Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowośći
październik - listopad - grudzień 2015 
 PEDAGOGIKA.  PSYCHOLOGIA.
Sygnatura
Apps, Judy
Nieśmiałość nie popłaca : 25 niezawodnych metod na pozbycie się tremy podczas wystąpień publicznych / Judy Apps ;przeł. Barbara Grabska-Siwek. - Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2015. - 240 s.
 71215
Barzykowski, Krystian
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności /[Krystian Barzykowski i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. - 143 s.
 68426, 71154, 71155, 71156
Chrzanowska, Iwona
Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 710 s.
 71224, 71225
Dernowska, Urszula
Kultura szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 154 s.
 71221
Dodd, Pamela
Zarządzaj swoim czasem : 25 sprawdzonych technik / Pamela Dodd, Doug Sundheim ; przeł. Dorota Strumińska. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 156 s.
 71216
Gocłowska, Anna. Red.
Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla rodziców : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 66 s. 
 71135
Gray, Deborah D. (1951- )
Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł. Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - 319, [1] s. 
 71220
Korczyński, Stanisław
Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. - Warszawa : Difin, 2015. - 233 s. 
 71452
Korczyński, Stanisław
Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 168 s. 
 71223
Kowal, Renata. Red.
Rodzina - szkoła : partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego / pod red. Renaty Kowal i Katarzyny Palki. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. - 201 s. 
 cz71145/XXI
Lewandowska-Kidoń, Teresa
Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, DanutaWosik-Kawala. - Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 169 s. 
 71222, 71432
Lindstrom, Martin (1970- )
Zakupologia : prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy / Martin Lindstrom ; [przeł. Magdalena Zielińska]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. - 205, [2] s. 
 71174
Mazurkiewicz, Grzegorz. Red.
Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 294, [1] s. 
 cz71204/XXVI, 71205
Paszko, Artur (1971- ). Red.
Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa / pod red. Artura Paszko. - Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2011. - 305 s. 
 71159, 71160
Pfeiffer, Agnieszka. Red.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania : praca zbiorowa / [pod red. Agnieszki Pfeiffer]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014. - 126 s.
 71146
Podmoroff, Dianna
365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / Diana Podmoroff ; przeł. Weronika Leonarczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 228 s.
 71172
Rowicka, Magdalena
Uzależnienia behawioralne : terapia i profilaktyka / Magdalena Rowicka. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2015. - 146 s.
 71193
Więckowska, Joanna. Red.
Dzieci romskie w szkole / red. Joanna Więckowska, Karol Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Emic Lab, 2012. - 105 s.
 71163
Zakrzewska, Marzena
Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 318 s. 
 71144
Zakrzewski, Paweł (1979- )
Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 219 s.
 71143
DYDAKTYKA
 Sygnatura
Binkowska-Wójcik, Wiesława
Bydgoski bąbel matematyczny : o wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I-III / [Wiesława Binkowska-Wójcik i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. - 283 s.
 cz71151/II
Cieślikowska, Dominika. Red.
Edukacja dla integracji : o doświadczeniach, pomysłach, działaniach praktycznych w wielokulturowych klasach / [red.Dominika Cieślikowska]. - Kraków : Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2011. - 138, [1] s.
 71157, 71158
Dolata, Roman
Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym / Roman Dolata [i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. - 144 s.
 71150
Dróżdż-Balkowska, Monika. Red.
Romowie dzieci świata : niecodzienny poradnik dla nauczycieli / [pod red. Moniki Dróżdż-Balkowskiej]. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2012. - 133 s.
 71161, 71162
Fihel, Marta
Piotruś Pan z angielskim : cudowna opowieść o chłopcu z Nibylandii, który nie chciał dorosnąć / Marta Fihel, Dariusz Jemielniak, Grzegorz Komerski. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2015. - 323 s.
71217
Góźdź, Joanna
Cuda z papieru / Joanna Góźdź. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014. - 111, [1] s.
 71142
Karpiński, Marcin
Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014 / [aut. Marcin Karpiński i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. - 40, [8] s.
 71153
Korolczuk, Renata
Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej / Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. - 64 s.
 cz71152/II
Moss, Connie M.
Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każda lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart ; przekł. Weronika Gasperczyk. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. - 222, [2] s.
 71130, 71131, 71132
Ostrowska, Małgorzata
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. - 276, [1] s.
 cz71128/XXV, 71129
Pitler, Howard (1952- )
Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. - 253, [1] s.
 cz71124/XXV, 71125
Stachera, Hanna
Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 160 s.
 cz71147/XX
Zbrzeźna, Celina
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. - 159 s.
 cz71136/XVIIIA
 INNE Sygnatura
Aljewicz, Marek. Red.
Od ziarenka do bochenka : modelowy program doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych / instruktorów praktycznej nauki zawodów poprzez praktyki w przedsiębiorstwie piekarniczo-cukierniczym wg koncepcji "Od pola do stołu" / [red.nauk. Marek Aljewicz]. - Olsztyn : Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski, 2014. - 184 s., [13] s. 
 71141
Dobrzańska, Joanna. Red.
Województwo Małopolskie 2014 / [red. Joanna Dobrzańska]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2014. - 306 s.
 cz71200/XLIV
Ducret, Diane (1983- )
Kobiety dyktatorów / Diane Ducret ; przekł. Maria Rostworowska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012. - 357, [2] s.
 71187
Fluda-Krokos, Agnieszka. Red.
Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2015. - 159, [1] s.
 cz71207/XXVIII
Kienzler, Iwona (1956- )
Polki na tronach Europy / Iwona Kienzler. - Warszawa : Bellona, cop. 2014. - 309, [1] s.
 71210
Kołodziej, Tadeusz (1948- )
Od transformacji do integracji / Tadeusz Kołodziej. - Warszawa : nakł. aut., 2015. - 95 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 91-95
 71179
Kopczewski, Michał
Alfabet zarządzania projektami / Michał Kopczewski. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015. - 277 s.
 71213
Koper, Sławomir (1963- )
Wielcy zdrajcy : od Piastów do PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : Bellona, 2014. - 351 s. 
 71183
Marcinowska, Maria
Architekci z rodu Remich : projekty i realizacje : wystawa : czerwiec-sierpień 2004 / [teksty : Maria Marcinowska, Zenon Andrzej Remi]. - Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2004. - 46, [2] s. 
 cz71169/Albumy
Olszewski, Grzegorz
Ziemia Sądecka : monografia historyczna administracji lokalnej / Grzegorz Olszewski. - Nowy Sącz : Powiat Nowosądecki, 2014. - 704 s.
 cz71185/XLIV
Reichel, Marek
Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2014 r.  / [Marek Reichel i in.]. - Nowy Sącz : Fundacja Sądecka, 2015. - 87 s. 
 71206
Scott, David Meerman
Nowe zasady marketingu i PR : jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy / David Meerman Scott ; przeł. Marta Werbanowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 283 s.
 71170
Stadnicki, Adam (1882-1982)
Wspomnienia / Adam Stadnicki ; wybór i oprac. Józef Długosz. - Nowy Sącz : Prezydent Miasta Nowego Sącza, 2015. - 139, [1] s. 
 71192
Szołtysek, Adolf E.
Filozofia człowieka : biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie / Adolf E. Szołtysek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 247 s.
 71226, 71308
Totoń, Anna
Zachowajmy w pamięci : katalog wystawy / Anna Totoń, Rafał Bobrowski. - Nowy Sącz : Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego, 2014. - 94, [2] s.
 cz71203/XLIV, 71202
Ullrich, Volker
Hitler : narodziny zła : 1889-1939 / Volker Ullrich ; przeł. Michał Antkowiak. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2015. – 1023 s.
 71211
 
Projektowanie stron internetowych