Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym, wpływ otoczenia społecznego i techniki oraz rozwój mowy i myślenia : zestawienie bibliograficzne.

Spis treści:

I. Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym, poz. 1-13
II. Kształcenie mowy i myślenia dzieci., poz. 14-69
III. Rozwój myślenia matematycznego, poz. 70-112
IV. Wpływ otoczenia społecznego i techniki na rozwój dziecka, poz. 113-165
V. Poznawanie środowiska przyrodniczego, poz. 166-233
VI. Bezpieczeństwo i higiena dziecka w wieku przedszkolnym, poz. 234-258

 

I. Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym.

1. Arciszewska Ewa : Znaczenie epizodów wspólnego zaangażowania dla rozwoju małego dziecka // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 28-32
Środowisko naturalne i przedszkolne jako czynnik rozwoju potencjału intelektualnego i osobowościowego

2. Bonna Beata : Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, s. 8-11
Problematyka kształcenia dziecka z uwzględnieniem prawidłowości i fazowości jego rozwoju.
dziecka.

3. Cygal Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 43-45
Techniki szybkiego kojarzenia i ćwiczenie pamięci wzrokowej. Przykłady ćwiczeń przeprowadzonych w grupach pięcio- i sześciolatków.

4. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 391-398
Rozwijanie uzdolnień i wspomaganie rozwoju dziecka. Korelacja zaburzeń w rozwoju umysłowym dzieci.

5. Interewicz Dorota : Z dalekiej północy i Afryki // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2003, nr 1, s. 20-21
Propozycja zajęć zintegrowanych w grupie dzieci 3-6 lat.

6. Kamińska Krystyna : Wczesna edukacja językowa : (na przykładzie języka angielskiego) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 5-[9]
Korzyści płynące z rozpoczęcia nauki języka obcego w wieku przedszkolnym. Specyfika wczesnej edukacji językowej. Rozwiązania edukacyjne dotyczące bilingwizmu. Metody nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym.

7. Kielar-Turska Maria : Jak dziecko interpretuje zachowania własne i innych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 10, s. 4(580)-11(587)
Jak dziecko dochodzi do rozumienia stanów psychicznych. Rodzaje historyjek obrazkowych pozwalających zrozumieć reguły społeczne.

8. Kogaczewska Barbara : W świecie pisma // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 30(94)-31(95)
Wczesne wprowadzenie dziecka w świat liter.

9. Kołoło-Gruszka Aleksandra, Krawczykowska Małgorzata, Pawłowska-Niedbała Anna : Jak zrobić gazetkę? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 14-16
Gazetka przedszkolna "Dzieci dzieciom" tworzona przez grupę sześciolatków. Przykład układu poszczególnych stron gazetki.

10. Maksymowicz Katarzyna : Mądrość przysłów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 34-37
Scenariusze zajęć przybliżających dzieciom znaczenie przysłów "Nie szata zdobi człowieka", "Strach ma wielkie oczy", "Kłamstwo ma krótkie nogi", "Bujać w obłokach", "Wolnoć Tomku w swoim domku", "Kto pyta, nie błądzi", "Śpiesz się powoli".

11. Skura Małgorzata : Na palcach czy w pamięci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 18(18)-21(21)
Przejście od rachowania na konkretach na poziom rachowania na palcach a następnie do liczenia w pamięci.

12. Sokołowska Joanna : Język angielski w przedszkolu - specyfika pracy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 26-32
Przedstawienie wybranych aspektów określających jakość nauczania języka angielskiego w przedszkolu (przygotowanie nauczycieli, cele i cechy dobrze przeprowadzonych zajęć). Wykorzystywanie anglojęzycznej literatury dziecięcej w nauczaniu języka. Prezentacja alternatywnych programów oraz metod nauczania języka angielskiego w przedszkolu (CLIL, PYP).

13. Załęska Sławomira : Moje spotkanie z glottodydaktyką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
Glottodydaktyka to sposób przygotowania nauki czytania i pisania.

Kształcenie mowy i myślenia dzieci.

14. Borowiec Helena : Analogia w języku 6-letnich dzieci // LOGOPEDIA. - T. 29 (2001), s. [71]-86

15. Borowiec Helena : Przeciwieństwo w języku sześciolatków // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s. [37]-49
Przeciwieństwa (antonimia, komplementarność, konwersywność, przeciwstawienie kierunkowe, niezgodność) jako zasady organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym.

16. Borowiec Helena : Wzbogacanie leksyki u starszych dzieci przedszkolnych // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s. [223]-243

17. Chromiec Elżbieta : Europa zaczyna się w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.172-173
Nauczanie języka obcego w przedszkolu.

18. Dąbrowska Anna : O mowie dziecka raz jeszcze... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.558-559
Roczny plan pracy: Poszukiwanie efektywnych metod współpracy przedszkola, rodziny i logopedy.

19. Grochowalska Magdalena : Aktywność językowa a niewerbalne komunikowanie się dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s. 334-339
Funkcje dziecięcych komunikatów niewerbalnych. Komunikaty niewerbalne a poziom rozwoju mowy.

20. Gryń Alina, Polcyn Katarzyna : Jak rozwijamy umiejętność opowiadania u dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.22-25
Rodzaje zabaw i form pracy rozwijających umiejętność opowiadania.

21. Gromotowicz-Celińska Wiesława, Kołoło-Gruszka Aleksandra : Zabawy słowne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 43-44
Zabawy z wyrazami: czytanie na opak, wyrazowe rodzinki, prawda czy fałsz, polowanie na błędy, policz i podaj słowo.

22. Gumularz Barbara : Jak zachęcić do mówienia? // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 1, s. 33-36
Formy pracy, które skutecznie stymulują rozwój mowy.

23. Jakubiec Bernadeta, Pawelec Renata : W wesołym nastroju // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 35-36
Wykorzystanie wiersza Jana Brzechwy "Księżyc" do zabawy dzieci przedszkolnych, mającej na celu pokazanie za pomocą mimiki różnych nastrojów. Liczenie kropek na podstawie wiersza Jana Brzechwy "Żak".

24. Jaszczyszyn Elżbieta : Rozwijanie umiejętności mówienia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 15-[17]
Dzieci przedszkolne - umiejętność rozpoznawania dźwięków mowy i manipulowania nimi. Zabawy z rymami. Rymowanki-dopowiadanki.

25. Jaśkowska Hanna, Polakowska Agnieszka : Mały teatrzyk // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 487-488
Teatrzyk organizowany przy współudziale rodziców.

26. Jąder Mariola : Zabawy rozwijające mowę i myślenie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 4, s. 219-221

27. Jęczeń Urszula : Interpretacja wyrazów mimicznych w wykonaniu sześcioletnich dzieci // LOGOPEDIA. - T. 36 (2007), s. [29]-42
Prezentacja badań dotyczących możliwości sześcioletnich dzieci w zakresie interpretacji wyrazów mimicznych właściwych dla siedmiu emocji podstawowych, takich jak: złość, strach, smutek, radość, wstyd, wstręt, ciekawość oraz dla trzech emocji pochodnych: podziw, tęsknota, zdziwienie.

28. Kamińska Krystyna : Wczesna edukacja językowa : (na przykładzie języka angielskiego) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 5-[9]
Korzyści płynące z rozpoczęcia nauki języka obcego w wieku przedszkolnym. Specyfika wczesnej edukacji językowej. Rozwiązania edukacyjne dotyczące bilingwizmu. Metody nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym.

29. Kania Magdalena : Fenomeny obserwowane podczas nabywania drugiego języka a realizacja kształcenia językowego w przedszkolu // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 14-18
Nauczanie drugiego języka w przedszkolu - faza recepcji języka, przechodzenie z jednego języka na drugi, mieszanie języków, interferencja językowa, fosylizacja.

30. Kamecka Ewa : Co to jest poki? - czyli zabawy słowne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.599-600,609

31. Kapela Urszula, Zarzycka Dorota : W trosce o mowę dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 36-38
Przykłady zajęć dla dzieci przedszkolnych zmierzających do rozwiązania istniejących u dzieci problemów komunikacji językowej i zapewnienia profilaktyki, stymulacji i terapii. Ćwiczenia kształtujące i doskonalące mowę.

32. Krajna Ewa : Doskonalenie artykulacji u dzieci przedszkolnych : wybrane zagadnienia // LOGOPEDIA. - T.31 (2002), s. [27]-52
Opis artykulacji dzieci przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymowy spółgłosek sybilantnych. Ponadto interpretacja nietypowych dla języka zjawisk fonetycznych obserwowanych na różnych etapach rozwoju fonologicznego dzieci.

33. Kryniewski Leszek : HusBao - kamykowa gra // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 12-13
Uczy logicznego myślenia, ćwiczy podstawy liczenia. Rola HusBao w przedszkolu. HusBao na świecie.

34. Kuszak Kinga : O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 1/2, s. 27-30
Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju mowy oraz stymulowanie rozwoju językowego dziecka. Omówiono wyniki badań.

35. Lewczuk Joanna : Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a stosunek dzieci z grupy integracyjnej i grupy nieintegracyjnej do obcych // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 5, s. 337-346
Badania porównawcze dzieci z grup przedszkolnych integracyjnych i nie integracyjnych analizujące zdolności tworzenia kategorii u dzieci oraz zwiększanie pozytywnych nastawień wobec przedstawicieli innych kategorii u dzieci z grup integracyjnych.

36. Lipiec Dorota : Zajęcia ortofoniczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 51-52
Ogólny zarys kształtowania się komunikacji językowej u dziecka. Cele zajęć ortofonicznych. Wskazówki do prowadzenia zajęć ortofonicznych w grupach przedszkolaków i 6-latków.

37. Mach Katarzyna, Nowak Gabriela : Stymulacja językowego rozwoju mowy dziecka - ćwiczenia i zabawy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.592-595

38. Majchrzak Katarzyna, Korbecka Barbara : Ekologicznie i pożytecznie : badanie działań prowadzonych w Przedszkolu nr 80 "Zielona Dolinka" we Wrocławiu // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 10, s. 40-42
III Turniej Wiersza Ekologicznego.

39. Milewski Stanisław : Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s. [11]-36
Rozwój mowy dziecka na poziomie systemu fonologicznego.

40. Narkiewicz Agnieszka : Uogólnienia powstające w myśleniu // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 1, s. 37-42
Teoria Lwa Wygotskiego/

41. Olechnowicz Hanna : Język dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 16-19
Jak tworzy się język dziecka.

42. Olechnowicz Hanna : Mówi, bo myśli, myśli bo mówi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.587-591
Jak dzieci uczą się mowy. Zlepki słowne. Wyrażanie uczuć. Pojęcie czasu.

43. Papaj Irena : Pierwszy dzień w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 427-428
Jak zainteresować dzieci pismem. Propozycje zabaw z dziećmi 4-5-letnimi.

44. Pawłowska-Niedbała Anna : Mali autorzy : rozwijanie mowy przez tworzenie opowiadań // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 45-46
Dzieci sześcioletnie w przedszkolu.

45. Pietrzak-Szymańska Barbara : Stare przedmioty, niemodne słowa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 39-40
Badanie wśród dzieci przedszkolnych znajomości nazw różnych przedmiotów (np. maszyna do szycia, szpulka nici, żyletka, telewizor, komputer, żelazko, sanki, garnek, nożyczki, igła, stół, krzesło). Trudności w rozpoznawaniu niektórych nazw przez dzieci. Konieczność powracania w rozmowach z dziećmi do "niemodnych" wyrazów w celu wzbogacania mowy dziecięcej.

46. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 4-9
Rozwój mowy dziecka w pierwszym okresie życia.

47. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi : mowa jako narzędzie działania dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 146-151
Analiza zachowań komunikacyjnych dziecka.

48. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi : o czynnikach wpływających na opanowanie przez dziecko znaczeń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 10, s. 587-591
Płaszczyzny uczenia się znaczeń. Rozwój semantyczny języka dziecka.

49. Porajski-Pomsta Józef  : Nasze dziecko mówi : o niektórych właściwościach rozmów i opowiadań dziecięcych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 399-403

50. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi : o tzw. błędach językowych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 455-458

51. Prus-Wiśniewska Helena : Żegnamy jesień teatrem żywym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 472-478
Inscenizowanie utworu ,,O gęsiareczce Kasieni i cudownych listkach pani Jesieni'' wg Lucyny Krzemienieckiej.

52. Rocławska-Daniluk Małgorzata : Jakie aspekty języka polskiego wpływają na syntetyzowanie wyrazów z fonemów przez dzieci sześcioletnie? // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s. [51]-59
Przygotowanie dzieci do czytania i pisania w pismach alfabetycznych.

53. Rura Grażyna : O kompetencji językowej przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 14-17
Sprawne porozumiewanie się przedszkolaków.

54. Sienicka-Czerepow Ewa : Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 31-32
Zaburzenia rozwoju mowy dziecka.

55. Słodownik-Rycaj Ewa : Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - R. 49, nr 4 (2004), s. [143]-164

56. Sokołowska Joanna : Język angielski w przedszkolu - specyfika pracy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 26-32
Przedstawienie wybranych aspektów określających jakość nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Wykorzystywanie anglojęzycznej literatury dziecięcej w nauczaniu języka. Prezentacja alternatywnych programów oraz metod nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

57. Staniek Marzena : Papierowe czary : zabawy ruchowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 38-40
Wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych w edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Warsztaty "Papierowe czary - zabawy muzyczno-ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru". Przykłady zabaw z zastosowaniem różnych rekwizytów.

58. Swędrowska Małgorzata : Rozwijanie ekspresji słownej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 543-545
Rozwijanie aktywności językowej dzieci.

59. Szuman Stefan : O trzech źródłach i podstawach poznawania aktywności psychicznej i rozwoju dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 7-12
Obserwacja i badanie zachowania się dzieci. Wypowiedzi dzieci. Rozwój mowy dziecka. Rozmowy dziecka. Rozwój psychiki dziecka przedszkolnego.

60. Ścibior Agnieszka : Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 166-168
Wady wymowy. Jakie objawy powinny nas niepokoić. Cele ćwiczeń i rodzaje zabaw ortofonicznych.

61. Ścibior Agnieszka : Spotkania z logopedią // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 2, s.96-98
Konspekty zajęć rozwijające narządy mowy.

62. Tużylak Katarzyna : Podróż w nieznane // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 35-36
Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich zawierających ćwiczenia rozwijające mowę dziecka. Nabywanie przez dzieci umiejętności konstruowania zdań i wypowiedzi, układania wyrazów z rozsypanek literowych. Pomoce, przebieg zajęć.

63. Węsierska Katarzyna : Profilaktyka logopedyczne w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 6, s. 8-11
Profilaktyka logopedyczna i jej znaczenie dla rozwoju mowy - oddziaływania nauczyciela.

64. Wierucka Jolanta, Zwierzchowska Iwona : Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 17-23
Społeczne funkcje języka, antropologiczne znaczenie języka, język a umysł absorbujący, język a formy wrażliwe, prawidłowości rozwoju językowego, rola dorosłego w rozwoju mowy dziecka, pochwała osiągnięć dziecka w rozwijaniu mowy, materiał językowy Montessori. Nauka bez elementarza. Etapy pisania. Etapy czytania. Praca z przedszkolakami.

65. Więczkowska Małgorzata : Tworzenie swobodnych tekstów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.611-613
Konspekt zajęć: Morska przygoda - zabawy improwizowane z siatką.

66. Wilk Jolanta : Logopeda rodzicom przedszkolaków // NOWE W SZKOLE. - 2001/2002, nr 1, s. 4
Likwidowanie wad wymowy już w przedszkolu.

67. Woronicz Wanda : Czy możliwa jest edukacja refleksyjna dzieci czteroletnich? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 4/5, s. 27-29
Wyniki badań dowodzą, że czterolatek jest zdolny do refleksji i refleksja przynosi wymierne skutki wychowawcze.

68. Woźniak-Wróblewska Małgorzata : Profilaktyka wad wymowy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 40-42
Najczęstsze wady wymowy, na co należy zwrócić uwagę podczas wstępnego diagnozowania wad wymowy u dziecka w wieku przedszkolnym. Przykłady ćwiczeń języka, warg, dolnej szczęki oraz podniebienia miękkiego.

69. Zwierzchowska Iwona, Filo Maria : Części mowy już w przedszkolu? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 7/8, dod. s. I-IV
Poznawanie części mowy.

Rozwój myślenia matematycznego.

70. Blachowska B. : Mierzenie, liczenie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1991, nr 9, s.422-427

71. Bzowska Lucyna, Kownacka Renata : Zabawy matematyczne : działania i zabawy utrwalające stosunki przestrzenne oraz figury geometryczne. Cz. 1 // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2005, nr 1, s. 17-19

72. Czaplewska Ewa : Orientacja przestrzenna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej // SCHOLASTICUS. - 1995, nr 1, s.53-62
Kompetencje przestrzenne dzieci.

73. Drzewic H. : Jak, ile, gdzie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1991, nr 4, s.217-219
Kształtowanie u dzieci pojęć jakości i ilości.

74. Fiutowska T. : Zegary, zegarki, zagareczki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 5, s.303-305
Rozwijanie poczucia czasu i kształcenie pojęć związanych z czasem.

75. Fiutowska T. : Zwykłe i świąteczne dni // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 3, s.145-148
Rozróżnianie dni świątecznych i powszednich.

76. Fiutowska T. : Jaki, ile, który, gdzie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 2/3, s.91-96
Przykłady kształtowania u dzieci pojęć jakości i ilości.

77. Fiutowska T. : Liczbowe zabawy w ogrodzie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 6, s.294-297

78. Golińska Agnieszka : Na wyspach Bergamutach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 3, s.160-161
Przykład zajęcia, wprowadzenie cyfry 6.

79. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak trzylatek dodaje i odejmuje? Kształtowanie tych umiejętności // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 1, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.37(85)-(89)41
Czynności dodawania, odejmowania, wymiany jeden za jednego, kupowania, liczenia palców i porównywania.

80. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 4 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 209-215
Jak organizować zajęcia w obrębie edukacji matematycznej aby nie miały charakteru szkolnego.

81. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Klasyfikuję tak jak potrafię, łączę razem, bo pasuje do siebie i grupuję, bo wiem, do czego to służy. Cz.2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 2, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.(93)-(98)
Klasyfikacja przedmiotów, moje - nie moje, gdzie to ma być, dobieranie obrazków.

82. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Klasyfikuję tak, jak potrafię. Łączę razem, bo pasuje do siebie i grupuję, bo wiem, do czego służy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 1, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.40(90)-44(92)
Jak rozwija się klasyfikacja u małych dzieci, co trzylatek wyodrębnia najłatwiej.

83. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 4, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.277 (29)-283 (35)
Jak kształtuje się orientacja przestrzenna u małych dzieci? Ćwiczenia wspomagające poznawanie otoczenia.

84. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Układam przedmioty w szeregu. Gdy znam kolejność, potrafię pokazać, który jest pierwszy, który drugi... Jak małe dzieci uczą się przewidywania, co ma być następne? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 4, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.278 (110)-284 (116)
Układanie serii przedmiotów, wykorzystanie codziennych sytuacji.

85. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Układam przedmioty w szeregu. Zabawy, które prowokują do ustawiania po kolei i przewidywania następstwa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 5, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s.(117) 357-361 (121)
Układanie serii. Opowiadanie ruchowe w niezmienionej formie powtarzane.

86. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dobosz K. : Edukacja matematyczna sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 10, dod. "Wkładka Matematyczna" s.77-84
Scenariusze gier: Konstruowanie przez dzieci opowiadań. Gra ,,do przodu tyle, do tyłu tyle''.

87. Iwańska Dorota : Matematyka obecna w przedszkolu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 4/5, dod. s. I-III
Konspekty zajęć, zabawy matematyczne.

88. Jakubiec Bernadeta, Pawelec Renata : W wesołym nastroju // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 35-36
Wykorzystanie wiersza Jana Brzechwy "Księżyc" do zabawy dzieci przedszkolnych. Liczenie kropek na podstawie wiersza Jana Brzechwy "Żak".

89. Jantas Marzena : Zajęcia na niepogodę // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 24-29
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych, których celem jest utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta.

90. Kielar M. : Dziecko i liczby: ujmowanie relacji ilościowych i ich wyrażanie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 9, s.489-495
Kształtowanie pojęć ilości i jakości.

91. Klimaszewska Anna : Wybrana literatura dotycząca kształcenia matematycznego w przedszkolu i klasach I-III // NAUCZANIE POCZĄTKOWE.- 2004/2005, nr 4, s. 100-106

92. Kryniewski Leszek : HusBao - kamykowa gra // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 12-13
Uczy logicznego myślenia, ćwiczy podstawy liczenia. Rola HusBao w przedszkolu. HusBao na świecie.

93. Krzyształowska Małgorzata : Z wizytą w zegarowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 3, s.216-218
Kształtowanie pojęcia czasu. Przykłady zabaw.

94. Matematyka sensoryczna : Klucz do uczenia się // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2007, nr 6, s. 18-19
Program "Klucz do uczenia się" ma za zadanie rozwijanie zdolności poznawczych, a nie nauczenie konkretnych umiejętności dzieci przedszkolnych.

95. Matyjaszczyk Elżbieta : Matematyka konkretna // EDUKACJA MEDIALNA. - 1997, nr 1, s.22-24
Pomoce dydaktyczne w nauczaniu początkowym i wychowaniu przedszkolnym.

96. Milczarek Edyta : Gry plenerowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 7, s. 14-15
Doskonalenie umiejętności liczenia, rozróżniania i posługiwania się znakami matematycznymi, rozwiązywanie działań matematycznych.

97. Moroz Henryk : Zabawy matematyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 4, s.229-231
Zabawy i gry dydaktyczne rozwijające pojęcia czasu, przestrzeni, liczebności, zbioru itp.

98. Narożnik Małgorzata : Zabawy i gry dydaktyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 5-11
Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych w przedszkolu. Przykład gry z wątkiem matematycznym.

99. Oszwa Urszula : Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. – Warszawa : CMPPP, 2006. – sygn. cz8787br/I

100. Pietruszka Anna B. : Myślenie przestrzenne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 38-41
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich oraz z klas I-III, mających na celu ukształtować umiejętność geometrycznego spostrzegania, interpretowania, tworzenia geometrycznych obiektów, a także wdrożenie wiedzy o figurach geometrycznych, z wykorzystaniem komputerów.

101. Piotrowska Małgorzata : Scenariusz zajęć edukacji matematycznej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 11
Liczebnik główny 7. Grupa pięcio- i sześciolatków.

102. Różycka U., Politowicz A. : Wprowadzamy dzieci w świat figur geometrycznych. Cz.1 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 10, s.554-560

103. Różycka U., Politowicz A. : Wprowadzamy dzieci w świat figur geometrycznych. Cz.2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1991, nr 1, s.48-55

104. Sawicka A. : Rozwijanie zaciekawień dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1993, nr 9, s. 554-556

105. Sawicka A. : Aby praktyka potwierdzała teorię : kształtowanie pojęć jakości i liczby u dzieci sześcioletnich // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 2, s. 83-87

106. Semadeni Zbigniew : "Musisz" i "nie wolno" w szkolnej tradycji nauczania matematyki // MATEMATYKA. - 2009, nr 2, s. 75-83
Klasy I-III szkoły podstawowej i dzieci przedszkolne.

107. Staniek Marzena : Papierowe czary : zabawy ruchowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 38-40
Wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych w edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Warsztaty "Papierowe czary - zabawy muzyczno-ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru". Przykłady zabaw z zastosowaniem różnych rekwizytów.

108. Swoboda Ewa: Dostrzeganie regularności geometrycznych prze 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - R. 53 (2008), nr 2, s. [119]-142

109. Wilf Krystyna : Zajęcia matematyczne z udziałem rodziców // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 7, s.433-434

110. Zielińska Ewa : Przybliżamy dzieciom mierzenie płynów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 5, s.277-285
Przykładowe konspekty.

111. Zielińska Ewa : Zabawy guzikami dla 5-i 6-latków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 10, s.633-635
Klasyfikacja przedmiotów wg cech jakościowych.

112. Zielińska Ewa : Zabawy matematyczne na deszczowe dni (dla dzieci pięcio- i sześcioletnich) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 10, s.610-613

Wpływ otoczenia społecznego i techniki na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

113. Adamska-Jesiołkiewicz Małgorzata : Goście czterolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 6, s. 361-362
Spotkanie dzieci z policjantem, pielęgniarką, listonoszem.

114. Babik Anna, Tymoszewicz Danuta : Przedszkole z polskim i białoruski językiem nauczania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 45-48
Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku.

115. Białek Małgorzata, Sanetra Alina, Słonka Anna : Arcyksiężna patronką przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 55-57
Uroczystość nadania Przedszkolu nr 8 w Żywcu imienia arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg w dniu 8 grudnia 2006 roku. Poznanie przez przedszkolaków historii rodu Habsburgów żywieckich oraz zwiedzanie dworów, pałaców i zamków w Żywcu i okolicy. Opis uroczystości, występy recytatorskie i muzyczne przedszkolaków.

116. Blum Anna : Przedszkolne Święto Piernika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 45-48
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu zabytków miasta, elementów edukacji regionalnej, wiedzy o kulturze, tradycjach regionu. Organizowanie Przedszkolnego Święta Piernika. Scenariusz imprezy przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych. Przykłady konkursów dla przedszkolaków o Toruniu.

117. Bogacka-Osińska Bogumiła : Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 4, s. 210-212

118. Boroń Maria, Tubacka Elżbieta : Grupa zabawowo-adaptacyjna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 50-52
Program dla przedszkolaków mający na celu poznanie najbliższego otoczenia, reguł życia w grupie, m. in. poprzez zabawę i kontakt z rówieśnikami. Konspekt zajęć.

119. Brzóskniewicz Katarzyna : Miasto Kopernika // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 37-38
Propozycja wycieczki po rodzinnym mieście na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu (zwiedzanie przez dzieci przedszkolne Rynku staromiejskiego, Ratusza, Krzywej Wieży). Inscenizacja bajki o Flisaku i żabach w wykonaniu przedszkolaków. Sporządzenie przez dzieci albumów poświęconych Toruniowi.

120. Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna : Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 9, s. 10-14
Czynniki warunkujące skuteczną realizację zadań w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w przedszkolu.

121. Droszcz Jadwiga : Katarzynki! : katarzynki!  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 43-44
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu tradycyjnego sposobu wypiekania pierników. Poznawanie przez dzieci poprzez zabawę historii i tradycji polskiej kultury. Własnoręczne wykonywanie przez przedszkolaki piernikowych ciastek.

122. Flajszer Aleksandra : Pikiniki z rodzicami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 51-52
Organizowanie w Przedszkolu nr 11 w Pabianicach dni narodowych poświęconych różnym krajom europejskim (zapoznanie dzieci z muzyką danego kraju, wykonywanie przez dzieci przedszkolne wierszy, tańców, scenek dramowych, piosenek). "Piknik europejski dla Mamy i Taty" jako impreza plenerowa z udziałem rodziców stanowiąca podsumowanie dni narodowych.

123. Gromotowicz-Celińska Wiesława, Kołoło-Gruszka Aleksandra : Dziecko i zakupy, czyli jak wychować świadomego konsumenta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 41-[43]
Propozycja specjalnego programu dla dzieci przedszkolnych dotyczącego przygotowania konsumenckiego dzieci. Celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci podczas kupowania zabawek lub produktów żywnościowych.

124. Grzeszkiewicz Bożena : Sześciolatki o pracy rodziców // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 20-25
Znajomość nazw zawodów rodziców, znajomość miejsca pracy i czynności wykonywanych przez ojca i matkę, narzędzia i maszyny służące do wykonywania pracy rodziców. Wyniki badań.

125. Gwarek Anna : Wspólne działania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 50-51
Przykład współpracy Przedszkola w Kieźlinach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach oraz Warmińskim Stowarzyszeniem Kobiet Kieźlińskich. Występy dzieci pięcio- i sześcioletnich dla dorosłych przyjaciół (np. jasełka). Możliwość obserwowania przez dzieci efektów prac ręcznych wykonanych różnymi technikami (szydełkowanie, haft, roboty na drutach).

126. Huchrak Maria : Nasze miasto - nasz dom // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 53-55
Współpraca Przedszkola w Nowej Rudzie i Przedszkola w Czechach (międzyprzedszkolne igrzyska sportowe, "powitanie wiosny", występy artystyczne dzieci, wystawy prac plastycznych, integracyjne spotkania rodziców i dzieci z obu przedszkoli).

127. Jacewicz Katarzyna, Kmita Monika : Kraj naszych sąsiadów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 56-57
Projekt "Kraj naszych sąsiadów-widziany przez nasze dzieci" opracowany przez Przedszkole nr 35 w Koszalinie.  Możliwość poznania przez polskie dzieci zwyczajów i kultury niemieckich sąsiadów.

128. Jąder Mariola : Spacer po Sandomierzu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 22-26
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu współpracuje z ludowymi artystami, malarzami i rzeźbiarzami, organizuje wycieczki i konkursy wiedzy o mieście, przeprowadza wywiady z przedstawicielami starszego pokolenia. Spacerując po Sandomierzu dzieci przedszkolne przygotowują się do konkursu o swoim mieście.

129. Jąder Mariola : W stronę tradycji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 26-29
Propozycja zorganizowania wizyty dzieci przedszkolnych w muzeum. Zabawa w "zaczarowany kuferek". Nauka prawidłowych zasad zachowania się w muzeum.

130. Kołodziej Joanna : Wrocław w poezji dziecięcej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 58-59
Konkurs dla przedszkolaków - najpiękniejszy wiersz o Wrocławiu.

131. Kowalik-Olubińska Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji małych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 5-10
Konstruktywistyczna natura rozwoju poznawczego dziecka wg Jeana Piageta, Lwa Siemionowicza Wygotskiego i J. S. Brunera. Poznawanie świata i tworzenia wiedzy o nim przez dziecko przedszkolne.

132. Kowalska Barbara : Wesołe gwiazdozbiory // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 41-42
Wizyta dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu w Planetarium toruńskim. Poznanie przez dzieci systemu "all sky" pozwalającego na pokrycie obrazem slajdów całej kopuły planetarium. Scenariusz zabawy dla dzieci przedszkolnych "Wesołe gwiazdozbiory".

133. Kręc Agnieszka : Bezpieczny przedszkolak : program autorski wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny na drodze" // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 4, s. 8-9

134. Kręc Agnieszka : Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2004, nr 5, s. 7
Scenariusz: Spotkanie z policjantem i pogadanka z zakresu bezpieczeństwa zabaw.

135. Krzykowska Barbara : Poznajemy zasady ruchu drogowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 313-314
Edukacja komunikacyjna zakończona konkursem dla dzieci " chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulicę".

136. Kuziak Maria, Dudkowska Bożena : Przedszkolne spotkania // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 31
Formy współpracy ze środowiskiem prowadzone przez przedszkole. Współpraca z policją, górnikami, pocztą, leśniczym.

137. Łuszczyńska Danuta : U sąsiadów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 30-31
Opis realizacji projektu mającego na celu przybliżenie dzieciom kultury Czech, literatury, filmu, tradycji oraz języka czeskiego na przykładzie współpracy Przedszkola nr 163 w Warszawie z Centrum Czeskim w Warszawie.

138. Marchlewicz Aleksandra, Rządkowska Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 37(421)-38(422)
Przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Cykl zajęć dotyczących ruchu drogowego.

139. Marcinek Zofia : Ciekawe zabawy i zajęcia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.490-492
Zajęcia gospodarcze.

140. Matuszewska Katarzyna : Wczoraj, dziś i jutro // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 35-38
Rozróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

141. Nowicka Mieczysława : Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.298-300
Konspekt zajęć dotyczących poznawania zasad przechodzenia przez jezdnię.

142. Pawlak Henryk : A jednak można inaczej... // GRUPA I ZABAWA. - 2001, nr 1, s. 14-16
Zajęcia z dziećmi z przedszkola integracyjnego. Zainteresowanie dzieci rzemiosłem - bednarstwo.

143. Pawlik Krystyna : Ciekawy zawód mamy i taty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.117-118
Przybliżanie dzieciom zawodów wykonywanych przez niektórych rodziców.

144. Pietrzak-Szymańska Barbara, Pietrzak Katarzyna : W królewskich ogrodach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 38-39
Współpraca Przedszkola nr 62 w Warszawie z Działem Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie. Spotkania w muzeum dla dzieci przedszkolnych i poznawanie jego zasobów i zabaw z XVII i XVIII wieku w formie zajęć badawczych, konstrukcyjnych, ruchowych, konkursów, zagadek, zajęć plastycznych.

145. Piotrowska Małgorzata : Cudze chwalicie, swego nie znacie... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 46-49
Cele, charakter oraz realizacja programu edukacji regionalnej dla 5- i 6-latków - "Łuków - moje miasto, mój dom, moja mała ojczyzna"

146. Podsiadła Anna, Różycka Anna : Bezpieczne ulice // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 41-43
Prezentacja programu przygotowanego dla przedszkolaków z Puław w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który miał na celu zwiększenie świadomości dzieci i ich rodziców odnośnie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz innych form transportu, przyjaznych dla środowiska.

147. Prus-Wiśniewska Helena : Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 32-37
Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ruchu drogowym i utrwalanie prawidłowych zachowań na drodze i ulicy. Bezpieczne przebywanie dziecka poza domem - osoby nieznajome, miejsca zabaw, zwierzęta, warunki atmosferyczne.

148. Prus-Wiśniewska Helena : Dzieci listy piszą... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 24-[31]
Propozycja przeprowadzenia zajęć przedszkolnych dotyczących tradycji pisania listów (elementy rozmów, zabaw, czytania poezji).

149. Prus-Wiśniewska Helena : Idźmy leśną ścieżką... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 31-36
Propozycje organizowania wycieczek dla dzieci na przykładzie Przedszkola nr 114 w Warszawie (np. wizyta w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki w plenerze, poznawanie życia wsi, lasu, zwiedzanie Żelazowej Woli i domu Chopina, wycieczki do Puszczy Białowieskiej i Gór Świętokrzyskich). Rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości na piękno otaczającego je środowiska i uczuć patriotycznych na przykładzie postaci Fryderyka Chopina.

150. Prus-Wiśniewska Helena : Jak to z koleją żelazną było // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 23-29
Opis zajęć dla dzieci przedszkolnych poświęconych historii i współczesności kolei (poznanie chronologii wynalazków w dziedzinie kolei, zabawy przy wierszach i piosenkach o pociągach, wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, zapoznanie dzieci z wizerunkiem patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej).

151. Prus-Wiśniewska Helena : O rycerzach świętego Floriana // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 19-27
Scenariusz trzydniowych zajęć zapoznających dzieci z pracą i wyposażeniem strażaków oraz potencjalnymi przyczynami pożarów.

152. Prus-Wiśniewska Helena : Od łuczywa do lasera // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 32(96)-37(101)
Przykłady pracy na temat: Jak zmieniało się światło.

153. Przewłoka Izabela : Toruń pachnie piernikami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 39-40
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu procedury sporządzania pierników. Wizyta w Muzeum Piernika, samodzielne wykonywanie przez dzieci pierników w Muzeum i w przedszkolu.

154. Staniek Marzena : Papierowe czary : zabawy ruchowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 38-40
Wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych w edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Warsztaty "Papierowe czary - zabawy muzyczno-ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru". Dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy dydaktyczne. Przykłady zabaw z zastosowaniem różnych rekwizytów.

155. Szafrańska Mirosława : Szpital Pluszowego Misia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 23-25
Akcja mająca na celu oswojenie dzieci z osobą lekarza oraz zmniejszenie stresu dziecka przed ewentualnym pobytem w szpitalu. Akcja organizowana w przedszkolu.

156. Szulc Urszula, Rusin Małgorzata : Zielone światło dla przedszkolaka // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 2, s. 4-5

157. Świdzińska Mirosława : Szczególna ochrona dzieci do lat siedmiu : bezpieczeństwo 6-latków // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 2, s. 2
Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

158. Tarasiewicz Andrzej : Przedszkolak z plecakiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 5-13
Wędrówki z małymi dziećmi (Łęczyca, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu-Bojanowie, Park Jurajski w Bałtowie koło Puszczy Iłżeckiej, Ojcowski Park Narodowy, Tarnowskie Góry, Biskupin, Puszcza Białowieska).

159. Walczak Ewa : Warszawa - moje miasto // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 27-30
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola nr 31 w Warszawie historii miasta, Starówki oraz innych ciekawych miejsc w stolicy (wycieczki do Zamku Królewskiego, do różnych muzeów, wycieczki autokarowe, spacer po Ogrodzie Botanicznym, Ogrodzie Saskim). Wykonywanie przez dzieci plastycznych wizerunków Syrenki, bazyliszka, złotej kaczki. Nauka zasad dobrego wychowania w czasie wizyty w Zamku Królewskim.

160. Węglińska Danuta : Nad morzem i na Kaszubach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 49-53
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych o Gdyni i Kaszubach ("Dlaczego Bałtyk jest słony?", "Latarnia morska", "Co to jest bursztyn?", "Mieszkamy na Kaszubach").

161. Wieczorek Irena : Hej góry, nasze góry! // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.105-108
Konspekt zajęć kompleksowych ,,Góry nasze, góry''.

162. Wojciechowska Mirosława : Poznajemy zasady ruchu drogowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.421-424
Różne formy pracy przygotowujące dziecko do uczestnictwa w ruchu drogowym.

163. Wojciechowski Janusz : Uczymy dzieci poznawania otoczenia technicznego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 41-42
Zajęcia w przedszkolu.

164. Zajączkowska Izabela, Majewska Renata : Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - program edukacyjny "Zosia Samosia idzie w świat" // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2005, z. 9, s. 73-79
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć kształcących umiejętności życiowe dzieci. Nauka lepszego funkcjonowania w relacjach społecznych i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Scenariusze zajęć "Zosia Samosia idzie w świat", "Siedmiomilowe buty".

165. Zeman Ewa : To warto zobaczyć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 56-58
Rola wycieczki w przybliżeniu dzieciom folkloru i życia ludzi z bardziej lub mniej odległych czasów.


Poznawanie środowiska przyrodniczego.

166. Antas Ewa, Sułkowska Jadwiga : Z nadejściem zimy... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 611-615
Propozycje tematów zajęć z czterolatkami, pięciolatkami i sześciolatkami . Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi. Ochrona zwierząt i ptaków w czasie zimy.

167. Baranowska Ewa : Przedszkolaki na przyrodniczym szlaku // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 6, s. 28-29
Wycieczki szlakiem ścieżki dydaktycznej.

168. Barańska Beata, Domalewska Teresa : Ekoludki witają wiosnę // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 55-56
Propozycja zorganizowania w przedszkolu Koła Ligi Ochrony Przyrody. Scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej przez grupę sześciolatków na pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny.

169. Biczan Elżbieta : W Puszczy Kampinowskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 558-561
Wycieczka do Kampinowskiej Puszczy. Wielozmysłowe poznawanie przyrody.

170. Bogdan Renata, Oleszkowicz Halina : "Mam w przyrodzie przyjaciela - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi" : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 7-8
Projekt jest adresowany do dzieci sześcioletnich. Podróż ekologicznym pociągiem do krainy wiedzy o przyrodzie.

171. Bogdan Renata, Oleszkowicz Halina : "Mam w przyrodzie przyjaciela - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi" : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola. [Cz. 2] // AURA. - 2003, [nr] 6, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 10, s. [1]-3

172. Broda Salomea : Przedszkolak w środowisku // NOWE W SZKOLE. - 2000/2001, [nr] 6, s. 9-10
Współpraca ze środowiskiem lokalnym i poznawanie go.

173. Broda Salomea : Zbliżanie dzieci 6-letnich do świata przyrody // AURA. - 2000, nr 6, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s.1-2
Formy pracy: mityng ekologiczny, gawędy, zabawy badawcze, apele.

174. Cichaczewska Lidia : Zielony dzień - zielone listy : w naszym przedszkolu działa Koło Ligi Przyrody propagujące treści przyrodnicze i ekologiczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 37-39
Przykład zabawy dydaktycznej - scenariusz.

175. Dobrogowska Jadwiga i [in.] : Witajcie w kosmosie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 38-40
Tygodniowy plan zajęć na temat " Co możemy spotkać w kosmosie"

176. Generowicz Wanda, Nadolińska Anna, Witosławska Małgorzata : Szaruga jesienna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 34-36
Zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przykład zajęć z grupą 4-, 5- i 6-latków.

177. Grzechowiak Dorota : Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. [1]-3

178. Ir Ewa : Ten piękny, tajemniczy świat // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 84-86
Zainteresowanie dzieci światem przyrody. Konspekt zajęć. Sposoby oczyszczania wody.

179. Iwańska Dorota, Pawlak Dorota : Wędrówki kropelek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 22-26
Scenariusz zajęć dla sześciolatków wyjaśniających zjawisko krążenia wody w przyrodzie. Uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla życia na Ziemi. Przebieg zajęć, środki dydaktyczne.

180. Jąder Mariola : Pory roku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 39-42
Metoda projektów - jedna z najbardziej efektywnych form pracy z dziećmi sześcioletnimi. Przebieg i organizacja projektu.

181. Jezierska Jadwiga, Rudnik Ewa : Zielone przedszkole w Karwi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 371-372
Wyjazd do Karwi w ramach Zielonego Przedszkola.

182. Kalinowska Teresa : Spacery i wycieczki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 4, s. 42(234)-43(235)
Spacery i wycieczki sprzyjające ciekawym obserwacjom, rozmowom, wyrażaniu zachwytu, a czasem niepokoju o zachowanie piękna.

183. Kamińska Urszula, Nowicka Dorota : Poznanie środowisk przyrodniczych - las i łąka : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 4-6
Realizacja projektu - 2 tygodnie. Propozycje zajęć i zabaw.

184. Klekotko Alicja, Zalewska Irena : Ekoludek w przedszkolu. - (Z Nauczycielskiej Teczki) // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 25, dod. s. 3-4
Program działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z oświatą zdrowotną i ekologiczną
w przedszkolu. W tekście scenariusze zajęć z zakresów tematycznych higiena i ekologia.

185. Korniluk Marcin : Program przedszkolnej edukacji ekologicznej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 44(108)-45(109)
Projekt "Ekologicznej edukacji przedszkolnej. Cele projektu.

186. Kowalczyk Beata : Odwiedziny u wróżki : zajęcia przybliżające istotę zjawiska rozpuszczalności opracowane dla grupy dzieci 5-, 6-letnich // GRUPA I ZABAWA. - 2001, nr 3, s. 20-21
Scenariusz zajęć. Doświadczenia z substancjami rozpuszczalnymi.

187. Kowalik-Olubińska Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji małych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 5-10
Konstruktywistyczna natura rozwoju poznawczego dziecka wg Jeana Piageta, Lwa Siemionowicza Wygotskiego i J. S. Brunera. Poznawanie świata i tworzenia wiedzy o nim przez dziecko przedszkolne.

188. Kubacka Jolanta : Dogoterapia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 55-56
Opis przebiegu zajęć z dogoterapii w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Legnicy.

189. Kuligowska Anna : Zabawy z wodą // AURA. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 120, s. [1]-2
Scenariusz zajęć "Zabawy badawcze i twórcze z wodą" z dziećmi 6-letnimi.

190. Kuziak Maria, Dudkowska Bożena : Przedszkolne spotkania // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 31
Formy współpracy ze środowiskiem prowadzone przez przedszkole. Współpraca z policją, górnikami, pocztą, leśniczym.

191. Kwiecińska Elżbieta : Na leśnej polanie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 47-48
Propozycja zorganizowania spotkań z rodzicami i dziećmi przedszkolnymi w naturalnym środowisku.

192. Leśniowska Maria : Leśny Śmieszny Stworek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 418-419
Przedstawienie propozycji pracy w zakresie edukacji ekologicznej.

193. Lewandowska Anita, Perykasza Maria : Drugi krok przedszkolaka // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 20-21
Program szkoleniowy "Przedszkolaki - krok drugi". Praca z dziećmi 6-letnimi wokół zagadnień związanych z zasypianiem przyrody na okres zimy.

194. Lorenc Anna : Jesień może być radosna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 491-493
Wycieczka wspólna z rodzicami okazją do poznawania środowiska przyrodniczego.

195. Łakomczyk Maria : Co tak pachnie? : zioła i ziółka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 30-31
Program zajęć dla dzieci przedszkolnych poświęconych ziołom i ich znaczeniu dla życia człowieka. Porządkowanie wiadomości o roślinach leczniczych. Scenariusze "Kosz z zagadkami o ziołach", "Chcemy być zdrowi-ziołowe sposoby na różne choroby".

196. Łazur Ewa : Edukacja przyrodnicza dzieci przedszkolnych. - Rodzina jako miejsce edukacji przyrodniczo-edukacyjnej dziecka.. // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 7/8, s. 15

197. Łęgowska Barbara, Ramska Mirosława, Słopień Iwona : Lepiej poznać, lepiej chronić // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 556-558
Wycieczki do lasu i parku okazją do zdobywania wiedzy przyrodniczej.

198. Majewska Celina : Mały modrzew rośnie ze mną // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 28(476)-32(480)
Przykład pracy, jak rozwijać właściwe postawy ekologiczne dzieci.

199. Musiał Janina, Kubik Hanna : Ekologia inaczej // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 4, s. 18-20
Przykład turnieju przyrodniczego ułożonego na podstawie podręczników do przyrody "Wesoła Szkoła" oraz rozmaitych podręczników do przyrody dla klas IV-VI. W skład zespołu wchodził uczeń klasy "0", uczeń z klas I-III oraz 2 uczniów z klas IV-VI.

200. Musielak Beata : Nasi domowi ulubieńcy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 37-39
Pomysł na przeprowadzenie zajęć mających na celu poznanie przez przedszkolaków (6-latków) potrzeb zwierząt, sposobów dbania o nie oraz sposobów komunikowania się z nimi. Propozycje zabaw, wykorzystanie literatury dziecięcej.

201. Naumowicz Małgorzata : Przyroda i tradycje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 22-[25]
Rozbudzanie naturalnych zainteresowań dzieci poprzez podkreślanie zmian przyrody w kontynuowaniu tradycyjnych obrzędów. Opisy obyczajów oraz podkreślenie roli przedszkola w przekazywaniu polskich tradycji.

202. Niewińska Barbara : Zimowe eksperymenty sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 32-34
Przyroda nieożywiona - zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy. Właściwości lodu, co to jest szron, dlaczego ziemia zamarza. Zajęcia z zastosowaniem eksperymentu.

203. Oksińska Irena : Na przyrodniczej ścieżce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 278-279
Jak wykorzystać przyrodnicze otoczenie przedszkola do przybliżenia wiedzy z zakresu przyrody.

204. Opiekujemy się ptakami zimą // AURA. - 2007, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 149, s. 6-7
Scenariusz zabawy z dziećmi w wieku 2-2,5 roku.

205. Pałęcka Izabela, Pilińska Elżbieta, Płodzień Danuta : Kolorowe, ciekawe... : ekologiczne kalendarze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 38-39
Prace plastyczne dzieci sześcioletnich

206. Parczewska Teresa : Ekologia w procesie wychowawczym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 5-13
Pojęcie kultury ekologicznej i etyki ekologicznej (ekoetyki). Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, jej elementy. Definicje, koncepcje i cele edukacji ekologicznej.

207. Parczewska Teresa : O ochronie środowiska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 24[88]-26[90]
Gry i zabawy w procesie kształtowania świadomości ekologicznej, przykłady zabaw.

208. Pietraszewska Alicja : Liryczna nuta i żart w wierszach Jana Sztaudyngera // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 36-38
Prezentacja postaci Jana Sztaudyngera. Utwory Sztaudyngera można wykorzystać w przedszkolu np. w zabawie w teatr. Scenariusz zabawy ekologicznej "Kolory wiosny" na przykładzie wiersza Sztaudyngera "Zamawiam".

209. Podsiadła Anna, Różycka Anna : Bezpieczne ulice // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 41-43
Prezentacja programu przygotowanego dla przedszkolaków z Puław w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który miał na celu zwiększenie świadomości dzieci i ich rodziców odnośnie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz innych form transportu, przyjaznych dla środowiska.

210. Poroszewska Anna : Odgłosy lasu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 28-29
Scenariusz wycieczki dzieci przedszkolnych do lasu. Uczenie dzieci dostrzegania piękna, budzenia uczuć opiekuńczych, zamiłowania do roślin i zwierząt.

211. Prus-Wiśniewska Helena : Idźmy leśną ścieżką... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 31-36
Propozycje organizowania wycieczek dla dzieci na przykładzie Przedszkola nr 114 w Warszawie (np. wizyta w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki w plenerze, poznawanie życia wsi, lasu, zwiedzanie Żelazowej Woli i domu Chopina, wycieczki do Puszczy Białowieskiej i Gór Świętokrzyskich). Rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości na piękno otaczającego je środowiska i uczuć patriotycznych na przykładzie postaci Fryderyka Chopina.

212. Rusin Małgorzata, Szulc Urszula : Przyroda potrzebuje przyjaciela : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola. [Cz. 2] // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 1-3
Przykładowy scenariusz zajęć. Temat: Szukamy odpowiedzi jak powstaje wiatr.

213. Ryglewicz-Pełka Stanisława : Wizyta w ogrodzie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.236-237
Różne formy pracy przybliżające dzieciom świat przyrody.

214. Sadlak Małgorzata : O panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej : udostępnienie dzieciom różnych materiałów plastycznych i okazów przyrodniczych podnosi atrakcyjność zajęć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 29-31
Praca z dziećmi sześcioletnimi. Przykład zajęć.

215. Sawczuk Ewa : Majowa łąka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 48-49
Wycieczka przedszkolaków na łąkę. Cel to wzbogacenie i utrwalenie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego. Scenariusz zajęć.

216. Scendo Henryka : O czym marzy las // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 43-[45]
Konspekt zajęć przedszkolnych mających na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń, które niosą ze sobą zanieczyszczanie oraz dewastacja środowiska.

217. Szawłowska-Wasilewska Joanna : Zielone przedszkole // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 48-50
Publiczne Przedszkole nr 336 przy ul. Siemiatyckiej w Warszawie.

218. Szeptyńska Magdalena : Czy las rośnie dla nas? : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. 7-8
Cztery etapy projektu edukacji ekologicznej : I etap - Poznajemy las. II etap - Poznajemy korzyści płynące z lasu. III etap - Poznajemy czynniki zagrożenia lasom. IV etap - Co możemy zrobić żeby ochronić las.

219. Śliżewska Danuta:  Leśne spacery // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 479-481
Propozycje ćwiczeń i gier, które można zastosować podczas spacerów do lasu.

220. Tarasiewicz Andrzej : Przedszkolak z plecakiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 5-13
Wędrówki z małymi dziećmi (Łęczyca, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu-Bojanowie, Park Jurajski w Bałtowie koło Puszczy Iłżeckiej, Ojcowski Park Narodowy, Tarnowskie Góry, Biskupin, Puszcza Białowieska).

221. Tekieli Jolanta : Zagościł u nas Koszałek-Opałek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 52[180]-53[181]
Jak książka o przygodach Koszałka-Opałka została wykorzystana do poznawania przyrody.

222. Trzeciakowska Janina : Zostań Ekoludkiem - cztery pory roku z ekologią : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. 4-6
Zadania edukacyjne : Jestem Ekoludkiem i przyjacielem przyrody. Zabiegam o czystą wodę, ziemię i powietrze. Dbam o zdrowie i higienę ciała. Wędrówki z Ekoludkiem po naszym mieście i ojczyźnie.

223. Tyralska-Wojtycza Elżbieta : Wychowanie ekologiczne w przedszkolu // AURA. - 2006, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 137, s. [1]-4
Rozważania terminologiczne. Realizacja edukacji ekologicznej, by była ona spójna z koncepcją "edukacji dla XXI wieku". Przyładowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

224. Walańska Lidia : Ominą ścieżkę mrówek... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 561-563
Program, którego celem jest stworzenie sytuacji i możliwości sprzyjających poznawaniu świata przyrody.

225. Węglińska Małgorzata : W naszym ogrodzie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 39[231]-41[233]
Jak przedszkole wykorzystuje własny ogród do edukacji przyrodniczej.

226. Węglowska Małgorzata : Jaka jesteś jesieni? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 24-27
Wykorzystanie wiersza Lucyny Krzemienieckiej "Jesienna rozmowa" do zrozumienia przez dzieci jesieni i jej wpływu na zachowanie się zwierząt. Przykład zajęć. Wykorzystanie wiersza "Płynie sobie niteczka" Lucyny Krzemienieckiej do poznania "babiego lata" - oznaki wczesnej jesieni. Przykład zajęć.

227. Wieczorek Irena : 22 kwietnia - Dzień Ziemi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 4, s. 227-229
Różnorodne działania mające na celu problem ochrony przyrody, środowiska i ekologii.

228. Wieczorek Irena : Kosmiczna przygoda // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 41-43
Przykłady różnych zajęć, które mogą rozwiązać zaciekawienie kosmosem.

229. Wiśniewska Renata : Słoneczna wierzba // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 32-33
Obserwacja jako najlepszy sposób poznawania tajemnic przyrody przez dzieci. Obserwowanie gałęzi wierzby włożonych do wody i ich rozwoju. Posadzenie wierzby na placu zabaw i nadanie jej nazwy.

230. Wójtowicz Małgorzata : Postawy proekologiczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 34-36
Praca z dziećmi sześcioletnimi (jednoroczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne). Wiedza tych dzieci na temat środowiska przyrodniczego.

231. Wójtowicz Małgorzata : Twórcze inspiracje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 28-30
Propozycja zajęć, w których można wykorzystać atrybuty jesieni do rozwoju umysłowego, ruchowego, kulinarnego, plastycznego oraz muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

232. Zdzitowiecka Hanna : Co zobaczymy na spacerze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 43-44
Poznawanie środowiska przyrodniczego zimą. Zajęcia w przedszkolu.

233. Żak Anna : Łąka wiosną // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s. 51-53
Scenariusz lekcji przyrody dla uczniów klasy "0". Poznawanie świata przyrody poprzez słuchanie bajki, piosenki, muzyki relaksacyjnej i oglądanie zdjęć owadów i roślin łąkowych, połączonych z kolorowaniem oraz przygotowaną przez małych uczniów - makietą łąki.

Bezpieczeństwo i higiena dziecka w wieku przedszkolnym.

234. Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna : Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym  // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 9, s. 10-14
Czynniki warunkujące skuteczną realizację zadań w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w przedszkolu.

235. Dela Małgorzata : Bezpieczeństwo dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 44-45
Założenie kącika Bezpieczeństwo w przedszkolu nr 9 w Rybniku, pomysłem na zaszczepienie wśród dzieci właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

236. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Bezpieczny przedszkolak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 20-22
Program profilaktyczny "Obce Ręce".Cele programu i sposoby pracy z dziećmi.

237. Galus Iwona : Edukacja zdrowotna w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.39-41
Żywienie. Higiena osobista i otoczenie.

238. Górniak Małgorzata : Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 151-153
Przykłady zajęć z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

239. Gromotowicz-Celińska Wiesława : Bezpieczny przedszkolak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 53-55
Przedszkole nr 9 w Warszawie. Realizacja programu "Bezpieczne dziecko w przedszkolu, w domu i na ulicy". Cele programu. Temat zajęć: Podróżujemy w foteliku.

240. Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka : rozmowa z podinspektorem, dr Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji / rozm. przepr. Małgorzata Narożnik // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 16-21
Rozmowa na temat działań podejmowanych przez policję w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz włączenia się w edukację przedszkolną i szkolną, mającą na celu uświadomienie istniejących zagrożeń.

241. Jaworska Elżbieta : Uważnie słuchamy i patrzymy : program działania edukacji zdrowotnej z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci 6-letnich objętych jednorocznym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 12, s. 6-7

242. Kamieniowska Renata : Bezpieczny przedszkolak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 37-39
Wyrobienie u dzieci odruchu nieufności wobec nieznajomych-obcych. Cykl zajęć pod hasłem Obcy niebezpieczny.

243. Kowalczuk Piotr : Serduszko na drogę ratuje życie : "Bezpieczniej się poruszamy, gdy serduszko na drogę mamy" : tak twierdzą przedszkolaki z kilku gdańskich placówek przedszkolnych // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2006, nr 1, s. 16-17
Realizacja programu edukacyjnego - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zestawy odblaskowe.

244. Kozłowska Anna : Mini Olimpiady Przedszkolaków, europejską edukacją przez sport // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 12-13
Realizowanie zadań w zakresie wychowania zdrowotnego (czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych).

245. Król Małgorzata : O urządzaniu sali gimnastycznej dla przedszkolaków // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s. 31
Ruch fizyczny jako jedna z podstaw rozwoju dzieci.

246. Lipka Maria : Baśnie w profilaktyce zagrożeń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 38-40
Przygotowanie dziecka przedszkolnego do samodzielnego, aktywnego obcowania z książką. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Program "Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych" - przeznaczony dla dzieci 5-, 6-letnich.

247. Maliszkiewicz Grażyna : Unikajmy zagrożeń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 26-27
Realizacja programu "Przedszkolak poznaje prawidłowe formy zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia" Scenariusz zajęć z pięciolatkami.

248. Marchlewicz Aleksandra, Rządkowska Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII

249. Parnicka Urszula : Spacer z przedszkolakiem // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 6, s. 14-15
Analiza wyników badań. Rodzaje aktywności ruchowej.

250. Pawliczak Hanna : Z Pyrkiem bezpieczniej, projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 3,      s. 2-6
Projekt edukacyjny składający się z trzech etapów: Bezpieczna droga. Planujemy bezpieczne ferie zimowe. Bezpieczna zabawa. Kontakty z nieznajomymi.

251. Prus-Wiśniewska Helena : Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 32-37
Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ruchu drogowym i utrwalanie prawidłowych zachowań na drodze i ulicy. Bezpieczne przebywanie dziecka poza domem - osoby nieznajome, miejsca zabaw, zwierzęta, warunki atmosferyczne.

252. Przednowek Joanna : Edukacja antynikotynowa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 545
Uświadomienie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego.

253. Rafalska Daria : Unikajmy zagrożeń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 50-52
Program autorski "Potrafimy ustrzec się zagrożeń" - profilaktyka i szerzenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Cele programu. Środki i materiały. Sposoby realizacji. Zalety przeprowadzonych działań. Wdrażanie programu. Ewalucja programu. Przedszkole nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

254. Smak-Kierus Zdzisława : Mój dzielnicowy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 483-485
Współpraca przedszkola z Komisariatem Policji w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

255. Stawczyk-Mizińska Renata : Spacerkiem po mieście - zabawy dydaktyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 15-16
Przykłady zabaw dydaktycznych dla sześciolatków: "Sygnalizacja świetlna w ruchu drogowym", "Znajdź swój znak drogowy".

256. Stebelski Marian : Przedszkolak ratownikiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 51-53
Program edukacji dla bezpieczeństwa.

257. Usielska-Ptaszek Hanna : Bezpieczeństwo dziecka i nauczyciela // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 406-407

258. Żogała Marta : Bezpieczny przedszkolak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 28-30Propozycja zajęć dla dzieci na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w domu i środowisku.

Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 258
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych