Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

JAN PAWEŁ II –  materiały metodyczne dla nauczycieli dostępne w PBW w Nowym Sączu : zestawienie bibliograficzne w wyborze

 Układ zestawienia :

I.  SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  - poz.1-24
II. SCENARIUSZE LEKCJI I NNE MATERIAŁY METODYCZNE - poz. 25-59
III. PEDAGOGIA JANA PAWŁA II -poz.  60-99
IV. JAN PAWEŁ II O SPORCIE I EKOLOGII - poz. 100-106


I.  SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Artykuły z czasopism


1. A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 9, s.26-28

2. Jan Paweł II : wiking Pana Boga : scenariusz słowno muzyczny / Iwona Chłopecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 12, s. 33-34

3. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4 rocznicę śmierci Jana Pawla II / Anna Wiśnios // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 4, s. 24-25

4. Kielich światła : scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II / Grażyna  Czebanyk, Władysława Janik // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 10, s. 14-17

5.  „mieć dobre i czyste serca’ : scenariusz dla uczniów szkół podst. i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // WYCHOWAWCA. - 2006,  nr 7/8, s. 22-23

6. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 9, s.23-25

7. Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk  // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 5, s. 16-17

8. "Nie lękajcie się..." : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 10, s. 22-24

9. Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II  / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. 20-22

10. Opowieść o niezwykłym człowieku : scenariusz widowiska o Janie Pawle II / Urszula
Zdrojewska-Bielawska // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 3, s. 40-46

11. Papież Pokoju : scenariusz / oprac. Barbara Czarny // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 10, s. 26-27

12. "Papież ludzkich spraw" : montaż poetycko-muzyczny o Janie Pawle II / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1992, nr 7/8, s. 1-4

13. Papież Pokoju : scenariusz / Barbara Czarny, Marzena Kaproń, Magorzata Rodziewicz, Anna Targońska, Urszula Wiechnik // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 10, s. 26-27

14. Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa. : scenariusz inscenizacji poświęcony  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 5, s. 8-11

15. Przyjaciel ludzi dużych i małych - wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 7-8, s. 5-7

16. Santo subito : scenariusz słowno - muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 3, s.23--25

17.Spotkanie z Ojcem Świętym : inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Marzena Wójtowicz // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 7/8, s. 14-16

18. Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lambach // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 10, s. 24-26

19. Świadek nadziei : montaż poetycko-muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II / Bogumiła Szczurek, Lucyna Sokołowska // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 10, s. 25-27

20. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak //  BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 9, s. 29-30

21. To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 26-27

22. Wezwany z dalekiego kraju / Jolanta Krygier // WYCHOWAWCA. - 1997, nr 6, s. 22-24

23. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch //  WYCHOWAWCA. - 2008, nr 4, s. 27-28

24 Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie / Maria Andres // WYCHOWAWCA. - 2000, nr 1, s. 42-43

II. SCENARIUSZE LEKCJI i inne materiały przydatne w realizacji zajęć.

Druki zwarte


25. Jan Paweł II - autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : gimnazjum. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kultury, 2004  Sygn. cz61995/XXI, 62207, 63535-36

26. Jan Paweł II - autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kultury, 2004  Sygn. cz61994/XXI, 62206, 63533-34

27. Jan Paweł II - autorytet w wychowaniu do wartości : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła ponadgimnazjalna. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kultury, 2004  Sygn. cz61996/XXI, 62208, 63537-38

Artykuły z czasopism:

28. Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul // POLONISTYKA. - 2008, nr 8 , s. 15-18

29. Dialogi z tradycją - sugestie metodyczne / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 58-59  Propozycje zajęć wychowawczych i lekcji j. polskiego nt.

30. Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak// POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 6-10

31. Europejskie medytacje / Krzysztof Koc // POLONISTYKA : Nauczaj lepiej. - 2008, nr 1, s. 46-50

32. Freski Michała Anioła i słowa Jana Pawła II / Agnieszka Smaga // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2007, z. 4, s. 5-21

33. Jan Paweł II - obrońca pięknej miłości /  Wanda Półtawska //  WYCHOWAWCA. - 2003, nr 10, s. 18-19 Przysposobienie do życia w rodzinie - mat. pomocnicze

34. Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 20-25

35. Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia ! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" / Alicja Krawczyk //  JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2005/2006, nr 1, s. 8-11  „Tryptyk rzymski”

36. Karola Wojtyły poetyckie myślenie o Ojczyźnie / Tadeusz Patrzałek //  WARSZTATY POLONISTYCZNE. - 1999, nr 2, s. 7-13

37. Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4-5, s. I-III Karol Wojtyła jako wzorzec wychowawczy w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Życie i działalność papieża jako punkt wyjścia edukacji moralnej, regionalnej, historycznej, czytelniczej i medialnej, religijnej.

38. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s. IV-VIII Godzina wychowawcza

39. Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. VIII-X Katecheza  - szkoły podstawowe - scenariusze zajęć

40. Medytacja nad "Tryptykiem ... / Krzysztof A.Dorosz // ZESZYTY SZKOLNE. - 2005, nr 3, s. 157-165

41. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // JĘZYKPOLSKI W GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

42. Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń  // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s.4-9 Przysposobienie do życia w rodzinie - materiały metodyczne

43. Mój "Tryptyk rzymski" / Wacław Walecki // RUCH LITERACKI. - 2007, nr 1, s. 49-59

44. Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. IV-V Scenariusz zajęć terapii wychowawczej do klasy VI szkoły podstawowej (temat: "Przemoc - co wiesz o niej ty, a co wiedzą inni")

45."Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Zofia Kijak [i in.] // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 7/8, s. 10-14

46. O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 36-42

47. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2005/2006, nr 4, s.12--24 Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

48. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny / Iwona Morawska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s.22--34 Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

49. O "Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II / Tomasz Garbol // RUCH LITERACKI. - 2006, nr 1, s. 83-101

50. Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s. I-IV Godzina wychowawcza - szkoły podstawowe

51. Poza słowem słowo : fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 16-19

52. Retoryka tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 43-49

53. Skarby ludzi myślących : jak czytać, interpretować i pisać esej / Małgorzata Kaliszewska . - Bibliogr. //  WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 10-11,  s. IX-XII Interpretacja fragmentu książki Jana Pawła II "Wstańcie, Chodźmy!"

54. ...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 12-15

55. Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA. - 2008, nr 7, s. 18-25

56. "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II : czytanie rękopisu / Jan Okoń // RUCH LITERACKI. - 2007, nr 1, s. 59-77

57. W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56 Scenariusze cyklu lekcji dot. miłości, z wykorzystaniem m.in. wiersza Czesława Miłosza, elementów nauczania Jana Pawła II oraz z odniesieniami do malarstwa (Rembrandt, Bosch)

58. Wizja Michała Anioła i słowo Jana Pawła II / Agnieszka Smaga // RUCH LITERACKI. - 2007, nr 1, s. 77-95
 
59. "Życie, miłość, przemijanie... śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. X-XII Przysposobienie do życia w rodzinie - szkoły ponadgimnazjalne

III.  PEDAGOGIA JANA PAWŁA II

Druki zwarte :

60. Bilicki, Tomasz
Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawla II na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Krakó : Impuls, 2000. - 94 s.
Sygn. 58854

61. Fert, Emilia
Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana Pawła II / Emilia Fert. - Kilece : Jedność, 1998. - 176
Sygn. 57804
 
62. Jan Paweł II
Ewangelia cierpienia : wybór homilii, przemówień i dokumentów / Jan Paweł II. - Kraków : Znak, 1997. - 330 s.
Sygn. 57810
 
63. Kaźmierczak, Paweł
Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Ignatianum, WAM, 2003. - 183 s.
Sygn. 62691

64 .Oblicza miłości w pedagogice / pod red. M.Białasa i D.Ruszkiewicz. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007. - 263 s.
Sygn. 64806

65. Rynio, Alina
Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Alina Rynio. - Lublin. - KUL, 2004. - 477s.
Sygn. 61891

66. Rynio, Alina
Jana Pawła II wizja wychowania / Alina Rynio. W : // Pedagogika katolicka : zagadnienia wybrane. - Stalowa Wola : Wydział Nauk Spolecznych, Filia, 1999 . - S. 263-283
Sygn. cz 58184/XXI

67. Rynio, Alina
Wartość osoby niepełnosprawnej w spoleczeństwie w świetle nauczania Jana Pawła II. W : // Pedagogika katolicka : zagadnienia wybrane. - Stalowa Wola : Wydział Nauk Spolecznych, Filia, 1999 .  - S. 263-283
Sygn. cz 58184/XXI
 
68. Znak : miesięcznik R.34, nr 332-334, 1982 : [ społeczne nauczanie Kościoła ]. - Kraków : Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej i Wydawnictw Katolickich w Krakowie, 1982. - 1183 s. ; 21 cm. - Zawiera m.in. encykliki papieża Leona XIII (Rerum Novarum), Piusa XI , Jana XXIII (Pacem in Terris), Pawła VI i JanaPawła II ( Redemptor Hominis, Encyklika o Bożym Miłosierdziu, Encyklika o pracy ludzkiej.
Sygn. 62622

 Artykuły z czasopism:

69. Człowiek w myśli Jana Pawła II / Stanisław Nagy // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2006, nr 9, s. 73-   85

70. Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra // WYCHOWANIE NA
CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 13-20

71. Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula
  Krystyna Piwowar // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 10, s. 5-9

72. Godność małżeństwa / Janusz Kowal // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2006, nr 9, s. 169-185

73. Humanae vitae (fragmenty encykliki) / Jan Paweł II // SŁUŻBA ŻYCIU. - 2002, nr 1, s. 20-22 [T.    wyc. 2 nr 33]

74. Implikacje wychowawcze papieskiego nauczania dogmatycznego skierowanego do
  młodzieży / Janusz Mastalski. - Bibliografia // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 2, s. 16-20

75. Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania "antropologii
adekwatnej" / Alina Rynio // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 20- 25

76. Jan Paweł II - nauczycielem na drogach wychowania integralnego / Jadwiga
 Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 9, s. 17-20

77. Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 12, s. 7-8

78. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-   Wawrzonek // JĘZYKPOLSKI W GIMNAZJUM. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

79. Młodzi nadzieją Papieża / Barbara Bachurek // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 10, s.
  10-12

80. Ojcowskie upomnienie rodaków przez jana Pawła II / Jan Śledzianowski //
   WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 38-41

81. O "nie-byciu-wolnym"' czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, MartaWrześniewska-Pietrzak // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 50-57

82. O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkał // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSLYCH. - 2009, nr 3, s.  45-56
 
83. Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga
Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2007, nr 3, s. I-IV

84. Papieski dekalog młodych / Grzegorz Ułamek // ERGO. - 2005, nr 5, s. 5-8

85. Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II /
 Cyprian Rogowski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 30-31

86. Pokolenie JP II / Jolanta Makowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. -
  2005, nr 5, s. 24-26

87. Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania
  Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5 , s. 26-29

88. Prawo do pracy i jej godność w encyklikach "Laborem exercens" i "Centesimus Annus" Jana Pawła II / Robert Kantor // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 1, s. 113-125

89. Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zkładach karnych / Sylwester Bębas // WYCHOWANIE NACO DZIEŃ. - 2009, nr 1/2, s. 11-16

90. Uczestnictwo a pedagogika : edukacyjna perspektywa kategorii "uczestnictwa"
 u Karola Wojtyły / Mariusz Tabulski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 47-51

91. Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II /
 Janusz Mastalski. - Bibliografia // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 3, s. 12-16

92. Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Mieczysław
 Rusiecki. - Bibliografia // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 1, s. 14-17

93.  Wychować pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO
  DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 51-54

94. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // REMEDIUM. -
  2005, nr 4, s. 1-3

95. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // WYCHOWANIE NA CO
    DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 8-9

96. Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak //
  WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 6, s. 6-8

97. Wychowawcza funkcja Słowa : Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // POLONISTYKA. - 2009, nr 9, s. 26-29

98. Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian
  Nowak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 10-13

99. Z miłością, bez lęku : szkic do psychologii nauczania Jana Pawła II / Maria
  Jarymowicz // CHARAKTERY. - 2005, nr 6, s. 56-57

IV. JAN PAWEŁ II O SPORCIE I EKOLOGII

100. Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // WYCHOWANIE FIZYCZNEi i ZDROWOTNE. - 2008, nr 4, s. 10-17

101. Ojciec Święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec // LIDER. - 2007, nr 10, s. 4-5

102. Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // AURA. - 2005, nr 7, s. 4-6

103. Sport i olimpizm w nauczaniu Jana Pawła II / Krzysztof Zuchora, Kajetan Hądzelek // KULTURA FIZYCZNA. - 2006, nr 5/6,s. 3-6

104. Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Konrad Zieliński //KULTURA FIZYCZNA. - 2000, 5/6, s. 11-16

105. Vere papa mortuus est! / Zbigniew Dziubiński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 5, s. 4-6

106. Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 10, s. 44-46

 

Nowy Sącz 2009 oprac. Dorota Lenar

<-- powrót

 

 
Projektowanie stron internetowych