Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Przemoc w szkole : wybór publikacji z lat 2000-2008 (luty), materiały dostępne w PBW w Nowym Sączu

Książki

1.   Agresja
Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Warszawa : CMPPP MEN, 1998. - 147 s.
Sygnatura: cz60109/XXI

  2.   Agresja
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - 218 s.
Sygnatura: 62414

  3.   Dambach, Karl E.
Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 88, [1] s.
Sygnatura: 62277

  4.   Dambach, Karl E.
Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 104 s.
Sygnatura: 64252

  5.   Dambach, Karl E.
Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i WojciechKubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s.
Sygnatura: 64620

  6.   Danilewska, Joanna
Agresja u dzieci - szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Warszawa : WSiP SA, 2002. - 175 s.
Sygnatura: cz60569/XXI,60570

  7.   Dąbrowska, Małgorzata
Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej /Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 69,[1] s.
Sygnatura: cz62232/XXI

  8.   Grochulska, Joanna
Agresja u dzieci / Joanna Grochulska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 173, [3] s.
Sygnatura: cz56662/XXI, 56663,56664

  9.   Guerin, Suzanne
Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, EilisHennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 75 s.
Sygnatura: 65009

  10.   Guerin, Suzanne
Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, EilisHennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 63 s.
Sygnatura: 62279

  11.   Hollin, Clive R.
Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne,Emma J. Palmer. - Gdańsk : GWP, 2004. - 77 s.
Sygnatura: 62532

  12.   Jędrzejewski, Marek
Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / MarekJędrzejewski. - Warszawa : Wydaw.Akadem."Żak", [ok.2001]. - 293 s.
Sygnatura: 60282

  13.   Karkowska, Magda
Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", [1994]. - 149, [3] s.
Sygnatura: 56633, 56634

  14.   Ketterman, Grace
Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł.Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. - 163; [1] s.
Sygnatura: 62831

  15.   Knez, Renata
Saper czyli jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klasy 4-6 szkoły podstawowej / RenataKnez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2004. - 132 s.
Sygnatura: 61690

  16.   Kołodziejczyk, Jakub
Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : NODN "SOPHIA", 2004. - 118 s.
Sygnatura: cz61686/XXI

  17.   Krahe', Barbara
Agresja / Barbara Krahe' ; tłum. Jacek Suchecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 256 s.
Sygnatura: cz61761/XX,61762

  18.   Krahe, Barbara
Agresja / Barbara Krahe ; przekł. Jacek Suchecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 256 s.
Sygnatura: 63477

  19.   Krowatschek, Dieter
Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. - 158 s.
Sygnatura: 62830

  20.   Kubacka-Jasiecka, Dorota
Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń JA / Dorota Kubacka-Jasiecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 217 s.    Sygnatura: cz 63768/XX
Sygnatura: 64630-64631

  21.   O'Moore, Mona
Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; tł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska,Ewelina Błońska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, 2008. - 124 s.
Sygnatura: 64783

  22.   Ostrowska, Krystyna
Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003 / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - 191,[1] s.
Sygnatura: 62291

  23.   Pluta, Teresa
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd.2. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2004. - 76,[1] s.
Sygnatura: 61633

  24.   Portman, Rosemarie
Przemoc wsród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portman. - Wyd. 2 popr.. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2007. - 56 s.
Sygnatura: 64010

  25.   Portmann, Rosemarie
Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003. - 119 s.
Sygnatura: 60867

  26.   Powstrzymać
Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydaw. UJ, 2004. - 91, [4] s.
Sygnatura: 64148

  27.   Przemoc
Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 324 s.
Sygnatura: 65522

  28.   Przemoc
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Wyd.2. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - 508 s.
Sygnatura: 60336

  29.   Rogge, Jan-Uwe
Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge ;  przekł. z niem. Edyta Brudnik. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007. - 296 s.
Sygnatura: 64644,64525

  30.   Różne
Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk.: Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - 282, [2] s.
Sygnatura: 65017

  31.   Rumpf, Joachim
Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 86 s.
Sygnatura: 62281

  32.   Rylke, Hanna
Pokolenie zmian : czego boją sie dorośli? / Hanna Rylke. - Wwa : WSiP, 1999. - 191 s.
Sygnatura: 59841-42

  33.   Sokołowska, Ewa
Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania : poradnik nauczyciela, wychowawcy,pedagoga / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. - 52 s.
Sygnatura: 63725, 63726, 63778, 64787

  34.   Szostak, Sylwia
Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej /Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2004. - 114 s.
Sygnatura: 61682

  35.   Wolińska, Jolanta Maria
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Wydaw.UMCS, 2000. - 162 s.
Sygnatura: 59080, 60289


  36.   Zagrożenia
Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. - 380 s.
Sygnatura: 63302

Artykuły z czasopism


 1. Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gawrecka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004,  nr 3, s. 48-50
       Diagnoza poziomu oraz rodzajów zachowań agresywno-przemocowych, działania profilaktyczne.

 2. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 36-39
       Zachowania agresywne, agresja a struktura społeczna klasy szkolnej,  agresja a normy społeczne.

 3. Agresja : problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 5, s. 44-46

 4. Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 5, s. 52-53

 5. Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // PROBLEMY  NARKOMANII. - 2008, nr 1, s. 13-21

 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Andrzej Gazicki, Wiesław W. Kubielski // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 2, s. 33-40

 7. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 9, s. 7
       Psychologiczny portret potencjalnego agresywnego ucznia.

8. Aktualne ujęcia problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa światowa / Ewa Jarosz // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 2, s. 7-29

9. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 2, s. 11-21

10. Bulling - przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobiegania / Maciej Macko // EDUKACJA. - 2003, nr 3, s. 80-88

11. Bullying, czyli o szkolnym prześladowaniu / Michał Gumowski // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 147-149

12. Bullying w liceum ogólnokształcacym / Mirosław Wojciechowski. – Bibliografia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 5, s. 28-33
       Nękanie, dręczenie międzyrówiesnicze.

13. Bullying w szkole / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 4, s. 65-66
       O zjawisku dręczenia i tyranizowania rówieśników.

14. Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 2, s. 107-124

15. Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 6, s. 9-10

16. Chętni do bitki / Piotr Żak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 25-27

17. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // REMEDIUM. - 2008, nr 2, s. 4-5
       Przemoc rówieśnicza w Internecie.

18. Czy ktoś im pomoże? / Irena Bekier // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 101-113

19. Czy mamy w Polsce kryzys wychowania? / Julian Piotr Sawiński // NOWA SZKOŁA . - 2006, nr 10, s. 26-30

20. Czynniki warunkujące zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej / Katarzyna Piniecka // ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. - 2005, T. LVIII, s. 115-124

21. Determinanty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 1/2, s. 20-23
       Postrzeganie szkoły w kontekście instytucji totalnych, szkoła a przemoc strukturalna.

22. Dyscyplina w polskiej szkole / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. - 2007, nr 7, s. 6-7

23. Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy / Marta Krupińska // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 5, s. 27-29
       Badania własne.

24. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 1, s. 11-16

25. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2006 , nr 2, s. 44-45

26. Gdy się biją... / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 51-53
       Porady dla nauczycieli, jak reagować wobec uczniów agresywnych.

27. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . - 2005, nr 2, s. 53-62
       Rozpoznanie sytuacji przemocy rówieśniczej w szkole, sposoby reagowania  nauczyciela.

28. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 3, s. 101-103

29. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka?/ Irena Stańczak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2007/2008, nr 3, s. 63-69

30. Mediacja w szkołach / Barbara Wajerowska-Oniszczuk // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 4, s. 28-30
       Zasady mediacji i korzyści z niej płynące.

31. Mobbing i bulling jak formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-
    Bilkiewicz // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6, s. 49-51

32. Mobbing(?) to prześladowanie w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // EDUKACJA  i DIALOG. - 2002, nr 3, s. 17-22
       Przyczyny i sprawcy prześladowań wśród uczniów. Postawa rodziców i nauczycieli, program walki z mobbingiem.

33. Nauczyciele i dyrektorzy szkół o rządowym programie "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" / Robert Pawlak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 11/12, s. 23-28

34. Niewłaściwi ludzie na niewłaściwym miejscu / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 2, s. 69-81
       Agresywność nauczycieli, test "Czy masz skłonność do agresji?"

35. O czarnej stronie pokolenia T / Barbara Budner // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 9, s. 53-56
       Pokolenie T, czyli transformacji (osoby urodzone ok. 1989r.)

36. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
    . - 2006, nr 1, s. 26-30

37. O przemocy szkolnej oraz konieczności jej powstrzymywania / Mirosław  Wojciechowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2002, nr 5/6, s. 82-91
     Postacie przemocy w szkole. Zjawisko bullying`u - dręczenia/nękania.Koncepcja powstrzymywania przemocy.

38. Oswoić bestię / Joanna Weyna // ERGO. - 2005, nr 3, s. 8-11

39. Potrzeba prawa szkolnego / Eugeniusz Moczuk // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 5, s. 12-15
       Na podstawie badań "Przemoc w tarnobrzeskich szkołach".

40. Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania / Jolanta Lipińska // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 1, s.35-38

41. Przemoc w grupie rówieśniczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Piotrowska // KULTURA I EDUKACJA. - 2004, nr 2, s. 104-116

42. Przemoc w szkole / Małgorzata Piłat // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 2, s. 8-9
       Przyczyny zachowań agresywnych w przedszkolu i sposoby reagowania.

43. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie (próba syntezy wyników badań) / Justyna Krot. - Bibliografia // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 2, s. 8-12
       Uwarunkowania agresji, źródła przemocy w szkole, propozycje przeciwdziałania. Propozycja scenariusza zajęć opartych na zabawach interakcyjnych, pozwalających na rozładowanie agresji.

44. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 33-36

45. Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2005, nr 3/4, s. 10-14

46. Przemoc wśród młodzieży w wieku 11-15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne / Joanna Mazur i in. // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2005, T. 18 nr 3, s. 9-25

47. Przemocą na przemoc? : dyskusja // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006,
    nr 10, s. 3-16
       Dyskusja po tragicznej śmierci 14-letniej Ani w Gdańsku.

48. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // EDUKACJA. - 2006, nr 1, s. 79-85

49. Reakcje świadków przemocy / Irena Zielińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 2, s. 47-48

50. Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 59-68

51. Szkolne zło - źródła i możliwości walki z nim / Maria Groenwald // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 10-13
       Analiza przypadku agresji wobec nauczycielki.

52. Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 3, s. 87-99
       Powody agresji w szkole, sposoby zapobiegania.

53. Szkoła po traumie / Agnieszka Uniewska // EDUKACJA. - 2007, nr 2, s. 67-78
       Obraz szkoły kreowany przez media, przypadki przemocy w szkole pokazywane w tv, implikacje społeczne.

54. Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 10, s.  22-25

55. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 3-24

56. Szkoły przetrwania / Piotr Brysacz // CHARAKTERY. - 2006, nr 12, s. 24-25
       Działania po samobójstwie uczennicy gimnazjum spowodowanym agresją rówieśników.

57. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 1, s. 30-32

58. Trening Zastępowania Agresji (część 1) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski
    // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 29-36

59. Trening Zastępowania Agresji (część 2) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski
    // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 2, s. 83-90

60. Trening Zastępowania Agresji (część 3) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski
    // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 3, s. 103-110

61. Trening Zastępowania Agresji (część 4) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski
    // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 4, s. 95-104

62. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // PSYCHOLOGIA W
    SZKOLE. - 2006, nr 2, s. 91-94

63. Wpływ wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na spostrzeganie sytuacji przemocy szkolnej i sposobów jej przeciwdziałania / Joanna Różańska-Kowal// RUCH PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 1/2, s. 59-73
       Badania studentów psychologii i pedagogiki.

64. Z pozycji kota / Marek Mejssner // ERGO. - 2005, nr 8, s. 22-24
       Zjawisko dręczenia pierwszoklasistów w szkołach, tzw. fala uczniowska.

65. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // DYREKTOR SZKOŁY . - 2008, nr 1, s. 37-39

66. Zjawisko przemocy szkolnej / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 56-57
       Rodzaje przemocy," mobbning" i jego przejawy.

67. Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań  wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 1, s. 31-36

68. Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 4, s. 105-112
       Program warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych i kl. 1-3 szk. podst.


Wszystkie materiały dostępne są w czytelni PBW  Oprac. Dorota Lenar, luty 2008
PBW Nowy Sącz

Źródło : katalogi i kartoteki zagadnieniowe PBW w Nowym Sączu
Ilość opisów : 36 (ksiązki), 68 artykuły z czasopism)

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych