Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wybór nowości - kwiecień - maj - czerwiec - 2012

PEDAGOGIKA. PSYCHOLOGIA  Sygnatura 
Augustynek, Andrzej
Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s.
 cz67058/XXIA
Augustyn, Józef (1950- )
Aby nas bolało cierpienie innych : medytacje w codzienności życia / Józef Augustyn. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 240 s.
 67093
Dworak, Alina
Jakość życia dziecka z alergią : uwarunkowania środowiska rodzinnego / Alina Dworak. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - 160 s.
 67064
Furmanek, Waldemar
Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. - 317 s.
 67066
Furmanek, Waldemar
Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. - 287, [1] s.
 67073
Karbowniczek, Jolanta
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - 392 s. 
 cz67060/I
Kądziołka, Władysław
Dialog źródłem wychowania w rodzinie / Władysław Kądziołka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - 486 s. 
 67083
Kościelniak, Cezary. Red.
Wolność, równość, uniwersytet / red. Cezary Kościelniak, Jarosław Makowski ; [aut.] Timo Aarrevaara [i in.]. - Warszawa : Instytut Obywatelski, 2011. - 306, [1] s.  
67080, 67081
Krüger, Andreas
Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – 218, [1] s.
 67088
Kubiak, Hanna. Red.
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. - Warszawa : Diffin, 2011. - 206 s.
 67063
Kukla, Daniel. Red.
Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011. - 431 s.
 cz67075/XX
Kurowska, Barbara
Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 158, [1] s.
 67057
Liberska, Hanna. Red.
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju. -Warszawa : Difin, 2011. - 278 s.
 67062
Noga, Henryk. Red.
Problemy współczesnej pedagogiki : teoria i praktyka / pod red. Henryka Nogi, Przemysława Piotrowskiego. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 128 s.
 67102 
Rejzner, Andrzej. Red.
Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - 499 s. 
 cz67074/XXI
Szumigraj, Marcin
Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 236, [4] s. : il.
 67072
Sztuka, Krystyna
Wyobraźnia a rozwój duchowy / Krystyna Sztuka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. - 304 s. 
 67086 
Winiarski, Ryszard. Red.
Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łoś Graf, 2012. - 308 s. 
 67061
Zaorska, Marzenna
Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój - problemy psychopedagogiczne : studium wybranych zespołów i przypadków / Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - 152 s.
 67070
Zawisza-Masłyk, Ewa
Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje / Ewa Zawisza-Masłyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 263, [3] s.
 cz67065/XXI
DYDAKTYKA 

Domagalska, Małgorzata
Odczuwam, patrzę, działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 1 , Dla dzieci wwieku od 3 do 4 lat / Małgorzata Domagalska. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. - 54, [2] s.

 67068

Domagalska, Małgorzata
Odczuwam, patrzę, działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 2 , Dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat / Małgorzata Domagalska. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. - 87, [5] s.

 67069
Domagalska, Małgorzata
Odczuwam, patrzę, działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 3 , Dla dzieci wwieku od 5 do 6 lat / Małgorzata Domagalska. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. - 89 s.
 67059
Komorowska, Hanna (1946- ). Red.
Nauka języka obcego w perspektywie ucznia / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łoś Graf, 2011. - 422, [2] s.
 67067
Madej-Cetnarowska, Monika. Red.
Języki obce  : teoria i praktyka / pod red. Moniki Madej-Cetnarowskiej, Renaty Skowron. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. - 109 s.
 67100
Zacłona, Zdzisława. Red.
A pupil and a teacher in contemporary education / red. Zdzisława Zacłona i Ivica Radovanović ; [tł. Nataša Janković,Izabela Zacłona]. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. - 133 s.
 67105
Zacłona, Zdzisława. Red.
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod red. Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. - 95 s.
 67104
Zacłona, Zdzisława. Red.
Rozwijanie dziecięcych zainteresowań książką / pod red. Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 82 s.
 67103
INNE 
Anzenbacher, Arno (1940- )
Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej / Arno Anzenbacher ; tł. Leszek Łysień. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. - 275 s.
 67084
Bem, Marek (1961- )
Sobibór : niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943 / Marek Bem. - Włodawa : Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2011. - 824 s.
 67078, 67079
Chudziński, Edward (1940- ). Red.
Kultura studencka : zjawisko - twórcy - instytucje / pod red. Edwarda Chudzińskiego. - Kraków : Fundacja STU, 2011. - 432 s.
 67050
Florek, Stefan
Wartościujący umysł : z perspektywy kognitywizmu i filozofii środowiskowej / Stefan Florek. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. - 240 s.
 64468, 67098
Jaśkiewicz, Grzegorz
Literarische Texte mit Übungen : 19. Jahrhundert (Romantik) / Grzegorz Jaśkiewicz, Krzysztof Nycz. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 107 s.
 67099
Misztal, Wojciech (1961- )
Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych : związki z Bogiem / Wojciech Misztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. - 417 s.
 67082
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy Województwa Małopolskiego. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Rozwoju Gospodarki, [2011]. - 150 s.  cz67054/XXVA

Olszewski, Grzegorz
Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego / Grzegorz Olszewski. - Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec : Wydawnictwo dobre, 2012. - 715 s.

 67077
Rozwój zasobów ludzkich w Małopolsce : raport za rok 2010. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011. - 143 s.
 67053
Rynek pracy, przedsiębiorczość i edukacja w Małopolsce : raport za rok 2010. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011. - 103 s.
67051 
Województwo Małopolskie 2011. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2011. - 264 s.
 cz67055/XLIV

 

 
Projektowanie stron internetowych