Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nabytków - lipiec - sierpień - wrzesień - 2012
 PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA.
Sygnatura
Bojarska, Lucyna
Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 279 s.
 67145
Cwer, Andrzej
Polska wojskowa myśl wychowawcza w latach 1794-1864 / Andrzej Cwer. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. - 306 s.
 67110, 67111
Denzin, Norman K. Red.
Metody badań jakościowych. T. 1 / red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - XXVIII, 877, [1] s.
 67134
Dambach, Karl E.
Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 104 s.
64252
 
Karwatowska, Małgorzata
Autorytet w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 244 s.
 67147
Kula, Ewa. Oprac.
Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego / wybór i oprac. Ewa Kula,Marzena Pękowska. - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2004. - 312 s.
 67112
Pilecka, Władysława. Red.
Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 585, [2] s.
 67129
Sosnowski, Tomasz
Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. - 242 s.
 67136
Śliwerski, Bogusław (1954- )
Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenie, klasyfikacje, badania / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 344 s. 
 cz67127/XXI, 67128
Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 322, [2] s.
 67130, 67131
Woynarowska, Barbara
Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 608 s.
 67132
 DYDAKTYKA 
Bula, Danuta
Porozmawiajmy o problemach... : scenariusze lekcji wychowawczych - szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. - 168 s.
 67148
Derecka, Dorota
Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, ZbigniewSobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 91 s. ; 24 cm
 cz67114/XXV, 67115, 67116
Domagała, Aneta
Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 182 s.
 67146

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej : tworzenie - wybór - ewaluacja. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 119 s. 

 cz67164/XXV,67165
 Wójtowicz, Mirosława
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkołapodstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 206, [2] s.
 67141
Woynarowska, Barbara. Red.
Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - 236 s.
 67149
 INNE 
 Adamczyk, Mieczysław (1938- )
Polska prasa niezależna (1976-1990) : bibliografia, katalog / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008. - 185, [3] s.
 67113
Beszczyńska, Zofia
Jajko księżyca / Zofia Beszczyńska. - Łódź : Akapit Press, 2011. - 160, [6] s.
 67140

Borowiecka, Agnieszka
Magiczne bajki na dziecięce smutki : bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci / [aut. tekstów Agnieszka Borowieckai in. ; il. Magdalena Droździewicz]. - Skawina : Wydawnictwo Promo, 2012. - 94 s. 

 67161, 67161, 67162
Dąbrowski, Michał (1982- )
Dłoń / Michał Dąbrowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2011. - 202, [6] s.
 67139
Dębski, Łukasz (1975- )
Kierpce, wianki, obwarzanki, czyli Wędrówki po Małopolsce / Łukasz Dębski ; oprac. graf. Anna Kaszuba-Dębska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. - 93, [3] s.
 67119
Ippoldt, Lidia
Bajkowa niania : bajki pomagajki dla najmłodszych / [aut. tekstów Lidia Ippoldt i in. ; rys. Magdalena Szynkarczuk]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy, 2011. - 67, [1] s.
66733, 66734, 66735, 67117, 67118
Janus-Sitarz, Anna. Red.
Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011. - 321 s., [8] s. tabl.
 67144
Kałkowski, Leszek. Red.
Determinanty jakości życia w Tarnowie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Leszka Kałkowskiego. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2011. - 208 s., [1] k. tabl. złoż.
 67109
Kochanowski, Vania de Gila Jan
Mówimy po romsku : historia, kultura i język narodu romskiego / Vania de Gila Jan Kochanowski ; przeł.Teresa Budna. - Szczecinek : Zakład Usługowy "Tempoprint", 2011. - 258 s.
 cz67163/XLI
Makuła, Waldemar
Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu / Waldemar Makuła. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 57 s.
 67108
Molęda, Ula
W poszukiwaniu siebie : opowieść o odkrywaniu siebie, miłości i szczęścia / Ula Molęda. - Warszawa : Wydawnictwo Tedson, 2011. - 295 s.
 67137
Nowicki, Henryk (1954- ). Oprac.
Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej / [oprac. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki]. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 107 s.
 67122
Olczak-Ronikier, Joanna (1934- )
Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. - 478, [2] s.
 67133
Rosicka-Jaczyńska, Katarzyna
Ołówek / Katarzyna Rosicka-Jaczyńska. - Łódź : Wydawnictwo Poligraf, 2011. - 298, [1] s.
 67135
Suchcicki, Czesław (1928- )
Odległy kraj czyli Syberia oczami zesłańca inaczej widziana : wspomnienia Sybiraka / Czesław Suchcicki. - Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2009. - 176 s.
 67121
 Wojtas, Katarzyna
Nieprawdziwy świat / Katarzyna Wojtas ; [il. Andrzej Krawczak]. - Kraków : Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, 2011. - 68, [4] s.
 67142
Żukowska, Aldona
Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 90 s.
 67126
 
 
Projektowanie stron internetowych