacie graficznej. W numerze jak zwykle wiele materiałów praktycznych i metodycznych.
Spis treści nr 1
 
Miesięcznik „Wszystko dla Szkoły” w nowej formie.
Plakat z okazji Roku Juliana Tuwima i inne materiały graficzne dla szkół.
Od r. 2013 miesięcznik „Wszystko dla Szkoły” jest wydawany jako zbiór materiałów graficznych dla szkół.
Spis treści nr 1
Spis treści nr 2
 
 <-- powrót
 
 
 
Projektowanie stron internetowych