Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości październik - listopad - grudzień - 2017
 
PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA . OŚWIATA
 SYGNATURA

Babiarz, Mirosław. Red.

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z.Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 256 s.

 cz72599/XXIA

Barabasz, Grażyna

Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 179, [1] s. 

 cz72623/XXV

Becker-Pestka, Daria

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 184 s.

  72470, 72687

Besta, Tomasz

Między grupami : przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka. - Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2017. - 318 s. 

 72463, 72620

Czarnocka, Marzenna

Nowy obowiązkowy dokument : program wychowawczo-profilaktyczny : poradnik dyrektora szkoły  : nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki [...] / [Marzenna Czarnocka]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. - 71 s.

 cz72649/XXI

Grandin, Temple

Starsze dziecko z autyzmem / Temple Grandin ; przeł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 76 s.

 72690

Kłakówna, Zofia Agnieszka

Jakoś i jakość : subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013) / Zofia Agnieszka Kłakówna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - 351, [1] s.

71888,72549

Kukowska, Marta

Przepis na wolontariat / Marta Kukowska. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015. - 159, [1] s.

 72568

Heszen, Irena

Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. - Wyd. 1 (3 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 382 s.

 72551

Jakubowski, Witold (1963- ). Red.

Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. -350 s.

 72581

Jegier, Aneta. Red.

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2016. - 179 s.

 72595

Klimek, Krzysztof. Red.

Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. - 168 s.

 cz72600/XXI, 72650

Kowalski, Mirosław. Red.

Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja / red. nauk. Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 157 s.

 72552

Kordziński, Jarosław

Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 427 s.

 72494, 72632

Ligęza, Witold

Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10lat / Witold Ligęza. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017. - 279, [1] s.

 72596

Lubrańska, Anna

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2017. - 224 s.

 72571

Mańkowska, Beata

Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie / Beata Mańkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 277 s.

 72590

Melillo, Robert

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców /Robert Melillo ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 308, [1] s.

 72661

Michałowski, Stanisław Czesław

Pedagogia osoby : personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji / Stanisław Czesław Michałowski. - Toruń : Wydawnictwa Adam Marszałek, 2017. - 735 s.

 72628

Modrzyński, Robert

Abstynencja czy ograniczenie picia? : znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu wewczesnej fazie zdrowienia / Robert Modrzyński. - Warszawa : Difin, 2017. - 191 s.

 72659

Nęcka, Edward

Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz i in.]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 173 s.

 cz72637/XX

Wiatrowska, Leokadia

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 194 s.

72553

Schulte-Markwort, Michael

Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeł. Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017. - 318 s.

 72642

Sędłak, Daria

Trampolina + : wspomaganie umiejętności społecznych / Daria Sędłak. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. - [32] s., [6] tabl.

 72647

Wehner, Lore (1964- )

Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 207 s.

 72601

Zasępa, Ewa

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : procesy poznawcze / Ewa Zasępa. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 294 s.

 72588
 DYDAKTYKA. EDUKACJA
 

Borkowska, Maria

Wady postawy i stóp u dzieci : jak korygować, jak zapobiegać / Maria Borkowska, Izabela Gelleta. - Wyd. 2 uaktual. (2dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. - 111, [5] s.

 72639

Celuch, Małgorzata

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. - 55 s.

 cz72686/XXVI

Cerasoli, Anna

Pan Kartezjusz gra w statki czyli Podróże do krainy matematyki / Anna Cerasoli ; przekł. Jan Trawiński ; [il. Roberto Luciani]. - Gdańsk : Wydawnictwo Adamada, 2016. - [1], 183, [2] s.

 72689

Charbicka, Magdalena

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017. - 159 s.

 72614

Ciszewska, Ewa. Red.

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki / pod red. Ewy Ciszewskiej, Konrada Klejsy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 291 s.

 72626

Czerniakowska, Anna

Opowieści dziadziusia : materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź / Anna Czerniakowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 88, [1] s.

 72688

Dąbek, Krystyna

Matematyka dla dzieci : pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / Krystyna Dąbek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015. - 71, [1] s.

 72618, 72679

Deptuła, Maria

Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 226 s.

 72656

Dobrowolska, Danuta (1946- )

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli /Danuta Dobrowolska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 299 s.

 72574

Domagała, Aneta. Red.

Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - 918 s.

  cz72643/XXIV

Głodkowska, Joanna. Red.

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 411 s.

 cz72606/XXIA, 72607

Grudziewska, Ewa. Red.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2017. - 169 s.

 72572

Gudro-Homicka, Maria

Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców : w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2017. - 281 s.

 72569

Gwardys-Bartmańska, Marianna

Myślenie matematyczne : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu / Marianna Gwardys-Bartmańska. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. - 67, [1] s., [9]  tabl.

  cz72644/I

Jaros, Irena. Red.

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii / pod red. Ireny Jaros i Renaty Gliwy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 153 s.

 72584

Kamińska, Barbara. Red.

Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - 659 s.

 cz72617/XXIV

Karbowniczek, Jolanta

Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. - 613 s.

 cz72382/II, 72667

Kwaśniewska, Małgorzata. Red.

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. - 305 s. 

 cz72646/II

Lech, Wiktor

Mały szachista : wspólna nauka to dobra zabawa / Wiktor Lech. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017. - 108, [3] s.

 cz72652/XXI

Lubner-Piskorska, Anna

Scenariusz zabaw logopedycznych w grupach dzieci od 4 do 7 lat / Anna Lubner-Piskorska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. - Teka (1 broszura, [69] k. tabl)

 cz72648

Mikler-Chwastek, Anna. Red.

Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017. - 199 s.

 cz72638/XXI

Mikler-Chwastek, Anna. Red.

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017. - 238 s.

 cz72641/I

Naprawa, Renata

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów :realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciachspecjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. - 168 s.

 cz72605/II

Nowik, Jerzy

Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? / Jerzy Nowik, Joanna Świercz. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016. - 70 s.

 72655

Ostrach, Zbigniew

Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich / Zbigniew Ostrach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 220 s.

 71448

Paluch, Anna. Red.

Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo KOMLOGO, 2017. - 95 s.

 72666

Pluta-Wojciechowska, Danuta. Red.

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / red. nauk. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. - 464 s. 

 72425, 72640

Radwańska, Anna

Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2017. - 202 s.

 72672

Rumieńczyk, Dorota

Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Wyd. 6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 96, [1] s.

 72591

Sawiński, Julian Piotr

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2015. - 207 s.

 72673

Sawiński, Julian Piotr

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2016. - 223 s.

 72674

Skura, Małgorzata

Matematyka w działaniu : edukacja wczesnoszkolna : metody wprowadzania pojęć matematycznych : scenariusze zajęć /Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016. - 232 s.

 cz72619/II

Święcicka, Justyna

Trening koncentracji dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Difin, 2009. - 105 s.

 72576

Świercz, Joanna

Matma inaczej czyli Pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017. - 63 .

 72645

Szplit, Agnieszka

Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. - 165 s.

 cz72383/XV, 72610, 72653

Tanajewska, Alicja

Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniuumiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. - 112, [1] s.

 cz72625/programy

Tanajewska, Alicja

Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne : dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniuumiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. - 76 s.

 cz72624/programy

Tarachowicz, Algierd

Elementarz szachowy : program dla szkół i przedszkoli. Cz. 1 / Algierd Tarachowicz. - Łódź : Drukarnia Cyfrowa, 2017. - 401, [1] s.

 cz72611/XXI, 72612

Winczewski, Piotr

Na każde przysłowie jest zabawa / Piotr Winczewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. - 235 s.

 72592

Zadura-Wnuk, Aleksandra

Angielski w zabawie : scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci : praktyczny przewodnik dla lektorów irodziców / Aleksandra Zadura-Wnuk. - Poznań : WAGROS, 2015. - 158 s.

 71789, 72602

Wojciechowska, Krystyna

Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Wojciechowska. - Wyd. 3. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015. - 159 s.

cz72669/I,72670

Zubrzycka-Maciąg, Teresa. Red.

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV - VI szkoły podstawowej / red. nauk.Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 2016. - 250 s.

 72573

Żołyński, Stanisław

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej wraz z planami i kryteriami oceniania :[pt.] Ruch - zdrowie dla każdego 2 / Stanisław Żołyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017. - 175 s

 cz72651/programy, 72799
 LITERATURA DO KONKURSÓW - etap szkolny
 

Bąkiewicz, Grażyna (1955- )

Husarskie skrzydła : 10 opowiadań z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej / Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko,Paweł Wakuła ; il. Mikołaj Kamler. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017. - 205, [2] s.

 72562

Musierowicz, Małgorzata

Feblik /  Małgorzata Musierowicz. - Łódź: Wydawnictwo : Akapi Press, 2015. -  255 s.

 72560

Orlińska, Zuzanna (1972- )

Detektywi z klasztornego wzgórza / Zuzanna Orlińska. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2015. - 278, [2] s.

 72561
 INNE 

Bartosik-Purgat, Małgorzata

Media społecznościowe na rynku międzynarodowym : perspektywa indywidualnych użytkowników / Małgorzata Bartosik-Purgat. - Warszawa : Difin, 2016. - 166 s.

 cz72598/XXI

Benedict, Marie (1973- )

Pani Einstein / Marie Benedict ; przekł. Natalia Mętrak-Ruda. - Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - 365, [1] s.

  72559

Brzezińska, Anna (1971- )

Córki Wawelu : opowieść o jagiellońskich królewnach / Anna Brzezińska. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. - 832, [7] s.

 72580

Dunbar, Robin

Pchły, plotki a ewolucja języka : dlaczego człowiek zaczął mówić? / Robin Dunbar ; tł. Tomasz Pańkowski. - Wyd. 2. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 302, [1] s.

 72568

Endo, Shusaku (1923-1996)

Milczenie / Shusaku Endo ; tł. Izabela Denysenko, Barbara Słomka. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - 283, [1] s.

 72556

Izdebski, Hubert

Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 402 s.

 72594

Kaczor, Katarzyna (1973- )

Z "getta" do mainstreamu : polskie pole literackie fantasy (1982-2012) / Katarzyna Kaczor. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. - 380, [4] s., [3] k. tabl. luzem

 72575

Kaniewska, Magdalena

Podstawy kosmetologii w praktyce : podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych / Magdalena Kaniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. - 192 s.

 72629

Kettu, Katja (1978- )

Akuszerka / Katja Kettu ; z fińskiego przeł. Bożena Kojro. - Warszawa : Świat Książki, 2016. - 326, [1] s.

 72660

Korzeniowski, Leszek

Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Leszek F. Korzeniowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2017. - 331 s.

 72570

Lem, Stanisław (1921-2006)

Opowiadania : wybrane przez czytelników / Stanisław Lem ; posł. i konsult. Jerzy Jarzębski ; [rys. aut.]. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. - 497, [3] s. 

 72265, 72668

Martin, George R. R. (1948- )

Starcie królów / George R. R. Martin ; tł. Michał Jakuszewski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012. - 1018, [4] s.

 72577

Penkowska, Grażyna (1955- ). Red.

Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. - 194, [1] s.

 72578

Skotnicki, Aleksander B.

Spacerem po Nowym Sączu / Aleksander B. Skotnicki, Zbigniew Ciekański. - [b.w. : B.m.], 2017. - 120 s.

 72537

Spitzer, Manfred (1958- )

Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016. - 455 s.

 72604

Szustak, Adam (1978- )

Góra obietnic / Adam Szustak. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2015. - 145, [1] s.

 72657

Tomkowski, Jan (1954- ). Oprac.

Polski esej literacki : antologia / oprac. Jan Tomkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2017. - CX, 1041 s.

 cz72630
 
Projektowanie stron internetowych