Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

      Działalność informacyjna

- Udzielamy pomocy przy wyszukiwaniu informacji na temat wskazany przez czytelnika, wykorzystując własny warsztat informacyjny oraz elektroniczne bazy danych dostępne w Internecie.

- Sporządzamy zestawienia i poradniki bibliograficzn, także na tematy zgłoszone przez czytelnika (zakres tematyczny: pedagogika i nauki pokrewne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa).

- Udzielalmy pomocy nauczycielom stażystom udostępniając programy nauczania, rozkłady materiału, wskazując przykładowe scenariusze lekcji, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i inne materiały przydatne do uzyskania awansu zawodowego.


      Wykaz zestawień  bibliograficznych opracowanych w bibliotece :

 - Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych / oprac. Dorota Lenar    
- Agresja - badania  / oprac. Dorota Lenar
- Agresja w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym / oprac. Beata Góra
 - Andrzejki : wybór scenariuszy / oprac. Dorota Lenar
 -Animaloterapia / oprac. Barbara Kozik
- Anoreksja  / oprac. Barbara Kozik 
 - Arteterapia  / oprac Dorota Lenar
 - Asertywność  / oprac. Dorota Lenar
 - Autyzm   / oprac. Alina Patena 
- Awans zawodowy --> zob. zakładka : Porady eksperta
 - Bajka i baśń w edukacji i biblioterapii / oprac. Dorota Lenar
 - Bezpieczeństwo uczniów w szkołach/ oprac. Barbara Kozik
 - Bezrobocie  / oprac. Anna Borowska
 - Biblioterapia  / oprac. Dorota Lenar, Beata Góra
 - Blogi w nauczaniu i wychowaniu / oprac. Barbara Kozik
 - Bulimia  / oprac. Barbara Kozik
 - Chopin   / oprac. Alina Patena
 - Cyberprzemoc  / oprac. Alina Patena
 -Czas wolny seniorów / oprac. Barbara Kozik
-Czytanie / oprac. Barbara Kozik
 -Czytelnictwo-popularyzacja  / oprac. Barbara Kozik
 -Depresja : wybor literatury / oprac. Dorota Lenar
-Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym/ oprac. Dorota Lenar
 - Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna  / oprac. Alina Patena
 - Dojrzałość szkolna w aspekcie przygotowania dziecka do szkoły / oprac. Beata Góra
 - Dydaktyka wychowania przedszkolnego / oprac. Beata Góra
 - Dysleksja / oprac. Dorota Lenar    
- Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu / oprac. Beata Góra
- Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zob. Praca z uczniem o SPE
 - Dzień Babci i Dziadka : scenariusze / oprac. Dorota Lenar
 - Dzień Edukacji Narodowej : wybór materiałów repertuarowych / oprac. Alina Patena
 - Dzień Misia / oprac. Dorota Lenar
 -Dzień Ziemi / oprac. Beata Góra
 - Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym  / oprac. Beata Góra
 - Edukacja prozdrowotna  / oprac. Dorota Lenar
 - Edukacja teatralna  / oprac. Dorota Lenar
 - Edukacja wielokulturowa  / oprac. Dorota Lenar
- Emocje przedszkolaka / oprac. Beata Góra
 - Finansowanie oświaty  / oprac. Dorota Lenar
 - Formy pracy biblioteki z czytelnikiem niepełnosprawnym / oprac. Beata Góra
 - Gimnastyka korekcyjna  / oprac. Anna Borowska
- Głos - ochrona  zob. Nauczyciele a głos
 - Golgota Wschodu :  scenariusze i inne materiały / oprac Dorota Lenar
 -Gry i zabawy w przedszkolu / oprac. Alina Patena
- Historia wychowania przedszkolnego, przepisy, kierowanie przedszkolem / oprac. Beata Góra
 - Jan Paweł II : scenariusze i inne materiały metodyczne / oprac. Dorota Lenar
 - Języki obce : nauczanie dzieci w klasach 1-3/ oprac. Barbara Kozik
 - Języki obce : nauczanie w przedszkolu / oprac. Barbara Kozik
 - Kłamstwo  / oprac. Alina Patena
- Komiksy... / oprac. Barbara Kozik
- Kompetencje czytelnicze w przedszkolu / oprac. Barbara Kozik
 -Komputer w kl.1-3 / oprac. Alina Patena
- Komunikacja werbalna, niewerbalna, interpersonalna: wybór literatury/ oprac Dorota Lenar
- Konektywizm i konstrukcjonizm : wybór literatury / oprac.Dorota Lenar 
- Konstytucja 3 Maja - materiały repertuarowe/ oprac. Barbara Kozik
- Korczak  / oprac. Alina Patena
- Korepetycje  / oprac. Dorota Lenar
- Kraszewski J.I. / oprac. Beata Góra
- Lekcje wychowawcze  / oprac. Dorota Lenar 
- Lindgren A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
-Milne A.A. : materiały dla nauczycieli / oprac. Dorota Lenar
-Metoda projektu w bibliotece szkolnej / oprac. Barbara Kozik
-Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i nauczaniu zintegrowanym / oprac.Barbara Kozik
 - Mobbing  / oprac. Elżbieta Wojtarowicz
- Motywy literackie  / oprac. Beata Góra
- Motywy świąteczne w pracy nauczyciela / Boże Narodzenie i Wielkanoc/ / oprac. Dorota Lenar  
-Muzykoterapia  / oprac. Barbara Kozik
-Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza / oprac. Dorota Lenar
 -Narkotyki, działanie, rozmiary narkomanii  / oprac. Dorota Lenar
 - Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka  / oprac. Alina Patena
- Nauczyciel przedszkola i jego kompetencje zawodowe oraz doskonalenia zawodowe i samokształcenie / oprac. Beata Góra
-Nauczyciele - a autorytet  / oprac. Barbara Kozik
- Nauczyciele a głos  / oprac. Barbara Kozik 
 -Nauczyciele a stres i wypalenie / oprac. Barbara Kozik
- Nauczyciele: problemy adaptacji i rozwój zawodowy / oprac. Dorota Lenar
-Neurodydaktyka / oprac. Dorota Lenar
- Ocenianie kształtujące / oprac.Dorota Lenar
- Oddziaływanie literatury i sztuki na dziecko w wieku przedszkolnym / oprac. Beata Góra
- Odżywianie -żywienie /  oprac Barbara Kozik 
- Opracowanie mitów, baśni i utworów anonimowych na lekcji  /  oprac. Beata Góra
- Origami i papieroplastyka  / oprac. Dorota Lenar
- Otyłość  / Oprac. Barbara Kozik 
- Pedagogika zabawy  / oprac. Alina Patena  
- Plastyka - materiały metodyczne - szkoła podstawowa i gimnazjum  / oprac. Beata Góra
- Polska prezydencja w Unii Europejskiej - materiały dydaktyczne / oprac. Alina Patena 
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów z 2011 roku / oprac. Alina Patena
- Praca w świetlicy szkolnej / oprac. Małgorzata Rzepa
- Praca w świetlicy socjalnej i terapeutycznej  / oprac.Małgorzata Rzepa  
-Praca z uczniem o SPE / oprac. Beata Góra
-Promocja szkoły /  oprac. Alina Patena
-Programowanie /oprac. Barbara Kozik
 - Psychologia i biomedyka dziecka w wieku przedszkolnym oraz sprawność ruchowa dziecka / oprac. Beata Góra
- Przemoc w szkole   / oprac. Dorota Lenar 
 -Przemoc rówieśnicza / oprac.Dorota Lenar
-Przemoc rówieśnicza - zapobieganie  / oprac. Dorota Lenar
-Przywództwo i zarządzanie w oświacie / oprac. Dorota Lenar
- Rok Otwartej Szkoły / oprac. Barbara Kozik
- Rok Wyspiańskiego : wykaz publikacji dostępnych w PBW oprac. Dorota  Lenar 
- Romowie  / oprac. Dorota Lenar
- Rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym  / oprac. Beata Góra
- Samobójstwa : wybór literatury / oprac Dorota Lenar
 -Sienkiewicz - patron roku 2016 / oprac. Barbara Kozik
- Skłodowska-Curie Maria  / oprac. Alina Patena
- Sześciolatek w szkole - zobacz. też Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
- Szkoła w ruchu / oprac. Barbara Kozik
- Szkoła zawodowców / oprac. Barbara Kozik
-Szkolnictwo zawodowe / oprac Barbara Kozik
-Techniki relaksacyjne / oprac. Dorota Lenar
Technologia informacyjno-komunikacyjna - spisy literatury dostępne w zakładce Nauczyciel w świecie TIK
-Terroryzm - zestawienie bibliograficzne / oprac. Alina Patena
 -Twórczość w edukacji  / oprac. Alina Patena
- Ubóstwo i wykluczenie społeczne / oprac. Alina Patena
- Uczeń zdolny  / oprac. Alina Patena
-Uczeń zdolny: wybór publikacji za lata 2011-2014 / Oprac. Alina Patena
-Uniwersytety Trzeciego Wieku  / oprac. Alina Patena
- Uzależnienia / oprac. Alina Patena
- Wagary  / oprac Małgorzata Rzepa  
- Walentynki : scenariusze / oprac. Dorota Lenar
-WebQuest  / oprac. Dorota Lenar
- Wspieranie rozwoju dziecka młodszego / oprac. Alina Patena
- Wolontariat  / oprac. Alina Patena
- Wolontariat cz. 2 / oprac. Beata Góra
- Wychowanie do wartości / oprac. Beata Góra
-Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym: wybrane problemy / oprac. Beata Góra
- Wychowanie dziecka w rodzinie : wybór literatury / oprac. Alina Patena 
-Wychowanie moralne  / oprac. Alina Patena
-Wychowanie patriotyczne / oprac. Dorota Lenar
- Zabawy i zabawki w wychowaniu przedszkolnym / oprac. Beata Góra
- Zachowania problemowe w przedszkolu / oprac. Alina Patena
- Zdrowie i zdrowy styl życia   / oprac. Barbara Kozik 
-Zdrowie - edukacja zdrowotna dzieci  / oprac. Barbara Kozik
-Zespół Downa : wybór literatury / oprac. Alina Patena 
-Żydzi : materiały o historii i kulturze  / oprac. Barbara Kozik 
                      
Z zestawień, które nie są dostępne on-line, można skorzystać w czytelni.                                                                                                                                           

                                   
                                                                                                                                                                                                                              

                                                             

 
Projektowanie stron internetowych