Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nabytków  -  styczeń - luty - marzec - 2014
 PEDAGOGIKA. PSYCHOLOGIA 
SYGNATURA
Augustynek, Andrzej
Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s.
 67890
Bębas, Sylwester
Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013. - 226 s.
 cz67929/XXIA
Binkuńska, Ewa
Higiena i emisja głosu mówionego / Ewa Binkuńska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 192, [1] s.
 67924
Cekiera, Czesław (1930- )
W obronie życia i zdrowia : zbiór wykładów / Czesław Cekiera. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2011. - 158 s.
 cz67934/XXIA
Cantelmi, Tonino. Red.
Przerwane macierzyństwo : psychiczne skutki aborcji : praca zbiorowa / pod red. Torino Cantelmi, Cristina Cacace,Elisabetta Pittino ; z wł. przeł. Krystyna Kozak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2013. - 295, [1] s.
 68100
Grzybek, Grzegorz (1971- )
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - 120 s.
67913
Hamerlińska-Latecka, Agnieszka
Dyslalia : psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej / Agnieszka Hamerlińska-Latecka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 168, [1] s.
 cz67910/XXIV, 67921
Izdebska, Jadwiga. Red.
W trosce o współczesną rodzinę : teoria, badania, wsparcie, ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - 377, [1] s.
 cz67935/VIII
Jarosz, Maria (1931- )
Samobójstwa : dlaczego teraz? / Maria Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 196 s. 
 68099

Józefowski, Eugeniusz
Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej /Eugeniusz Józefowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. - 169, [1] s., [28] s. tabl.  + 1 dysk optyczny (DVD)

68054 
Kaźmierczak-Kałużna, Izabela
Dwa oblicza biedy : subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji życiowej ubogich / Izabela Kaźmierczak-Kałużna. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. - 265, [1] s. :
 67909
Kendall, Philip C.
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u młodzieży : program Lęk : podręcznik terapeuty / Philip C. Kendall[i in.]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 96 s.
 68094
Kola, Anna M. Red.
Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M.Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - 209 s.
 67936
Krasiejko, Izabela
Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / IzabelaKrasiejko. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013. - 479 s.
 67938
Laskowska, Ilona
Starość i drżenie : specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle badań longitudinalnych / Ilona Laskowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 250 s.  
 67930
Lessing-Pernak, Joanna
Dziecko zbuntowane : między miłością a wolnością / Joanna Lessing-Pernak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 118, [1] s.
 cz67911/XX,67922
Mróz, Tadeusz
Fundamentalne problemy edukacji / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska. -Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. - 112 s.
 67923
Olearczyk, Teresa Ewa
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Wydawnictwo WAM, 2008. - 291 s.
67894
Pearson, Barbara Zurer
Jak wychowywać dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / Barbara Zurer Pearson. - Poznań : Media Rodzina, 2013. - 443 s.
 68098
Pędzich, Zuzanna. Red.
Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 231 s.
 68349
Rodríguez, Nora (1960- )
Co nam mówią rysunki dzieci / Nora Rodríguez ; [tł. z jęz. hisz. Katarzyna Szmidt]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2013. - 177 s.
 67908
Śledzianowski, Jan (1938- )
Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej / Jan Śledzianowski, Sylwester Bębas. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - 391 s.
 68068
Śniegulska, Anna
Refleksje nad współczesnym wychowaniem / Anna Śniegulska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - 196 s. 
 67917
Szeligiewicz-Urban, Danuta. Red.
Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. - 201 s.
 67933
Szorc, Katarzyna
Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 140 s.
 68106
Toroń, Barbara
Zagrożeni i skazani na resocjalizację / Barbara Toroń. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. - 224 s.
 67918
Wasilewska, Anna (1959- )
Archetypy świata dziecięcego : światy wyobraźni w narracjach dzieci / Anna Wasilewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. - 235 s.
 67919
Wnukowska, Katarzyna
ABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 71 s.
 67898, 68203
Zawada, Anna
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. - Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 404 s.
 68108, 68287
Zielińska, Monika
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmionia Universalis, 2012. - 165, [2] s.
67229, 67230, 67440, 68115
Zubrzycka-Maciąg, Teresa
Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - 330 s.
 67916
DYDAKTYKASYGNATURA
Błażejewski, Wojciech
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce / Wojciech Błażejewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. -435 s.
67914
Cieślicka, Mirosława
Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie / Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Dariusz Sitkowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 95, [1] s. : il.
 67937
Erkert, Andrea (1967- )
Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność,  2013. - 94 s.
 68124
Florczykiewicz, Janina
Twórczość i sztuka w resocjalizacji : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Janina Florczykiewicz. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2010. - 156 s. : il.
 67932
Jacewicz, Agata
Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu : podstawy teoretyczne - badania - praktyka / Agata Jacewicz. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2013. - 222 s.
 68066
Konopnicka, Iwona
Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - 160 s.
cz67912/XXVIII 
Lewandowicz-Nosal, Grażyna
Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 164 s.
 cz67928/XXXVIII
Maćkowiak, Arkadiusz
Wielka księga zagadek / Arkadiusz Maćkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 168 s.
67896 
Malkiewicz, Mariola
Witajcie w krainie zabawy : scenariusze pomysłowych spotkań dzieci z dziećmi i rodzicami / Mariola Malkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 179 s. 
 68202
Pawlik, Olga
Moja pierwsza przygoda z literaturą : warsztaty literackie dla przedszkolaków / Olga Pawlik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 71, [1] s.
 cz67926/I
Prościak, Beata
Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013. - 286 s. 
68061, 68116
Quinn, Patricia
50 [Pięćdziesiąt] gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M. Stern ; il. KateSternberg ; [przekł. z ang. Sławomir Stodulski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. - 88 s.
 67895
Sher, Barbara
Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. - 208 s.
 67901, 68140
Stamer-Brandt, Petra
Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - 109 s.
 68126
Szostak, Monika
Worek z zabawami : propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Monika Szostak, AgnieszkaDadacz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 97, [2] s. 
 67897, 68197
Wilmes-Mielenhausen, Brigitte (1956- )
Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - 94 s. 
 68123
Włodarczyk, Anna
Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty / Anna Włodarczyk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. - 234, [5] s. :
 68122
 INNE 
Bomba, Anna
Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza / Anna Bomba. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2012. - 158, [2] s.
 cz67943/Albumy
Cepuch, Grażyna. Red.
Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu / red. nauk. Grażyna Cepuch,Mieczysława Perek. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - 273, [1] s.
 68103
Mika, Tadeusz
Fizykoterapia / Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. - Wyd. 4 (7 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2013]. - 446, [1] s. : il.
 68308
Śliwa, Jan
Wprowadzenie do finansów / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. - Warszawa : Difin, 2013. - 330 s.
68109 
Tołłoczko, Joanna
Ekodeco : czas na recykling / Joanna Tołłoczko, Piotr Syndoman. - Warszawa : Grupa Wydwnicza Foksal, 2013. - 87 s.
 68104
 
 
Projektowanie stron internetowych