Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Plastyka - materiały metodyczne - szkoła podstawowa i gimnazjum : zestawienie bibliograficzne w wyborze - dostępne w PBW Nowy Sącz


  1.  
Kropka, kreska, kleks to drzewo lub kwiaty nałące : warsztaty plasyczne / Grażyna Jałowiec // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2005, nr 2, s. 18-19
Scenariusz warsztatów doskonalących dla nauczycieli plastyki.

  2.  
Edukacja plastyczna ta sama - nie taka sama / Ewa Lesser // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 4-9

  3.  
Jesień - układ kompozycyjny w określonej gamie kolorystycznej / Barbara Bolinger // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. -2005, nr 5, s. 36-41
Konspekt zajęć koła plastycznego.

  4.  
Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2004, nr 5, s. 26-27
Przykład instrukcji do projektu realizowanego na lekcji plastyki w klasie I gimnazjum.

  5.  
Ilustracja plastyczna utworów klasycznych / Hanna Gayer // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2006, nr 2/3, s. 42-45
Konspekt lekcji integrujących muzykę i plastykę.

  6.  
Potrzeby estetyczne dziecka i ich wartość w procesach komunikowania się / Urszula Szuścik // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 1/2, s. 76-86
Badania metodą eksperymentu naturalnego pedagogicznego w kl. 1-3 szk. podst.

  7.  
Zabawy ruchowe w zajęciach plastycznych / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 1, s. 36-43
Przykłady zajęć.

  8.  
Na zajęciach plastycznych / Anna Sznajder // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 29-33

  9.  
Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne / Anna Stawecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 12-22
Wybrane techniki plastyczne pobudzające wyobraźnię.

  10.   Gorzelak, Małgorzata
Sztuka w zasięgu ręki : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum cz. 1 i 2 / Małgorzata Gorzelak. - Kielce : MAC EDUKACJA S.A., 2003. - 144 s.
 Sygnatura: cz61338, 61339


  11.   Jąder, Mariola
Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 51,[1] s. + 1 CD-ROM
Sygnatura: 62746

  12.   Jędrzejczak, Bogumiła
Plastyka 4 odkrywamy tajemnice sztuki : poradnik dla nauczyciela / Bogumiła Jędrzejczak, Małgorzata Szpingier. - Poznań : ARKA, 2001. - 56 s.
Sygnatura: cz59758/XVIIIA

  13.   Kalbarczyk, Anna
Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym , wrażliwym lub niesmiałym wmałych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat ( ponad 100 tematów plastycznych ) / Anna Kalbarczyk. -Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls ", 2005. - 97, [1] s.
Sygnatura: 62395

  14.   Kołodziej, Piotr
Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole (część I) / Piotr Kołodziej // NOWA POLSZCZYZNA. - 2008, nr 2, s.32-38

  15.   Kołodziej, Piotr
Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole (część II) / Piotr Kołodziej // NOWA POLSZCZYZNA. - 2008, nr 3, s.46-50

  16.   Kordon, Beata
Plastyka - szkoła podstawowa kl.4-6 : poradnik nauczyciela / Beata Kordon. - Wwa : WSiP, 2002. - 65 [2] s. : tab. ; 24 cm.
Sygnatura: 60122

  17.   Misior-Waś, Agnieszka
Lubię tworzyć : przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki : klasa 4 / Agnieszka Misior-Waś. - Kielce : MAC Edukacja S.A., 2003. - 104 s.
Sygnatura: 61097, 61098


  18.   Misior-Waś, Agnieszka
Lubię tworzyć : przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki : klasa 5 / Agnieszka Misior-Waś. - Kielce : MAC Edukacja S.A., 2001. - 112 s.
Sygnatura: 61131, 61132


  19.   Misior-Waś, Agnieszka
Lubię tworzyć : przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki : klasa 6 / Agnieszka Misior-Waś. - Kielce : MAC Edukacja S.A., 2002. - 112 s.
Sygnatura: 61161, 61162


  20.   Turowska-Zakrzewicz, Katarzyna
Przewodnik metodyczny do plastyki VI / Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - Gdańska : M.Rożak, 2001. - 53, [1] s.
Sygnatura: cz59546XVIIIA

  21.   Urbańska, Ewa
Plastyka 5 Czuję, więc tworzę : poradnik dla nauczyciela / Ewa Urbańska, Wiesława Wittek. - Poznań : ARKA, 2001. - 144 s.
Sygnatura: 59757

  22.   Zielińska, Grażyna
"Wchodzenie do obrazu" Rembrandt van Rijn "Powrót syna marnotrawnego" : dla uczniów III kl. gimnazjum lub szkółponadgimnazjalnych / Grażyna Zielińska // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 5, s. 18-19

  23.   Zieliński, Jacek Antoni (1936- )
Wiedza o sztuce : widzenie artystyczne : książka dla nauczycieli plastyki / Jacek Antoni Zieliński. - Warszawa : WSiP, 1999. - 130, [2] s.
Sygnatura: 58166

  24.   Zieliński, Jacek Antoni (1936- )
Wiedza o sztuce : przewodnik dla nauczycieli plastyki w klasach 5-8 / Jacek Antoni Zieliński, Joanna Stasiak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 55, [1] s.
Sygnatura: cz57871/XVIII

 

Oprac. Beata Góra, PBW Nowy Sącz - październik 2009

 
Projektowanie stron internetowych