Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wybór nowości - s t y c z e ń - luty - marzec -  2012

PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA.  Sygnatura 
Bębas, Sylwester
Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II / Sylwester Bębas. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - 92 s.
 66805
Bębas, Sylwester
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - 258 s.
 66869
Błachnio, Krystyna
Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Krystyna Błachnio. -Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2011. -238 s.
 66868
Błeszyński, Jacek J.
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych / Jacek J.Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. - 152 s.
 66870
Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd.6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 155, [1] s.
 66871 
Cialdini, Robert B.
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini ; przekł. [z ang.] Bogdan Wojciszke. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 326 s.
 cz66853/XX, 66854, 66856, 66857
 Forward, Susan
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; przeł. Ryszard Grażyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. - 356, [1] s.
 cz66961, 66962-66964, 67000, 67018
 Gerrig, Richard J.
Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo ; red. nauk. Maria Materska ; tł. [z ang.] Józef Radzicki[i in.]. - Wyd. 3 nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XXXI, [1], 698, [2] s.
 66958
Kargulowa, Alicja (1936- )
O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 232 s.
 cz66885/XXI
Łobocki, Mieczysław (1929- )
O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 140 s.
 66883, 66884

Marten, Zbigniew
Autodestrukcyjne zachowania młodzieży szkolnej / Zbigniew Marten. - Katowice : Centrum Edukacji i Promocji Kadr "Cedus", 2009. - 133 s.

  cz66919/XXIA, 66920
Mietzel, Gerd
Wprowadzenie do psychologii / Gerd Mietzel ; przekł. Ewa Pankiewicz. - Wyd. 2. -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 440 s.
 66955
Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - 238, [2] s.  66863
Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, MariaSzczepska-Pustkowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 684 s.  66807,66808, 66809
Paluchowski, Władysław Jacek
Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - 238 s. 
 cz64124/XX, 66793, 66821
Pisula, Ewa
Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 168 s.
 66880
Pituła, Beata
Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej / Beata Pituła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 140, [1] s.
 66866 
Ploch, Leszek
Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2011. - 325 s.
 66867
Poland, Janet
Trudne dziecko / Janet Poland ; przeł. Monika Rozwarzewska. - Wyd. 2. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2011. - 196 s.
 66896 
Pospiszyl, Irena
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 362, [1] s. ; 24 cm. - (Resocjalizacja). - Bibliogr. s. 334-347
 66887
Psychologia
Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 , Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 303, [1] s.
 66965, 66966, 66967
Radziewicz-Winnicki, Andrzej
Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - 644, [1] s.
 cz66810/XXI, 66811, 66812, 66813
Steuden, Stanisława (1950- )
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 250, [1] s.
 cz66892/XX
 Stewart, Jahn
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 615, [1] s.
 cz66968/XX
Syrek, Ewa
Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 220, [4] s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika Wobec Współczesności). - Bibliogr. s. 205-214.
 cz66803/VII, 66804
Szpecht-Tomann, Monika (1950- )
Gdy dziecko się boi / Monika Szpecht-Tomann ; tł. Jakub Cieśla. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009. - 197, [3] s.
 66875
Śliwerski, Bogusław
Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 376 s.
 65520, 66817, 66818
Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. -Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 308 s.  cz66800/XXI, 66801, 66802

Wojciszke, Bogdan (1952- )
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. - 635 s.

 cz66890/XX, 66891
Woynarowska, Barbara
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik  akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 406, [1] s.
 66360, 66361, 66872
DYDAKTYKA 
Gąsiorek, Krystyna
Język polski? Nie taki trudny! Czyli jak unikać kłopotów językowych / Krystyna Gąsiorek. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. - 152 s.
 63921, 65549
Hamer, Hanna
Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer . - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, 2010. - 182 s.
 cz66878/XXI, 66879
 Janowski, Andrzej (1935- ). Red.
Nauczanie w praktyce. T. 1 / wybór i red. materiałów Andrzej Janowski ; [tł. Zofia Janowska, MagdalenaLipińska-Derlikowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. - 155 s.
 66937
 Janowski, Andrzej (1935- ). Red.
Nauczanie w praktyce. T. 2 / wybór i red. materiałów Andrzej Janowski ; [tł. Magdalena Lipińska-Derlikowska]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - 130, [2] s.
 66938
 Jędruszczak, Bogusław
Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich : ćwiczenia / Bogusław Jędruszczak, Wiesława Młynarczyk, Robert Szuchta. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010. - 113, [2] s.
 66952
 Kaliska, Zofia
Scenariusze szkolnych przedstawień teatralnych dla szkół podstawowych / Zofia Kaliska, Beata Jacewicz. - Białystok : Wydawnictwo Printex, 2010. - 240 s.
 66975
 Królica, Maria
Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 151 s.
  cz66873/I, 66874
 Nagengast, Weronika. Red.
Hasior. Powrót / [red. Weronika Nagengast ; tekst Bożena Kowalska i in. ; tł. B. T. Columbus]. - Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2010. - 173, [2] s.
 cz66934/Albumy
 Nagowska, Monika
Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2006. - 126 s.
 66950
 Saniewska, Danuta
Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2011. - 261, [1] s.
 cz66939/XXVIII
 Skibińska, Alina. Wybór.
Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich / wybór i oprac. zespół pod kier. Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty ; wstępy i słownik terminów Robert Szuchta ; wybór, oprac. i wstęp do rozdz. Świadectwa literackie Wiesława Młynarczyk. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010. - 745, [2] s.
 66951
Żołyński, Stanisław
Program nauczania wychowania fizycznego : dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy : szkoła podstawowa i gimnazjum / Stanisław Żołyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. - 174, [6] s.
 66864
 INNE 
Andrzejewska, Ewa
Obok inny czas : o Mieście i Jakubie / Ewa Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2010. - 187, [1] s.
 66858, 66859

 Bik, Katarzyna. Red.
Małopolska : znaki w przestrzeni / [red. Katarzyna Bik]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [2011]. - 171 s.

 cz66928/Albumy
Budnik, Rafał (1965- ). Red.
Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień z konferencji w Krakowie 10-11 września 2010 r. / [red. Rafał Budnik, Irmina Pszeniczny-Pizoń ;tł. tekstów Małgorzata Chudzio, Marcin Wiatr]. - Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2010. - 134, [1] s., [24] s. tabl.
 66912
Bułhakow, Michaił
Mistrz i Małgorzata / Michaił Bułhakow ; przeł. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. - 541, [1] s.
 66822
   Burzyński, Tadeusz. Red.
Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy : raport z badania osób niepełnosprawnych oraz pracodawców w województwie małopolskim / [red. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj]. - Kraków : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2007. - 257 s.
 66935
 Cempa, Celina. Red.
Ziemia Łabowska / [red. Celina Cempa i Jerzy Chronowski]. - Łabowa : Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej, 2008. - 309 s.
 cz66925/XLIV
Chudoba, Tadeusz
Teoria i metodyka turystyki / Tadeusz Chudoba. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 174 s. : il.
 66895
Gaweł, Łukasz
Szlaki dziedzictwa kulturowego : teoria i praktyka zarządzania / Łukasz Gaweł. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 229, [4] s. : il.
 66894
Góra, Michał. Red.
Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej :publikacja zawiera zapis wystąpień i dyskusji z konferencji w Krakowie 11-12 września 2009 r. / [red. Michał Góra,Rafał Budnik, Irmina Pszeniczny-Pizoń ; tł. tekstów Małgorzata Chudzio, Marcin Wiatr]. - Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2009. - 172 s., [12] s. tabl. : il. kolor.
 66911
 Herczyński, Jan (1954- ). Red.
Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych : propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego /pod red. Jana Herczyńskiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011. - 128 s.
 66936
 Jackowski, Aleksander
Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat / [Aleksander Jackowski]. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2011. - 99, [1] s.
 cz66930/Albumy, 67047
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Europa / Jan Paweł II. - Wyd. 3. - Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2011. - 161, [1] s.
 66906, 66907
Maszczak, Maria Teresa. Red.
Dzień powszedni w małym miasteczku / [red. Maria Teresa Maszczak ; tł. Małgorzata Walczak]. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2011. - 99, [1] s.
 cz66929/Albumy, 67048
Migoń, Piotr
Geomorfologia / Piotr Migoń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 460, [3] s., [20] s. tabl.
 65332, 66876
Polska
Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009. - 320, [1] s.
 66049, 66924
 
Projektowanie stron internetowych