Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

      Działalność informacyjna

- Udzielamy pomocy przy wyszukiwaniu informacji na temat wskazany przez czytelnika, wykorzystując własny warsztat informacyjny oraz elektroniczne bazy danych dostępne w Internecie.

- Sporządzamy zestawienia i poradniki bibliograficzne, także na tematy zgłoszone przez czytelnika (zakres tematyczny: pedagogika i nauki pokrewne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa).

- Udzielalmy pomocy nauczycielom stażystom udostępniając programy nauczania, rozkłady materiału, wskazując przykładowe scenariusze lekcji, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i inne materiały przydatne do uzyskania awansu zawodowego.


      Wykaz zestawień  bibliograficznych opracowanych w bibliotece :

- Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych / oprac. Dorota Lenar    
- Agresja - badania  / oprac. Dorota Lenar
- Agresja w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym / oprac. Beata Góra
- Andrzejki : wybór scenariuszy / oprac. Dorota Lenar
- Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
- Anoreksja  / oprac. Barbara Kozik 
- Arteterapia  / oprac Dorota Lenar
- Asertywność  / oprac. Dorota Lenar
- Autyzm   / oprac. Alina Patena 
- Awans zawodowy --> zob. zakładka : Porady eksperta
- Bajka i baśń w edukacji i biblioterapii / oprac. Dorota Lenar
- Bajkoterapia / oprac. Barbara Kozik
- Bezpieczeństwo uczniów w szkołach / oprac. Barbara Kozik
- Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych / oprac. Beata Góra 
- Bezrobocie  / oprac. Anna Borowska
- Biblioterapia  / oprac. Dorota Lenar, Beata Góra
- Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
- Bulimia  / oprac. Barbara Kozik
- Chopin   / oprac. Alina Patena
- Cyberprzemoc  / oprac. Beata Góra
- Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
- Czytanie / oprac. Barbara Kozik
- Czytelnictwo-popularyzacja  / oprac. Barbara Kozik
- Depresja dzieci i młodzieży / oprac. Beata Góra
- Depresja psychiczna / oprac. Beata Góra
- Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Dorota Lenar
- Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna  / oprac. Alina Patena
- Dojrzałość szkolna w aspekcie przygotowania dziecka do szkoły / oprac. Beata Góra
- Dojrzałość szkolna cz. 2 / oprac. Beata Góra
- Doradztwo zawodowe w szkole / oprac. Beata Góra
- Dydaktyka wychowania przedszkolnego / oprac. Beata Góra
- Dysleksja / oprac. Dorota Lenar    
- Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu / oprac. Beata Góra
- Dziecko seksualnie wykorzystane / oprac. Dorota Lenar 
- Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zob. Praca z uczniem o SPE
- Dzień Babci i Dziadka : scenariusze / oprac. Dorota Lenar
- Dzień Edukacji Narodowej : wybór materiałów repertuarowych / oprac. Alina Patena
- Dzień Misia / oprac. Dorota Lenar
- Dzień Ziemi / oprac. Beata Góra
- Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym  / oprac. Beata Góra
- Edukacja prozdrowotna  / oprac. Dorota Lenar
- Edukacja teatralna  / oprac. Dorota Lenar
- Edukacja wielokulturowa  / oprac. Dorota Lenar
- Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty / oprac. Beata Góra 
- Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Anna Krawczyk NOWOŚĆ
- Eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
- Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
- Finansowanie oświaty  / oprac. Dorota Lenar
- Formy pracy biblioteki z czytelnikiem niepełnosprawnym / oprac. Beata Góra
- Gimnastyka korekcyjna  / oprac. Anna Borowska
- Głos - ochrona  zob. Nauczyciele a głos
- Golgota Wschodu :  scenariusze i inne materiały / oprac Dorota Lenar
- Gra miejska i escape room jako przykłady działań edukacyjnych rozwijających kreatywność uczniów / oprac. Barbara Kozik   NOWOŚĆ
- Gry i zabawy w przedszkolu / oprac. Alina Patena
- Gry matematyczne w klasach 1-3 / oprac. Dorota Lenar 
- Gry planszowe w edukacji / oprac. Barbara Kozik   NOWOŚĆ
- Historia wychowania przedszkolnego, przepisy, kierowanie przedszkolem / oprac.   Beata Góra
- Jan Paweł II : scenariusze i inne materiały metodyczne / oprac. Dorota Lenar
- Języki obce : nauczanie dzieci w klasach 1-3 / oprac. Barbara Kozik
- Języki obce : nauczanie w przedszkolu / oprac. Barbara Kozik
- Kłamstwo  / oprac. Alina Patena
- Kodowanie, nauka programowania, wykorzystanie robotów w edukacji / oprac. Beata Góra  NOWOŚĆ
- Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
- Kompetencje czytelnicze w przedszkolu / oprac. Barbara Kozik
- Komputer w kl.1-3 / oprac. Alina Patena
- Komunikacja werbalna, niewerbalna, interpersonalna: wybór literatury / oprac Dorota Lenar
- Konektywizm i konstrukcjonizm : wybór literatury / oprac.Dorota Lenar 
- Konstytucja 3 Maja - materiały repertuarowe / oprac. Barbara Kozik
- Korczak  / oprac. Alina Patena
- Korepetycje  / oprac. Dorota Lenar
- Kraszewski J.I. / oprac. Beata Góra
- Lekcje wychowawcze  / oprac. Dorota Lenar 
- Lekcje wychowawcze cz. 2 / oprac. Beata Góra
- Lindgren A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
- Milne A.A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
- Metoda projektu w bibliotece szkolnej / oprac. Barbara Kozik
- Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i nauczaniu zintegrowanym / oprac. Barbara Kozik
- Mobbing  / oprac. Elżbieta Wojtarowicz
- Motywy literackie  / oprac. Beata Góra
- Motywy świąteczne w pracy nauczyciela / Boże Narodzenie i Wielkanoc / oprac. Dorota Lenar  
- Muzykoterapia  / oprac. Barbara Kozik
- Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza / oprac. Dorota Lenar
- Narkotyki, działanie, rozmiary narkomanii  / oprac. Dorota Lenar
- Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka  / oprac. Alina Patena
- Nauczyciel przedszkola i jego kompetencje zawodowe oraz doskonalenia zawodowe i samokształcenie / oprac. Beata Góra
- Nauczyciele - a autorytet  / oprac. Barbara Kozik
- Nauczyciele a głos  / oprac. Barbara Kozik 
- Nauczyciele a stres i wypalenie / oprac. Barbara Kozik
- Nauczyciele: problemy adaptacji i rozwój zawodowy / oprac. Dorota Lenar
- Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
- Ocenianie kształtujące / oprac.Dorota Lenar
- Oddziaływanie literatury i sztuki na dziecko w wieku przedszkolnym / oprac. Beata Góra
- Odżywianie -żywienie /  oprac. Barbara Kozik 
- Opracowanie mitów, baśni i utworów anonimowych na lekcji  /  oprac. Beata Góra
- Origami i papieroplastyka  / oprac. Dorota Lenar
- Otyłość  / Oprac. Barbara Kozik 
- Pedagogika zabawy  / oprac. Alina Patena  
- Plastyka - materiały metodyczne - szkoła podstawowa i gimnazjum  / oprac. Beata Góra
- Podstawa programowa / oprac Barbara Kozik  NOWOŚĆ
- Polska prezydencja w Unii Europejskiej - materiały dydaktyczne / oprac. Alina Patena 
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów z 2011 roku / oprac. Alina Patena
- Postawa obywatelska / oprac. Barbara Kozik NOWOŚĆ
- Praca w świetlicy szkolnej / oprac. Małgorzata Rzepa
- Praca w świetlicy socjalnej i terapeutycznej  / oprac.Małgorzata Rzepa  
- Praca z uczniem o SPE / oprac. Beata Góra
- Program wychowawczo-profilaktyczny / oprac. Dorota Lenar 
- Promocja szkoły /  oprac. Alina Patena
- Programowanie /oprac. Barbara Kozik
- Psychologia i biomedyka dziecka w wieku przedszkolnym oraz sprawność ruchowa dziecka / oprac. Beata Góra
- Przemoc w szkole   / oprac. Dorota Lenar 
- Przemoc rówieśnicza / oprac.Dorota Lenar
- Przemoc rówieśnicza - zapobieganie  / oprac. Dorota Lenar
- Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
- Rok Otwartej Szkoły / oprac. Barbara Kozik
- Rok Niepodległej (odzyskanie przez Polskę niepodległości) - materiały repertuarowe - oprac Barbara Kozik NOWOŚĆ 
- Rok Wyspiańskiego : wykaz publikacji dostępnych w PBW / oprac. Dorota  Lenar 
- Romowie  / oprac. Dorota Lenar
- Rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym  / oprac. Beata Góra
- Samobójstwa : wybór literatury / oprac Dorota Lenar
- Sienkiewicz - patron roku 2016 / oprac. Barbara Kozik
- Skłodowska-Curie Maria  / oprac. Alina Patena
- Szachy / oprac. Barbara Kozik 
- Sześciolatek w szkole - zobacz. też Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
- Szkoła w ruchu / oprac. Barbara Kozik
- Szkoła zawodowców / oprac. Barbara Kozik
- Szkolnictwo zawodowe / oprac Barbara Kozik
- Techniki relaksacyjne / oprac. Dorota Lenar
- Technologia informacyjno-komunikacyjna - spisy literatury dostępne w zakładce Nauczyciel w świecie TIK
- Terroryzm - zestawienie bibliograficzne / oprac. Alina Patena
- Tutoring w szkole - zestawienie bibliograficzne / oprac. Beata Góra
- Twórczość w edukacji  / oprac. Alina Patena
- Ubóstwo i wykluczenie społeczne / oprac. Alina Patena
- Uczeń zdolny  / oprac. Alina Patena
- Uczeń zdolny: wybór publikacji za lata 2011-2014 / Oprac. Alina Patena
- Uczeń zdolny cz. 2 (za lata 2014-2018) / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
- Uniwersytety Trzeciego Wieku  / oprac. Alina Patena
- Uzależnienia / oprac. Alina Patena
- Wagary  / oprac Małgorzata Rzepa  
- Walentynki : scenariusze / oprac. Dorota Lenar
- WebQuest  / oprac. Dorota Lenar
- Wspieranie rozwoju dziecka młodszego / oprac. Alina Patena
- Wolontariat  / oprac. Alina Patena
- Wolontariat cz. 2 / oprac. Beata Góra
- Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
- Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym: wybrane problemy / oprac. Beata Góra
- Wychowanie dziecka w rodzinie : wybór literatury / oprac. Alina Patena 
- Wychowanie moralne  / oprac. Alina Patena
- Wychowanie patriotyczne / oprac. Dorota Lenar
- Wychowanie patriotyczne cz. 2 / oprac. Beata Góra NOWOŚĆ
- Wychowawcza i opiekuńcza rola szkoły / oprac. Beata Góra
- Wycieczka w edukacji wczesnoszkolnej / oprac. Barbara Kozik
- Zabawy i zabawki w wychowaniu przedszkolnym / oprac. Beata Góra
- Zachowania problemowe w przedszkolu / oprac. Alina Patena
- Zdrowie i zdrowy styl życia   / oprac. Barbara Kozik 
- Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci  / oprac. Barbara Kozik
- Zespół Downa : wybór literatury / oprac. Alina Patena 
- "Żołnierze Wyklęci" - polskie podziemie niepodległościowe / oprac. Beata Góra
 - Żydzi - jak uczyć o Holocauście? Materiały dydaktyczne i źródłowe dla nauczycieli / oprac. Barbara Kozik  NOWOŚĆ
- Żydzi : materiały o historii i kulturze  / oprac. Barbara Kozik 
                      
Z zestawień, które nie są dostępne on-line, można skorzystać w czytelni.                                                                                                                                           

                                   
                                                                                                                                                                                                                              

                                                             

 
Projektowanie stron internetowych