Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nabytków - kwiecień - maj - czerwiec - 2015
 
PEDAGOGIKA. PSYCHOLOGIA.ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Sygnatura
Bordzoł, Piotr
Liczą się nauczyciele : raport o stanie edukacji 2013 / [aut. Piotr Bordzoł i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. - 319 s. 
 cz68858/XXVI
Buzan, Tony (1924- )
Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe / Tony Buzan ; przekł. Marek Szurawski. - Wyd. 4. - Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2014. - 194 s.
 68763
Cieszyńska, Jagoda
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Yoda - Jędrzej Cieszyński, 2011. - 304 s.
 67518, cz68779/XXIA
Czarnocka, Marzenna
Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 64 s.
 68860
Gąsienica-Szostak, Aldona
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Wyd. 1 (3 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - 123 s.
 68761, 68762
Gocłowska, Anna. Red.
Ewaluacja zewnętrzna : poradnik wizytatora : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013]. - 88 s.
  cz68424/XXVI, 68783
Kędra, Marzena
Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 103 s.
 68798

Kolankiewicz, Maria
Rodzina w potrzebie : kierunki wychodzenia z kryzysu / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz, Beaty Marii Nowak. - Warszawa : Fundacja Orlen - Dar Serca, 2014. - 83 s.

 68818
Lach-Rosocha, Jadwiga
Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby / Jadwiga Lach-Rosocha. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 474 s.
 68764
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - 441, [2] s.
  68414, 68415
Niemierko, Bolesław (1935- ). Red.
Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania : XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk, 18-20 września2014 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : Grupa Tomami, 2014. - 479 s.
 cz68804/XXI, 68805
Niemierko, Bolesław (1935- ). Red.
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych : XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno, 26-28 września 2013 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : Grupa Tomami, 2013. - 472 s. 
  68806, 68807
Oleszkowicz, Anna
Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 297 s.
 68765, 68766
Pery, Andrzej
Świetlica szkolna - szkolną przestrzenią czasu wolnego : funkcjonowanie świetlic szkolnych : poradnik dla gmin idyrektorów przedszkoli / Andrzej Pery, Danuta Kmita. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 63 s.
 68791
Pery, Andrzej
Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną : poradnik dla gmin i dyrektorów przedszkoli /Andrzej Pery, Cecylia Mirela Nawrot. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 102 s.
 68790
Skura, Małgorzata
Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? /Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 75s.
 cz68788/II
Wątorek, Agnieszka
Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Wątorek. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2014. - 242 s.
 68759
Wilk, Maciej
Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / Maciej Wilk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 214 s.
 68457,68499, 68500, 68752
Zubrzycka, Elżbieta (1954- )
Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - 37 s.
 68866
DYDAKTYKA
 
Bronikowski, Michał
Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa . - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 144 s.
 68792,68793,68794
Brudzewski, Julian (1957- )
Nauka pisania metodą płynnego ruchu : podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Julian Brudzewski ; [il. Julian Brudzewski]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 93, [1] s
 68868, 68869
Czelakowska, Danuta
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 329 s.
 68760
Grygier, Urszula
Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 168 s. 
  68795
Kozdroń, Agnieszka
Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2014. - 174 s.
 cz68769/XXI, 68770
Machałek, Małgorzata
Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 104 s.
  68246, cz68247/IV, 68782
Niewola, Dorota
Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 92 s. 
 68776, 68777
Pawlak, Agnieszka
Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 99, [2] s.
 cz68771/II, 68772
Skura, Małgorzata
Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura,Michał Lisicki. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 87, [1] s. 
  cz68781/II
Szewczuk, Katarzyna
Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej / Katarzyna Szewczuk. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2013. - 293 s.
  68816
Szkurłat, Elżbieta
Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Szkurłat [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 143 s.
 68789
Tanajewska, Alicja
Metodyka nauczania ortografii : zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 1-3 / Alicja Tanajewska [iin.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 215 s.
68875
Tanajewska, Alicja
Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 171 s.
 68876
Węsierska, Katarzyna
Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Katarzyna Węsierska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013. - 318 s.  
 68815
Zbrzeźna, Celina
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 159 s.
 68797
Zyzik, Elżbieta
Wspomaganie aktywności dziecięcej w przedszkolu : podstawy teoretyczne / Elżbieta Zyzik. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2013. - 119 s.
 68817
LOGOPEDIA. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. INNE.
 
Fluda-Krokos, Agnieszka. Red.
Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. - 139, [1] s.
 cz68800/XXVIII, 68801
Gunia, Grażyna
Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty Teresa Włodarczyk]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 190 s.
 cz68774/XXIV, 68775
Mieszkowska, Anna
Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej / Anna Mieszkowska. - Wyd. 1 rozsz., popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2014. - 334, [1] s.
 68778
Mikulski, Kazimierz
Rozważania o kształceniu zawodowym / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2013. - 143 s.
 68745, 68746
Płocka, Jadwiga
Wybrane zagadnienia zagospodarowania turystycznego. Cz. 1 / Jadwiga Płocka. - Wyd. 3. - Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2009. - 182 s.
 68747
Płocka, Jadwiga
Wybrane zagadnienia zagospodarowania turystycznego. Cz. 2 / Jadwiga Płocka. - Wyd. 3. - Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2009. - 237 s.
 68748
Zielińska, Dorota. Oprac.
Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale : logopedyczne ćwiczenia buzi i języka / [oprac. Dorota Zielińska ; aut. rymowanek Elżbieta i Witold Szwajkowscy]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 79, [1]
 68864
<--powrót
 
 
 
Projektowanie stron internetowych