Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wykaz nabytków - lipiec - sierpień - wrzesień - 2015

PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA. ZARZĄDZANIE   
Sygnatura
Borowska, Alicja
Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - 103 s.
 69920
Całek, Grzegorz
Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. - 110 s.
71110
Całek, Grzegorz
Rada rodziców : 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. - 80 s.
 71115
Elsner, Danuta. Red.
Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner ; [tł. z jęz. ang. Danuta Elsner]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 243 s.
 cz71123/XXVI
Heszen, Irena
Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 382 s.
 71092
Konieczny, Tadeusz. Red.
Stres w organizacji / red. Tadeusz Konieczny. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2014. - 179 s. 
 71096
Kordziński, Jarosław
Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s.
 cz68569/XXI, 68570, 71120
Koźmińska, Irena (1952- )
Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 320 s. 
 71104, 71105
Krasowicz-Kupis, Grażyna
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 359, [1] s.
 68599, 71089, 71090, 71091
Lenart, Regina
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły / Regina Lenart. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 249 s. 
 71119
MacKenzie, Robert J.
Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekł. Lucyna Wierzbowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 286, [1] s.
 71101
Milewski, Stanisław (1956- ). Red.
Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, KatarzynaKaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - 450 s. 
 71081
Pisula, Dorota
ABC doradcy zawodowego  : rozmowa doradcza / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010. - 68 s.
 69939, 69940
Röhr, Heinz-Peter (1949- )
Sztuka doceniania siebie : jak zyskać poczucie własnej wartości i pewność siebie / Heinz-Peter Röhr ; przekł. AnnaGrysińska. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2014. - 239, [1] s.
 71098
Senge, Peter M.
Piąta dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się / Peter M. Senge [i in.] ; przeł.Grzegorz Łuczkiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 675 s.
 71118
Stoltzfus, Tony
Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / Tony Stoltzfus ; [przekł.Bożena Olechnowicz]. - Wrocław : Aetos Media, 2012. - 102 s.
 71099, 71116
Truskolaska, Justyna
Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007. - 162 s.
 71102, 71103
 DYDAKTYKA 
Klim-Klimaszewska, Anna
Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Alina Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015. - 339 s.
 71087, 71088
Kołacz-Kordzińska, Zuzanna
Scenariusze zajęć w przedszkolu : o tym, jak skutecznie pracować z przedszkolakiem / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2012. - 73 s. 
 71095

Kozdroń, Agnieszka
Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2014. - 174 s.

 cz68769/XXI, 68770, 71094
Petty, Geoffrey
Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ;przekł. Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 541 s. 
 71117
Sterna, Danuta
Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. - Warszawa : CEO, 2014. - 155 s.
cz71126,  71127
Żylińska, Marzena
Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 315, [1] s.
 cz71044/XX,71045, 71046,71047, 71083,71084, 71085
INNE
 
Bartoszewski, Władysław (1922-2015)
Życie trudne, lecz nie nudne : ze wspomnień Polaka w XX wieku / Władysław Bartoszewski ; rozm. przepr. Andrzej Friszke. - Wyd. 2. - Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. - 571, [5] s., [36] s. tabl.
 71109
Bąk, Jolanta
Świat w liczbach : ponad 2000 niezwykłych postaci i faktów / [Jolanta Bąk]. - Warszawa : Damidos, 2015. - 95, [1] s.
 71100
Cisek, Sabina. Red.
Zawód infobroker : polski rynek informacji / red. nauk. Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 328 s.
71106
Jurgała-Jureczka, Joanna
Zofia Kossak : opowieść biograficzna / Joanna Jurgała-Jureczka. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014. - 326, [2] s.
 71107
Kim, Suki
Pozdrowienia z Korei : uczyłam dzieci północnokoreańskich elit / Suki Kim ; tł. Agnieszka Sobolewska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 2015. - 331, [1] s.
 71086
Konnikova, Maria
Myśl jak Sherlock Holmes / Maria Konnikova ; [tł. Manana Chyb]. - Warszawa : Agora, 2015. - 343, [1] s.
 71082
Partycypacja a lokalna polityka oświatowa : raport z badań terenowych : praca zbiorowa. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 64 s.
 71111, 71112
Pery, Andrzej
Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną : poradnik dla gmin i dyrektorów przedszkoli /Andrzej Pery, Cecylia Mirela Nawrot. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 102 s.
68790, 71113
Tokarczuk, Olga (1962- )
Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. - 903, [9] s.
 71078
Tokarczuk, Olga (1962- )
Szafa / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. - 62, [3] s.
 71097

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych