Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Wybór nowości - październik - listopad - grudzień - 2013
 
  
PEDAGOGIKA.  PSYCHOLOGIA
Sygnatura
Banach, Marek. Red.
Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod red. Marka Banacha. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011. - 328 s.
 67884
Biel, Krzysztof. Red.
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 397 s. 
 67830
Błasiak, Anna
Oddziaływania wychowawcze w rodzinie : zagadnienia wybrane / Anna Błasiak. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - 177 s.
 67843
Błasiak, Anna. Red.
Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - 360 s.
 67832
Bogaj, Andrzej (1942- ). Red.
Proces stawania się nauczycielem : teoria i praktyka / pod red. Andrzeja Bogaja i Wandy Dróżki. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. - 211 s.
 67834
Gajewski, Mariusz. Red.
Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty : analiza psychologiczna i prawna / pod red. Mariusza Gajewskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. - 359 s.
 67842
Herbst, Mikołaj (1973- ). Red.
Zarządzanie oświatą / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 250 s.
 cz67846/XXVI
Herczyński, Jan (1954- ). Red.
Informacje oświatowe : przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych / pod red. Jana Herczyńskiego. - Wyd. 2. zm.. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 165 s.
 67851
Kolankiewicz, Maria. Red.
Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - Warszawa : Fundacja Orlen - Dar Serca, 2013. - 135 s.
 67838
Levitas, Anthony. Red.
Strategie oświatowe / pod red. Anthony'ego Levitasa. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 343 s.
 67845
Nowakowska-Kempna, Iwona (1949- ). Red.
Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : Akademia "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2012. - 465 s.
 67835
Pikuła, Norbert (1975- )
Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011. - 227 s.
 67844
Pospiszyl, Irena. Red.
Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych / pod red. Ireny Pospiszyl. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009. - 267 s.
 67833
Stańkowski, Bogdan
Wychowanie w duchu wielokulturowości : raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu / Bogdan Stańkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. - 131 s.
 67812
Swianiewicz, Paweł (1961- ). Red.
Edukacja przedszkolna : polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej / pod red.Pawła Swianiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 273 s.
 cz67849/I, 67850
Szmigielska, Barbara (1953- ). Red.
Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 285 s.
 67837
DYDAKTYKA
 
Cepiga, Maksymilian. Oprac.
Ja i mój świat : scenariusze godzin wychowawczych / oprac. Maksymilian Cepiga i Ewa Miśkowiec ; [zespół aut. Anna Barbecka i in.]. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - 121, [4] s. : il.
 67865
Jakubowicz-Bryx, Anna. Red.
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 219, [1] s.
 67882
Mikołajczyk, Małgorzata (1966- ). Red.
Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk; [aut. Jacek Dymel i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 213 s. 
67826, 67827, 67828
Sajdak, Anna
Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 306 s.
 67831
Stańczak, Irena. Red.
Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. - 71 s.
67829
INNE
 
Chudziński, Edward (1940- )
Regionalizm : idea, ludzie, instytucje / Edward Chudziński ; wstęp Tadeusz Skoczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, 2013. - 153, [3] s.
67858
Grzyb, Andrzej. Red.
Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? / red. Andrzej Grzyb, Kazimierz Kleina, Jerzy Zając. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013. - 163 s.
 67857
Grzybowski, Stanisław (1930- )
Jan Długosz / Stanisław Grzybowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003. - 83, [2] s.
 67867
Herbst, Mikołaj (1973- ). Red.
Finansowanie oświaty / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 234 s.
 cz67847/XXVI, 67848
Korczyński, Kazimierz (1946- )
XX [Dwadzieścia] lat Związku Sybiraków na Sądecczyźnie 1990-2010 / Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka, AntoninaDzikowska. - Nowy Sącz : Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru, 2011. - 208 s.
 67853
Lorek, Maria
Groby i miejsca pamięci harcerek, harcerzy, przyjaciół Harcerstwa Sądeckiego / Maria Lorek. - Nowy Sącz : Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu, 2012. - 46 s.
 9288Br, 9289Br, 9290Br
Lorek, Maria. Oprac.
Słownik Biogramów Sądeckich Harcerzy, Instruktorów, Przyjaciół 1911-2012 / oprac. Maria Lorek, Stanisław Gniady [ iin.]. - Nowy Sącz : Krąg Seniorów przy Hufcu ZHP ; FLEXERGIS, 2012. - 160 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60480-42-7
cz67863/XLIV,67864 
Marcinko, Marcin. Red.
Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego / pod red. Marcina Marcinko. - Kraków : Małopolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, 2011-2012
 67859
Ribbeck, Janko von
Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci : medycyna ratunkowa dla rodziców i opiekunów / Janko von Ribbeck ;tł. Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska. - Poznań : Media Rodzina, 2010. - 281, [5] s.
67883 
Styczek, Irena. Red.
Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą : popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz metodyki TRIZ : materiały metodyczne projektu / pod red. Ireny Styczek. - Kielce : Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 2012. - 208 s.
 67841
 
 
Projektowanie stron internetowych