Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle  przepisów z 2011 roku
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)


  1.   Bernad, Maria
Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011,nr 10, s. 17-19
  2.   Brzosko, Anna
Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 7, s. 29-33
  3.   Hoffmann, Joanna
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 9-11
  4.   Krajewska, Beata
Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska // NOWA SZKOŁA. - 2011, nr 4, s. 14-21
  5.   Kulesza, Ewa Maria
Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1)/ Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 1, s. 15-31
  6.   Kulesza, Ewa Maria
Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 2) : dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 2, s. 102-113
  7.   Kulesza, Ewa Maria
Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 3) : dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 3, s. 197-208
  8.   Kulesza, Ewa Maria
Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 4, s. 271-282
  9.   Lewandowski, Jan
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole po nowemu / Jan Lewandowski // GŁOS PEDAGOGICZNY. - 2011, nr 3, s. 46-51
  10.   Łoskot, Małgorzata
Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Łoskot //GŁOS PEDAGOGICZNY. - 2011, nr 3, s. 53-56
  11.   Macander, Dorota
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej : współpraca poradni ze szkołą / Dorota Macander // GŁOS PEDAGOGICZNY. - 2011, nr 1, s. 52-55
  12.   Serafin, Teresa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 10, s. 48-51
Analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w aspekcie zmian od 01.09.2011r.
  13.   Włoch, Stanisława
Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 1, dod. Przed Szkołą, s. 12-1

Opisów katalogowych na temat pomocy psychologicznej należy szukać w katalogu on-line, wybierając indeks hasła przedmiotowe, a w nim hasła: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Psychologia-poradnictwo, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Oprac. Alina Patena
Styczeń 2012
Źródła: katalogi i kartoteki PBW

 
Projektowanie stron internetowych