Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości kwiecień  - maj - 2016
strona w opracowaniu
 
 PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA.
  Sygnatura
Bereźnicka, Małgorzata
Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. - 222, [1] s. 
  71497, 71498, 71498
Biela, Agnieszka
Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie / Agnieszka Biela. - Warszawa : Edgard, 2015. - 256 s. 
 cz71472/XXI
Błasiak, Anna. Red.
W trosce o dobro współczesnego dziecka : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014. - 180 s.
 71482
Bulandra, Adam
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej : raport z badań prasy w 2014 roku / Adam Bulandra, Jakub Kościółek (red.),Mateusz Zimnoch. - Kraków : Stowarzyszenie Interkulturalni PL, 2015. - 202 s.
 71584
Górka, Barbara
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. - 128 s.
 71571, 71572
Grzelak, Szymon. Red.
Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży : przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych / pod red. Szymona Grzelaka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 255 s.
 71562
Hajdukiewicz, Marianna. Red.
Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / [re. merytoryczna Marianna Hajdukiewicz,Jadwiga Wysocka]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 72 s.
 cz71553/XXVI, 71554, 71555
Hattie, John (1950- )
Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się / John Hattie ; [przekł.Zofia Janowska, współpr. Magdalena Pater]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. - 392 s.
 71567
 
Jaskulska, Anna
Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. - 112 s.
 cz71568/XX, 71569, 71570
Jeżowski, Antoni J.
Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 104 s.
 cz71556, 71557
Kajka, Natalia
Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014. - 160 s. 
  71466
Kapcia, Alicja. Oprac.
W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu "Przywództwo i zarządzanie w oświacie -  system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek" / wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 156 s.
 cz71558/XXVI, 71559
Kocurek, Maciej
Przewodnik metodyczny  : dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek [i in.]. - Wyd. 2 zm.i rozsz.. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 68 s. 
 cz71545/XXVI, 71546, 71547, 71548
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 741, [1] s. 
71573, 71574
Miśkowicz, Julia
Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi? / Julia Miśkowicz, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 56 s. 
 cz71549/XXVI, 71550, 71551, 71552
Murzyn, Andrzej
Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / Andrzej Murzyn. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 294, [1] s.
 71494
Oliwa-Ciesielska, Monika
W poszukiwaniu kultury ubóstwa / Monika Oliwa-Ciesielska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 437, [3] s. 
  71481
Ostaszewski, Krzysztof
Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów "resilience" / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2014. - 339, [1] s. 
 71508
Paszkiewicz, Aneta
Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2015. - 232 s.
 71483
Poleszak, Wiesław
Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Poleszak [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 203, [1] s. 
 cz71575/XX, 71576, 71577
Szukalski, Piotr. Red.
Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa / pod red. Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - 207 s.
 71451
Wolska, Danuta
Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną /Danuta Wolska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - 273, [1] s. 
71477
Worach-Kardas, Halina
Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej starości / Halina Worach-Kardas. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2015. - 212, [1] s. 
 71450
Yack, Ellen (1956- )
Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - 179, [1] s.
 71473
DYDAKTYKA
 
Bryzek, Renata
Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym : poradnik metodyczny z przykładami zadań maturalnych/ Renata Bryzek, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 79 s.
 71561
Gallagher, Kelly
Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ; tł. Magdalena Pagińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. - 142 s.
 71537
Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ). Red.
Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Kraków : CEBP 24.12, 2014. - 419 s.
cz71596/I, 71597, 71598, 71599
Jakubowicz-Bryx, Anna
Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich / Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. - 205, [1] s. 
 cz71460, 71461
Kulpa-Szustak, Iwona
"Wszystko jest poezją..." : poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze / Iwona Kulpa-Szustak, Joanna Wojtulewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 108 s.
 71560, 71659
Nowak-Łojewska, Agnieszka
Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci : poradnik dla nauczycieli klas 1-3 / Agnieszka Nowak-Łojewska ; oprac. graficzne zadań Joanna Łojewska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. - 53 s. : il. ; 24 cm
 cz71565/II
Siek, Beata
Scenariusze dobrych wywiadówek : do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / [Beata Siek i in.]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015. - 160 s.
 cz71603/XXI
Sieńczewska, Małgorzata
Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej / Małgorzata Sieńczewska, Dorota Sobierańska, Marta Radwańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 88 s.
 cz71563/II
Sowińska, Anna
Zabawa z wełną : materiały metodyczne / Anna Sowińska, Lucyna Bzowska. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2009. - 52 s.
 71535
INNE

 

Jasikowska, Katarzyna
Edukacja globalna w Małopolsce : podmioty, praktyki, konteksty / Katarzyna Jasikowska, Ewa Pająk-Ważna, Magdalena Klarenbach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 183 s.
 cz71578, 71579
Olszewski, Grzegorz. Red.
Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej : [praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Olszewskiego]. - Nowy Sącz : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2015. - 328 s. 
71582
Waugh, Louisa B.
Spotkajmy się w Strefie Gazy : prawdziwe opowieści o życiu w największym na świecie "więzieniu na wolnym powietrzu" /Louisa B. Waugh ; przeł. Tomasz Wilut. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2015. - 391 s.
 71449
 
Projektowanie stron internetowych