Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Mobbing : wybór literatury  dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej

  1.   Bajorski, Zygmunt
Forma molestowania zwana mobbingiem / Zygmunt Bajorski // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2002, nr 11, s. 7-8
Mobbing w szkole.

  2.   Brodacka-Adamowicz, Ewa
Mobbning(?) to prześladowanie w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 3, s. 17-22
Przyczyny i sprawcy prześladowań wśród uczniów. Postawa rodziców i nauczycieli, program walki z mobbingiem.

  3.   Brytek, Anna
Fenomen mobbingu : czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy / Anna Brytek. - // NIEBIESKA LINIA. - 2004, nr 4, s. 25-28. - Bibliografia

  4.   Chorab, Monika
Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 11, s. 40-42
Wspieranie ucznia ze specjalnymi potrzebami.

  5.   Dambach, Karl E.
Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 88, [1] s. : rys. ; 21 cm. - (Problemy w klasie). - Bibliografia. - ISBN 83-89120-60-7
Sygnatura: 62277

  6.   Dambach, Karl E.
Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 104 s. : rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliografia. - ISBN 978-83-7489-127-1
Sygnatura: 64252

  7.   Dewiacyjne
Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 269 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7322-875-6
Sygnatura: 62071

  8.   Edelmann, Robert J.
Konflikty w pracy / Robert J. Edelmann. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 128 s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-87957-79-8
Sygnatura: 62139

  9.   Fiedorczuk, Justyna
"Witamy w Akademii Helltona" czyli o mobbingu w szkole / Justyna Fiedorczuk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 11, s.14-16

  10.   Filipowicz-Artecka, Małgorzata
Dręczyciele i nękani / Małgorzata Filipowicz-Artecka // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2003, nr 5, s. 9-10

  11.   Gawkowska, Anna
Siniaki na duszy / Anna Gawkowska, Marzena Stępień // ERGO. - 2005, nr 2, s. 32-35
Przemoc psychiczna w rodzinie, gdzie szukać pomocy: adresy.

  12.   Gebauer, Karl
Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 2007. - 142, [2] s. ; 20 cm. - (Wychowanie bez Porażek). - Bibliografia. - ISBN 978-83-211-1793-5
Sygnatura: 64008, 64139

  13.   Ger, Ewa
Tortury w białych rękawiczkach / Ewa Ger // CHARAKTERY. - 2003, nr 11, s. 49-50

  14.   Gołębiewska, Aneta
Mobing w zakładach pracy : wybrane aspekty / Aneta Gołębiewska // PEDAGOGIKA PRACY. - 2006, T. 49, s. 140-145

  15.   Grzywa-Bilkiewicz, Agnieszka
Mobbing i bulling jak formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6,s. 49-51

  16.   Hirigoyen, Marie-France
Ukryta agresja / Marie-France Hirigoyen // CHARAKTERY. - 2002, nr 8, s. 32-33
Molestowanie moralne-zjawisko nowe czy inaczej nazwane? Kto dopuszcza się molestowania moralnego?

  17.   Kaczyńska-Maciejowska, Renata
Koszmar w godzinach pracy / Renata Kaczyńska-Maciejowska // CHARAKTERY. - 2002, nr 3, s. 31-32
Terror psychiczny w pracy wg badań brytyjskich, portret dręczonego i dręczyciela.

  18.   Kądziela, Katarzyna
Męski urok pracodawcy / Katarzyna Kądziela // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 5, s. 9-11

  19.   Kocemba, Iwona
Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 132-139

  20.   Kochelak, Julia
Mobbing : terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 1, s. 12-16

  21.   Krajewska, Aldona
Trująca praca / Aldona Krajewska // CHARAKTERY. - 2005, nr 2, s. 33-34

  22.   Krawczonek, Magdalena
Zjawisko przemocy szkolnej / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 56-57
Rodzaje przemocy," mobbning" i jego przejawy.

  23.   Krawczonek, Magdalena
Zjawisko mobbingu / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 1, s. 18-19

  24.   Kwiatkowski, Piotr
Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2005, nr 5, s. 331-346

  25.   Litzke, Sven Max
Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : GWP, 2007. - 196 s. : rys. ; 25 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7489-053-3
Sygnatura: 63894

 26.   Mastalerz, Magda
Mobbing - cz. 1 / Magda Mastalerz // REMEDIUM. - 2010, nr 3, s. 22-23


  27.   Mastalerz, Magda
Mobbing - cz. 2 / Magda Mastalerz // REMEDIUM. - 2010, nr 6, s. 22-23

  28.   Mastalerz, Magda
Mobbing - cz. 3 / Magda Mastalerz // REMEDIUM. - 2010, nr 7/8, s. 42-43

    29.   Mazurowska, Renata
Lepszym źle / Renata Mazurowska // CHARAKTERY. - 2006, nr 10, s. 28-30
Przykłady mobbingu w pracy, profil psychologiczny najczęstszych ofiar mobbingu, adresy organizacji antymobbingowych.

  30.   Miedzik, Monika
Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 3, s. 31-34
Badania własne.

  31.   Miedzik, Monika
Człowiek : praca : mobbing / Monika Miedzik // PEDAGOGIKA PRACY. - 2007, T. 51, s. 107-114

  32.   Nowacki, Jerzy
Zmora "mobbingu" / Jerzy Nowacki // KIEROWANIE SZKOŁĄ. - 2003, nr 6, s. 5-7

  33.   Nowak, Lidia Teresa
Asertywność w bibliotece Cz.2 / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7/8, s. 43-46

  34.   Olszewska, Agnieszka
Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy / Agnieszka Olszewska // NIEBIESKA lINIA. - 2008, nr 5, s. 18-22

  35.   Osica, Natalia
O stalkingu szerzej / Natalia Osica // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 3, s. 9-12

  36.   Piekarska, Anna
Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. 69-80
M. in. omówienie 2 przypadków mobbingu w szkole.

  37.   Piekarska, Anna
Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 49-60

  38.   Prusko, Ludmiła
Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 5, s. 61-64

  39.   Przybysz-Zaremba, Małgorzata
Mobbing w szkole / Małgorzata Przybysz-Zaremba // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 1 , s. 18-21

  40.   Różne
Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk.: Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - 282, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7405-277-1
Sygnatura: 65017

  41.   Rybicki, Jacek
Czy jesteś ofiarą mobbingu? / Jacek Rybicki, Krystyna Kmiecik-Baran // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2003, nr 7, s. 17-18

  42.   Sikora, Dorota
Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak // OPIEKAWYCHOWANIE TERAPIA. - 2008, nr 3/4, s. 5-9

  43.   Skrzyński, Dariusz
Mobbing w szkole (cz.1) / Dariusz Skrzyński // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 3, s. 10

  44.   Skrzyński, Dariusz
Mobbing w szkole (cz. 2) / Dariusz Skrzyński // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 4, s. 8-9

  45.   Socjologiczne
Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 318, [2] s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7405-254-2
Sygnatura: 64602

  46.   Szwoch, Elżbieta
Odpowiedzialność dyscyplinarna a mobbing / Elżbieta Szwoch // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2005, nr 14, s.10-11

  47.   Warecki, Wojciech
Słowo o mobbingu czyli jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki. - Warszawa : "Poltext", 2005. - 142, [1] s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (SZKOŁA TRENINGU PERSONALNEGO). - Zawiera CD-ROM nr 98. - ISBN 83-88840-69-X
Sygnatura: 63555

  48.   Wasilewska, Katarzyna
Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 6, s. 62-66

  49.   Wiśniewska, Anna
Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 6, s. 68-71

  50.   Wojciechowska, Anna
Milczące ofiary / Anna Wojciechowska // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 47, s. 4
Badania 500 pedagogów nt zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy.

  51.   Zielińska-Sroka, Aneta
Nauczyciele i mobbing / Aneta Zielińska-Sroka // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 5, s. 13-15
Badania własne.

  52.   Zybert, Elżbieta B.
Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności / Elżbieta B. Zybert. - // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. - 2006, z. 1, s. 27-50. - Bibliogr.


Nowy Sącz, 27.09.2010 r. oprac. Elżbieta Wojtarowicz

 

 

 
Projektowanie stron internetowych