Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Opłaty pobierane w bibliotece 


 
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu oraz Filie w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Rabce i Zakopanym pobierają:

a/ opłatę za wypożyczenia międzybiblioteczne - koszt przesyłki wg obowiązujących cen usług pocztowych;
b/ opłatę za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych – 5,00 zł za każde wysłane upomnienie;
c/ opłatę za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych
w wysokości realnej 3-krotnej wartości materiału bibliotecznego, jednak nie mniej niż 30,00 zł oraz ewentualny koszt niezwrócenia w terminie określony w punkcie „b” niniejszego zarządzenia;
d/ w formie kaucji:
- za wypożyczone materiały biblioteczne – ustalenie dotyczy § 4 ust. 4 Regulaminu Biblioteki,
- na poczet zamówionego wypożyczenia międzybibliotecznego – 10,00 zł;
e/ opłatę za usługę informacyjną – duplikat zagubionej karty bibliotecznej 1,00 zł;

2. Za każdą dokonaną opłatę Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

3. Wysokość opłat może ulec zmianie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2010 r.

(na podstawie Zarządzenia Dyrektora PBW w Nowym Sączu nr 13/2010
 z dnia 6.10.2010r. w sprawie opłat pobieranych w bibliotece)

 

 
Projektowanie stron internetowych