Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór Nowości lipiec - sierpień - 2013
 
PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA
 SYGNATURA
Bogdanowicz, Marta (1943- ). Red.
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 283, [1] s.
 cz67671/VIII, 67672
Bokus, Barbara. Red.
Psychologia języka dziecka : [osiągnięcia, nowe perspektywy] / red. Barbara Bokus, Grace W. Shugar ; przekł. EwaHaman [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 462 s.
 67670
Hrycyk, Krystyna. Red.
O potrzebie biblioterapii : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Hrycyk. - Wrocław : Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, 2012. - 202 s.
67703, 67704 
Kosiba, Grażyna
Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2009. - 217 s.
 67729
Limont, Wiesława. Red.
Zdolni w szkole czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli iwychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 173 s.
 cz67292/XXI, 67293,67294, 67295, 67820
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 339, [1] s.
 cz67700/XXVI, 67701,67702
Moskalewicz, Jacek. Red.
Kondycja psychiczna mieszkańców Polski : raport z badań "Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej - EZOP Polska" / red. nauk. Jacek Moskalewicz, Andrzej Klejna, Bogdan Wojtyniak. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2012. - 277 s.
 67730
Paleczny, Tadeusz. Red.
Kultura zabawy / pod red. Tadeusza Palecznego, Ryszarda Kantora, Magdaleny Banaszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 241, [1] s.
 cz67653/XXI
Skura, Małgorzata
Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura,Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 87, [1] s. 
 67815, 67816
Skura, Małgorzata. Red.
Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV / pod red. Małgorzaty Skura, MichałaLisickiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 112 s.
 67694,67817, 67818
Steciwko, Andrzej. Red.
Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć / red. Andrzej Steciwko, AgnieszkaMastalerz-Migas. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012. - 70 s.
 67673
Sęk, Helena. Red.
Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. Helena Sęk. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 256 s.
 67678
Stańkowski, Bogdan
Wychowanie w duchu wielokulturowości : raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu / Bogdan Stańkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. - 131 s. : il. ; 21 cm. - (Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")
 67812
DYDAKTYKA
 
Berczyński, Mariusz
Wychowanie fizyczne w szkole : poradnik dla nauczyciela / Mariusz Berczyński. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 62 s. : il. ; 24 cm
  67814
 Braun, Marcin
Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 63 s. : il. ; 24 cm.
 cz67288/XXI, 67289, 67290, 67291,67821, 67822
Fajfer, Paweł. Red.
Wirtualne laboratoria : podręcznik dla nauczycieli. T. 1 , Wprowadzenie teoretyczne / red. Paweł Fajfer, Adam Koliński. - Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2012. - 236 s.
  67748
Fajfer, Paweł. Red.
Wirtualne laboratoria : podręcznik dla nauczycieli. T. 2 , Zadania i instrukcje / red. Paweł Fajfer, Adam Koliński. - Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2012. - 232 s. 
  67749
Kosyra-Cieślak, Teresa
Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 223 s.
 cz67823/III,  67824, 67825
Reichel, Janusz. Red.
Jak uczyć : o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli / [red. Janusz Reichel, Przemysław Oczyp ; aut. Ewa Jastrzębska i in.]. - Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011. - 98 s.
 67681
Rożek, Bożena
Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 64 s.
cz67695/II, 67696, 67697 
Wojtasik, Bożena
Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011. - 140 s.
 cz67680/XXVA
Zielicz, Włodzimierz
Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 86 s.
 67698, 67699
INNE
 
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Red.
Profesor Zofia Oleksówna - siłaczka naszych czasów / [zred. Leszek Bednarczuk ; w konsult. z Zenonem Urygą ; wewspółpr. z Małgorzatą Sromek]. - Żmiąca : Drukarnia Archidiecezjalna, 2012. - 200 s. 
 67688
Bielawski, Paweł
Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości / Paweł Bielawski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. -(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 197)
 67741
Borkowski, Igor. Red.
Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. Igora Borkowskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 182 s.
 67798
Borkowski, Igor. Red.
W świecie komunikacji zdegradowanej / pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - 299 s. : il. ; 23 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3014)(Nowe media, Nowe w mediach, ISSN 1896-0243 ; 3)
 67807
Borodako, Krzysztof
Foresight w zarządzaniu strategicznym / Krzysztof Borodako. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 150 s.
 67744
Borowiecki, Ryszard (1943- ). Red.
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 236 s.
 67747
Buła, Piotr. Red.
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa/ pod red. nauk. Piotra Buły. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 231 s.
 67727
Buryła, Sławomir (1969- )
Opisać zagładę : Holocaust w twórczości Henryka Grynberga / Sławomir Buryła. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 462, [1] s.
 67790
Celiński, Piotr
Interfejsy : cyfrowe technologie w komunikowaniu / Piotr Celiński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 240 s.
 67787
Czekaj, Jan (1950- ). Red.
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Czekaja, Stanisława Owsiaka. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 140 s.
67725 
Czekaj, Jan (1950- ). Red.
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy : praca zbiorowa. [Cz.] 2 / pod red. nauk. Jana Czekaja, Stanisława Owsiaka. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 151 s.
 67726
Ćwik, Natalia. Red.
15 [Piętnaście] polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz. 2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek,Beata Saracyn. - Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105, [1] s.
 67750
Dobek-Ostrowska, Bogusława (1955- ). Red.
Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Kamili Majdeckiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - 258 s.
 67773, 67774
Fatuła, Dariusz
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym / Dariusz Fatuła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 243 s.
 67756
Gemra, Anna. Red.
Literatura i Kultura Popularna. [T.] 15 / pod red. Anny Gemry. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - 183, [1] s. 
 67805
Gemra, Anna. Red.
Literatura i Kultura Popularna. [T.] 16 / pod red. Anny Gemry. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - 177, [2] s.
 67806
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Godność : antologia tekstów : VI Dni Jana Pawła II / Jan Paweł II ; wybór tekstów, oprac. i wprow. Krzysztof Gryz. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. - [2], 360 s.
 67715
Jędrusik, Maciej
Geografia turystyczna świata : nowe trendy : regiony turystyczne / Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - 383 s.
 67652
Kasprzak, Wojciech
Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - XII, 406 s.
 67647
Krajewska, Atina (1978- )
Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej / Atina Krajewska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - 314 s.
 67766
Krasicki, Szymon. Red.
Sporty zimowe : strategia rozwoju - badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. - 249 s.
 67728
Kroh, Magdalena
Wesele podegrodzkie / Magdalena Kroh. - Podegrodzie : Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich, 2012. - 204, [1] s.
67719
Kurek, Włodzimierz. Red.
Turystyka / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 540, [2] s.
 67674
Makowski, Jerzy. Red.
Geografia regionalna świata : wielkie regiony / pod red. Jerzego Makowskiego. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 333, [3] s., [64] s.
 67650, 67651
Okoń, Waldemar (1953- )
Przeszłość przyszłości : studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku / Waldemar Okoń. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 201, [1] s., [60] s. tabl. : il. (w tym kolor.)
 67803
Panasiuk, Aleksander. Red.
Ekonomika turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 2. zm. i rozsz.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 413, [1] s.
 67646
Piękno w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 158 s. ; 24 cm. - Zawiera prace nagrodzone w konkursie w ramach Dni Jana Pawła II, Kraków, 5-8.11.2008 r.. 
 67717
Raba, Bogusław
Między romantyzmem a modernizmem : twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / Bogusław Raba. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 267 s
 67763
Scheffler, Tomasz (1968- )
Europa po Hitlerze : ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy / Tomasz Scheffler. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 336, [1] s.
 67804
Slany, Krystyna
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. - 281 s.
 67693
Stabryła-Chudzio, Katarzyna
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna Stabryła-Chudzio. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 196 s.
67742
Zwiefka-Chwałek, Agnieszka
Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy / Agnieszka Zwiefka-Chwałek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - 189 s. 67792
 

67792

 
Projektowanie stron internetowych