Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Nauczyciel przedszkola i jego kompetencje zawodowe oraz doskonalenia zawodowe i samokształcenie: zestawienie bibliograficzne.


I - Nauczyciel, kompetencje zawodowe, poz. 1-34
II - Doskonalenie zawodowe nauczyciela przedszkola, samokształcenie, poz. 35-50

I - Nauczyciel – kompetencje zawodowe.

1. Bardziejewska Mariola : Kompetencje przestrzenne nauczycieli // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, [nr] 8, s. 50-53
"Kompetencja przestrzenna" to sposób świadomego wpływania na otoczenie. Wykorzystanie jej w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

2. Bąbka Jarosław : Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 515-519
Kompetencje : diagnostyczne, wychowawczo-dydaktyczne, interpersonalne i innowacyjne.

3. Bonna Beata : Stopień przygotowania zawodowego nauczycieli przedszkola do realizacji zajęć umuzykalniających // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s. 12-15
Zadania nauczycieli realizujących zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. Stopień przygotowania nauczycieli – wyniki badań.

4. Bończykowa Maria : ,,Nauczyciel wieku" - studia podyplomowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.459-460
Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

5. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w procesie zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 5-8
Aktualna sytuacja edukacji przedszkolnej w Polsce, projektowane zmiany programowe i ustawowe, kwestie innych form wychowania przedszkolnego.

6. Celmer Agata : Czy można w przedszkolu uczyć inaczej? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, dod. s. I-V
Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Korygowanie pojawiających się problemów, stosowanie odpowiednich metod nauczania. Kwestionariusze ankiet dla dziecka i rodziców.

7. Centner-Guz Małgorzata : Pedagogika przedszkolna w opinii studentów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 5-12
Badania wśród studentów pedagogiki przedszkolnej UMCS w Lublinie na temat oczekiwań związanych z podjęciem studiów i oceny tych oczekiwań przez osoby kończące studia.

8. Czułczyńska Lucyna : Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 12, s.27-36
Narzędzie badawcze: ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców. Analiza wyników.

9. Daniek-Salawa Jadwiga : Zajęcia otwarte dla rodziców : stres czy dobrodziejstwo? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 53-55
Stres nauczyciela przedszkola organizującego takie zajęcia. Zajęcia dla rodziców dzieci sześcioletnich. Temat: Krawcowa, projektant mody, a może... .

10. Delecka-Bury Alicja : Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2006, nr 4, s. 12-21
Wyniki badań.

11. Dyba Ewa, Rohnka Wiesława : Przedszkole w przepisach : uprawnienia emerytalne dla nauczycieli // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 8, s. 8[456]-11[459]
Dwa odrębne systemy przechodzenia na emeryturę.

12. Elsner Danuta : Refleksje na Boże Narodzenie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 10, s. 43(619)-44(620)
Jak wykorzystać w pracy z dziećmi sygnały płynące od rodziców.

13. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Kompetencje przestrzenne nauczycieli przedszkola w świetle badań empirycznych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 7/8, s. 25-27
Umiejętność zagospodarowania przestrzennego.

14. Falkiewicz-Szult Małgorzata : O potrzebach rozwiązywania dylematów edukacyjnych nauczycieli przedszkola // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 9, s. 22-25
Syntetyczna analiza współczesnych dylematów nauczycieli przedszkola będących konsekwencją przemian oświatowych.

15. Gregorczyk Joanna : Sukces czy porażka? : kilka refleksji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 37-38
Przykłady z życia przedszkola jak powinien zachować się nauczyciel w konkretnych sytuacjach np. w przypadku dzieci nieśmiałych, cierpiących na problemy żołądkowe, agresywnych lub dziecka specjalnej troski. Zasady, które pomogą nauczycielowi w jego pracy i wzbogacą jego osobowość.

16. Jaszczyszyn Elżbieta : Refleksyjny nauczyciel // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 56-58

17. Kaszulanis Magdalena : Uwaga, zmiany!!! // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2009, nr 8, s. 6
Zmiany dotyczące nauczycieli wychowania przedszkolnego zgodnie z nową ustawą oświatową obowiązującą od września 2009 roku.

18. Krowicka Agnieszka : Pierwszy dzień i co dalej? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 80-81
Jak pokonać trudności w pracy zawodowej i starać się rozwijać warsztat pracy nauczyciela.

19. Marczewska Krystyna : Jakie będą skutki zmian w edukacji małego dziecka? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 9, s. 46-48
Projekt obniżenia wieku szkolnego dla uczniów z 7 do 6 lat. Objęcie dzieci 5-letnich obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Rola nauczyciela klas początkowych i przedszkola.

20. Milczarek Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 3/4, s. 47-53
Problematyka badań i wyniki badań.

21. Narożnik Małgorzata : Zabawy i gry dydaktyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 5-11
Czym jest zabawa dydaktyczna. Jaką rolę ma do spełnienia nauczyciel promujący dzieciom określoną grę. Przykład gry z wątkiem matematycznym.

22. Nauczyciel Małego Dziecka // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2001, nr 2, s.16-17
Zakres działań Zespołu Projektowego Nauczyciel Małego Dziecka (NAMAD). Zadaniem jest wspieranie nauczycieli edukacji elementarnej na poziomie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej.

23. Olczak Agnieszka : Rozmowa w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 11-16
Rozmowa nauczyciela z dzieckiem. Sposoby prowadzenia rozmowy. Dwa typy rozmów prowadzonych w przedszkolu.

24. Pełka-Pryszcz Elżbieta : Edukacja przedszkolna w Lubelskiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 11[75]-12[76]
Sieć przedszkolna. Dzieci uczęszczające do przedszkola. Nauczyciele lubelskich przedszkoli.

25. Soczyński Bogumił : Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w przedszkolu // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2007, nr 6, dod. s. 9-10
Uregulowanie prawne.

26. Soczyński Bogumił : Urlop wypoczynkowy nauczycieli przedszkoli // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 20, dod. s. 10-11

27. Styczyńska Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 46-48
Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne. Rola nauczyciela przedszkola.

28. Sutkowska Mirosława : Przedszkolanka czy nauczycielka? // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 58-60

29. Usielska-Ptaszek Hanna : Przedszkolny Ośrodek Twórczości Teatralnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 34-36
Prezentacja przedsięwzięć nauczycielskiego teatru działającego w ramach Miniośrodka Twórczości Teatralnej w jednym z warszawskich przedszkoli.

30. Wolter Edyta : Korczak o wychowaniu przedszkolnym // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 3, s. 16-17
Znaczenie postawy wychowawcy przedszkolnego. Poglądy Janusza Korczaka.

31. Wyjaśnienia dotyczące zasad organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 12, dod. s. 10-11
Prawa i obowiązki nauczyciela.

32. Zaborowska Iwona : Wychowanie przez sztukę // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 3, s. 58 (186)-60 (188)
Wychowanie przez sztukę dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania zintegrowanego.

33. Żuchelkowska Krystyna : Praktyki pedagogiczne i ich rola w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela przedszkola // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 7/8, s. 21-25

34. Żuchelkowska Krystyna, Gładyszewska Maria : Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 12, s. 11-15
Media i ich wpływ na wartości preferowane przez nauczycielki przedszkoli. Badaniem objęto 90 nauczycielek przedszkoli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


II - Doskonalenie zawodowe nauczyciela przedszkola, samokształcenie.

35. Barska Teresa: Muzyka i zdrowie : warsztaty dla nauczycieli // GRUPA I ZABAWA. - 2001, nr 2, s. 16-18
Prowadzenie zajęć w przedszkolu z elementami muzykoterapii.

36. Ćwiek Beata, Gebas Barbara, Ścisłowska Beata : WDN w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 531-532

37. Dużyńska-Dudek Grażyna : Z praktyki WDN-u // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 3, s. 143-144
WDN dla pracowników administracyjno-obsługowych.

38. Dziurzyńska Halina : WDN [Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli] w moim przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 26-27

39. Elsner Danuta : Porozmawiajmy o... metodach WDN (wewnętrznego doskonalenia nauczycieli) // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.83-87

40. Elsner Danuta : Porozmawiajmy o... WDN dyrektora przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.16-18
Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli.

41. Elsner Danuta, Nawrot Mirela : Wszyscy jesteśmy załogą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 19-23
Przedstawienie narracji będącej wprowadzeniem do zbiorowej analizy problemowej sytuacji zaistniałej wśród pracowników w jednym z przedszkoli w Gliwicach. Narracja jako metoda doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a także forma możliwa do wykorzystania na spotkaniach szkoleniowych dla dyrektorów przedszkoli oraz kandydatów na to stanowisko.

42. Kurzak Ewa, Sikora Jolanta : Cele operacyjne - rada pedagogiczna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 460-461
Forma pracy rady pedagogicznej.

43. Gładysz-Malik Bożena : Plan rozwoju zawodowego Bożeny Gładysz-Malik nauczyciela mianowanego Publicznego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie na stopień nauczyciela dyplomowanego // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 11, dod. s. III-IV

44. Ogrodzińska Teresa : ,,Przedszkolaki Krok Drugi" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.273-278
Dwa programy szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli.

45. Prus-Wiśniewska Helena : Plan rozwoju zawodowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 331-335

46. Sobolewicz Małgorzata : Plan rozwoju zawodowego Małgorzaty Sobolewicz, nauczycielki oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Silnowie, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 13, dod. s. III

47. Stefanek Barbara : Plan rozwoju zawodowego : Barbary Stefanek nauczycielki oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym w Kodniu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 15, dod. s.III

48. Stokowska Danuta, Strzopa Halina : WDN drogą do jakości // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 407-410
Przebieg WDN-u w przedszkolach łódzkich.

49. Wójcik Małgorzata : O realiach WDN-u // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.403-405
Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli.

50. Wójcik Wanda : Optymalizacja pracy nauczycielek przedszkoli przez systemowy dobór treści i zajęć dydaktycznych. Cz. 1 // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 4/5, s. 35-37
Wyniki badań.


Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 50
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra
<---wstecz

 
Projektowanie stron internetowych