Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości książkowych - lipiec - sierpień - wrzesień - 2016
 
PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA.   
 Sygnatura
Ambrozik, Wiesław
Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 222 s. 
 cz71695/XXIA, 71696
Ayres, A. Jean (1920-1988)
Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 231 s. 
 cz71686/XXIA
Badora, Sylwia. Red.
Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. - Warszawa : Difin, 2015. - 225, [2] s. 
 cz71693/XXI, 71694
Barszczewska, Bożena
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu / [Bożena Barszczewska, Piotr Gąsiorek]. - Stan prawny na 1 października2015 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 96 s.
 cz71778/XXVI
Bugajska-Bigos, Iwona. Red.
Współczesna arteterapia : aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - 326 s.
 71731
Charbicka, Magdalena
Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2015. - 143 s. 
 71688
Chmielewska, Kamila
Ochrona przesłuchiwanych dzieci / Kamila Chmielewska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013. - 187 s.
 71668
Ciosek, Mieczysław (1945- ). Red.
Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 600 s. 
 71699
Crisp, Richard J. (1973- )
Psychologia społeczna / Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner ; red. nauk. wyd. pol. Małgorzata Kossowska ; [tł.Małgorzata Gocłowska i in.]. - Wyd. 1 (1 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 383, [1] s.
71706
Delecka-Bury, Alicja. Red.
Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia / red. nauk. Alicja Delecka-Bury. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 215 s.
 71765
Jarosz, Ewa
Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - 152 s.
 cz71658/XXI
Kozak, Małgorzata
Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. - 219 s.
 71669
Klus-Stańska, Dorota. red.
(Anty) edukacja wczesnoszkolna / red. Dorota Klus-Stańska. - Kraków : Impuls, 2014. - 492 s.
 71681
Kudyba, Karolina
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. -Stan prawny wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - 74 s. 
71667
Kudyba, Wojciech (1965- ). Red.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / pod red. Wojciecha Kudyby, Beaty Lisowskiej, Iwony Bugajskiej-Bigos. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - 332 s.
 71730
Lorens, Roman
Zarządzanie placówką oświatową / Roman Lorens. - Poznań : "eMPi2", 2016. - 189, [1] s.
 cz71772/XXVI
Magda-Adamowicz, Marzenna. Red.
Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 362 s. 
 71764
Makarewicz-Marcinkiewicz, Agnieszka
Nierówności społeczne na drodze do zrównoważonego rozwoju : problem polityki społecznej i gospodarczej / Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 265 s.
 71776
McEwan, Elaine K. (1941- )
Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle, bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni: książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine K. McEwan ; [tł.zespół]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. - 192 s.
 71770
Matthews, Andrew (1957- )
Bądź szczęśliwy ! : jak zyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości / Andrew Matthews ; [tł. Michał Szczepański]. - Warszawa : K.E. Liber, 2016. - 150 s.
 71771
Niedenthal, Paula M.
Zrozumieć emocje : perspektywy poznawcze i psychospołeczne / Paula M. Niedenthal, Silvia Krauth-Gruber, François Ric; przekł. Rafał Abramciów [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. - 386 s.
 71763
Powers, William
Wyloguj się do życia / William Powers ; tł. Ewa Kleszcz. - Warszawa : Grupa Wydawnicza PWN, 2010. - 311, [1] a. 
 71648
Pulchny-Wrona, Magdalena
Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem / MagdalenaPulchny-Wrona, Agata Wolińska-Chlebosz. - Wyd. 2. - Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2015. - 251 s. 
 71608
Rasfeld, Margret (1951- )
Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. - 223 s.
 cz71793/XXVI, 71794
Socha, Mirosława
Wspieranie dzieci w uczeniu się pozytywnych zachowań : interwencyjny, inkluzyjny program zabawowo-edukacyjny /Mirosława Socha, Mária Podhájecká, Vladimír Gerka. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - 90 s. 
 71729
Stadniczeńko, Stanisław Leszek (1947- ). Red.
Konwencja o Prawach Dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - 448 s
 cz71670/XXXI
Strelau, Jan. Red.
Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. - Wyd. 2 popr.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 965 s.
 71700,71701
Strelau, Jan. Red.
Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. - Wyd. 2 popr.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 870 s. 
 71702, 71703
Szczepanik, Renata
Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 182 s.
cz71709/XXI, 71749
 
Śliwerski, Bogusław
Edukacja (w) polityce : polityka (w) edukacji : inspiracje do badań polityki oświatowej / Boguslaw Śliwerski. - Kraków : Impuls, 2015. - 675 s.
 71689
Wheeler, Claire M.
Pokonaj stres : 10 sprawdzonych metod / Claire M. Wheeler ; przekł. Piotr Bucki. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 212 s.
 71613
Wiśniewski, Daniel. Red.
Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. - 196 s.
 71616
Zawiślak, Beata
Dziecko autystyczne : objawy i wspomaganie : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 66 s. 
 71687
DYDAKTYKA
 
Chrąściel, Katarzyna
Grafomozaiki : twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel,Elżbieta Muzyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. - 56 s. 
 cz71615/I
Cieśla, Jarosław. Oprac.
234 zagadki, gry i zabawy / oprac. Jarosław Cieśla ; [il. Agnieszka Czamara]. - Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Rea-SJ, 2015. - 255 s.
 71787
Czarnocka, Joanna Maria. Red.
Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : fizyka, matematyka / [red. Joanna MariaCzarnocka i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. - 219, [1] s. 
 71654
Dolata, Mirosław
Rozprawki naukowe czyli Doświadczenia z fabułą i z testem : fizyka, matematyka / [aut. Mirosława ! Dolata i in.]. - Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. - 137, [1] s.
 71655
Gallo, Carmine
Mów jak TED : 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców / [Carmine Gallo] ; przeł. Marzena Krzewicka. - [Warszawa] : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2016. - 319 s.
 71768
Gromiec, Lucyna
Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa / [Lucyna Gromiec]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 139, [1] s. : il.
 71620
Guzowska, Beata
Zabawki z fantazją / [Beata Guzowska, Ewa Buczkowska ; zdj. Mateusz Patalon]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2015]. - 64 s. 
 71714
Kielin, Jacek (1965- )
Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla terapeutów i nauczycieli / Jacek Kielin. - Wyd. 3. - Sopot : Gadńskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 76, [1] s. 
cz71807/XXIA, 71808, 71819
Myrdzik, Barbara
O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności : przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone : szkice i studia z edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 462 s.
 71774
Pikała, Anna
Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 165 s.
 71792
Starnawski, Jerzy Jan
Egzamin gimnazjalny : język angielski : zbiór testów na koniec gimnazjum : poziom rozszerzony / Jerzy Jan Starnawski. - Kraków : Wydawnictwo Aksjomat, 2016. - 64 s. 
71796
Szewczyk, Małgorzata
Matematyka dla smyka / [Małgorzata Szewczyk]. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze "Artstoteles", 2016. - 112 s. 
 71802
Torój, Małgorzata
Praca z grupą szkoleniową : wszystko, co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces / Małgorzata Torój. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - 200, [1] s. 
 71769
Vanryckeghem, Martine
KiddyCAT : test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym /Martine Vanryckeghem, Gene J. Brutten ; tł. i adapt. Katarzyna Węsierska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 47 s.
 cz71775/XXIV
Weichert-Figurska, Danuta
Nie seplenię : program terapii sygmatyzmu / Danuta Weichert-Figurska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. - 95, [1] s. 
 cz71712/XXIV
Wiśniewski, Krzysztof. Red.
1000 [Tysiąc] łamigłówek : zagadki, nauka, zabawa... / [red. Krzysztof Wiśniewski ; tł. Bałażej Staryszak]. - Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, 2015. - [188] s. 
  71785
Zadura-Wnuk, Aleksandra
Angielski w zabawie : scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci : praktyczny przewodnik dla lektorów i rodziców / Aleksandra Zadura-Wnuk. - Poznań : WAGROS, 2015. - 158 s.
 71789
 INNE 
Bartuś, Alicja. Red.
Granice wolności / red. Alicja Bartuś. - Oświęcim : Urząd Miasta, 2015. - 159 s.
71675
Ciwoniuk, Barbara
Ten gruby / Barbara Ciwoniuk. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2014. - 235, [3] s.
 71710
Dobrzańska, Joanna. Red.
Województwo Małopolskie 2015 / [red. Joanna Dobrzańska]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2015. - 327 s.
cz71651/XLIV
Febvre, Lucien (1878-1956)
Narodziny książki / Lucien Febvre, Henri-Lucien Martin ; przekł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka ; posł. PawełRodak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - 577, [1] s.
 71803
Kaczkowski, Jan (1977- )
Ekskluzywny żebrak czyli Ks. Jan Kaczkowski o tym, co najważniejsze / Jan Kaczkowski. - Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2016. - 86, [2] s.
 71865
Kaczkowski, Jan (1977- )
Grunt pod nogami : nieco poważniej niż zwykle / Jan Kaczkowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2016. - 227 s.
 71621
Kaczkowski, Jan (1977- )
Życie na pełnej petardzie czyli Wiara, polędwica i miłość / Jan Kaczkowski, [wyw. przepr.] Piotr Żyłka. - Dodr. 5. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2015. - 245, [3] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) 
 71622
Kienzler, Iwona
Bodo i jego burzliwe romanse / Iwona Kienzler. - Warszawa : Bellona, cop. 2016. - 317 s.
 71683
Kosmowska, Barbara (1958- )
Samotni.pl / Barbara Kosmowska. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2015. - 182, [2] s.
 71626
Marsden, John (1950- )
Jutro 2, w pułapce nocy / John Marsden ; tł. Anna Gralak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. - 269, [2] s. 
 71741
Marsden, John (1950- )
Jutro 4, przyjaciele mroku / John Marsden ; tł. Anna Gralak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. - 266, [2] s. 
 71839
Rosiek, Barbara
Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. - Wyd. 22. - Warszawa : Mawit Druk, 2013. - 304, [1] s.
 71642
Sowa, Andrzej
Ocalony : ćpunk w kościele / Andrzej Sowa. - Kraków : Znak, 2015. - 182 s.
 71058
Tokarczuk, Olga (1962- )
Szafa / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. - 62, [3] s. 
 71097
Woźniak, Jacek. Red.
Świat współpracy - świat konfrontacji : wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności / red. Jacek Woźniak. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2015. - 387, [2] s.
 71653
Wichowska, Karolina
"Łączka" : poszukiwania i identyfikacja ofiar terroryzmu komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach / Karolina Wichowska. - Wyd. 2. - Warszawa: IPN, 2016. - 176 s.
 71679
Włodarek, Dariusz
Dietoterapia / Dariusz Włodarek [i in.]. - Wyd. 1 (3 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 445 s.
 71740
<--powrót
 
 
 
Projektowanie stron internetowych