Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Wybór nabytków - kwiecień - maj - czerwiec - 2013
 
 PSYCHOLOGIA. PEDAGOGIKA
 SYGNATURA
Błeszyński, Jacek J. Red.
Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red.nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 221 s.
 67633
Borkowska, Maria. Red.
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - 296 s.
 67431
Brazelton, Thomas B.
Dzieci pełne złości / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 182, [1] s.
67639 
Carr, Alan
Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 79, [1] s. 
 67419
Dołęga, Zofia. Red.
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1 / pod red. Zofii Dołęgi. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - 187, [1] s.
 67421
Dymara, Bronisława. Red.
Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 192 s.
 67645
Goman, Carol Kinsey
Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Carol Kinsey Goman ; [przekł. Dariusz Bakalarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. - 224 s.
 67443
Grodzka, Magdalena
Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 101, [3] s.
 67642
Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. - 115 s.
 cz67654/I, 67655
Gulli, Bożena. Red.
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 256, [1] s.
 67643
Karwowska-Struczyk, Małgorzata. Red.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. - 446 s. 
  cz67657/I,67658, 67659, 67660, 67661
Klus-Stańska, Dorota. Red.
Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, MariaSzczepska-Pustkowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. - 684 s.
 66807, 66808, 66809
Kurowska, Barbara
Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 158, [1] s.
 67057, 67429
Mroczkowska, Dorota. Red.
Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. - Warszawa : Difin, 2011. - 254, [2] s.
 67417
Murzyn, Andrzej
Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 109 s.
 67644
Paleczny, Tadeusz. Red.
Kultura zabawy / pod red. Tadeusza Palecznego, Ryszarda Kantora, Magdaleny Banaszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 241, [1] s.
 cz67653/XXI
Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja
Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 220 s.
67428
Skałbania, Barbara
Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 308, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7587-644-4
 cz67632/XXI
Słupek, Kazimierz
Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010. - 229 s.
 67638
Światowska, Aleksandra
Baltazar - mój przyjaciel z ADHD / Aleksandra Światowska ; [il. Anita Gertych]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - 28 s.
 67415
Urban, Bronisław
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 199, [1] s. ; 21 cm.
 67409, 67410, 67596, 67597
Wąsik, Iwona
Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - Teka (2 broszury, 24 k.)
 67634
Winczura, Barbara. Red.
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 312 s.
 cz67640/XXIA, 67641
Zielińska, Monika
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmionia Universalis, 2012. - 165, [2] s.
67229, 67230, 67440
DYDAKTYKA
 
Baum, Heike (1963- )
Chodźcie, pobawimy się! : gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu / Heike Baum ; [tł. tekstu MagdalenaJałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007. - 173 s.
 67416
Bläsius, Jutta (1960- )
Jak rozwijać spostrzegawczość i koncentrację? : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym / Jutta Bläsius ; [przekł. zjęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007. - 103 s.
 67441
Chrąściel, Katarzyna
Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać, zrozumieć,zaakceptować / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - 152 s.
 67430
Drake, Jane (1954- )
Księga gier i zabaw : na podwórku, w plenerze, w domu / Jane Drake i Ann Love ; il. Heather Collins ; [tł. z j. ang.Anna Czerwiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. - 177 s.
 67447
Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, EwaZielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. - 327 s.
 cz67376/I, 67423, 67424
Rościszewska-Woźniak, Monika
Dobry start przedszkolaka : program wychowania przedszkolnego / Monika Rościszewska-Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2010. - 71 s.
 cz67422/programy
Syrek, Ewa
Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 220, [4] s.
 cz66803/VII, 66804
INNE
 
Bieńczyk, Marek
Książka twarzy / Marek Bieńczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Świat Książki, 2012. - 448 s.
 67446
Borzyszkowski, Jacek
Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce / Jacek Borzyszkowski. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 143 s.
67656 
Dylewska-Grzelakowska, Joanna
Kosmetyka stosowana / Joanna Dylewska-Grzelakowska. - Wyd. 11. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012. - 322, [2] s.
67445
Gajda, Janusz (1933- )
Antropologia kulturowa : wprowadzenie do wiedzy o kulturze / Janusz Gajda. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls ", 2012. - 132 s. 
 cz67413/XLI
Jędrusik, Maciej
Geografia turystyczna świata : nowe trendy : regiony turystyczne / Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - 383 s.
 67652
Kasprzak, Wojciech
Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - XII, 406 s.
 67647
Marchewka, Anna. Red.
Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A.Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - XVIII, 449, [1] s.
 cz67434/XXIII
Mikołajewska, Emilia
Fizykoterapia dla praktyków : elementy fizjoterapii / Emilia Mikołajewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. - 238 s.
 67433
Noszczyk, Maria. Red.
Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska / red. nauk. Maria Noszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - XIX, 380 s.
 67444
Panasiuk, Aleksander. Red.
Ekonomika turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Wyd. 2. zm. i rozsz.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 413, [1] s.
 67646
Tomaszewska, Jovanka
Opowieści z planety Holo : opowiadania terapeutyczne / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. - Warszawa : Fundacja Drabina Rozwoju, [2011]. - 111 s.
 66703, 67705, 67706
Tomaszewska, Jovanka (1971- )
Domonoś, Odlotka i inne dziwolągi z mojej okolicy / Jovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko ; [il. i oprac. graf.Wojciech Kołyszko]. - Warszawa : Wydawnictwo Dbajki, [2011]. - [32] s.
 67707
Zubrzycka, Elżbieta (1954- )
Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka ; il. Monika Pollak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 98, [6] s. : il.
 67411
 <--powrót
 
Projektowanie stron internetowych