Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym: wybrane problemy : zestawienie bibliograficzne  materiałów dostepnych w PBW w Nowym Sączu


Spis treści:

I - Wychowanie umysłowe, poz. 1-111
II - Wychowanie społeczno-moralne, poz. 112-214
III - Wychowanie zdrowotne w przedszkolu, poz. 215-251
IV - Wychowanie religijne, poz. 252-256

I - Wychowanie umysłowe w przedszkolu.

1. Andrzejewska Jolanta : Stanowisko OMEP w sprawie upowszechnienia wychowania przedszkolnego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 10-11
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

2. Baranowska Ewa : Dlaczego grupy rozwojowe? // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 36-37
Rozwój dziecka w grupie wielowiekowej.

3. Barć Małgorzata, Grodzka Krystyna : Jubileusz w Czudcu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 57[185]-58[186]
Przedszkole w Czudcu.

4. Bednarska Jowita : Moje pierwsze spotkanie z trzylatkami... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 351-352
Jak przygotować się do pracy z trzylatkami.

5. Bonna Beata : Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, s. 8-11
Problematyka kształcenia dziecka z uwzględnieniem prawidłowości i fazowości jego rozwoju.

6. Borek Dorota : Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 3, s. 16-18

7. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 387-393
Problemy edukacji przedszkolnej. Koncepcja wyrównywania szans edukacyjnych młodszych dzieci przez upowszechnienie wychowania przedszkolnego w różnych formach.

8. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w procesie zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 5-8
Aktualna sytuacja edukacji przedszkolnej w Polsce, projektowane zmiany programowe i ustawowe, kwestie innych form wychowania przedszkolnego, dylemat tzw. progu szkolnego oraz odpowiedniego przygotowania nauczyciela.

9. Brańska Ewa : Edukacja sześciolatków : liczby i fakty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 4[260]-12[268]
Organizacja rocznego przygotowania przedszkolnego. Ile dzieci 6-letnich uczęszcza do placówek przedszkolnych. Jaka jest sytuacja edukacyjna 6-latków w mieście, a jaka na wsi. Dowożenie dzieci sześcioletnich do placówek przedszkolnych.

10. Brańska Ewa : Obowiązek edukacyjny sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 3(387)-7(391)
Obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny. Projekt podstawy programowej edukacji elementarnej. Problemy edukacji dzieci 3-5-letnich.

11. Brańska Ewa : Powszechnie dostępne czy obowiązkowe? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 5-9
Doskonalenie systemu publicznej edukacji przedszkolnej oraz rozwijanie innych form wychowania przedszkolnego. Zmiany prawa oświatowego.

12. Brańska Ewa : Statut przedszkola - koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.195-201

13. Brańska Ewa : Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 67-71
Rola wczesnej edukacji w Europie i na świecie. Postulat obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

14. Brańska Ewa : W Sejmie o przedszkolach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 7, s. 387-391
Miejsce przedszkola w edukacji. Sytuacja wychowania przedszkolnego w Polsce.

15. Brańska Ewa : Zagrożenia i szanse edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 5-8
Dążenie do upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Inne formy wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku podejmowania obowiązku szkolnego. Fundusze strukturalne szansą dla edukacji przedszkolnej.

16. Borowska Anna, Szeląg Barbara : Wychowanie przedszkolne w województwie małopolskim // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s.340-341

17. Buciak Renata : Progi - już od przedszkola // NOWE W SZKOLE. - 2002, [nr] 7/8, s. 12-13
Przekraczanie przez dziecko sześcioletnie progu szkolnego.

18. Cele edukacji i programy nauczania przedszkolnego - raport. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 6-7
Edukacja przedszkolna - cele i programy.

19. Celmer Agata : Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 12,, dod. s. I-VI
Formy zachowań o charakterze agresywnym. Rola rodziny w wychowaniu. Przyczyny powstawania lęków. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich : "Zabawy rozwijające umiejętności dostrzegania różnych stanów emocjonalnych".

20. Czerwonka Jolanta : Język angielski w przedszkolu // NOWE W SZKOLE. - 2001/2002, [nr] 2, s. 9-11

21. Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 9, s. 3-5
Ministerstwo Edukacji narodowej ogłosiło rok szkolny 2008/2009 - Rokiem Przedszkolaka. Waga edukacji i diagnozy przedszkolnej. Edukacja przedszkolna w Polsce. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach wiejskich.

22. Drachal Halina: Wciąż ratują maluchy // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2009, nr 2, s. 4
Nowa podstawa programowa planowana na 2009 rok a jakość kształcenia w przedszkolach i nauczaniu początkowym.

23. Dzierzgowska Irena : Małe dziecko - wielka zmiana // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 20-22, 24
Wartości wychowania przedszkolnego. Rozwiązania polskie i zagraniczne.

24. Dzierzgowska Irena : Przyszłość zaczyna się w 2008 roku // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-4, 6
Edukacja małego dziecka. Przejęcie żłobków przez resort oświaty. Tworzenie zespołów żłobkowo-przedszkolnych. Przyjmowanie dzieci bez dolnych ograniczeń wiekowych. Edukacja pięciolatków - obniżenie wieku szkolnego. Edukacja wczesnoszkolna - klasy I-III. Bariera ucznia - przejście do czwartej klasy. Finansowanie edukacji małego dziecka. Kampania na rzecz świadomości społecznej.

25. Dzierzgowska Irena : Unijna wymiana doświadczeń // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 9-10
Międzynarodowa Konferencja poświęcona edukacji przedszkolnej. Program "Pewny start" - realizowany w Wielkiej Brytanii - polega na pracy z przyszłymi rodzinami, rodzicami i małymi dziećmi. Zakończenie programu "Kraina Dzieci w Europie", który realizowany był w Polsce.

26. Dziurzyńska Teresa : Lalka i ja : festiwal przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 565-566
Przegląd teatrzyków dziecięcych.

27. Dziurzyńska Teresa : Nasz przedszkolak w Europie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 46(430)-48(432)
Konferencja na temat: Nasz przedszkolak w Europie. Stan upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Polsce.

28. Dziurzyńska Teresa : 80 lat pracy dla nauczycieli przedszkoli : jubileusz Sekcji Wychowania Przedszkolnego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s. 137-140
Historia sekcji, sukcesy i problemy.

29. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Kształtowanie poczucia podmiotowości dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 4/5, s. 28-32

30. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s. 3-8
Przemoc symboliczna i teoria naznaczenia a rozwój zdolności, kreatywności i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. Negatywne oddziaływanie nauczyciela wynikające z trudności i konieczności "dostosowania" się do wiedzy i umiejętności dziecka zdolnego.

31. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana A. Komeńskiego // REMEDIUM. - 2005, nr 6, s. 16-17
Fundacja jest organizacją upowszechniającą edukację przedszkolną.

32. Górczewska Mirosława : Jubileusz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.119-120
20-lecie istnienia i działalności Przedszkola Publicznego nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

33. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : O bolesnych skutkach rozrywającej się przestrzeni edukacyjnej : na przykładzie edukacji przedszkolaków i młodszych uczniów // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2005, nr 7, s. 10-12
Ocena obecnej sytuacji wychowania i kształcenia przedszkolaków oraz młodszych uczniów w Polsce.

34. Hofman Agata : Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, [nr] 3, s. 46-52
Krytyczna analiza teorii rozwoju intelektualnego według Jeana Piageta: a) w świetle wybranych teorii psychodydaktycznych, b) a indywidualizacja nauczania najmłodszych.

35. Igielska Beata : Na zastępstwie // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2005, nr 33, s. 5
Program MENiS "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start".

36. Iluk Jan : Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 48-59
Jak efektywnie uczyć małe dzieci języków obcych ? Podstawy teoretyczne - koncepcje nauczania języków obcych w przedszkolu. Kryteria wyboru tekstów, aspekty metodyczne podawania tekstu, utrwalanie materiału.

37. Jabłoński Sławomir : Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci // EDUKACJA. - 2007, nr 1, s. 102-119

38. Jagoda Małgorzata : Historia przedszkola w Libiążu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, 53[53]-54[54]

39. Jaszczyszyn Elżbieta, Jabłonowska Wiesława : ,,Pod Słonkiem"- Jubileusz w Białymstoku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.622-623
25-lecie powstania Przedszkola nr 2 w Białymstoku.

40. Kamińska Krystyna : Jutro edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 259-264
Likwidacja przedszkoli. Spadek liczby dzieci wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego.

41. Kamińska Krystyna : Wczesnoszkolna edukacja dzieci // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 1-3
Wychowanie przedszkolne w Polsce. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w zależności od liczby przedszkoli w mieście i na wsi oraz prognoz demograficznych.

42. Kamińska Krystyna : Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 5-[7]

43. Kamińska Krystyna : Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.515-523

44. Kaszulanis Magdalena : Białe plamy // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2008, nr 5, s. 8-9
Edukacja przedszkolna w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

45. Kaszulanis Magdalena : Uwaga, zmiany!!! // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2009, nr 8, s. 6
Zmiany dotyczące nauczycieli wychowania przedszkolnego zgodnie z nową ustawą oświatową obowiązującą od września 2009 roku.

46. Kępski Czesław : Organizatorzy opieki nad dzieckiem dawniej i dziś // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.67-73
Historia opieki nad dzieckiem.

47. Kiłboń Mariola : Edukacja przedszkolna w Rzeszowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 6, s. 328-329

48. Knapik Agnieszka : Jak pomóc dzieciom i rodzicom? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 338-339
Zabiegi przedszkola ułatwiające adaptację dzieci w przedszkolu.

49. Kochan-Wójcik Marta : Forum dyskusyjne "edukacja elementarna" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 3(67)-7(71)
Internetowe forum dyskusyjne na temat "Edukacja elementarna".

50. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego // KULTURA FIZYCZNA. - 2000, nr 9/10, s.16-18
Holistyczna koncepcja wychowania przedszkolnego. Cele nowego programu wychowania przedszkolnego.

51. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Przedszkole XXI wieku oczekiwania i refleksje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.451-453
Prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka a pedagogika przedszkolna.

52. Koszyk Irena : Modele i standardy edukacyjne a potrzeby i oczekiwania dyrektorów placówek oświatowych w Opolu // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 32-35
Modelowe przedszkole. Modelowa szkoła podstawowa. Modelowe gimnazjum. Model szkoły ponadgimnazjalnej.

53. Koszyk Irena : Organizacja opieki nad dzieckiem w Opolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 12-18
Wychowanie przedszkolne. Sieć przedszkoli w Opolu. Organizacja systemu opieki. Modele i standardy edukacyjne. Elektroniczny nabór do przedszkoli publicznych. Dostosowanie czasu pracy przedszkoli do potrzeb pracujących rodziców. Opłaty za usługi przedszkola a pomoc najuboższym.

54. Krawczyk Danuta : Żegnaj smutku u maluszków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 432-433
Pierwsze dni pobytu dziecka 3-letniego w przedszkolu, skrócić adaptację dziecka.

55. Króliczek Jadwiga, Pawlita Helena : Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu Gdy przedszkole pustoszeje... // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 51-52

56. Krupa Elżbieta : Witamy trzylatki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 21(405)-23(407)
Program adaptacyjny pozwalający dzieciom zmniejszyć stres związany z przekraczaniem progu przedszkola.

57. Książek Wojciech : Ważne projekty zmian w prawie oświatowym // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 11, s. 42-[45]
Coroczny raport o stanie oświaty, czyli o wartości dodanej w gminie. Dopłaty dla nauczycieli. Kwota bazowa. Dobre wychowanie przedszkolne. Nadzór kuratoryjny. Czas pracy nauczyciela. Programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

58. Kubin, Marzena : Przedszkole w Tenczynku ma 110 lat" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.621-622

59. Kujawska Iza : Piaskownica bez piasku // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2008, nr 12, s. 9
Rok 2008 - Rokiem Przedszkolaka. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

60. Kujawska Iza : Wyż po niżu // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 27, s. 8
Wzrost zainteresowania edukacją przedszkolną po 2000 roku.

61. Kuszak Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy : o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 3, s. 206-213

62. Kuszak Kinga : Formy przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 12, s. 7-10

63. Leśniak Maria : Wychowanie przedszkolne : moralny i prawny obowiązek władz samorządowych // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 4-8
Znaczenie edukacji przedszkolnej w procesie wychowania. Organizowanie edukacji wczesnoszkolnej w Europie.

64. Lewandowska Małgorzata : Termometr jakości w przedszkolu // NOWE W SZKOLE. - 2002, [nr] 4, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 2-4
Jakość pracy przedszkola.

65. Lubomirska Krystyna : Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 195-199
Likwidacja placówek wychowania przedszkolnego prowadzi do dyskryminacji dzieci ze środowisk wiejskich. Wprowadzenie powszechności oddziałów przedszkolnych.

66. Lubowiecka Jadwiga : Funkcje i zadania współczesnego przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 4(4)-8(8)
Funkcja stymulacyjna, profilaktyczna, korektywna, kompensacyjna, dydaktyczna, specjalizacyjna, osobotwórcza

67. Lubowiecka Jadwiga : Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 392-397
Czynniki różnicujące szanse edukacyjne dzieci.
68. Łach Czesława : Przedszkole orffowskie // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 32-33
Piędziesięciolecie Samorządowego Przedszkola nr 46 w Krakowie-Nowej Hucie.

69. Malecka Dorota : Dorota Gellner wśród przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 55(567)-57(569)
Relacja ze spotkania pisarki z dziaćmi z przedszkola 168 w Warszawie.

70. Malewicz Halina : Przyjazne przedszkole // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 362-364
Jak ułatwić dzieciom 3-letnim adaptację w przedszkolu.

71. Małe dziecko w Polsce - raport o sytuacji edukacji elementarnej. Cz. 1 // REMEDIUM. - 2008, nr 7/8, s. 1-4
Raport o stanie i organizacji edukacji przedszkolnej w Polsce.

72. Matyjaszczyk Elżbieta : Międzynarodowa konferencja w Poznaniu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 48-50
Konferencja na temat: Rola i miejsce wychowania przedszkolnego w krajach Europy.

73. Miłoszewska Ewa : Zabawka czy tornister? // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2009, nr 1, s. 8
O potrzebie powszechności edukacji przedszkolnej w Polsce.

74. Muraszko Waleria : W trosce o trzylatki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 336-338
System działań pedagogicznych i organizacyjnych mających na celu szybką adaptację dzieci w przedszkolu.

75. Oksińska Irena, Stępień Krystyna : O celach edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.131-137
Hierarchiczny układ celów, formowanie celów i analiza celów.

76. Pacholicka Danuta, Fik Aleksandra : Edukacja sześciolatków - szansą na lepszą jakość życia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 393-395
Szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia obowiązkowego przygotowania dziecka sześcioletniego.

77. Pawlak Robert : Stan i perspektywy wychowania przedszkolnego w Polsce // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 51 (2006), nr 1, s. [43]-66

78. Pełka-Pryszcz Elżbieta : Edukacja przedszkolna w Lubelskiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 11[75]-12[76]
Sieć przedszkolna. Dzieci uczęszczające do przedszkola. Nauczyciele lubelskich przedszkoli.

79. Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego w XXI wieku. Konferencja OMEP w Zielonej Górze / T.D. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.500-502

80. Piersiak Katarzyna : Język obcy w przedszkolu? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 5, s. 299

81. Piłat Małgorzata : Przemoc w szkole // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 8-9
Przyczyny i typy agresji w środowisku przedszkolnym.

82. Plechan Aldona : Co czeka przedszkolaki? // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 6, s. 3, 5
Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Przyspieszenie obowiązku szkolnego (od lat 6-ciu). Prywatyzacja przedszkoli.

83. Pluta Aneta : 25-lecie Przedszkola w Poznaniu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.623-624

84. Polski Komitet OMEP w sprawie sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 173-175
Propozycja obniżenia obowiązku szkolnego o jeden rok.

85. Prawo do nauki - podsumowanie i rekomendacje monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr7, s. 13-18
Dyskusja na temat, czy państwo wywiązuje się z obowiązku tworzenia warunków edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Organizacja opieki przedszkolnej. Zasady finansowania szkół. Pomoc socjalna.

86. Raczyńska Beata : Promocja przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 22[278]-24[280]
Instrumenty promocji. Jak promować przedszkole?

87. Ramowy statut publicznego przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.202-205

88. Ratyńska Hanna : OMEP - 60 lat istnienia na świecie i 40 lat w Polsce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 58-59
Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.

89. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2008 r. nr 7 poz. 38) // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 4, dod. s. 11-12
Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w innych formach niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

90. Ryjewska Grażyna : Patron przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 47-49
50-lecie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy w woj. Kujawsko-Pomorskim.

91. Sieczka Marek : Znaczenie przedszkoli wiejskich w tworzeniu szans edukacyjnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 76-77

92. Socha Joanna, Lodzik Aneta : Dziecko w przedszkolu : praca z rodzicami // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 11, s. 12-13
Omówiono przykładowe formy i sposoby współpracy wychowawcy przedszkolnego z rodzicami. Przedstawiono też receptę na dobrą współpracę z rodzicami.

93. Stańczyk Kazimierz, Stasiak Piotr : Mądra Ola, bo z przedszkola. - (Sześć lat, I klasa) // POLITYKA. - 2008, nr 41, s. 52-[54]
Korzyści społeczne płynące z powszechności edukacji przedszkolnej. Recepta na skuteczną edukację przedszkolną.

94. Szurowska Beata : Mówimy: nie! // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 10, s. 48(624)-50(626)
Konferencje Naukowa Profilaktyka i terapia zespołu dziecka krzywdzonego, odbyła się celem wypracowania metod profilaktyki społecznej.

95. Szurkowska Beata : Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 44(428)-47(431)
Adaptacja dzieci 3-letnich. Cele zajęć adaptacyjnych.

96. Ślusarek Bernadetta : Możliwości aranżowania sali przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 474-477
Staranne projektowanie sali przedszkolnej uwzględniające potrzeby i możliwości dziecka.

97. Tabaczyńska Ewa : Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie oświaty // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 3, s. 52-53

98. Trzcińska Dorota : Przedszkolna korektywa w kształceniu zintegrowanym // KULTURA FIZYCZNA. - 2001, [nr] 9-10, s. 18-21
Teorie, które miały wpływ na współczesną praktykę edukacji wczesnoszkolnej. Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu.

99. Waloszek Irena : Psychopedagogiczna obserwacja rozwoju dzieci // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 9, s.15-16

100. Waloszek Danuta : Stanowisko Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN w sprawie wychowania przedszkolnego dzieci w Polsce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 8-10

101. Waloszek Danuta : Start edukacyjny - szansą na dobrą jakość życia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 10, s. 582-582
Likwidacja przedszkoli i oddziałów prowadząca do zaniedbań w opiece nad dzieckiem jakości startu edukacyjnego.

102. Wąsik Maria : Edukacja olimpijska już w przedszkolu // LIDER. - 2004, nr 7/8, s. 23

103. Włodyjska Zuzanna : Przedszkole - ale jakie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 401-402
Kiedy przedszkole jest dobre?

104. Wojciechowska Anna : Alternatywa czy alibi? // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 6, s. 3-8
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego mówi o edukacji przedszkolnej.

105. Wojciechowska Celina : Dobre intencje nie wystarczą : z doświadczeń pracy dyrektora przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 17-18
Problemy wychowawcze.

106. Woodhead Martin : Jakość edukacji przedszkolnej - podejście kontekstowe // EDUKACJA. - 2000, nr 1, s.99-108

107. Woźniak Krystyna : O równe szanse edukacyjne. Z posiedzenia Zarządu Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZG ZNP // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.433-434
Miejsce przedszkola w reformowanym systemie oświaty.

108. Woźniak Krystyna : ZNP dla edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 26(538)-29(541)
Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

109. Woźniak Wacława : Sześciolatki poza reformą! // EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 1, s.5-9
Czy sześciolatki powinny być objęte obowiązkiem szkolnym?

110. Wszyscy do przedszkola! : rozmowa z Martą Zahorską, socjologiem, o tym, dlaczego nie da się wychować dziecka tylko przy matczynej spódnicy / rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz // POLITYKA. - 2007, nr 22, s. 90-92
Konieczność posyłania dzieci do przedszkola. Możliwości rozwoju oferowane dzieciom przez przedszkola, których nie zapewnia dom.

111. Żuchelkowska Krystyna : Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 6, s. 20-22
Omówiono potrzebę wprowadzania dziecka od najmłodszych lat w świat wartości, by odróżniało dobro od zła, prawdę od fałszu, by było wrażliwe na piękno, potrafiło odnaleźć swoje miejsce w życiu. Konieczna jest dlatego refleksja aksjologiczna, która nadaje głębszy sens życiu i stanowi fundament zdrowia psychicznego.


II - Wychowanie społeczno-moralne.

112. Adamiec Barbara : Świąteczne wypieki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 625-626
Konspekt zajęć. Przygotowanie do wigilii, pieczenie ciasteczek.

113. Andrzejewska Jolanta : Spotkania dzieci i seniorów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 4, s. 5-8
Budowanie społecznej więzi między wnukami a dziadkami. Wybrane tematy zajęć.

114. Antas Ewa : Styczniowe zabawy i zajęcia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.25-26
Sposób obchodzenia Dnia Babci i Dnia Dziadka.

115. Bartyska Małgorzata : Damy, rycerze i dżinsy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 30-31
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych, na temat dobrego wychowania. Zajęcia dla sześciolatków. Scenariusze zajęć: "Przedstawiamy się", "Damy i rycerze".

116. Bazik Danuta : Wycieczka do Zalipia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 305-306
Zapoznanie dzieci ze sztuką ludową własnego regionu.

117. Boguta Teresa : Muzeum Wsi Lubelskiej - miejscem doświadczeń plastycznych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.471-472
Sztuka ludowa inspiracją twórczości plastycznej dzieci.

118. Bot Jolanta : Dzieci pomagają dzieciom // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 51-53
Pomóż dzieciom przetrwać zimę - akcja organizowana przez Polskie Radio Lublin. Udział w tej akcji dzieci przedszkolnych.

119. Budzyńska Irena : Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 53-55
Scenariusz zajęć przedszkolnych związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. Krótka inscenizacja w wykonaniu dzieci.

120. Capińska Ewa : Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 65-71
Rozwój społeczno-moralny dziecka przedszkolnego.

121. Chrzanowska Iwona : Różnice w poziomie funkcjonowania społecznego dzieci 6-7 letnich i jego temperamentalno-osobowościowe uwarunkowania // ROCZNIKI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. - T. 12/13 (2002), s. 205-215
Omówienie badań, których celem było wskazanie na poziom rozwoju społecznego dzieci kończących edukację przedszkolną.

122. Ciuba Ewa, Zawadzka Agata : Wielkanocny czas // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 43-45
Tradycje wielkanocne w pracy przedszkola.

123. Cywińska Małgorzata : Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci : w aspekcie modelu konfliktu D.R. Petersona // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 1, s. 32-40
Procesualny model konfliktu a właściwości procesu konfliktowego dzieci. Badania dotyczące dzieci przedszkolnych 5- i 6- letnich.

124. Czerwiec Wiesława : Jestem Polakiem i Europejczykiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 40-41
Program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci 6-letnich: jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Scenariusz zajęć - podróżujemy do Włoch z Koziołkiem Matołkiem.

125. Dąbrowska Regina : Kraków - poznawany umysłem i sercem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s.357-362
Różne formy pracy wzbogacające wiedzę dzieci o mieście w którym mieszkają.

126. Droszcz Jadwiga : Katarzynki! : katarzynki! // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 43-44
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu tradycyjnego sposobu wypiekania pierników. Poznawanie przez dzieci poprzez zabawę historii i tradycji polskiej kultury. Własnoręczne wykonywanie przez przedszkolaki piernikowych ciastek.

127. Dziurzyńska Teresa : Unia Europejska - wspólnota ojczyzn // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 16-19
Podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej.

128. Federowicz Magdalena, Bałazy Halina : Wielkanocny kiermasz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 4, s. 222-223
Święta Wielkanocne okazją do wzmacniania więzi w rodzinnej, wzbogacania wiedzy regionalnej, wzbogacania słownika dzieci.

129. Ficek Danuta : Czy wizyty w muzeum mogą być ciekawe? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 22[214]-23[215]
Wycieczki dzieci do muzeum, okazją do poznania legend, tradycji i obrzędów własnego regionu.

130. Filippowa Inessa : Socjalizacja przedszkolaków w Polsce i na Ukrainie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 12-17
Założenia teoretyczne badań. Metody i techniki badawcze. Przebieg badań. Uwarunkowania procesu socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym. Wnioski.

131. Frankowska Bogumiła : Zwyczaje i obrzędy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s. 465-467
Edukacja regionalna w grupie dzieci 3-4-letnich.

132. Frankowska Bogumiła, Piętowska Jolanta : Spotkanie w chacie kujawskiej // EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 7, s.58-60

133. Gaweł Małgorzata : Gromada zuchowa w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 61-62
Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile.

134. Generowicz Wanda, Nadolińska Anna, Witosławska Małgorzata : Zrozumieć i odkryć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 42-45
Dzieci przedszkolne w czasie zabaw powinny nauczyć się umiejętności porozumiewania się z innymi, życia i współdziałania w społeczeństwie. Przykłady zajęć.

135. Graczewska Grażyna, Wichura Magdalena Monika : Wigilia w chłopskiej chacie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 10, s. 36(612)-38(614)
Wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ciągu roku poprzez spotkania twórcami ludowymi i wycieczki do muzeum.

136. Grządkowska Anna, Magdalena Pietrzak-Kurzac, Patrycja Rusiak : Umiejętności społeczne dzieci : dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba : dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole. – Warszawa : CMPPP, 2006. – sygn. cz8785br/I

137. Grzegorzewska Agnieszka : Biesiada śląska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 46(110)-47(111)
Jak dzieci przygotowywały się do Dnia Barbórki.

138. Guz Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 515-521
Metoda M. Montessori regulująca zachowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowość do zachowań prospołecznych, wrażliwość empatyczna dzieci. Wyniki badań.

139. Guz Sabina: Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, s. 3-8
Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.

140. Hałasa Grażyna, Mrotek Hanna : Współpraca z Ośrodkiem Integracji Europejskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 38
Etapy zapoznawania dzieci z Unią Europejską.

141. Jankowska Joanna: Wróżby andrzejkowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 46(558)-47(559)
Wspólna zabawa dzieci i rodziców.

142. Jósewicz Marta : Przedszkolaki i seksualność // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 20-25
Specyfika rozwoju seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym, rozważania na temat potrzeby edukacji seksualnej dzieci w tej fazie rozwoju. Etapy wprowadzania treści edukacji seksualnej u dziecka przedszkolnego, sposoby rozmowy o sprawach intymnych.

143. Kalisz Beata : Poznajemy tradycje ludowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 28[156]-30[158]
Przykład zajęć z dziećmi sześcioletnimi.

144. Kamińska Krystyna : Edukacja społeczna dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 4[196]-10[202]
Czynniki biorące udział w rozwoju społecznym dziecka.

145. Kamińska Krystyna : Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 5-[7]

146. Kamińska Krystyna : Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 259-266
Przekształcanie się społeczeństwa polskiego w społeczeństwo wielokulturowe.

147. Kamińska Krystyna, Kolibowska Jolanta : Nie-Polak w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 4-8
Dzieci innych narodowości na tle grupy przedszkolnej.

148. Kamińska Maria Magdalena : Gdy bliscy odchodzą... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 43(493)-44(492)
Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Święto Zmarłych.

149. Karolak Zofia : Urodziny przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 4, s. 44-46
Uroczystości przedszkolne jako forma pracy sprzyjająca uspołecznieniu dzieci.

150. Karpińska Małgorzata, Pająk-Raś Beata, Wosk Danuta : Biesiada Śląska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 45[621]-46[622]
Dzień górnika w przedszkolu.

151. Kawalec Joanna : Jak rozbudzamy zainteresowania dzieci przedszkolnych kultura regionu? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 3, s. 12-13Utrwalanie wiadomości o kulturze i folklorze Ziemi Kujawskiej w przedszkolu sióstr Elżbietanek.

152. Kąkol Olga : "Do Milówki wróć..." // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 10, s. 620-622
Poznawanie zabytków regionu żywieckiego.

153. Klinkowska Dorota : Duża filozofia dla małego człowieka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s. 50-53
Wychowanie moralne dzieci przedszkolnych. Wartości moralne.

154. Kopeć Danuta : Rok w Tarnowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 286-288
Plan zajęć zapoznających dzieci z własnym regionem.

155. Kostkiewicz Renata : Warto pielęgnować tradycje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. [43]-44
Podkreślenie istoty tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w życiu dziecka na etapie przedszkolnym.

156. Kostkiewicz Renata : Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 49-52
Proces wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Wpływanie na postępowanie moralne dziecka.

157. Kotecka Katarzyna : Zabawy integracyjne w Biskupcu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 492-494
Pożegnanie lata oraz Święty Mikołaj okazją do spotkania integracyjnego dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

158. Kuligowska Anna : Przedszkolaki poznają środowisko lokalne // NOWE W SZKOLE. - 2003, [nr] 7/8, s. 12
Edukacja regionalna dzieci przedszkolnych.

159. Kuszek Kinga : Postawa samodzielności dziecka przedszkolnego jako wynik przejmowania zachowań. Cz. 1 // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 4/5, s. 29-34
Mechanizmy związane z modelowaniem i naciskiem społecznym. Zdobywanie doświadczeń w działalności.

160. Makowska Jolanta : Kto ty jesteś? // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 1, s. 34-37
Rozważania nad problemem braku wychowania patriotycznego wśród przedszkolaków.

161. Małek Beata : Zabawa w skansen // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 243
Poznawanie dziedzictwa kulturowego

162. Mateusiak Marzanna : Jestem wśród innych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 7, s. 54
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych - "Moje koleżanki i koledzy".

163. Melzer Teresa : Dziecko w przedszkolu // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 2, s. 14-15
Społeczne wychowanie dziecka w przedszkolu. Grupa rówieśnicza. Bariery w przystosowaniu się dziecka do nowego środowiska.

164. Momot Ewa : Jest takie przedszkole // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 54
Krótka prezentacja działań podejmowanych przez wrocławskie Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II, zmierzających do pielęgnowania oraz rozwijania myśli i przesłań patrona placówki.

165. Mól Zofia : Spotkania ze sztuką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.486-487
Poznawanie zabytków, udział dzieci w koncercie filharmonii.

166. Napiórkowska Justyna : Guliwer i przedszkolacy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 13(141)-15(143)
Wdrażanie systemu wartości. Kształtowanie świadomości.

167. Narożnik Małgorzata : Baśniowe podróże : tajemnice świętego Mikołaja // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 39[615]-41[617]
Dzieci świętego Mikołaja w przedszkolu.

168. Narożnik Małgorzata : Baśniowe podróże Syrenki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 32(32)-34(34)
Omówienie zajęć otwartych z udziałem rodziców. Syrenka - bohaterka baśni Hansa Christiana Andersena "Mała syrenka", symbol Kopenhagi - stolicy Danii oraz warszawska syrenka.

169. Naumowicz Małgorzata : Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 48-51
Zapoznawanie dzieci pięcio- i sześcioletnich z tradycjami wielkanocnymi - porządkowanie domu i otoczenia, zdobienie jajek, święcenie pokarmów, dzielenie się święconym jajkiem, śmingus-dyngus.

170. Naumowicz Małgorzata : Przyroda i tradycje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 22-[25]
Rozbudzanie naturalnych zainteresowań dzieci poprzez podkreślanie zmian przyrody w kontynuowaniu tradycyjnych obrzędów. Opisy obyczajów oraz podkreślenie roli przedszkola w przekazywaniu polskich tradycji.

171. Naumowicz Małgorzata : Tradycje kulturowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 18[594]-23[599]
Przekazywanie i przyswajanie treści związanej z tradycjami.

172. Nawrot Mirela : Optymistyczne przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 49-52
Kodeks Zgodnego Zachowania. Program "Optymistyczne Przedszkole" - pilotażowa działalność w 20 przedszkolach w Polsce.

173. Nielipińska Elżbieta : Ku tradycji - program dla mniejszości narodowej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 49[561]-50[562]
Nauka języka ukraińskiego i poznawanie kultury ukraińskiej.

174. Osiej Zyta : Zachować w pamięci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 39[103]-40[104]
Treści regionalne wykorzystywane w pracy przedszkola w Lubartowie.

175. Pawlukiewicz Anna : Kontakty z rówieśnikami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 27(155)-29(157)
Umiejętności współpracy z rówieśnikami. Przykłady zajęć pozwalających na nabycie umiejętności społecznych.

176. Pietrzak Magdalena, Stasiak Agnieszka : Pątnów - nasza wieś // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 282-284
Scenariusz zajęć w grupie dzieci pięcioletnich i sześcioletnich - pielęgnowanie tradycji narodowych.

177. Pilch Ewa : Razem jest lepiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 37-38
Znaczenie wartości: miłość i przyjaźń w życiu dzieci. Zalety współpracy. Praca z dziećmi sześcioletnimi. Zabawy integrujące - scenariusz zajęć.

178. Pokajewicz Teresa : Zrozumieć siebie i innych : przykłady zabaw // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 2, s. 31(95)-34(98)
Jak eliminować niewłaściwe zachowania dzieci i nauczyć je obowiązujących zasad postępowania. Przykłady zabaw relaksujących, wyciszających.

179. Politowicz Anna : O dawnej wsi łowickiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 284-285
Realizacja programu autorskiego ,,Dziedzictwo kulturowe" w regionie łowickim.

180. Poterek Lidia, Łuczak Hanna : Czy dzieci znają zwyczaje wielkanocne? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s.215-217
Stwarzanie warunków dzieciom przedszkolnym do rozwoju zainteresowań tradycjami.

181. Potręć Anna, Górska Małgorzata : Poznajemy nasze miasto i jego tradycje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 423-424
Jak rozbudzić zainteresowanie tradycjami regionu.

182. Praczyk Renata : Przedszkolaki w Unii Europejskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 34[162]-36[164]
Budzenie tożsamości narodowej poprzez kształtowanie pojęcia "Jestem Europejczykiem".

183. Prus-Wiśniewska Helena : Idźmy leśną ścieżką... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 31-36
Propozycje wycieczek dla dzieci. Rozbudzanie wśród dzieci wrażliwości na piękno otaczającego je środowiska i uczuć patriotycznych na przykładzie postaci Fryderyka Chopina.

184. Prus-Wiśniewska Helena : Co słychać u sześciolatków? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 409-413
Przybliżanie dzieciom regionu górskiego.

185. Przybylska Eugenia : 400-lecie Jastrowia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 53(309)-54(310)
Wykorzystanie różnych form pracy w zdobywaniu wiedzy o swoim mieście.

186. Ratyńska Hanna : Ojczyzna mała i duża // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 280-281
Poznawanie rzeczywistości: przyrodniczej i społeczno-kulturalnej, tradycji rodzinnej i regionalnej.

187. Rękawek Anna : Być obywatelem już w przedszkolu - kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 1, s. 30-31
Wpływ rodziców i przedszkola na wychowanie obywatelskie dzieci.

188. Rogoza Jolanta : Poznajemy się lepiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 29[29]-31[31]
Tematyka europejska w grupie dzieci sześcioletnich.

189. Samsel Małgorzata: Widzę, poznaję, towarzyszę : dziecko odbiorcą i twórcą sztuki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 218-224
Zapoznanie dzieci ze sztuką regionalną. Rozwijanie różnych form twórczości dziecięcej.

190. Siebielec Elżbieta, Kukawska-Żydek Agnieszka : Lubelszczyzna chlebem pachnąca // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 26(4100-28(412)
Przykłady zajęć, których celem jest zapoznanie dzieci z cyklem produkcji chleba i cukru.

Siebielec Elżbieta, Kukawska-Żydek Agnieszka : Nasz kraj i Europa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 35-37
Czy należy i kiedy należy w przedszkolu mówić o Unii Europejskiej.

191. Sieroń Jolanta : Jeszcze o tworzeniu więzi społecznych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 34-[37]
Dzieci nie akceptowane przez grupę przedszkolną sześciolatków. Scenariusze zajęć integrujących grupę: "Wyprawa do lasu", "Zagadki Pani Jesieni", "Owocowy deser".

192. Stach Danuta, Tomczyk Bernadeta : Świąteczne obrzędy i zwyczaje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 28(604)-30(606)
Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.

193. Stasiak Regina : "Plon niesiemy, plon" : dożynki przedszkolne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 417-420
Kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami.

194. Stec Barbara : Rzeszów - moje miasto // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 6, s. 357-358
Przedszkolaki poznają swoje miasto.

195. Stefanowska Elżbieta : Magia świąt // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 47[623]-48[624]
Święta Bożego Narodzenia okazją do poznawania tradycji. Spotkanie wigilijne w grupie sześciolatków.

196. Storzyńska Jolanta : Pałuki - moja mała ojczyzna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 26[218]-28[220]
Dostarczenie dzieciom wiadomości o własnym regionie.

197. Święty Urszula : Mój dom - nasz kraj // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 26-28
Scenariusze zajęć i zabaw dotyczące budzenia uczuć patriotycznych, a przeznaczone dla dzieci przedszkolnych.

198. Tomasik Beata Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 2, s. 27-28

199. Trólka Maria : W Wojtusiowej izbie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 54-55
Edukacja regionalna.

200. Tyza Anna : Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji "Dnia Babci i Dziadka" // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, dod. s. V-VI

201. Walczak Ewa : Warszawa - moje miasto // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 27-30
Poznawanie przez dzieci z Przedszkola nr 31 w Warszawie historii miasta, Starówki oraz innych ciekawych miejsc w stolicy. Wykonywanie przez dzieci plastycznych wizerunków Syrenki, bazyliszka, złotej kaczki. Nauka zasad dobrego wychowania w czasie wizyty w Zamku Królewskim.

202. Walencik Helena, Rut Teresa : Każdy ma swoje skarby // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 4, s. 32(224)-33(225)
Cykl zajęć - poszukiwanie najważniejszych wartości w życiu dziecka.

203. Wendland Ewa : Dożynki w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 32(416)-34(418)
Scenariusz zajęć. Poznawanie tradycji ludowych.

204. Węglarz Stanisław : Projekt promocji edukacji regionalnej "Bliższe ojczyzny - Małopolska" // WYCHOWAWCA. - 2000, nr 10, s.16
Projekt przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

205. Wiśniewska Renata : Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 29[221]-31[223]
Kształtowanie znaczenia pojęcia - ojczyzna - konspekt zajęć.

206. Wójcik Małgorzata : Noworoczne życzenia dla dziadków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.614-615
Jasełka z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

207. Zając Bernadeta : Piękno rodzimej sztuki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 241-242
Poznawanie wytworów sztuki ludowej.

208. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać. [Cz.] 1 // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 17, s. 18-19
Przemoc w szkole i przedszkolu. Jak przekazywać dziecku informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą życie. Sposoby radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach rozwoju dziecka.

209. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać. [Cz.] 2 // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 18, s. 18-19
Przemoc w szkole i przedszkolu. Jak przekazywać dziecku informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą życie. Sposoby radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach Rozwoju dziecka.

210. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 19, s. 18-19.
Przemoc w szkole i przedszkolu. Jak przekazywać dziecku informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą życie. Sposoby radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach Rozwoju dziecka.

211. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać. [Cz.] 4 // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2009, nr 1, s. 18-19
Przemoc w szkole i przedszkolu. Jak przekazywać dziecku informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą życie. Sposoby radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach rozwoju dziecka.

212. Żuchelkowska Krystyna : Czy dzieci znają zwyczaje bożonarodzeniowe? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.583-586
Badanie znajomości zwyczajów Bożego Narodzenia.

213. Żuchelkowska Krystyna : Poznajemy symbole narodowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.141-144

214. Żuchelkowska Krystyna, Gładyszewska Maria : Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 9, s. 6-10
Edukacja informacyjna w przedszkolu - wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i informacji. Zasady organizacji edukacji przedszkolnej. Przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru mediów.


III - Wychowanie zdrowotne w przedszkolu.

215. Adamska-Jesiołkiewicz Małgorzata : Goście czterolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 6, s. 361-362
Spotkanie dzieci z policjantem, pielęgniarką, listonoszem.

216. Brzezińska-Baryła Regina : Z przyrodą przez cały rok // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 4, s. 227-229
Propozycje spacerów i wycieczek na przestrzeni roku szkolnego. Przykład zajęcia - oznaki wiosny.

217. Ciołek Agnieszka : Scenariusz III Międzyprzedszkolnej Spartakiady Zdrowia : pod hasłem: "Dbamy o czystość i zdrowie" // LIDER. - 2007, nr 4, s. 30
Kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie u dzieci w wieku przedszkolnym.

218. Dudkiewicz Krystyna, Kamińska Krystyna : Edukacja zdrowotna - propozycje programu dla przedszkoli // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 400-403

219. Falkiewicz-Szult Małgorzata : „Proszę pani, czy bociany przynoszą dzieci..."? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 3, s. 25-28
Wyniki badań dotyczące świadomości seksualnej dzieci przedszkolnych.

220. Flatow Ewelina, Durda Anna : Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy przedszkolak" // LIDER. - 2009, nr 2, s. 7-10
Promocja zdrowia wśród dzieci.

221. Galus Iwona : Edukacja zdrowotna w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.39-41
Żywienie. Higiena osobista i otoczenie.

222. Glińska Jowita : Zajęcia relaksacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s. 547-548
Zabawy relaksująco-uspokajające z dziećmi nadpobudliwymi.

223. Główka Władysława, Główka Jerzy : Kosz pełen zdrowia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 29(413)-31(415)
Walory smakowe i odżywcze razowego chleba. Scenariusz zajęć.

224. Huszcz Mirosław, Mięgoć Małgorzata : Trudne pytania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 44(364)-47(367)
Rozmowy z dziećmi o zróżnicowaniu płciowym człowieka.

225. Humlaj-Jaje : ,,Promocja zdrowia" w przedszkolu // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 3, s. 69-73

226. Huszcz Mirosław, Cichoń-Piasecka Małgorzata : "A potem żyli długo i szczęśliwie..." : jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 323-326
Jak baśnie budują archetyp męski lub kobiecy.

227. Huszcz Mirosław, Cichoń-Piasecka Małgorzata : Kiedy rozpoczynać i jak prowadzić edukację seksualną? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 276-279

228. Iwanejko Bernadeta : Nauczanie pływania 5 i 6-latków w wodzie głębokiej // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2001, [nr] 6/7, dod. s. (5)-(8)

229. Jordan Alicja : 100-lecie [Stulecie] pedagogiki Montessori // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 10-13
Pedagogika Montessori jako samodzielne wykonywanie przez dzieci przedszkolne ćwiczeń związanych z codziennymi zajęciami – samoobsługa. Odpowiednie przygotowanie klasy do zajęć.

230. Kawalec Joanna : Jak dbamy o zdrowie - z zajęć profilaktycznych w przedszkolu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna" s. VIII-X
Konspekt zajęć.

231. Klekotko Alicja, Zalewska Irena : Ekoludek w przedszkolu // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 25, dod. s. 3-4
Program działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z oświatą zdrowotną i ekologiczną w przedszkolu. W tekście scenariusze zajęć z zakresów tematycznych higiena i ekologia.

232. Kostkiewicz Renata, Sieniuć Alicja : Co lubi serce? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 56-57
Kształtowanie u dzieci postawy prozdrowotnej.

233. Kozłowska Anna : Mini Olimpiady Przedszkolaków - europejską edukacją przez sport // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 12-13
Realizowanie zadań w zakresie wychowania zdrowotnego.

234. Leszcz-Krysiak Agnieszka : Umiejętności, ale i zdrowie // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 4, s. 65-66
Edukacja zdrowotna w przedszkolu.

235. Łakomczyk Maria : Kąciki promujące zdrowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 40-42
Promowanie postaw prozdrowotnych u trzylatków poprzez zakładanie w przedszkolu kącików zachęcających do zdrowego i higienicznego trybu życia oraz postaw proekologicznych.

236. Niedźwiedzka Barbara : W trosce o zdrowie dziecka nie tylko w przedszkolu // LIDER. - 2004, nr 3, s. 11-12
Wpływ przedszkola i szkoły na wszechstronny rozwój dziecka.

237. Nieleszczuk Katarzyna : Edukacja zdrowotna w przedszkolu // LIDER. - 2006, nr 6, s. 22-24
Treści i metody edukacji zdrowotnej.

238. Oleksiejuk Anna Maria : Stan uzębienia dzieci przedszkolnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 10/11, s. 39-41
Profilaktyka próchnicy zębów. Omówienie wyników badań przeprowadzonych w poznańskich przedszkolach.

239. Olesińska Jolanta : Jaki odpoczynek? : leżakowanie czy relaks? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 7, s. 52-53
Problem odpoczynku dzieci najmłodszej grupy przedszkolnej.

240. Pokropska Grażyna, Dzik Jolanta : Reportaż z Dnia Czyściocha // LIDER. - 2004, nr 7/8, s. 18-19
Turniej rodzinny promujący zdrowy styl życia wśród przedszkolaków i ich rodziców.

241. Rowicka Grażyna : Otyłość u dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 38[38]-41[41]
Przyczyny otyłości. Leczenie otyłości.

242. Różański Paweł : Pływanie dzieci w wieku 5-6 lat z elementami korekcji // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, [nr] 2, s. 14-18
Omówienie badań, których celem była analiza potrzeb zajęć na pływalni dzieci 5-6 letnich.

243. Różański Paweł : Pływanie przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 91-95
Zasady nauki pływania.

244. Sobolewska Anna : Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej : w przedszkolu samorządowym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny 2004/2005) // LIDER. - 2005, nr 2, s. 16-18
Promocja zdrowego stylu życia w przedszkolu.

245. Sobolewska Anna  : "Zdrowe przedszkolaki" // LIDER. - 2004, nr 7/8, s. 13
Promocja zdrowego stylu życia.

246. Stachowiak Marcin, Tuszyńska-Stachowiak Ilona : Nauczanie pływania dzieci w wieku 4 lat // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, [nr] 6/7, dod. s. (5)-(7)
Konspekt lekcji nauki pływania dla dzieci czteroletnich z rodzicami.

247. Stefanowicz-Zawiszewska Katarzyna : Promocja zdrowia w edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 52-53

248. Stępniak Katarzyna : "Przyjaciele Zippiego" : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 15-17
Program skierowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Konstrukcja programu. Tematyka spotkań.

249. Szoć Krystyna : W trosce o zdrowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.426-427
Promocja zdrowia w przedszkolu specjalnym.

250. Wilczyńska Irena : Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 10/11, s. 18-20
Profilaktyka uzależnień prowadzona już od przedszkola.

251. Zwierzyńska Bożena :  Duży problem małych ludzi : o leżakowaniu w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.49-52
Dostosowanie odpoczynku w przedszkolu do indywidualnych potrzeb dziecka.

IV - Wychowanie religijne.

252. Tatala Małgorzata : Symbol w wychowaniu religijnym dziecka przedszkolnego // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 4, s. [63]-73

253. Tatala Małgorzata : Religijność dziecka przedszkolnego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 137-145
Kształtowanie uczuć religijnych dziecka przedszkolnego.

254. Tatala Małgorzata : Religijność dziecka przedszkolnego w aspekcie wychowawczym  // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 6, s. 33

255. Sikorska Iwona, Strzępek Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s. 362-367
Przykłady pracy, jak przedszkole rozwija życie praktyczne, zmysły, mowę, pojęcia matematyczne oraz życie religijne.

256. Śladami Chrystusa : scenariusz nabożeństwa katechetycznego Drogi Krzyżowej dla najmłodszych dzieci / Barbara Zięba // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2005, nr 2, s. 9-14


Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 255
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra
<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych