Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

2017-08-09

Ogłasza się nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Wydziału Administracyjno Gospodarczego PBW w Nowym Sączu

 Wyniki naboru na:

https://bip.malopolska.pl/pbwwnsaczu,m,299537,nabory.html

 

  2019.02.28

Ogłasza się nabór na stanowisko  urzędnicze – starszy referent ds. kadrowo – płacowych

Tekst ogłoszenia

Regulamin

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy kandydata

Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych

Wzór oswiadczenia o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem

 
Projektowanie stron internetowych