Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Konektywizm  i  konstruktywizm  - wybór literatury

                   
Konektywizm

1. 20 jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum  naukowe Człowiek - Media - Edukacja : [referaty]. Kraków : UP, 24-25 września 2010 [online]. [dostęp 20 listopad 2011]. Dostępny w Internecie http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2010/0przedm.pdf

2. Gregorczyk Grażyna
Konektywizm : model uczenia się w epoce cyfrowej [materiały z konferencji „e-Learning wyzwaniem dla bibliotek, Częstochowa, październik 2011 / Grażyna Gregorczyk. [online] [dostęp  20 listopad ]. 2011 r. Dostępny w Internecie http://www.e-learning.oeiizk.waw.pl/prez/grazyna.gregorczyk.pdf

3. Kołodziejczyk Witold
Jak będzie zmieniać się edukacja? : wyzwania dla polskiej szkoły / Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak.[online] Warszawa : Instytut Obywatelski, 2011 [dostęp 20 listopad 2011]. Dostępny w Internecie  http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf

4. Morbitzer Janusz
Szkoła w pułapce Internetu  / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. -  2010 nr 9/10, s. 8-27

5. Sawiński Julian Piotr
Konektywizm, czyli uczenie się w epoce cyfrowej  / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 9, s. 30, 33-34, 36

6. Sawiński Julian Piotr
Po pierwsze - myśleć  / Julian Piotr Sawiński // Sedno . - 2010, nr 7, s. 34-35

7. Sawiński Julian
Uczeń uczy się dziś konektywnie. W : "Trendy : uczenie się w XXI wieku"[online]. 2010, nr 2 [dostęp 15 listopada 2011].Dostępny w Internecie  http://www.trendy.ore.edu.pl/articles/view/167

8. Sawiński Julian Piotr
O konektywnym uczeniu się geografii, czyli jak będziemy się uczyć jutro / Julian Piotr Sawiński  // Geografia w Szkole. -  2010 nr 4,  s. 4-8

9. Siemens George
W poszukiwaniu nowych modeli kształcenia / George Siemens ; rozm. przepr. Lisa Neal Gualtieri; opublikował. Marcin Polak [0nline].[dostęp 20 listopada 2011]. Dostępny w Internecie http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/749

10. Sysło Maciej M.
Internet jako medium edukacyjne / Maciej M. Sysło // SEDNO : Magazyn Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 36-39

11. Wasiołka Sebastian
Edukacja w epoce cyfrowej[online]. [dostęp 15 listopad 2011]. Dostępny w Internecie
http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2010/wasiolka.pdf

12. Wasiołka Sebastian
Media w edukacji, czemu warto się przyjrzeć. W : "Trendy : uczenie się w XXI wieku"[online].2011, nr 3 [ dostęp 20 listopada 2011]. Dostępny w Internecie http://www.trendy.ore.edu.pl/articles/view/205

                                 Konstruktywizm w nauczaniu
13
. Bałachowicz Józefa
Konstruktywizm w teorii i praktyce edukacji / Józefa Bałachowicz // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 21-29

14. Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 19-23

15. Dernowska Urszula
Uczenie się we współpracy z perspektywy konstruktywizmu  / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1-2, s. 27-39

16. Kowalik, Elżbieta
O skutecznym komunikowaniu się nauczyciela z uczniami na lekcjach chemii / Elżbieta Kowalik, Romuald Piosik // Chemia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 12-16

17. Mieszalski Stefan
Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu / Stefan Mieszalski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 3-4, s. 15-26

18. Solarczyk-Szwec Hanna
Teorie praktyki edukacji dorosłych w Niemczech / Hanna Solarczyk-Szwec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 13-28

19. Konstruktywizm w dydaktyce / Klemens Stróżyński  // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 4, s. 89-98

20. Szabłowski Stanisław
E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski . – Rzeszów, 2009. – S. 38-40 Uczenie się konstruktywistyczne  sygn. 65210

21. Śniadek Bożena
Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody / Bożena Śniadek // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 33-39

22. Walat Andrzej
O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta / Andrzej Walat // Meritum. - 2007, nr 4, s.8-13

23. Żuchelkowska Krystyna
Konstruktywizm w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych / Krystyna Żuchelowska // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 79-87

24. Żurawska-Żyła Renata          
O potrzebie rozwijania myślenia narracyjnego / Renata Żurawska-Żyła // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 50-53

Nowy Sącz, 2011. 11.22
Oprac. Dorota Lenar

<- powrót

 
Projektowanie stron internetowych