Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Komunikacja werbalna, niewerbalna, interpersonalna: publikacje książkowe dostępne w PBW w Nowym SączuAdams, Linda
Bądź najlepszą wersją siebie / Linda Adams ; przeł. Alicja Makowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 230 s.
Sygnatura: 68480

Alberti, Robert
Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2007. - 263, [1] s.
Sygnatura: 63478

Argyle, Michael
Psychologia stosunków międzyludzkich / Michael  Argyle. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 363, [1] s.
Sygnatura: 59170, 59171

Benedikt, Antoni
Mowa ciała / Antoni Benedikt. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2002. - 208 s.  
Sygnatura: 61771

Birkenbihl, Vera F.
Komunikacja niewerbalna : sygnały ciała : podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesów / Vera F.Birkenbihl ; przeł. z niem. Krystyna Ciołkosz. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 1998. - 266, [1] s. ;
Sygnatura: 59147

Birkenbihl, Vera F.
Komunikacja werbalna : psychologia prowadzenia negocjacji / Vera F. Birkenbihl. - Wrocław : Wydaw. Astrum, 1997. - 214, [2] s.
Sygnatura: 59137

Bralczyk, Jerzy (1947- )
Wiem, co mówię czyli o dobrej komunikacji : liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum. 1 / Jerzy Bralczyk,Włodzimierz Gruszczyński, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska. - Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 2002. - 141, [1] s.
Sygnatura: 2293p

Bronowicz, Monika

Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2014]. - 131 s.
Pierwsza część książki zatytułowana „komunikacja wizualna” obejmuje zagadnienia z zakresu autoprezentacji osób. Znajdują się w niej wskazówki dotyczące kreowania wszystkich elementów swego image'u – wyglądu zewnętrznego, stroju, zachowania. Podejmuje także problem mowy ciała i stereotypów związanych z wyglądem.
Sygnatura: 68317

Cialdini, Robert B.
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini ; przekł. [z ang.] Bogdan Wojciszke. - Wyd. 6 posz.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.- 326 s
Sygnatura67881,67886, starsze wydania: 66854,66856,66857

Clayton, Mike
Techniki wywierania wpływu czyli Jak skutecznie osiągać zamierzone cele / Mike Clayton ; przeł. Michał Konewka. - Warszawa : Edgard, 2011. - 198 s.
Sygnatura: 67513

Collins, Andy
Mowa ciała : co znaczą nasze gesty? / Andy Collins. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002. - 106, [1] s.
Sygnatura: 68142

Collins, Andy
Język ciała, gestów i zachowań / Andy Collins. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2003. - 224 s.
Sygnatura: 63828

Davis, Martha
Sztuka skutecznego porozumiewania się : praca, rodzina, zabawa / Martha Davis, Patrick Fanning, Matthew McKay; przeł.Agata Błaż. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 336 s.
Sygnatura: 65213


Dudzikowa, Maria. Red.
Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. nauk. Marii Dudzikowej. - Kraków : "Impuls", 1996. - 219, [1] s.
Sygnatura: cz58289/XXI, 58290

Goman, Carol Kinsey
Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Carol Kinsey Goman ; [przekł. Dariusz Bakalarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. - 224 s.
Sygnatura: 67443

Gronbeck, Bruce E.
Zasady komunikacji werbalnej / Bruce  E. Gronbeck et al. ; il. Szymon Kobyliński. - Poznań : Wydaw.Zysk i S-ka, 2001. - 366,[2] s.
Sygnatura: 59899

Hartley, Mary
Jak słuchać by ludzie do nas mówili / Mary Hartley ; przeł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. - Łódź : Wydaw. JK : Feeria, 2007. - 170 s.
Sygnatura: 63659, 63660

Hartley, Mary
Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości / Mary Hartley ; przeł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. - Łódź : Wydaw. JK, 2007. - 186 s.
Sygnatura: 63662, 63663

Hartley, Peter
Komunikowanie interpersonalne / Peter Hartley. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2006. - 263 s.
Sygnatura: 63830

Hogan, Kevin
Sztuka porozumienia : twoja droga na szczyty : jak się dogadać w biznesie i w miłości / Kevin Hogan. - Wyd.2 zm.. - Wwa : Jacek Santorski & CO, 2001. - 251 s.
Sygnatura: 59634

Janowska, Janina
Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Janina Janowska. - Lublin : Wydaw.UMCS, 2002. - 224 s.
Sygnatura: 60341

Jaskółka, Anna
Mowa ciała : jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać / Anna Jaskółka ; [przekł. z jęz. ang. Piotr Żak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007. - 158, [1] s.
Sygnatura: 64968

Leary, Mark
Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / Mark Leary ; przeł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : GWP, 2002. - 255, [1]s.
Sygnatura: cz59894/XX, 59895

Leathers, Dale G.
Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Dale G. Leathers ; przekł. Magdalena Trzcińska ; red. nauk.Zbigniew Nęcki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - 541 s.
Sygnatura: cz63871/XX

Lemmermann, Heinz
Komunikacja werbalna : szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Heinz Lemmermann. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo "Astrum", 1997. - 155, [1] s.
Sygnatura: 59282

Łasiński, Gabriel
Sztuka prezentacji / Gabriel Łasiński. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2000. - 171, [1] s.
Sygnatura: cz59064/XXV,59065

McKay, Matthew
Sztuka skutecznego porozumiewania się : [nawiązywanie kontaktu, asertywność, aktywne słuchanie, mowa ciała, uczciwa kłótnia, negocjacje, wygłaszanie przemówień, rozmowa kwalifikacyjna, wywieranie wpływu na innych] / Matthew McKay,Martha Davis, Patrick Fanning ; przeł. Agata Błaż. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 309 s. : Sygnatura: cz61808/XX,61809, 62177

Morreale, S. P.
Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge ; przekł.Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska ; red. nauk. Urszula Jakubowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 744 s.
Sygnatura: 63862

Nęcki, Zbigniew
Komunikacja międzyludzka / Zbigniew Nęcki. - Kraków : Oficyna Wydaw.ANTYKWA, 2000. - 256 s.
cz59624/XX, 59525,62548,66972

Orzechowski, Sylwester (1969- )
Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność / Sylwester Wojciech Orzechowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 103, [1] s.
Sygnatura: 64539

Pease, Allan
Mowa ciała / Allan Pease, Barbara Pease. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2009. - 454, [2] s.
Sygnatura: 65376

Pease, Allan
Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / Allan Pease. - Kielce : Wydaw."Jedność", 2001. - 163 s.
Sygnatura: 59898

Pijarowska, Renata
Sztuka prezentacji : dać szansę młodzieży, czyli jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczyciela / Renata Pijarowska, Anna Maria Seweryńska. - Wwa : WSiP, 2002. - 79 [1] s.
Sygnatura: 60147

Rebel, Gunther
Naturalna mowa ciała : w socjotechnicznych metodach osiągania celu / Gunther Rebel ; przeł. Marek Śnieciński. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 1999. - 175, [1] s.
Sygnatura: 58455

Scudamore, Pat
Asertywność : sięgnij po swoje ambicje / Pat Scudamore, Hilton Catt ; przeł. Dorota Strumińska. - [B.m.] : MT Biznes, 2009. - 224 s.
Sygnatura: 65662

Sikorski, Wiesław
Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Wiesław Sikorski. - Warszawa : Difin, 2011. - 328 s.
Sygnatura: 66787

Stankiewicz, Janina
Komunikowanie się w organizacji / Janina Stankiewicz. - Wyd. 2 popr.. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 1999. - 195 s.
Sygnatura: 59164

Stewart, Jahn. Red.
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki i in.]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 615, [1] s.
Sygnatura: cz66968/XX, 66969

Stewart, Jahn. Red.
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart ; [tł. Jacek Suchecki i in.]. - Wyd. 4 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 615, [1] s.
Sygnatura: 67455,

Sujak, Elżbieta
ABC psychologii komunikacji / Elżbieta Sujak. - Kraków : Wydaw. WAM, 2007. - 93, [1] s.
Sygnatura: 63907

Thomson, Peter
Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / Peter Thomson ; przekł. TatianaGeller. - Poznań : Wydaw. "Zysk i S-ka", 1998. - 205, [3] s.
Sygnatura: 59050


Oprac. Dorota Lenar, 2014.10.21 

 
Projektowanie stron internetowych