Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Nowości książkowe styczeń - luty - marzec 2018

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, METODYKA, UZALEŻNIENIA

SYGNATURA

Bac, Aneta. Red.

Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. - Wyd. 1 (2 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

 72815

Bielski, Janusz

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego / Janusz Bielski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

cz72775/XVI, 72825, 72826

Błeszyński, Jacek J. Red.

Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

 72744

Błeszyński, Jacek J. Red.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

cz72750/XXIA

Bodasińska, Anna. Red.

Rozgrzewka w lekcji wychowania fizycznego z gier / red. nauk. Anna Bodasińska, Teresa Jaślikowska-Sadowska, Janusz Zieliński. - Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016

 72762

Bondarowicz, Marian

Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych / Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski. - Wyd. 2. popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego, 2015

 72774

Cabała, Monika

Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała [i in.]. - Wyd. 3 zm.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

 72745

Całek, Grzegorz

Budżet uczniowski : nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców / Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2017

 72855, 72856

Cash, Hilarie

Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014

 72831

Cerasoli, Anna

Geometria faraona / Anna Cerasoli ; il. Desideria Guicciardini ; przekł. Agnieszka Liszka-Drążkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada, 2016

 72701

Chabior, Agata

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

72828

Clémenceau, Jean-Pierre

Stretching : ilustrowany przewodnik / Jean-Pierre Clémenceau, Fréderic Delavier, Michael Gundill ; red. nauk. tł. Tadeusz Stefaniak, Ryszard Jasiński . - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012

 72812

Cywińska, Małgorzata

Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017

 72811

Dahl, Kristin

Matematyka ze sznurka i guzika : zabawy w liczenie, mierzenie i układanie / Kristin Dahl, Mati Lepp ; przeł. ze szw. Agnieszka Stróżyk. - Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, cop. 2017

 72703

Dimsdale, Joel E.

Psychologia zła : jak Hitler omamił umysły / Joel E. Dimsdale ; [tł. Marcin Kowalczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2017

 72805

Dirksen, Julie

Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen ; [tł. Bogusław Solecki]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

 72837

Domagała-Zyśk, Ewa

Uczeń z wadą słuchu  w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza " Impuls ", 2011

 cz72759/XV

Duława, Michał

Piłka ręczna / Michał Duława. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016

 72771, 72772

Faber, Adele

Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być / Adele Faber i Elaine Mazlish ; il. Kimberly Ann Coe ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2015

 72753

Farnicka, Marzanna

Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016

 72802

Franczyk, Anna

Wybrane narzędzia do programu  psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju /Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

 cz72757/I

Frejlich, Agnieszka

Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Złoty klucz / [Agnieszka Frejlich i in. ; il.Grażyna Rigall]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016

 72705

Fugiel, Jarosław

Motoryczność człowieka : podstawowe zagadnienia z antropomotoryki / Jarosław Fugiel [i in.]. - Wrocław : MedPharm Polska, 2017

cz72794/XVI

Geuenich, Bettina

Techniki uczenia się : jak efektywnie przyswajać wiedzę / [tekst Bettina Geuenich i in. ; przekł. Urszula Szymanderska i Sergiusz Lipnicki]. - Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Rea-SJ, 2016

 72693

Goddard, Sally

Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz program ćwiczeń integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

 cz72743/I

Grandin, Temple

Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tł. Krzysztof Mazurek ; konsult. Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. - Wyd. 2. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016

 72841

Grimshaw, P.

Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [i in.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski, Wacław Petryński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

 72791

Grzesiak, Mateusz (1980- )

Psychologia nauczania czyli Jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością /Mateusz Grzesiak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

 72803

Gutton, Philippe

Jak nawiązać dialog z nastolatkami / Philippe Gutton, Vincent Villeminot ; przeł. Marta Tórz. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2013

72786

Hasson, Gill

Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi / Gill Hasson ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

 72787

Hockuba, Jadwiga A.

Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017

 72832, 72833

Hoppe, Geoffrey

Depresja, uzależnienia, śmierć w świetle Nowej Energii : Tobiasz i Saint-Germain / w przekazie Geoffrey'a  i Lindy Hoppe. - Rzeszów : Wydawnictwo Biały Wiatr, 2017

 72779

Janiak, Małgorzata

Trampolina : program wychowania przedszkolnego / Małgorzata Janiak, Kamila Witerska. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017

cz72694/Progr.

Janik, Beata. Red.

Czytelnictwo : nowa jakość / pod red. nauk. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017

cz72724/XXVIII

Janus, Edyta

Terapia zajęciowa w geriatrii / Edyta Janus [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

 72816

Jąder-Taboł, Mariola

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

cz72700/II

Jegier, Aneta

Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017

cz72696/I

Jerzak, Marta. Red.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

 72697

Jeżewska-Krasnodębska, Ewa. Red.

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod red. nauk. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

 72707, 72749

Jeżowski, Antoni J.

Statut konstytucją szkoły : [Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.] / Antoni J. Jeżowski. - Sopot ; Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2017

cz72714/XXVI

Jędrzejko, Mariusz Z.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko [i in.] ; red. nauk. Sylwester Bębas [i in.]. - Warszawa : Milanówek : Oficyna Wydawnicza  ASPRA-JR, 2017

 72830

Jówko, Ewa

Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Ewa Jówko. - Warszawa : Difin, 2016

 72793

Jóźwik, Anna

Szumi i brzęczy : opowiastki logopedyczne ułatwiające wywoływanie głosek "sz" i "ż" z zestawem zabaw i ćwiczeń / Anna Jóźwik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

 72692

Kaczmarek, Bogusława Beata. Red.

Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek, Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

 72760

Kaczmarzyk, Marek

Szkoła neuronów : o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu / Marek Kaczmarzyk. - Poznań : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017

cz72691/XX

Kaliska, Zofia

Scenariusze teatrzyków dla najmłodszych / [tekst Zofia Kaliska]. - Poznań : PWH Printex : Wydawnictwo Bis, 2016

72708

Kaliska, Zofia

Scenariusze na szkolne przedstawienia / [Zofia Kaliska, Beata Jacewicz]. - Poznań : PWH Printex : Wydawnictwo Bis, 2016

72709

Kasdepke, Grzegorz

Do trzech odlicz! : zabawy matematyczne / Grzegorz Kasdepke ; il. Beata Zdęba. - Wyd. 5. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017

72704

Kazek, Beata. Red.

Zmysły w komunikacji : wszystkie zmysły prowadzą do mózgu / red. nauk. Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

72754

Kiepiela-Koperek, Aneta

Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym/ Aneta Kiepiela-Koperek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

72742

Kierczak, Urszula

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

72790

Korczak, Janusz

Momenty wychowawcze / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2017

72726

Koryś, Izabela

Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku / [Izabela Koryś i in.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, cop. 2017

cz72725/XXVIII

Kowalczuk, Karol

Edukacja w pikselach : gry komputerowe w procesie kształcenia / Karol Kowalczuk. - Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2016

cz72781/XXV, 72782

Kowalski, Marcin

Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : We wnętrzu starej szafy / Marcin Kowalski ;[rys. Grażyna Rigall]. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014

72699

Kozłowski, Paweł

Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Paweł Kozłowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

cz72746/XXI

Kulesza, Marta

Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta Kulesza. - Warszawa : Difin, 2017

72838

Kulig-Kozłowska, Agnieszka

Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017

72783

Lewandowska-Tarasiuk, Ewa. Red.

Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Difin, 2016

72796

Lewandowska-Turzynska, Katrzyna

Kompleksy pandy i niepełnosprawność żyrafki / Katarzyna Lewandowska-Turzynska. - Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 2017

 72789

Liukas, Linda

Hello Ruby : programowanie dla dzieci : [4-8 lat] / Linda Liukas ; [przekł. Magdalena Rzepniewska]. - [B.m.] : Sierra Madre, 2016

72702

Lubrańska, Anna

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2017

72804

Maciejewski, Dariusz

Pierwsze kroki w nauczaniu koszykówki : technika, systematyka, metodyka, gry i zabawy, zdolności ruchowe, przepisy /Dariusz Maciejewski, Janusz Kopaczewski. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Sonar Literacki, 2012

72773

Madejski, Eligiusz

Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

72819, 72820

Magda-Adamowicz, Marzenna. Red.

Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014

cz72795/I

Mikiewicz, Piotr

Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

72807

Nalaskowski, Aleksander

Edukacja : korzenie, źródła, narracje / Aleksander Nalaskowski ; [il. Lech-Tadeusz Karczewski]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

72780

Niewola, Dorota

Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

72747

Ogonowska, Agnieszka

Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014

72817

Olechowska, Agnieszka

Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

cz72809/XXIA, 72810

Owczarek, Sławomir

Atlas ćwiczeń korekcyjnych / Sławomir Owczarek. - [Warszawa] : Korso, 2016

72764

Parys, Katarzyna

Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

72748

Pawletko, Irena. Oprac.

Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych. T. 2 / [zebr. Stefan Romanowski ; współpr. Irena Pawletko]. - Warszawa : Instruktorski Krąg Pokoleń "Romanosy". Hufiec Warszawa Praga Południe. Chorągiew Stołeczna ZHP, 2014

72732

Pelczar, Janina

Metoda Hoppe SOS 3D : polska innowacyjna metoda korekcji wad postawy i rehabilitacji ruchowej : kalendarium 1991-2017/ Janina Pelczar, Agnieszka Krawińska. - Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2017

cz72727/XVI, 72728

Raczek, Joachim

Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie / Joachim Raczek. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

cz72776/XVI, 72777

Ripp, Pernille

Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą / Pernille Ripp ; przeł. Elżbieta Manthey i Wojciech Musiał. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017

72695

Robinson, Bryan E.

Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholików : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2017

72857

Różańska-Gał, Anna

Ja i moje potrzeby : program kinestyczno-komunikacyjny dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

cz72784/XXIA, 72785

Semadeni, Zbigniew

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [i in.]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015

cz72706/II

Seymour, David

700 Classroom Activities / David Seymour, Maria Popova. - Oxford : Macmilian Education, 2013

 72866

Siatrak, Magdalena

Motoryka mała : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu / Magdalena Siatrak, Magdalena Onochin-Mączka. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017

cz72821/I

Sieniek, Czesław. Red.

Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla celów dydaktycznych /red. wyd. Czesław Sieniek. - Wyd. 2. - Starachowice : "Helvetica", 2016

 72767

Sikorski, Wiesław

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. - Warszawa : Difin, 2016

cz72713

Skrzyński, Dariusz

Świetlica szkolna : zmiany w nowym systemie oświaty, zasady organizacji, najczęstsze błędy / [Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  2017

72813, 72814

Sozański, Henryk . Red.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Henryka Sozańskiego, Jerzego Sadowskiego, Janusza Czerwińskiego. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, 2015

72766

Spitzer, Manfred

Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

cz72712/XX

Strmiska-Mietlińska, Anna

Zatrudnienie, niezdolność do pracy, niepełnosprawność / Anna Strmiska-Mietlińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015

72822

Szybkowska, Marta

Elementy integracji sensorycznej : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu / Marta Szybkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017

cz72710/I

Śliwerski, Bogusław

Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

72835

Tanajewska, Alicja

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami wliczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych : edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

cz72711/II

Tsatsouline, Pavel

Rozciąganie odprężone : gibkość od zaraz przez kontrolę napięcia mięśni / Pavel Tsatsouline ; [przekł. Dariusz Rossowski]. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2016

72763

Walotek-Ściańska, Katarzyna

Communication of cultural institutions in the era of new technologies : academic textbook / Katarzyna  Walotek-Ściańska. - Praha : Verbum, 2016

72863

Warchoł, Krzysztof

Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2015

cz72797/XVI, 72798

Warchoł, Krzysztof

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej : dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania / Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017

cz72800/XVI, 72801

Wirkus, Łukasz. Red.

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

72756

Wojciechowska, Justyna. Red.

Zmysły w komunikacji : mowa i jej uwarunkowania / red. nauk. Justyna Wojciechowska, Beata Kazek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017

72698

Wróblewski, Filip

Siatkówka / Filip Wróblewski. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016

72769, 72770

Wróblewski, Sławomir

Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu / Sławomir Wróblewski. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2016

cz72738/XLIV

Wykurz, Urszula

Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej / Urszula Wykurz. - Białystok : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze "Printex", 2017

cz72806/XLIVI

Zaborniak, Stanisław

Piłka siatkowa w szkole / Stanisław Zaborniak, Andrzej Kowal. - Rzeszów : Pracownia Wydawniczna "Helvetica", 2016

72768

Zabrocka, Agnieszka

Stretching / Agnieszka Zabrocka, Agnieszka Supińska. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2015

 72765

Żołyński, Stanisław

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z planami i kryteriami oceniania :[pt.] Ruch - zdrowie dla każdego 2 / Stanisław Żołyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017

72799

LITERATURA PIĘKNA, BIOGRAFIE, BELETRYSTYKA, TEKSTY DLA DZIECI

SYGNATURA

Allende, Isabel

Japoński kochanek / Isabel Allende ; przeł. Joanna Ostrowska, Grzegorz Ostrowski.  - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016

72788

Andrzejewska, Ewa

Maryan : powrót / Ewa Andrzejewska.  - Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2017

72854

Cerasoli, Anna

Geometria faraona / Anna Cerasoli ; il. Desideria Guicciardini ; przekł. Agnieszka Liszka-Drążkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada, 2016

72701

Coetzee, John Maxwell (1940- )

Dzieciństwo Jezusa / J. M. Coetzee ; przekł. Mieczysław Godyń. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013

72845

Colombani, Laetitia

Warkocz / Laetitia Colombani ; przeł. Małgorzata Kozłowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017

72818

Gawron, Urszula

Życie jest piękne : historia rodzinna / Urszula Gawron ; [il. Urszula Gawron]. - Nowy Sącz : nakł. aut., 2017

72781

Gawron, Urszula

Życie jest piękne : historia prawdopodobna / Urszula Gawron ; [il. Urszula Gawron]. - Nowy Sącz : nakł. aut.,  2017

72869

Hayes, Barbara. Oprac.

Baśnie i legendy świata / opow. Barbara Hayes ; przeł. Magdalena Iwińska ; il. Robert Ingpen. - Warszawa : Buchmann, 2012

72851

Kaczkowski, Jan

Ekskluzywny żebrak czyli Ks. Jan Kaczkowski o tym, co najważniejsze / Jan Kaczkowski. - Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2016

72718

Massarotto, Cyril

Bóg jest moim kumplem / Cyril Massarotto ; z fr. przeł. Joanna Prądzyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2010

 72844

Miłoszewski, Zygmunt

Gniew / Zygmunt Miłoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2014

 72717

Olejnik, Agnieszka

Cuda i cudeńka / Agnieszka Olejnik. - Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017

72778

Orliński, Wojciech

Lem : życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

72827

Piątkowska, Monika

Prus : śledztwo biograficzne / Monika Piątkowska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017

72836

Piątkowska, Renata

Hebanowe serce / Renata Piątkowska ; il. Maciej Szymanowicz. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2016

72829

Picoult, Jodi

Już czas / Jodi Picoult ; przeł. Magdalena Moltzan-Małkowska. - Warszawa : Prószyński Media, 2014

72752

Schmitt, Eric-Emmanuel

Człowiek, który widział więcej / Eric-Emmanuel Schmitt ; tł. Łukasz Müller. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017

72716

Suchanow, Klementyna

Gombrowicz : ja, geniusz. T. 1 / Klementyna Suchanow. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

72839

Suchanow, Klementyna

Gombrowicz : ja, geniusz. T. 2 / Klementyna Suchanow. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

 72840

Śliwińska, Monika

Wyspiański : dopóki starczy życia / Monika Śliwińska. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2017

72834

Tulli, Magdalena

Włoskie szpilki / Magdalena Tulli. - Wyd. 2 uzup. i zm.. - Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017

72751

Valko, Tanya

Arabska żona / Tanya Valko. - Warszawa : Prószyński Media, 2012

72755

Valko, Tanya

Arabska córka / Tanya Valko. - Warszawa : Prószyński Media, 2011

72849

Valko, Tanya

Arabska księżniczka / Tanya Valko. - Warszawa : Prószyński Media, 2013

72850

Witek, Rafał

Chłopiec z Lampedusy / Rafał Witek ; [ilustracje Joanna Rusinek]. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2016

72824

Witkiewicz, Magdalena

Szkoła żon / Magdalena Witkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, 2017

72846

Witkiewicz, Magdalena

Pensjonat marzeń / Magdalena Witkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, 2017

72847

Witkiewicz, Magdalena

Pudełko z marzeniami / Magdalena Witkiewicz, Alek Rogoziński. - Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017

72848

Wright, Steve

Banksy : nie ma jak w domu / Steve Wright ; tł. Paulina Makles, Kamila Kamińska. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Wydawnictwo SQN, 2013

cz72729/Albumy

Zubrzycka, Elżbieta

Sekrety Michała : czasem pozory mylą! / Elżbieta Zubrzycka ; [ilustracje Andrzej Fonfara]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

72872

Zubrzycka, Elżbieta

Marudek i Pogodek na wakacjach czyli Jak być szczęśliwym / Elżbieta Zubrzycka ; il. Emilia Nyka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

72873

Zubrzycka, Elżbieta

Filip i bociany : w tym roku wiosny nie będzie! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Klara Wicenty. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2010]

72868

HISTORIA, REGION, EDUKACJA WIELOKULTUROWA

SYGNATURA

Bartoszek, Jan

Parafialny Jordan : Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej / Jan Bartoszek. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2016

cz72740/Albumy

Bikont, Anna

Sendlerowa : w ukryciu / Anna Bikont. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017

72715

Ceklarz, Katarzyna. Red.

Kultura ludowa górali sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Ceklarz iMagdaleny Kroh. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Wierchy. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2016

cz72739/XLIV

Dobrzańska, Joanna. Red.

Województwo Małopolskie 2016 / [red. Joanna Dobrzańska]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2016

cz72865

Faron, Bolesław. Red.

Sądecczyzna : w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013

72735

Gonciarz, Małgorzata. Red.

Święci w nazwach ulic Nowego Sącza : praca [zbiorowa] / pod red. Małgorzaty Gonciarz. - Nowy Sącz : Flexergis, 2017

cz72722/XLIV, 72723

Krupczyński, Andrzej

Jezioro Rożnowskie : Gmina Gródek nad Dunajcem / Andrzej Krupczyński, Marek Nowakowski ; [tł. Michał Mieluch (j.ang.), Agencja Meritum (j. niem.), Dariusz Żuk-Olszewski (j. słowac.)]. - Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2010

cz72734/Albumy

Leśniak, Jerzy

Nowa Encyklopedia Sądecka / Jerzy Leśniak. - Nowy Sącz : Urząd Miasta, 2017

cz72741/XLIV, 72761

Lorek, Maria

Groby i miejsca pamięci harcerek, harcerzy, przyjaciół Harcerstwa Sądeckiego / Maria Lorek, Stanisław Gniady. - Nowy Sącz : [b.w.], 2011

cz72733/Albumy

Matykiewicz-Kołodziej, Małgorzata

Poza tym nic się nie zmieniło... : niezupełnie obiektywna kronika Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Lachy" :1956-2016 / Małgorzata Matykiewicz-Kołodziej. - Nowy Sącz : Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy", 2016

cz72736/Albumy

Migrała, Leszek

Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu / Leszek Migrała ; fot. Piotr Droździk. - Nowy Sącz : Drukarnia Goldruk, 2016

cz72737/Albumy

Niemczyk, Agata. Red.

Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / pod red. Agaty Niemczyk. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017

72859, 72860

Sikora, Sławomir. Red.

Ćwierćwiecze samorządu sądeckiego / [red. prowadzący Sławomir Sikora]. - Nowy Sącz : Urząd Miasta, 2017

cz72862/XLIV

Sławińska, Anna Danuta

Przeżyłam to : Wola 1944 / Anna Danuta Sławińska. - Warszawa : Gondwana, 2015

72720

Sławińska, Anna Danuta

Kiedy kłamstwo było cnotą : wspomnienia z pracy w obozie przejściowym w Pruszkowie 2.IX.1944 - 16.I.1945 / Anna Danuta Sławińska. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Gondwana, 2015

72721

Spodenkiewicz, Paweł

Ksiądz Stefan Miecznikowski, jezuita i harcerz / Paweł Spodenkiewicz. - Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010

72730

Ślusarek, Robert. Red.

Zeszyty sądecko-spiskie. T. 10 / [red. nacz. Robert Ślusarek]. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2017

72864

Wróblewski, Sławomir

Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu / Sławomir Wróblewski. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas  Vistulana", 2016

cz72738/XLIV

Zakrzewski, Leszek. Red.

Bierna obrona ludności cywilnej Nowego Sącza : zarys dziejów / [pod red. Leszka Zakrzewskiego]. - Nowy Sącz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017

cz72861/XLIV

Zychowicz, Piotr

Żydzi : opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz. -  Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017

72783

Zychowicz, Piotr

Sowieci : opowieści niepoprawne politycznie II / Piotr Zychowicz. - Wydanie 2 rozsz.. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016

72808

 

 

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych