Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Historia wychowania przedszkolnego, kierowanie przedszkolem oraz  przedszkola niepubliczne, autorskie oraz przedszkola za granicą : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu


Spis treści:

I. Historia wychowania przedszkolnego, poz. 1-17
II. Sylwetki pedagogów, poz. 18-38
III. Kierowanie przedszkolem, poz. 39-97
IV. Przedszkola niepubliczne, poz. 98-107
V. Przedszkola autorskie, poz. 108-118
VI. Wychowanie przedszkolne za granicą, poz. 119-164


I - Historia wychowania przedszkolnego.

1. Błaszczyk Aleksandra S. : Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.524-526

2. Doroszewski Jerzy : Maria Papierowska, jej przedszkole i seminarium // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 9, s.530-536

3. Doroszewski Jerzy : Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej // PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY. - 2005, nr 1/2, s. [173]-186
(1859-1942), sylwetka Marii Papiewskiej jako nauczycielki, wychowawczyni, działaczki oświatowej i społecznej. W Lublinie była właścicielką i prowadziła placówki: przedszkole, szkołę powszechną i seminarium dla nauczycieli.

4. Dunin-Wąsowicz Maria : W kręgu myśli Komeńskiego : spotkanie historyków wychowania przedszkolnego w Pradze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 10, s. 525-533

5. Gradzik Anna, Myk Sławomir : Przedszkole w Zwierzyńcu ma już 90 lat // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 1, s.7-13
Historia ochronki-przedszkola w województwie Zamojskim.

6. Hellwig Jan : Badania nad historią wychowania przedszkolnego w Polsce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1996, nr 3, s.137-140

7. Hellwig Jan : ,,Przedszkole'' - czasopismo wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 2/3, s.78-85

8. Jędrzejec Danuta : Koncepcje programu wychowania w przedszkolu w latach od 1945 do 1985 // PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY. - R. 51 (2008), nr 3/4, s. [111]-116

9. Karcz Jan R. : Przedszkola zakonne w Polsce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 2, s.93-97
Historia i statystyka współczesna.

10. Leżańska Wiesława : Wychowanie przedszkolne w reformie jędrzejewiczowskiej // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 1995, nr 4, s.154-160, sum.
Rozwój wychowania przedszkolnego po przyjęciu ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r. Janusz Jędrzejewicz. RP II.

11. Raczek H. : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 4, s. 202-207

12. Rowińska Agnieszka, Sitarz Bożena : Mam 60 lat : jubileusz na Potrzebnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 52-53
Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa" w Warszawie.

13. Samsel Agata : Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1938. Cz. 1 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 463-466
Sieć i organizacja przedszkoli. Działalność MWR i OP. Ustawa o ustroju szkolnictwa.

14. Samsel Agata : Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1939. Cz. 2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 518-522
Kształcenie kadry pedagogicznej. Czasopisma pedagogiczne.

15. Winiarz Adam : Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 4[68]-10[74]
Geneza i sieć placówek wychowania przedszkolnego na lubelszczyźnie. Działalność Marii Papiewskiej (1859-1942), nauczycielki, wychowawczyni, działaczki oświatowej.

16. Wysocki Tomasz : Struktura narodowościowa wychowanków przedszkoli, według języka prowadzenia zajęć, w II Rzeczypospolitej w roku 1937/38 // PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY. - 2005, nr 1/2, s. 151-158

17. Zbyrad Teresa : Bł. Edmund Bojanowski - pionier zorganizowanej opieki nad dzieckiem // PRACA SOCJALNA. - 2005, [nr] 1, s. [81]-95
Życie i działalność w zakresie zorganizowanej opieki nad dzieckiem (ochronki, freblówki, przedszkola) Edmunda Wojciecha Stanisława Bojanowskiego.


II - Sylwetki pedagogów

18. Chrzanowska D. : Maria Fiedler (1904-1991) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 3, s. 137-140

19. Doroszewski Jerzy : Maria Papierowska, jej przedszkole i seminarium // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 9, s.530-536

20. Dunin-Wąsowicz Maria : Stworzyć dzieciom lepsze warunki rozwoju... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 3, s.143-148
Rozm. z ... przepr. Hanna Ratyńska.

21. Hellwig Jan : Jan Amos Komeński a wychowanie przedszkole // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 8, s. 485-488

22. Ir Ewa : Życie i twórczość Zofii Topińskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 524-527
Wybitny pedagog, naukowiec, autorka wielu książek i artykułów, redaktor naczelny czasopisma "WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU".

23. Karwowska-Struczyk Małgorzata : Profesor dr hab. Barbara Wilgocka-Okoń : 55-lecie pracy zawodowej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 20-22
Przebieg kariery zawodowej, dorobek naukowy, współpraca ze środowiskiem naukowym i studentami.

24. Łatycz Ewa, Kwiatkowska V[ioletta] : Natalia Cimirska a współczesne przedszkole // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1991, nr 1, s. 18-25

25. Maria Foltys pedagog z potrzeby serca // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 6, s. 281-283

26. Muchacka Bożena : Wspomnienia o nauczycielu nauczycieli - Władysławie Janie Dynerze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 3, s. 174-176
Przedmiotem badań naukowych Dynera była zabawa dziecka przedszkolnego.

27. Pani Tosia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1993, nr 8, s.468-471
Antonina Sawicka.

28. Pieróg Wanda : ,,Przedszkole było dla mnie rodziną..." // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1996, nr 9, s.523-525
Rozm. z...byłą nauczycielką i dyrektorką przedszkola rozm. Olga Wasilik.

29. Przedszkolaki na wsi moją największą troską - mówi Helena Gębska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 2, s.86-89

30. Ryś Jan : Wychowawczyni wychowawczyń // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 137-144
Sylwetka Stefanii Marciszewskiej-Posadzowej - organizatorki wychowania przedszkolnego i systemu kształcenia wychowawczyń w Polsce.

31. Sawicka Antonina : Spotkania z czasopismem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 9, s.672-679
Jak Antonina Sawicka została redaktorem czasopisma ,,WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU".
32. Sawicka Antonina : Wspomnienia o Stanisławie Lipinie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 7, s.401-404

33. Skudniewska Teresa : Ocalić od zapomnienia : w dziesięciolecie śmierci Idy Merżan // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 10, s. 607-612

34. Smoczyńska U. : Są osoby niezastąpione. Wspomnienia o Marii Wieman // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 1, s.17-18

35. Sochaczewska Grażyna : Tak szybko odchodzą.. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 2, s.82-84

36. Stoporczyk Krystyna : Pani Irena // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1996, nr 4, s.202-204
Irena Praska.

37. Wieman Maria : ,,Znaleźć drogę do uśmiechu'' // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 2/3, s. 98-100
Rozmowę z... przeprowadziła T. Sosińska.

38. Ziółkowska M. : Halina Skrobiszewska (1926-1989) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1990, nr 7, s. 335-339


III - Kierowanie przedszkolem.

39. Babik Anna, Tymoszewicz Danuta : Przedszkole z polskim i białoruski językiem nauczania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 45-48
Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku.

40. Bartodziej Danuta : Innowacja - drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 9, s. 51-53
Innowacje przygotowane w ramach WDN. Stworzenie Kącików zainteresowań w Miejskim Przedszkolu nr 44 w Rudzie Śląskiej.

41. Brańska Ewa : Statut przedszkola - koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.195-201
42. Bryńska Ewa, Drużkowska Katarzyna, Gala Alicja : Święto trzech pokoleń : 45 lat // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 52-53
Jubileusz 45-lecia Przedszkola Miejskiego nr 10 w Łodzi.

43. Czarnocka Marzena : O statucie raz jeszcze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 8[584]-10[586]
Ramowy statut przedszkola pozwala na wprowadzenie własnych uregulowań.

44. Czułczyńska Lucyna : Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 12, s.27-36
Narzędzie badawcze: ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców. Analiza wyników.

45. Dudzińska Magdalena : Absolwent przedszkola : badanie jakości pracy przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 11, s. 33-34

46. Dzierzgowska Irena : Prawny zawrót głowy // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 4, s. 29-31
Statuty szkół i przedszkoli. Projekty zmian ustawy o systemie oświaty. Projekty zmian Karty Nauczyciela.

47. Elsner Danuta : Komisja konkursowa // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 5, s. [6]-8
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej - jak się do nich przygotować.

48. Elsner Danuta : Przygotowanie do przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 1, s. 46-48

49. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Czy mnie się to opłaca? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 23-28
Przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne. Koszty, korzyści, rodzaj przychodów, rodzaj rozchodów.

50. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Dyrektor przedszkola - po co jestem w placówce? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 28-34
Zadania dyrektora przedszkola niepublicznego.

51. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Obawy wobec przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s. 47-50
Zadania dyrektora przedszkola.

52. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Przekształcać czy nie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 12-16
Wypowiedzi za i przeciw przekształcaniu przedszkoli publicznych w niepubliczne.

53. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Wszyscy jesteśmy załogą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 19-23
Przedstawienie narracji będącej wprowadzeniem do zbiorowej analizy problemowej sytuacji zaistniałej wśród pracowników w jednym z przedszkoli w Gliwicach. Narracja jako metoda doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a także forma możliwa do wykorzystania na spotkaniach szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli oraz kandydatów na to stanowisko.

54. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Aranżacja przestrzeni w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 396-400
Jaką rolę w organizacji wnętrza przedszkola pełni nauczycielka.

55. Gaweł Małgorzata : Twórcza i ciekawa rada pedagogiczna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 527-528
Scenariusz rady pedagogicznej.

56. Grunberg Róża : "Mierzenie jakości pracy przedszkola" // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 9, s. 31-33

57. Jacewicz Katarzyna, Kmita Monika : Polsko-niemiecka współpraca przedszkoli // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 2, s. 46-47
Realizacja projektu "Kraj naszych sąsiadów widziany przez nasze dzieci" w Przedszkolu nr 35 w Koszalinie.

58. Kintop Elżbieta : O organizacji wspólnych rad pedagogicznych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.218

59. Konarska Teresa : Kto może zostać dyrektorem? // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2000, nr 37, dod. "Bliżej Prawa" s. I
Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach lub innych placówkach.

60. Konarska Teresa : Zespoły i punkty. [Cz. 1] // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2008, nr 5, dod. s. I-II
Zasady zakładania, prowadzenia i funkcjonowania zespołów i punktów przedszkolnych przez osoby fizyczne i prawne w formie publicznej i niepublicznej.

61. Konarska Teresa : Zespoły i punkty. [Cz. 2] // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2008, nr 6, dod. s. II
Jak założyć zespół i punkt przedszkolny - ciąg dalszy przepisów.

62. Koszyk Irena : Organizacja opieki nad dzieckiem w Opolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 12-18
Wychowanie przedszkolne. Sieć przedszkoli w Opolu. Organizacja systemu opieki. Modele i standardy edukacyjne. Elektroniczny nabór do przedszkoli publicznych. Dostosowanie czasu pracy przedszkoli do potrzeb pracujących rodziców. Opłaty za usługi przedszkola a pomoc najuboższym.

63. Kowalska Barbara : Dyrektor przedszkola wobec wyzwań reformy : sprawozdanie z pracy grupy // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 7/8, s. 18

64. Kownacka Barbara : Motywowanie do pracy : pracownicy administracji i obsługi // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 5, s. 51
Rola dyrektora przedszkola.

65. Kulik Danuta : 100 [Sto] lat troski o uśmiech dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 54-55
Jubileusz 100-lecia istnienia Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu.

66. Lis Jolanta : Jubileusz tarnobrzeskiej "Piątki" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 58-59
Historia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu.

67. Majewska Anna : Obowiązek sześciolatków : co na to samorząd? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 14
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci (także niepełnosprawnych).

68. Mamy już przedszkola XXI wieku / Irena Dzierzgowska ; rozm. przepr. Dorota Nowicka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 12-13
Program "Partnerskie Przedszkole".

69. Michalska Mariola : Tworzenie programu rozwoju przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 528-530

70. Mirga Stanisława : Przedszkole Romskie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 48-49
Realizacja programu "Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w woj. małopolskim na lata 2001-2003.

71. Nawrot Mirela : Dyrektor przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 18-21
Polska i Europa.

72. Nawrot Mirela : Imponująca aktywność przedszkoli // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 2, s. 8-11
Realizacja programu "Partnerskie przedszkole" (przez ponad 226 przedszkoli).

73. Nawrot Mirela : Mężczyzna i dziecko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 48-49
Czy mężczyźni powinni pracować z dziećmi w przedszkolu? Porównanie przedszkola szkockiego i polskiego.

74. Nawrot Mirela : Optymistyczne przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 49-52
Kodeks Zgodnego Zachowania. Program "Optymistyczne Przedszkole" - pilotażowa działalność w 20 przedszkolach w Polsce.

75. Nowakowska Magdalena : Przedszkole na rynku edukacyjnym // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 8-10
Właściwe zarządzanie placówką (m.in. cele, priorytety i ich realizacja) na przykładzie przedszkola w Gdyni.

76. Nowicka Dorota : Przedszkola z najwyższym certyfikatem jakości : wyróżniono kolejne 35 placówek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 9, s. 16-19
"Partnerskie Przedszkole" - program, dzięki któremu placówki przedszkolne mogą zdobywać certyfikat jakości.

77. Nowicka Dorota : Miejsce przyjazne wszystkim // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 9, s. 20-21
"Partnerskie Przedszkole" Przedszkole nr 364 w Warszawie.

78. Nowicka Dorota : Są takie miejsca... // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 6, s. 36-37
Partnerskie Przedszkole - Przedszkole nr 271 - Warszawa-Żoliborz.

79. Ogrodzińska Teresa : ,,Przedszkolaki Krok Drugi" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.273-278
Dwa programy szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli.

80. Pogorzała Krystyna : Współpraca dyrektorek przedszkoli z wizytatorem // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 9, s. 27-28

81. Poznańska Anna : Przystąpienie do konkursu - uzasadnienie // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 12, s. 52, 55
Konkurs na dyrektora przedszkola.

82. Prabucka Teresa : Jakość usług przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 2, s. 113-116
Mierzenie jakości pracy przedszkola.

83. Promocja przedszkola / Beata Raczyńska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 22[278]-24[280]
Instrumenty promocji. Jak promować przedszkole?

84. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci kończących 3 lata po 1 września danego roku // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 9, dod. s. 12-13
Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

85. Ramowy statut publicznego przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.202-205

86. Skorodzień Agnieszka : Przedszkolne wnętrze z Moje Bambino - przyjazne i bezpieczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 18-19
Wyposażenie przedszkola - wiek dziecka, przyjemna kolorystyka, bezpieczne kąciki.

87. Stankiewicz Jolanta : Dwie uroczystości // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 51-52

88. Szawłowska-Wasilewska Joanna : Przedszkole z klasą // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 50-53
Publiczne Przedszkole nr 317 Warszawa-Mokotów wyróżnione certyfikatem "Partnerskie Przedszkole.

89. Szydełko Zofia : Rada pedagogiczna inaczej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.87-88
Zebranie prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.

90. Trojanowska Anna : "Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku" - wspólnym celem wszystkich organów przedszkola // LIDER. - 2003, nr 1, s. 18-19
Plan współpracy przedszkola z rodzicami i radą rodziców na rok 2001/2002.

91. Ulgowe przejazdy sześciolatka // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2004, nr 17, dod. s. 11
Przejazdy koleją, autobusami PKS, środkami publicznego transportu zbiorowego.

92. Włodyjska Zuzanna : Przedszkole - ale jakie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 401-402
Kiedy przedszkole jest dobre?

93. Wojciechowska Celina : Dobre intencje nie wystarczą : z doświadczeń pracy dyrektora przedszkola  // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 17-18
Problemy wychowawcze.

94. Wspomóc rozwój sześciolatka : z Ewą Brańską, głównym wizytatorem w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu rozmawia Anna Majewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 15
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci.

95. Zdobywanie pieniędzy // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 48-49
Pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.

96. Zdobywanie pieniędzy // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 8, s. 54
Pozyskiwanie pieniędzy (poza budżetem państwa) przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

97. Zwierzchowska Wiesława : Promocja przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 52-53
Współpraca przedszkola ze środowiskiem (z rodzicami).


IV - Przedszkola niepubliczne.


98. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : A może założyć przedszkole niepubliczne? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 6, s. 50-51
Zasady i przepisy.

99. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Czy mnie się to opłaca?  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 23-28
Przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne. Koszty, korzyści, rodzaj przychodów, rodzaj rozchodów.

100. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Obawy wobec przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s. 47-50
Zadania dyrektora przedszkola.

101. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Przekształcać czy nie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 12-16
Wypowiedzi za i przeciw przekształcaniu przedszkoli publicznych w niepubliczne.

102. Kowalczuk Piotr : Wspólna wizja rozwoju dziecka // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 7, s. 17-18
Jakie oczekiwania wobec placówek przedszkolnych mają rodzice. Przykład Niepublicznego Przedszkola LOKOMOTYWA. Przedszkole powołali do życia rodzice.

103. Stecz Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji.

104. Szlęzak Danuta, Kwaśnica Anna : Jest takie przedszkole we Wrocławiu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 50(50)-53(53)
Przedszkole niepubliczne "Akademia Pana kleksa".

105. Wojciechowska Bogusława : Przedszkola niepubliczne - uwagi i refleksje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 11-13
Wzrost liczby działających niepublicznych przedszkoli i liczby dzieci uczęszczających do nich w latach 2000-2006. Procedura organizowania przedszkoli niepublicznych. Problem lokalizacji, wyposażenia przedszkoli niepublicznych oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi.

106. Wojciechowska Bogusława : Przedszkola niepubliczne w ustawach i przepisach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 10(394)-11(395)
Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie przedszkola niepublicznego.

107. Wyszkowska Dawida, Kępa Elżbieta : Przedszkole XXI wieku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 56-58
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament - prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Lublinie.


V - Przedszkola autorskie

108. Boja M. : Zielone przedszkole z szyszkowym dziadkiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1993, nr 5, s.302-307

109. Brach U. : „Zielone przedszkole'' // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1992, nr 3, s.179-180

110. Czyżowska Małgorzata : Przedszkole promujące zdrowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 3, s.176-179

111. Hila Elżbieta, Mikulska Beata, Trajder Ewa : ,,Zielone przedszkole" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1996, nr 9, s.570-571

112. Lewandowska-Muller Anna : Model przedszkoli Reggio // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 18-20
Podstawowe założenia koncepcji Reggio. Inna aranżacja przestrzeni, podejście nauczyciela do dziecka, sposób pracy przedszkola oparte na pedagogice Marii Montessori.

113. Markiewicz Mirosława : Przygoda z przyrodą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 2, s.104-107
Propozycja gier i zabaw, przykłady zajęć i zabaw z rodzicami w przedszkolu w Będzinie pracującego według autorskiego programu o profilu ekologicznym.

114. Prus-Wiśniewska Helena : Warszawskie sześciolatki w zielonym przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 8, s.501-506

115. Ślusarek Bernadeta : Historia jednego przedszkola (alternatywnego Wrocławskiej Szkoły Przyszłości) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1994, nr 3, s. 138-145

116. Ślusarek Bernadeta : Paradygmat wyobraźni w edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 8, s.470-473
Tworzenie sytuacji edukacyjnych w przedszkolu Wrocławskiej Szkoły Przyszłości do zapoznania dzieci z sekwencjami podstawowymi.

117. Tyralska-Wojtycza Elżbieta, Wojtycza Danuta : Przedszkola ekologiczne w Polsce : skrót wystąpienia podczas konferencji w St. Marienthal - październik 2003 roku // AURA. - 2004, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 112, s. [1]-4

118. Wawryszewicz M.  Twórcy przedszkolni // EDUKACJA I DIALOG. - 1993, nr 1, s.12-13
Społeczne Przedszkole Aktywności Twórczej w Opolu.

 

VI - Wychowanie przedszkolne za granicą

119. Bialic Alicja : Z wizytą w amerykańskich przedszkolach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 6, s. 344-345
Przedszkole prywatne w Stanie Pensylwania.

120. Bilewicz-Kuźna Barbara : Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, s. 34-36
Rozwój postawy twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Systemowa opieka nad dzieckiem w przedszkolach w Wielkiej Brytanii.

121. Bilewicz-Kuźna Barbara : W angielskich przedszkolach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 25-27
Charakterystyka podstaw programowych do wczesnej edukacji dziecka w Wielkiej Brytanii.

122. Boszko-Szczęśniak Agnieszka : Z wizytą we Vlotho // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 21-22
Przedszkola niemieckie.

123. Brylińska Iwona, Markowicz Zofia : Z wizyta w Pradze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 27-29
Praskie przedszkola.

124. Chmiel Izabela, Sowiar Danuta : Wrażenia z przedszkola w Austrii // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 467

125. Czech-Rzepkowska Anna, Ślązak Anna : Z wizytą w Berlinie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 249408)-26(410)
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielkami przedszkola z Gorzowa Wielkopolskiego i nauczycielkami przedszkola integracyjnego w Berlinie.

126. Czerwiec Wiesława : Wrażenia z pobytu w Austrii // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 19-22
Austriackie przedszkola.

127. Dmowska-Kielar Jolanta : U nas i za granicą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 474-476
Przedszkola w Austrii

128. Dzierko Beata, Szarzyńska Alicja : Ponad granicami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 58-59
Współpraca Przedszkola w Świnoujściu z przedszkolem prywatnym w Niemczech.

129. Dzierzgowska Irena : Małe dziecko - wielka zmiana // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 20-22, 24
Wartości wychowania przedszkolnego. Rozwiązania polskie i zagraniczne.

130. Dzierzgowska Irena : Unijna wymiana doświadczeń // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 9-10
Międzynarodowa Konferencja poświęcona edukacji przedszkolnej. Program "Pewny start" - realizowany w Wielkiej Brytanii.

131. Dziurzyńska Teresa : Kossan - niepubliczne przedszkole w Szwecji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 17-22
Opis niepublicznego przedszkola Kossan w Lund w Szwecji. Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola, powstawanie statutu, kwestie zatrudnienia, organizowania programu pracy przedszkola, formy pracy z dziećmi.

132. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Dwujęzyczność dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 24-31
Na przykładzie Niemiec. Co oznacza dwujęzyczność. Rozwój języka jako część rozwoju ogólnego. Mieszanie języków (wymiana języków). Zjawisko interferencji. Dzieci przedszkolne.

133. Filippowa Inessa : Socjalizacja przedszkolaków w Polsce i na Ukrainie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 12-17
Założenia teoretyczne  i  przebieg badań. Uwarunkowania procesu socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym.

134. Gawor Anna : Gdybym była wróżką... : wspomnienia z pobytu w Czechach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 50[50]-52[52]
Wizyta w czeskiej placówce oświatowej - przedszkole.

135. Jakubowska Elżbieta : Przedszkole polsko-amerykańskie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 32-33
Przedszkole w stanie Nowy Jork.

136. Jacewicz Katarzyna, Kmita Monika : Kraj naszych sąsiadów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 56-57
Projekt "Kraj naszych sąsiadów-widziany przez nasze dzieci" opracowany przez Przedszkole w Koszalinie. Warsztaty metodyczne. Możliwość poznania przez polskie dzieci zwyczajów i kultury niemieckich sąsiadów.

137. Kuszak Kinga : Dziecko w roli nauczyciela // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 14-17
Poznanie przedszkolnego i szkolnego holenderskiego systemu wspierania dzieci i młodzieży.

138. Kiening Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 8, s. 4[425]-7[455]
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich.

139. Kujawska Iza : Maluchy w Europie // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2003, nr 23, s. 8
Edukacja przedszkolna w różnych krajach Europy.

140. Kurant Barbara, Bednarczyk Grażyna : Seminarium w Arhus (Dania) // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 5, s. 52-55
Organizacja edukacji przedszkolnej w Danii. Nauka na poziomie podstawowym. Kształcenie specjalne.

141. Lubomirska Krystyna : Edukacja przedszkolna w Hiszpanii // WYCHOWANIE W PRZEFDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 26-30
Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie edukacji. Podstawowe cele edukacji małych dzieci. Założenia programowe.

142. Marciniak Edyta : Przedszkole w Lipsku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 4, s. 32-33
Organizacja przedszkola.

143. Mikrut, Elżbieta Mikrut Leszek : Niezwykłe przedszkole w Moskwie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 333-335
Prywatne przedszkole w Moskwie.

144. Mitros Katarzyna : Przedszkola ,,za wielką wodą" (część I) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 344-350
Przedszkola w Ameryce.

145. Mitros Katarzyna : Przedszkola ,,za wielką wodą'' (część II) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 411-415
Przedszkola w Ameryce.

146. Nawrot Mirela : Dyrektor przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 18-21
Polska i Europa.

147. Nawrot Mirela : Mężczyzna i dziecko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 48-49
Czy mężczyźni powinni pracować z dziećmi w przedszkolu? Porównanie przedszkola szkockiego i polskiego.

148. Nawrot Mirela : Mężczyzna w opiece nad dzieckiem // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 76-77
Mężczyźni pracujący w przedszkolach Szkocji.

149. Nowicka Dorota : Przedszkolaki w Unii Europejskiej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 16-17
"Kraina Dzieci w Europie" (przybliżanie dzieciom innych krajów UE).

150. Otawa Henryka : W węgierskim przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 531-532
Umuzykalnienie w budapeszteńskim przedszkolu.

151. Parczewska Teresa : W duńskich przedszkolach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 2, s. 21(85)-25(89)
Formy edukacji dzieci najmłodszych w Danii. Charakterystyka wybranych przedszkoli.

152. Przedszkola Unii Europejskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 27[91]-31[95]
Przedszkola w Austrii, w Szwajcarii, w Niemczech.

153. Putkiewicz Elżbieta, Żytko Małgorzata : Szanse przedszkolaków na pomyślność // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 4-9
Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka - badania amerykańskie, szwedzkie, brytyjskie.

154. Rudzka Agnieszka : Mój staż w Anglii // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 3, s. 26 (154)-29 (157)
Organizacja przedszkola w Anglii.

155. Rurka Anna : "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 10, s. 592-595
Przedszkola we Francji jako pierwszy etap kształcenia. Cele kształcenia.

156. Rytel Bożena : Przedszkole pod Brukselą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 24(600)-27(603)
Przedszkole Montessori w Wezembeek-Oppem pod Brukselą.

157. Stecz Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji.

158. Syslova Zora : Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 14-18
Kształtowanie się sytuacji prawnej i ustawowej edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej, funkcjonowanie przedszkoli, sytuacja obecna, treści i cele nauczania przedszkolnego, obowiązki i metody pracy pedagogów, wymagane warunki, współczesne trendy w dziedzinie edukacji przedszkolnej.

159. Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, [nr] 9, s. 568-569
Wychowanie przedszkolne i pierwszy etap nauczania.

160. Tytke Ewa : Przedszkole w Bejrucie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 21-22
Przedszkola w Libanie mają formę oddziałów i znajdują się w kompleksach ze szkołami podstawowymi.

161. Więczkowska Małgorzata : Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 1/2, s.33-35

162. Więczkowska Małgorzata : Wrażenia z pobytu we Fritzral // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.533-534
Przedszkola wyznaniowe we Fritzral.

163. Wilgocka-Okoń Barbara : Sześciolatki na start // WYCHOWANIE W PRZEFDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 131-135
Jakie są perspektywy startu dzieci 6-letnich do szkoły. Edukacja przedszkolna w innych krajach Europy.

164. Żurkiewicz Arkadiusz : Społeczne aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii // EDUKACJA. - 2002, nr 2, s. 108-112


Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 164
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra
<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych