Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wybór nabytków - październik - listopad - grudzień - 2012
 
 PSYCHOLOGIA.      PEDAGOGIKA.      LOGOPEDIA            
      SYGNATURA
Banach, Marek. Red.
Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod red. Marka Banacha. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011. - 328 s.
 67184
Biel, Krzysztof. Red.
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 397 s.
 cz67185/XXIA
Błasiak, Anna. Red.
Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - 360 s.
 67198
Bradway, Lauren
Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 255, [1] s.
 67231, 67232
Chodkowska, Maria
Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Maria Chodkowska, Beata Szabała. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2012. - 255 s.
 67271
Chomczyńska-Rubacha, Mariola
Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 222 s.
 67247
Czaplewska, Ewa. Red.
Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 527, [1] s.
 67220
Dąbrowska-Jabłońska, Iwona
Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - 206 s.
 67279
Gryszkiewicz, Martin B.
Instynkt ojcowski u mężczyzn homo - i biseksualnych / Martin B. Gryszkiewicz. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2012. - 124, [2] s.
 67227
Jaszczak-Kuźmińska, Dorota
Zespoły interdyscyplinarne : procedura "Niebieskiej Karty" / Dorota Jaszczak-Kuźmińska ; Katarzyna Michalska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. - 60 s.
 67283
Karwowska-Struczyk, Małgorzata
Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 304 s.
 67264
Klus-Stańska, Dorota. Red.
Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, AnnaMalenda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. - 639, [1] s.
 cz67244/II, 67245, 67246
Kutscher, Martin L.
ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2009. - 209, [3] s.
 67203
Kwak, Anna. Red.
W kręgu zagadnień pracy socjalnej : podręcznik akademicki / pod red. Anny Kwak i Ewy Wyrwich-Hejduk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. - 210, [2] s.
 67280
Kwaśniewski, Jerzy. Red.
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. - Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2012. - 298 s.
 67250
Ledzińska, Maria
Młodzi dorośli w dobie globalizacji : szkice psychologiczne / Maria Ledzińska. - Warszawa : Difin, 2012. - 186 s.
 67269
Lewicka-Zelent, Agnieszka
Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2012. - 129 s.
 67270
Limont, Wiesława. Red.
Zdolni w szkole czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli iwychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 173 s.
 cz67292/XXI, 67293, 67294, 67295
Łuszczyńska, Aleksandra
Psychologia sportu i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne / Aleksandra Łuszczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 243, [2] s.
 67252
Makara-Studzińska, Marta
Komunikacja z pacjentem / Marta Makara-Studzińska. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2012. - 125 s.
 67235
Marek, Zbigniew. Red.
(Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. - 344 s.
 67183
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Jakość edukacji : różne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 415, [1] s.
 cz67177/XXVI, 67178, 67179
Muskała, Maciej
Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem / Maciej Muskała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2006. - 166, IX s.
 67180
Nowak, Stefan
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 494, [2] s.
 67238
Nowakowska-Kempna, Iwona. Red.
Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Wydawnictwo WAM, 2010. - 253 s.
 67197
Olearczyk, Teresa Ewa
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 291 s.
 cz67196/XXI
Olechnowicz, Hanna
Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Rober Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 204, [1] s.
 67224, 67303
Oleś, Piotr K. (1955- )
Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja / Piotr K. Oleś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 356 s.
 67251
Olszewski, Sławomir
Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. - 264, [7] s.
 67275
Paszkiewicz, Aneta
Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2012. - 239 s.
 67233
Paszkiewicz, Aneta
Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2012. - 214, [1] s.
 67265
Pikuła, Norbert (1975- )
Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011. - 227 s.
 67186
Piotrowski, Przemysław
Rozbój : uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców / Przemysław Piotrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. - 353 s.
 
Pisula, Ewa
Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 183 s.
 67209, 67210
Polak, Krzysztof
Bezradność nauczyciela / Krzysztof Polak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońsakiego, 2012. - 192, [1] s.
 67215
Rosalska, Małgorzata
Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012. - 191 s.
 67268
Sołdek, Joanna. Oprac.
Agresja - przemoc - asertywność / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Joanna Bielan]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010]. - 40 s.
 67204
Szlendak, Tomasz (1974- )
Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 541, [1] s.
 cz67253/VIII, 67254
Szurowska, Beata (1973- )
Anoreksja w rodzinie / Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2011. - 188 s.
 67207
Teitelbaum, Osnat
Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmionia Universalis, 2012. - 171 s.
 67219
Urban, Bronisław
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 199, [1] s.
 67205, 67206
Wąsik, Iwona
Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - Teka (2 broszury, 24 k. tabl.)
 67221
Weber, Magdalena
Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym /Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2012. - 150 s.
 67273
Weissbrot-Koziarska, Anna
Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - 182 s.
 67274, 67344
Wojewódzka, Barbara
Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. - 128 s.
 67282
Zwoliński, Andrzej (1957- )
Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - 357, [1] s.
 67236
Zubrzycka-Maciąg, Teresa
Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. nowe. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2012. - 164 s.
 67281
Żukiewicz, Arkadiusz. Red.
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - 151 s. : il.
 67276
 DYDAKTYKA 
Braun, Marcin
Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 63 s.
 cz67288/XXI, 67289, 67290, 67291
Faściszewska, Maria
Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - Teka (10, [38] s., [18] k. tabl. luzem)
 67217
Faściszewska, Maria
Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - Teka (8, [38] s., [18] k. tabl. luzem)
 67218
Fechner-Sędzicka, Iwona
Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela /Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 112 s.
 cz67285/II, 67286, 67287
Franczyk, Anna
Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 164 s.
 67214
Freese, Hans-Ludwig
Nasze dzieci są filozofami : jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach / Hans-Ludwig Freese ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 164, [1] s.
 67193
Gąsienica-Szostak, Aldona
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2012]. - 123 s.
 67240
Gładyszewska-Cylulko, Joanna
Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 134 s.
 67208
Gołębiowski, Krzysztof
Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? : poradnik dlanauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, fizyki i geografii / Krzysztof Gołębiowski [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 112 s. 
 cz67296, 67297-67299
Jakubowicz-Bryx, Anna. Red.
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 219, [1] s.
 67263
Karolak, Wiesław. Oprac.
Działania twórcze : twórczość wspomagająca rozwój : zeszyt ćwiczeń / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - 31, [1] s.
 67223
Karolak, Wiesław. Oprac.
Działania twórcze : twórczość wspomagająca rozwój : książka dla nauczyciela / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - 59, [1] s.
 67222
Kobosko, Joanna. Red.
Młodzież głucha i słabo słysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców/ pod red. Joanny Kobosko. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", 2009. - 366, [6]s.tabl.
 67166, 67167
Latoch-Zielińska, Małgorzata
Wiedza o kulturze : przewodnik dla nauczyciela / Małgorzata Latoch, Iwona Morawska. - Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2012. - 77 s.
 67171, 67172
Pertler, Cordula
Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. - 180 s.
 67213
Prasowska-Zeidler, Barbara
Bajkowa podróż w krainę muzyki : scenariusze zajęć rytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Barbara Prasowska-Zeidler. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 143, [1] s.
 67211
Woynarowska, Barbara. Red.
Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red.Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 94 s.
 67176
Zielińska, Monika
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmionia Universalis, 2012. - 165, [2] s.
 67229, 67230
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
 
Barszczewska, Bożena
Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 394 s. 
  cz67260/XXVI
Będzieszak, Marcin
Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce / Marcin Będzieszak. - Warszawa : Difin, 2011. - 152 s.
 67262
Konarska, Teresa
Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły / Teresa Konarska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 375 s.
 cz67255/XXVI
Kordziński, Jarosław
Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 127, [1] s.
 67261
Pery, Andrzej
Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 133 s.
 cz67301/XXVI
INNE 
Bendyk, Edwin
Bunt sieci / Edwin Bendyk. - Warszawa : Polityka Spółdzielnia Pracy, 2012. - 207, [1] s.
 67216
Błachnio, Aleksandra (1977- )
Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Wyd. 2. poszerz. i zm.. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 218, [1] s.
 67278
Cewe, Alicja
Matura z matematyki od roku 2010 : [zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia rozszerzonego] / Alicja Cewe [ iin.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, 2009. - 261 s.
 67174
Chmielewski, Adam. Red.
Interdyscyplinarnie o interdyscylinarności : między ideą a praktyką / red. nauk. Adam Chmieleski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 445 s.
 67228
Kożuchowski, Krzysztof
Klimat Polski : nowe spojrzenie / Krzysztof Kożuchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 292, [2] s.
 67234
Krajewska, Anna Maria. Red.
Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 192 s.
 67239
Krawiec, Marek
Jak przełamać strach przed komputerem / Marek Krawiec. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. - 96 s.
 67169
Leszczyński, Grzegorz (1956- )
Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 183, [1] s.
 67237
Makowski, Jerzy (1946- )
Geografia fizyczna świata / Jerzy Makowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 349, [2] s., [32] s.
 67225
Masłowska, Dorota
Zbiór zadań i testów maturalnych do matury z matematyki poziom rozszerzony : (zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2010 roku) / Dorota Masłowska [i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2010. - 204 s.
 67173
Wojciechowski, Michał (1953- )
Etyka Biblii / Michał Wojciechowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 400 s.
 67187
Zatoń, Marek
Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej / red. nauk. Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 179, [2] s.
 67257
<-- powrót
 
 
 
Projektowanie stron internetowych