Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości - lipiec - sierpień - wrzesień - 2014
 
PEDAGOGIKA. PSYCHOLOGIA.
 SYGNATURA
Adamek, Irena. Red.
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 292 s.
 cz68315/XXI
Barzykowski, Krystian
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności /[Krystian Barzykowski i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 143 s.
 68426
Bronowicz, Monika
Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2014]. - 131 s.
 68317
Dolata, Roman
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów / [Roman Dolata i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2013. - 376 s.
 68419
Dybalska, Irena
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego : między diagnozą a działaniem / Irena Dybalska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013]. - 140 s.
 68434
Galewska-Kustra, Marta
Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - 431 s.
 cz68359/XXI, 68360
Garstka, Tomasz
Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : RAABE, 2012. - 146 s.
 68345
Gmurzyńska, Ewa. Red.
Mediacje : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Gmurzyńska i Rafał Morek. - Wyd. 2 rozsz.. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 490, [1] s.
 68323
Gocłowska, Anna. Red.
Ewaluacja zewnętrzna : poradnik wizytatora : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013]. - 88 s.
 cz68424/XXVI
Grabusińska, Zuzanna
Domy pomocy społecznej w Polsce / Zuzanna Grabusińska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 125 s.
 68432
Gyoerkoe, Kevin L.
10 [Dziesięć] prostych sposobów radzenia sobie z niepokojem / Kevin L. Gyoerkoe, Pamela S. Wiegartz ; przekł. SylwiaPikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 159, [1] s.
 68449
Kleszcz, Magdalena
Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 128 s.
cz68326/XXI, 68327
Kohut, Dorota. Red.
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 358 s.
68302 
Kołakowski, Artur. Red.
Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 688 s.
 cz68370, 68371
Kordasiewicz, Stanisław. Red.
Wystąpienia publiczne : kontakty z mediami : spotkania : podręcznik dla osób reprezentujących instytucje i organizacje/ red. Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013]. - 162 s.
 68433 
Kość-Ryżko, Katarzyna. Oprac.
Podręcznik dobrych praktyk : "wsparcie osób z autyzmem II" / oprac. Katarzyna Kość-Ryżko. - Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2013. - 94, [1] s.
 68412
Kulesza, Ewa
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 117 s.
 68430
Łobocki, Mieczysław (1929- )
O SOS Wioskach Dziecięcych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 140 s.
66883, 66884
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym sie świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - 441, [2] s.
 68414, 68415
Mikina, Agnieszka
Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : ECORYS, 2013. - 576, [40 ] s. Nr inw.: 68205,
 cz68205/XXV
Nieckarz, Zdzisław
Psychologia coachingu biznesowego / Zdzisław Nieckarz, Sylwia Celińska-Nieckarz, Dorota Godlewska-Werner. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. - 172, [1] s.
 68346
Oblacińska, Anna. Red.
Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 59, [1] s.
 68425
Oleś, Piotr K. (1955- )
Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja / Piotr K. Oleś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 356 s.
 67251
Ostenda, Aleksander. Red.
Problemy szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą : wybrane zagadnienia / [red. Aleksander Ostenda]. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2013. - 134, [2] s.
 68416
Paszkiewicz, Aneta
Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Difin, 2013. - 246, [1] s.
 68036
Paszko, Artur (1971- ). Red.
Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa / pod red. Artura Paszko. - Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2011. - 305 s.
 68418
Pędzich, Zuzanna. Red.
Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 231 s.
 68349
Rostowski, Jan
Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia : aspekty bioneuropsychologiczne / Jan Rostowski. - Warszawa : Difin, 2012. - 292 s.
 68353
Rudowski, Tomasz
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym / Tomasz Rudowski. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Difin, 2014. - 181 s.
 68357
Rudowski, Tomasz
Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014. - 188, [1] s., [8] s. tabl.
 68284
Rudowski, Tomasz (1949- )
Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013. - 181, [1] s., [8] k. tabl.
 68306
Sakowicz, Eugeniusz
Muzułmańska edukacja i wychowanie : pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gulena / Eugeniusz Sakowicz. - Białystok : Dunaj Instytut Dialogu, 2014. - 181 s.
 68447
Smolińska-Theiss, Barbara. Red.
Rok Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie / red. Barbara Smolińska-Theiss ; [tł. Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. - 504 s.
 68383
Sobecki, Mirosław. Red.
Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Mirosław Sobecki, Wioleta Danilewicz,Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - 296, [1] s. : il.
68358
Sokołowska, Marta. Red.
Dylematy etyczne pracowników socjalnych / pod red. Marty Sokołowskiej. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 133 s.
 68436
Teodorczyk, Marcin. Red.
Widzieć - rozumieć - pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. Marcina Teodorczyka. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 110 s.
 68435
Wiatrowska, Leokadia
Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 331 s.
 68343
Wielgus, Agnieszka
Wypalenie zawodowe / Agnieszka Wielgus, Jarosław Tomaszewski. - Kraków : Wydawnictwo M, 2013. - 200 s.
 68368
Wolski, Paweł
Niepełnosprawność ruchowa : między diagnozą a działaniem / Paweł Wolski. -Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 113 s.
 68428
Zielińska, Monika
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmionia Universalis, 2012. - 165, [2] s.
 68115
Zych, Adam A. (1945- ). Red.
Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych. - Łask : Over Group, 2012. - 435 s.
 68344
Żywczok, Alicja. Red.
Miłość - akt preferencji duchowości człowieka : studium bliskości uczuciowej / red. nauk. Alicja Żywczok. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - 261 s.
 68324
 DYDAKTYKA 
Baran, Zbigniew
Artystyczne i kulturowe pierwiastki poezji Kazimiery Iłłakowiczówny w procesie edukacji literackiej dzieci i młodzieży: (studia z pogranicza historii i teorii literatury oraz pedagogiki) / Zbigniew Baran. - Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014. - 256 s.
 cz68397/XXXVIII
Barańska, Małgorzata
Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 69, [3] s.
 cz68318/II
Bayer, Katarzyna
Fiku-miku w kalendarzyku : zabawy, piosenki i tańce na każdy miesiąc. [Cz. ] 1 / [Katarzyna Bayer, Donata Dominik-Stawicka, Katarzyna Campbell]. - Bełchatów : Wydawnictwo Małe Jeżyki, 2013. - 62, [1] s.
 cz68398/I
Cieślikowska, Dominika. Red.
Edukacja dla integracji : o doświadczeniach, pomysłach, działaniach praktycznych w wielokulturowych klasach / [red.Dominika Cieślikowska]. -Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2011. - 138, [1] s.
 68417
Dąbrowski, Mirosław
(Za) trudne, bo trzeba myśleć? : o efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia / Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. - 296 s.
 68420
Goddard, Sally (1957- )
Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 132 s.
 cz68310/I
Grabowska-Piątek, Marcelina
50 [Pięćdziesiąt] prac ręcznych na lato / Marcelina Grabowska-Piątek. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2014. - 117 s.
 68450
Minge, Natalia
Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności /Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2011. - 219 s.
 68309
Mirska-Czerwińska, Anna. Red.
Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. - 127, [1] s.  + 1 CD.
 68411
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy Województwa Małopolskiego. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 2013. - 150s.
 68408
Pana, Johanna
Trening mentalny : gry i zabawy dla dzieci / Johanna Pana. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2013. - 208 s.
 68363
Pawłowski, Henryk
Olimpiady i konkursy matematyczne : zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Henryk Pawłowski. - Wyd. 3. - Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2011. - 226, [2] s.
 cz68333/XII
Pisarski, Marek (1960- )
Matematyka dla naszych dzieci : nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski ; il. Joanna Berka. - Wyd. 2 zm.. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2011. - 152 s., [12] k. tabl. : il.
 cz68322/II
Pomirska, Zofia
Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. - 55 s.
 9394Br
Przyborowska, Beata (1968- )
Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 304 s.
 68336, cz68337/XXI
Sarnecka, Elżbieta. Red.
Zrozumieć ziemię : konspekt lekcyjno-ćwiczeniowy z wprowadzeniem do wycieczek / [red. merytoryczna i tech. ElżbietaSarnecka]. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013. - 246 s., [1] k. tabl. złoż.
 68405
Skibska, Joanna
Mnemoliterki : ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t,b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik / Joanna Skibska ; [il. Piotr Olszówka]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - [100] s.
 68328
Szymankiewicz, Elżbieta
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz ; [il. Agata Półtorak]. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 42 s.
 68300, 68301
Uszyńska-Jarmoc, Janina. Red.
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc,Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 257 s. 
 cz68350/II, 68351, 68352
Wiatrak, Ewa
Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. - 95 s.
 68421
Winczewski, Piotr
Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich / Piotr Winczewski. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - 128 s.
68369
INNE
 
Chaitow, Leon
Masaż leczniczy : badanie i leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych / Leon Chaitow, Sandy Fritz ; sł.wstępne Robert K. King ; il. Graeme Chambers ; red. wyd. 1 pol. Edward Saulicz ; [tł. z jęz. ang. Rafał Gnat]. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2013. - VIII, [4], 171 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM). - Dla studentów fizjoterapii, masażystów i fizjoterapeutów.
 68320
Dobrzańska, Joanna. Red.
Województwo Małopolskie 2013 / [red. Joanna Dobrzańska]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2013. - 317 s. : il.
 cz68409/XLIV
Dominik-Stawicka, Donata
Baśnie znad fiordów / Donata Dominik-Stawicka. - Bełchatów : Wydawnictwo Małe Jeżyki, 2013. - 63 s.
 68399
Dymara, Bronisława
Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym / Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 267 s.
 68303, 68304
Dziurok, Adam
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński,Filip Musiał. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. - 509 s.
 cz68384/XXXII, 68385
Flisek, Aneta. Red.
Karta Nauczyciela wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 9, stan prawny 10 lutego 2014 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - V, [1], 97 s.
cz68312/XXVI
Godek, Katarzyna. Red.
Miejsce pamięci narodowej w Rdziostowie : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Godek. - Rdziostów : Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła, 2013. - 40 s.
 9399Br
Golik, Dawid (1984- ). Red.
Masz synów w lasach, Polsko... : podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956 /pod red. Dawida Golika. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2014. - 413 s.
 cz68386/XLIV
Karski, Jan (1914-2000)
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : od Wersalu do Jałty / Jan Karski ; wstęp Timothy Syndera ; przekł. z ang.Elżbieta Morawiec. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014. - 616, [3] s., [4] k. tabl.
 68367
Kirszak, Jerzy
Generał Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) / [tekst Jerzy Kirszak]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. - 24 s.
 9395Br
Kołcz, Bogusław
Nowy Sącz - jeśli zapomnę o nich... : Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu 1889-2014 / [tekst] Bogusław Kołcz, [fot.]Piotr Droździk. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Goldruk Wojciech Golachowski, 2014. - 323 s.
  cz68377 Albumy
Kroh, Antoni (1942- )
Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie / Antoni Kroh. - [Warszawa] : Wydawnictwo MG, cop. 2013. - 460, [4] s.
 68354
Kulesza, Ewa
Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej / Ewa Kulesza. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 109 s.
 68429
Mikołajewska, Emilia
Fizykoterapia dla praktyków : elementy fizjoterapii / Emilia Mikołajewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. - 238 s.
  68307
Mizgajska-Wiktor, Hanna
Podstawy biologii człowieka : komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie / Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz,Renata Fogt-Wyrwas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 239, [1] s.
 cz68342/XXIII
Myśliwski, Wiesław (1932- )
Ostatnie rozdanie / Wiesław Myśliwski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. - 444, [4] s.
 68334
Niemczyńska-Szurek, Anna
Odwiedzamy naszych dziadków / Anna Niemczyńska-Szurek, Barbara Wojnarska. - Gorlice : Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 2012. - 83, [1] s.
 cz68392/Albumy, 68393
Porwisz, Bogusław
Szlakiem wód leczniczych i termalnych w Małopolsce : przewodnik / Bogusław Porwisz. - Kraków : Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, 2013. - 96 s. 
 
  9396Br
Pulit-Parszewska, Otylia. Oprac.
Raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym w województwie małopolskim w ramach projektu DiAMEnT: dostrzeć i aktywizować możliwości, energię, talenty / oprac. Otylia Pulit-Parszewska. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 279 s.
 68438
Ryś, Zbigniew (1914-1990)
Wspomnienia kuriera / Zbigniew Ryś. - Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, 2013. - 80 s.
 68387
Sahaj, Tomasz (1966- )
Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach / Tomasz Sahaj. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2013. - 186 s
 68427
Schlesinger, Hugo (1920- ). Oprac.
Żyd polski - żołnierz polski : Polish Jew - Polish soldier : (1939-1945) / [oprac. H. Schlesinger, St. Borkowski ;przekł. i red. tekstu ang. Julian Bussgang]. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2010. - 159 s.
 68390
Szlakami kurierów przez polskie granice : piwniczańscy kurierzy i przewodnicy. - [B.m. : b.w., 2013. - 24] s. : il. ; 21 cm. - Bibliografia : Opis wg okł.
 cz9388Br/XLIV, 9389Br, 9390Br, 9391Br
Zarych, Andrzej
Odkrywaj Sądeckie i naszych słowackich sąsiadów : zabytki, muzea, skanseny / [Andrzej Zarych ; tł. Emilia Kińska, Sabina Żyłka]. - Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, [2013]. - 64 s.
 9387Br
Zusak, Markus (1975- )
Złodziejka książek / Markus Zusak ; przeł Hanna Baltyn ; il. Trudy White. - Warszawa :  "Nasza Księgarnia", 2014. - 494, [2] s.
 68373
 
Projektowanie stron internetowych