Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 

W czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu czynne jest

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Centrum znajduje się sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
Komputery  służą do :

 • wyszukiwania informacji dostępnych w Internecie,
 • dostępu do komputerowych baz danych oraz katalogów i kartotek online,
 • wspomagania nauczycieli w zakresie wyszukiwania informacji do celów dydaktycznych,
 • korzystania przez użytkowników z multimedialnych źródeł informacji edukacyjnej,
 • tworzenia własnych opracowań przy użyciu takich programów jak : Word, EXcel, Power Point, Manager Picture. [Uwaga : przy tworzeniu własnych plików użytkownik zobowiązany jest po zakończeniu pracy przenieść je na własny nośnik zewnętrzny. Biblioteka nie zapewnia składowania plików na dysku twardym],
 • wydruku materiałów pozyskanych z Internetu oraz niewielkich objętościowo  materiałów własnych.


Polecamy następujące multimedia dostępne w Centrum:

 • WIELKA ENCYKLOPEDIA PWN
 • WIELKI MULTIMEDIALNY ATLAS ŚWIATA
 • SŁOWNIKI PWN:
 • JĘZYKA POLSKIEGO,
 • WYRAZÓW OBCYCH,
 • ORTOGRAFICZNY,
 • POPRAWNEJ POLSZCZYZNY


Z Centrum korzystać mogą wszyscy Czytelnicy Biblioteki. Korzystanie ze stanowisk z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi tylko koszty wdruku materiałów. Obowiązuje regulamin wewnętrzny ICIM.

Praca ICIM w latach 2006-2009

<--strona główna

 
Projektowanie stron internetowych