Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nabytków - październik - listopad - grudzień - 2014
 
 PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA.
SYGNATURA
Adams, Linda
Bądź najlepszą wersją siebie / Linda Adams ; przeł. Alicja Makowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 230 s.
 68480
Antczak, Mariola. Red.
Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - 431 s
 cz68560/XXVIII
Bajcar, Beata
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania / Beata Bajcar [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 159 s.
 68612
Binnebesel, Józef
Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci / Józef Binnebesel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. - 297 s. 
 68631, 68632
Cousins, Lynn
Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 211, [1] s. 
  68538, 68539, 68540
Czetwertyńska, Grażyna
Akcja społeczna "Szkoła z klasą" jako strategia zmiany szkoły polskiej : plany, oczekiwania, reakcje / GrażynaCzetwertyńska. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Bookmark, 2013. - 302, [1] s.
 68453
Dąbrowska-Bąk, Maria
Opresja w szkole / Dąbrowska-Bąk Maria, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - 323 s.
 68577
Deptuła, Maria
Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s. 
 68575, 68576 
Dix, Paul
Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 221, [4] s.  
 68032, 68096, 68541
Dolata, Roman
Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD : wyniki, trendy, kontekst i porównywalność/ Roman Dolata, Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 164, [1] s.  
 68593
Gajdzica, Anna
Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. - Cieszyn : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 382 s. 
 68594 
Golińska, Lucyna
Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. - Warszawa : Difin, 2014. - 226 s.
 68464
Hayes, Steven C.
W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Steven C. Hayes, Spencer Smith ;przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 302 s.
 68635
Heszen, Irena
Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Wyd. 1 (4 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 371, [1] s.
 68607
Heszen, Irena
Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 382 s.
 cz68601/XX, 68602, 68603, 68604
Kajka, Natalia
Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014. - 160 s.
 68634
Khan, Salman (1976- )
Akademia Khana : szkoła bez granic / Salman Khan ; tł. Maciej Potulny. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2013. - 270, [1] s.
 68640, 68641
Konopczyński, Marek
Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 206 s.
 cz68583/XXIA, 68584, 68585
Kordziński, Jarosław. Red.
Agresja i przemoc u młodzieży w szkole : poradnik nauczyciela i dyrektora / zespół aut. pod red. Jarosława Kordzińskiego. - Aktualizacja 2, październik 2007 r.. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2007. - Skoroszyt (wiele liczb.)
 Sygnatura: 68639
Kordziński, Jarosław
Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s.
 cz68569/XXI, 68570
Krasowicz-Kupis, Grażyna
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 359, [1] s.
68599
Kupaj, Lilianna
Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 183 s.
 cz68550/XXI
Łukasik, Joanna. Red.
Codzienność szkoły - nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 221 s.
68483
Majewska, Jolanta
Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / [Jolanta Majewska, Andrzej Majewski ; tł. z jęz. niem. Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Maciej Luchowski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 187 s.
 67384, 68470
Matysiak, Anna. Red.
Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / red. nauk. AnnaMatysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. - 226, [1] s.
 cz68462/VIII, 68573, 68574
Nawrocka, Joanna
Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka ; [rozdz. 3. w oprac. Joanny Nawrockiej, Elżbiety Nawrockiej, Julii Kamińskiej]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 136 s.
 68620
Nowakowska-Kempna, Iwona (1949- ). Red.
Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i etnopedagogika w refleksji metodologicznej /red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - 237 s.
 68458
Nowakowska-Siuta, Renata
Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / Renata Nowakowska-Siuta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 340 s.
 cz68580/XXVI, 68581, 68582
Pawlak, Piotr
Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 270 s.
 68511
Potulicka, Eugenia (1944- ). Red.
Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, CelinaCzech-Włodarczyk. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 500 s.
 cz68466/XXVI, 68467, 68623, 68624
Przetacznik-Gierowska, Maria (1920-1995)
Psychologia wychowawcza. T. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska , Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7 (2 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 369, [3] s. 
 68605
Przetacznik-Gierowska, Maria (1920-1995)
Psychologia wychowawcza. T. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7 (2 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 309, [3] s.
 68606
Riebisch, Roswitha (1955- )
Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczynski ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 153 s.
 cz68496/XXI, 68497, 68498
Rogers, Bill (1947- )
Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli / Bill Rogers ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - XIX, [1], 247, [1] s. 
68545
Reddy, Linda A.
Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; przekł. Aleksandara Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 255 s.
 cz68611/I
Rudowski, Tomasz (1949- )
Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014. - 188, [1] s., [8] s.
 68648, 68649, 68650
Szempruch, Jolanta
Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Jolanta Szempruch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 383 s.
 cz68589/XXI, 68590, 68591, 68592
Szmidt, Krzysztof J.
Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2 poszerz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 734 s.
 68586, 68587, 68588
Waloszek, Danuta
Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - 394, [1] s.
 cz68561/II, 68562, 68563, 68564, 68565
Walsh, Kevin W.
Neuropsychologia kliniczna / Kevin Walsh, David Darby ; przekł. Barbara Mroziak. - Wyd. 2 zm.. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 551 s.
 68571
Wilk, Maciej
Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / Maciej Wilk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 214 s.
 68457, 68499, 68500
Wysocka, Ewa
Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 359 s.
 cz68488/XXI,68489, 68490
Zubrzycka, Elżbieta (1954- )
Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 37 s
 68503
DYDAKTYKA
 
Biernacka, Anna
Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, [2013]. - 317, [2] s.
 cz68613/III, 68614
Brykczyński, Marcin (1946- )
Jak się nie bać ortografii? : kto próbuje ten potrafi! / Marcin Brykczyński ; il. Jona Jung. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2014. - 70, [2] s.
 68546
Dumont, Hanna. Red.
Istota uczenia się : wykorzystanie wyników badań w praktyce / red. Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides ;ze wstępem Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 175 s.
 68535, 68536
Epstein, Paul
Z notatek obserwatora Montessori w praktyce / Paul Epstein ; z jęz. ang. przeł. Magdalena Madej. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 182 s.
 68636
Grabowska-Piątek, Marcelina
50 [Pięćdziesiąt] prac ręcznych na lato / Marcelina Grabowska-Piątek. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2014. - 117 s.
 68450
Grzybowski, Przemysław Paweł
Spotkania z innymi : czytanki do edukacji międzykulturowej / Przemysław Paweł Grzybowski ; il. Lucyna Fic. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 123, [1] s.
 68621
Hulewska, Aleksandra
Asertywność w ćwiczeniach : [praktyczna droga do osiągnięcia celu] / Aleksandra Hulewska. - Warszawa : Edgard, 2014. - 230 s.
 68455
Kielin, Jacek (1965- )
Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 366 s
 cz68552/XXIA, 68553, 68554
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : c / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2014. - 40 s., [2] k. tabl.
 cz68642/XXIV
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : cz / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2013. - 56 s., [2] k. tabl.
cz68643/XXIV 
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : dz / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2013. - 32 s., [2] k. tabl.
 cz68644/XXIV
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : dż / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2013. - 32 s., [2] k. tabl.
 cz68645/XXIV
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : sz / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2014. - 48 s., [2] k. tabl.
 cz68646/XXIV
Klimkiewicz, Danuta
Akademia wzorowej wymowy : z / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2014. - 40 s., [2] k. tabl.
 cz68647/XXIV
Kozera, Piotr. Oprac.
82 gry i zabawy : origami, zgadywanki, sudoku, wycinanki : 4-6 lat / [il. i oprac. Piotr Kozera]. - Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2012. - 80 s., [2] k. tabl. : il. kolor.
 68638
Łomża, Justyna
Umiem mówić, czytać i pisać : zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Cz. 2 / Justyna Łomża, Irmina Knapik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 71, [5] s.
 68475, 68476
Łomża, Justyna
ABC mówienia, czytania i pisania : program nauczania / Justyna Łomża. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 77, [3] s.
 cz68473/Programy, 68474
Małasiewicz, Alicja
Aby polubić matamatykę : zbiór ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej majacych specyficznetrudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 117, [1] s.
 68452
Niewola, Dorota
Radosne przedszkole : tematy kompleksowe : zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok / Dorota Niewola. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 263s.
 cz68079/I, 68608, 68609
Plec, Aleksandra
6-latek potrafi, czyli Jak przygotować dziecko idące do szkoły / Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas. - Wyd. 2 popr.. - Inowrocław : Wydawnictwo "Pasja", 2008. - 186 s.
 68451
Smoleń, Dorota
Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. - 58, [1] s.
 68625, 68626, 68627
Szwajkowska, Elżbieta
Terapeutyczne wierszyki dźwiękonaśladowcze / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski ; [oprac. graf. Andrzej Szymański]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2012. - 86 s.
 68633
Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 122, [5] s.
 cz68494/I
Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 18 s., [50] k. tabl.
 cz68495/I
Tanajewska, Alicja
Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka. - Gdańska : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 121 s.
 cz68512/II, 68513, 68514, 68658
Thompson, Jenny
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2013. - 113, [5] s.
 cz68035/XXIA, 68619
Winczura, Barbara (1969- ). Red.
Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 431 s. :
 cz68508/XXIA, 68509, 68510
Zubrzycka, Elżbieta (1954- )
Jak przechodzić przez ulicę? / Elżbieta Zubrzycka ; il. i oprac. graf. Emilia Nyka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2008]. - 52, [4] s.
 68544
INNE
 
Aumont, Jacques (1942- )
Analiza filmu / Jacques Aumont, Michel Marie ; przekł. Maria Zawadzka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 434, [2] s.
 68454
Holt, Jim (1954- )
Krótka historia niczego / Jim Holt ; tł. Mariusz Gądek. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2014. - 375, [1] s.
 68555
Julliand, Anne-Dauphine (1973- )
Ślady małych stóp na piasku : poruszająca opowieść o sile rodzicielskiej miłości / Anne-Dauphine Julliand ; przekł.Sylwia Filipowicz. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2012. - 225, [2] s.
 68628
Karski, Jan (1914-2000)
Tajne państwo : opowieść o polskim Podziemiu / Jan Karski ; przekł. Grzegorz Siwek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. - 534, [1] s.
 68630
Królewski, Jarosław. Red.
E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / red. nauk. Jarosław Królewski, Paweł Sala. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 457, [7] s.
 68461
Materska, Katarzyna. Red.
Regionalne sieci współpracy - strategie, narzędzia, realizacje : IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 25-26 listopada 2010 r. / [red. tomu Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 171 s.
 cz68610/XXVIII
Orczyk, Adam
Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / Adam Orczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - 359 s.
 cz64625/XXII, 65091, 65653, 68637
Pertler, Cordula
Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. - 180 s.
 68479
Szaga, Hanna
Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga ; [rys. Agata Fuks]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 63, [2] s. 
 68478
Szymański, Mirosław Józef (1942- )
Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 218 s.
 cz68615/XXIX, 68616-68618
Viezzer, Paola
Jesteśmy wyjątkowi : bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników / [Paola Viezzer] ; przekł. JacekPartyka ; [il. Lucia Signoracci]. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2010. - 123, [5] s.
 68548
Zych, Adam A. (1945- ). Red.
Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych. - Łask : Over Group, 2012. - 435 s.
 
 68344, 68595
  
<-powrót
 
 
 
Projektowanie stron internetowych