Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Narkotyki, dopalacze - działanie, rozmiary zjawiska  - zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu


1. ABC narkotyków / Janina Węgrzecka-Giluń // REMEDIUM. - 2005, nr 11/12, s. VIII-XI
Działanie kokainy, cracku, amfetaminy, ecstazy, , kofeiny, środków halucynogennych, LSD i in.
   
2.Afganistan a światowa, nielegalna produkcja opium / Daniel Dudek // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2006, nr 3, s.19-22

3.Alkohol i narkotyki za kierownicą / Robert Rejniak, Aleksander Markiewicz // PROBLEMY NARKOMANII. - 2002, nr 1, s.47-54
 
4.Amfetamina / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII . - 2001, nr 2, s. 66-69

5.Bliżej siebie, dalej od narkotyków / Mariola Bieńko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 7, s. 13-19
Postawy rodzicielskie wobec używania narkotyków przez młodzież. Konsekwencje społeczno-prawne nadużywania narkotyków.

6.Badania  szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież(ESPAD) / Janusz Sierosławski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2005, nr 2, s. 24-39

7.Blokery / Bogusław Habrat // REMEDIUM. - 2002, nr 11, s. 18-19
 
8.Charakterystyka wybranych roślin wchodzących w skład tzw. "dopalaczy" / Katarzyna Kempińska // PROBLEMY NARKOMANII. - 2009, nr 2, s. 67-72

9.Choroby zakaźne związane z używaniem  narkotyków / Agnieszka Kolbowska // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2006, nr 3, s. 27-31

10.Dekstrometorfan i benzydamina : nowe substancje odurzające / Magdalena Łukasik-Głębocka // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2008, nr 2, s. 16-20

11.Depenalizacja posiadania narkotyków na własny użytek? : pożądana, ale niekonieczna / z Krzysztofem Krajewskim rozmawia Tomasz Kowalewicz // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2008, nr 2, s. 2-5
  
12.Dlaczego nie należy legalizować używania marihuany / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII. - 2004, nr 4, s.25-31

13.Dlaczego stop narkotykom ? [Dokument elektroniczny] / Małgorzata Ajszpur. - Kraków : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, [2009]. - 1 płyta DVD : dźw., kolor ; 12 cm. - Program TV dla uczniów i ich rodziców wraz z scenariuszami zajęć lekcji
Sygnatura: 183CD, 184CD

14.Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki // REMEDIUM. - 2009, nr 5, s. 30-31

15.Dopalacze mogą Cię wypalić : poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2010, nr 3, s. 22-26

16.Dopalacze : przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2009, nr 1,s. 2-5

17.Dopalacze / Agnieszka Kolbowska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 1, s. 6-9
Badanie "Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - Młodzież 2008" - CBOS.

18.Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski // SERWIS  INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 3, s. 22-24

19.Dostępność przetworów konopii a ich używanie / Janusz Sierosławski // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2005, T. 18 nr 4, s.65-73

20.Dostępność opieki dla osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce w 2004 r. / Wanda Langiewicz // BIULETYN PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 4, s. 49-73
Dane statystyczne.

21.Fencyklidyna (PCP) / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII . - 2002, nr 3, s. 63-65
"Dziwny narkotyk"- skutki uzależnienia.
    
22."Gra w zielone", czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 10, s. 21-26

23.Grzyby halucynogenne : znaczenie, występowanie i poszukiwanie w Polsce / Jan Szymański // PROBLEMY NARKOMANII. - 2008, nr 3, s. 63-74
   
24.Kanabinole-marihuana, haszysz / Ewa Szmerdt-Sisicka // REMEDIUM. - 2001, nr 9, s. 16-17
Konopie indyjskie, działanie i szkodliwość

25.Kokaina / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII. - 2001, nr 3, s. 75-80

26.Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 1, s. 33-41

27.Marihuana i co potem...? / Katarzyna Kocoń // REMEDIUM. - 2009, nr 6, s. 30-31

28.Marihuana-"miękki narkotyk"? / Grażyna Sobiczewska // PROBLEMY NARKOMANII : Biuletyn. - 2001, nr 4, s. 64-66

29.Marihuana : mity i rzeczywistość / Jarosław Uziałło // PROBLEMY NARKOMANII. - 2008, nr 3, s. 75-82

30.Mechanizmy uzależnienia / Ewa Kopicz-Kamińska // PROBLEMY NARKOMANII . - 2005, nr 2, s. 44-47
 
31.Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w internecie / Tomasz Zakrzewski // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2009, nr 1, s. 11-15

32.Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // REMEDIUM. - 2007, nr 2/3, s. 1-3

33.Młodzież a substancje psychoaktywne cz. 1 / Artur Malczewski, Marta Struzik // REMEDIUM. - 2009, nr 7/8, s. 54-55

34.Młodzież a substancje psychoaktywne cz. 2 / Artur Malczewski, Marta Struzik // REMEDIUM. - 2009, nr 11, s. 28-29

35.Młodzież wobec narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. - 2009, nr 3, s. 36-42

36.Moda na dopalacze? / Tomasz Zakrzewski // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2009, nr 4, s. 24-25

37.Mózg na haju / Ryszard Przewłocki // CHARAKTERY. - 2007, nr 3, s. 48-51

38. Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne / Sylwester Bębas // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr10/11, s. 3-9

39.Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna, 2009
Sygnatura: 65958

40.Narkotyki a rak / Wiktor Chmielarczyk //SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2000, nr 14 s. 28-31

41.Narkotyki ciągle groźne  / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 5, s. 29-40
Rozmiary zjawiska, narkotykowy slang, zmiany wizerunku narkomana.

42.Narkotyki i narkomania : odlot donikąd / Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydaw. Iskry, 2006
Sygnatura: 63491

43.Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009
Sygnatura: 65612

44.Narkotyki syntetyczne / Waldemar Krawczyk // REMEDIUM. - 2005, nr 11, s. 30-32
   
45.Narkotyki syntetyczne / Michał Kidawa // REMEDIUM. - 2007, nr 4, s. 28-29
    
46.Narkotyki w Internecie : dzieło boga, czy dziecko szatana / Mariusz Jędrzejko // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 3,s. 25-41

47.Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw / Mariusz Jędrzejko // PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 3, s.9-19

48.Narkotyki w kulturze / Beata Hoffmann // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 9, s. 7-11
Historia narkotyków.

49.Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII . – 2006, nr 1, s. 5-45

50.Nowe narkotyki syntetyczne / Waldemar Krawczyk // NARKOMANIA SERWIS INFORMACYJNY. - 2006, nr 3, s. 23-26

51.Nowe substancje psychoaktywne : mefedron i sytetyczne kanabinoidy / Dawid Chojecki // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2010, nr 2, s. 21-23

52.Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne / Daniel Dudek // PROBLEMY NARKOMANII . - 2005, nr 2, s. 47-60

53.Ocena skali używania środków odurzających przez młodzież szkół średnich na terenie województwa małopolskiego / Małgorzata Leśniak, Grzegorz Wodowski //  PROBLEMY NARKOMANII. – 2003, nr 1, s. 54-70

54.Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2006, nr 4, s. 327-355

55.Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków / Justyna Konikowska-Kuczyńska // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA . – 2008, nr 3, s. 311-323 Zmiany w podejściu do problemu w przepisach prawnych od roku 1985.
  
56.O narkotykach prawie wszystko / Ewa Szmerdt-Sisicka // REMEDIUM. - 2001, nr 5, s. 14-15
Rodzaje uzależnienia od narkotyków.
  
57.Opiaty / Ewa Szmerdt-Sisicka // REMEDIUM. - 2002, nr 2, s. 16-17
Działanie opium i heroiny, leczenie, sytuacja w Polsce.
   
58.Opiaty i opioidy / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII :  - 2002, nr 4, s. 46-54

59.Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja //  PROBLEMY NARKOMANII. - 2006, nr 4, s. 5-47

60.Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii : pomiędzy represją a profilaktyką, a terapią / Krzysztof Krajewski // PROBLEMY NARKOMANII. -2009, nr 3, s. 27-38

61.Pokrzyk wilcza jagoda / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII . - 2001, nr 4, s. 68-70
Pokrzyk wilcza jagoda jako środek uzależniający

62.Postawy i opinie na temat prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków / Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2009, nr 1, s. 44-48

63.Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat /Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. - 2008, nr 4, s. 413-441

64.Problem narkomanii i narkotyków w Polsce i w Europie 2007 / Artur Malczewski // REMEDIUM. – 2008, nr 1, s. 28-29

65.Psychologiczne podstawy rozwoju zjawiska uzależnienia od opioidów / Zygmunt Madeja // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr3, s. 51-64

66.Psychostymulanty / Ewa Szmerdt-Sisicka // REMEDIUM. - 2001, nr 12, s. 14-15
Kiedy powstały w/w narkotyki, sposób ich działania.

67.Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków cz. I / Artur Malczewski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. -2009, nr 3, s. 26-35

68.Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotyków cz. II / Artur Malczewski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2009, nr 4, s. 21-29
  
69.Rockandrollowcy na niebiańskim haju / Jarosław Szubrycht // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 3, s. 41-47

70.Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / Maria Gacek // WYCHOWANIE  FIZYCZNE  i  ZDROWOTNE. – 2007, nr 5, s. 17-19
   
71.Ryzyko przyjmowania grzybów halucynogennych / Czesław M. Cekiera // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 2, s. 27-32
Mechanizm działania grzybów halucynogennych.

72.Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2001
Sygnatura: 60342

73.Statystyka nie potwierdza mitów / Mariusz Jędrzejko // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 2, s. 35-44
Opinia na temat legalizacji posiadania narkotyków.

74.Steroidy anaboliczno-androgenne - społeczna androgenizacja: rozpowszechnienie używania, problemy zdrowotne / Anna Dietrich-Muszalska.  // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 4, s. 36-50.

75.Substancje energizujące "dopalacze" / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII. - 2007, nr 4, s. 59-65

76.Substancje psychoaktywne, postawy i zachowania. Narkotyki - opinie i przekonania. Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002 / Janusz Sierosławski // SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA. - 2003, nr 3, s. 12-25
  
77.Uwaga na metamfetaminę! / Włodzimierz Janiszewski // PROBLEMY NARKOMANII . - 2006, nr 1, s. 72-74 Sposób działania narkotyku, pomoc.

78.Używanie kokainy w Europie i w Polsce / Michał Kidawa, Marta Struzik // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2008, nr 1, s. 14-19

79.Używanie marihuany a ryzyko psychotycznych i afektywnych zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2009, nr 1, s. 42-44

80.Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne / Agnieszka Kolbowska // REMEDIUM. - 2007, nr 2/3, s. 46-47Dane na temat sytuacji w Europie i Polsce.

81.Używanie narkotyków i ich dostępność wśród studentów : wyniki badania ankietowego 2004 / Janusz Sierosławski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. – 2005, nr 2, s. 3-24

82.Używanie substancji psychoaktywnych a zaburzenia psychiczne : charakterystyka zjawiska współzachorowalności  / Marta Struzik  // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. – 2008, nr 1, s. 13-18

83.Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną : wyniki badania ESPAD 2007 / Artur Malczewski, Robert Frączek // SERWIS INFORMACYJNY  NARKOMANIA. – 2009, nr 3, s. 6-12

84.Wpływ alkoholu i narkotyków na sprawność kierowcy / Aleksander Markiewicz, Robert Rejniak // PROBLEMY NARKOMANII. -2007, nr 1, s. 69-76

85.Wprowadzanie do obrotu środków odurzających w świetle wyników badań empirycznych / Piotr Wrona // PROBLEMY NARKOMANII. - 2008, nr 2, s. 5-42

86.Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki / Kazimierz W. Frieske // SERWIS INFORMACYJNY   NARKOMANIA. - 2003, nr 3, s. 38-47
 
87.Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski // CHARAKTERY. - 2010, nr 9, s. 66-69

88.Zażywanie narkotyków  przez młodzież : znaczenie czynników tempera mentalnych i charakterologicznych / Jan Chodkiewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 10/11, s. 17-20
  
89.Ze szczytów uniesień na piekła dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia / Krzysztof Kruszko // PROBLEMY NARKOMANII. – 2007, nr 2, s. 19-26
Mechanizm działania narkotyku na mózg.

 

Publikacje metodyczne mozna znaleźć w zestawieniach "Edukacja prozdrowotna", "Uzależnienia" oraz na bieżąco w katalogu on-line pod hasłem Edukacja prozdrowotna, Uzależnienia - profilaktyka - scenariusze.

Zasięg chronologiczny: 2001-2009
Źródła : katalogi i kartoteki PBW w Nowym Sączu
Nowy Sącz 2009

Oprac. Dorota Lenar

powrót-->

 

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych