Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Gimnastyka korekcyjna : wybór materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu

Uklad:

Książki - poz. 1-22

Artykuły z czasopism - poz. 23-56

Konspekty lekcji - poz. 57-73

Książki :

  1.  Bondarowicz, Marian
Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej / Marian Bondarowicz, Sławomir Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. –242, [10] s. : rys. ; 24 cm. - (Sport. Zdrowie)
Sygnatura: 57211, 57212

  2.  Fiodorenko-Dumas, Żanna
Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty / Żanna Fiodorenko-Dumas [i in.]. -Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2009. - 138 s. : il. ; 30 cm. –Bibliografia
Sygnatura: 65749

  3.  Kasperczyk, Tadeusz
Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji / Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 1984. - 250 s. : rys. ; 24 cm. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 35). –Bibliografia
Sygnatura: 57354

  4.  Kasperczyk, Tadeusz
Wady postawy ciała : diagnostyka i leczenie / Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 5. - Kraków : Firma Handlowo-Usługowa "Kasper", 2004. - 266 s. : il. ; 23 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 65834

  5.  Kołodziej, Jerzy
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole / Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola. - Rzeszów : Wydawnictwo FOSZE, 1994. - 158, [1] s. : rys. ; 21 cm. – Bibliografia
Sygnatura: cz55109, 55110, 55129

  6.  Kołodziej, Jerzy
Postawa ciała , jej wady i korekcja / Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009. - 160 s. : rys. ; 24 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 65794

  7.  Kołodziej, Jerzy
Postawa ciała , jej wady i korekcja / Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2004. - 160 s. : rys. ; 24 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 62429

  8.  Kotecka-Noceń, Maria
Stopy płaskie u dzieci : gimnastyka lecznicza / Maria Kotecka-Noceń, Henryk Płukarz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. - 104 s. : fot., rys. ; 21 cm. - (Rady dla Rodziców)
Sygnatura: cz51878, 51879
 
 9.  Kutzner-Kozińska, Maria
Korekcja wad postawy : [skrypt]. [T. 1] / Maria Kutzner-Kozińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - 150, [1] s. : il. ; 21 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 57034

 10.  Kutzner-Kozińska, Maria
Korekcja wad postawy : charakterystyka wad postawy oraz postępowanie korekcyjne w poszczególnych rodzajach wad :[skrypt]. [T. 2] / Maria Kutzner-Kozińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1978. - 240 s. : il. ; 21 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 57035

  11.  Milanowska, Kazimiera
Kinezyterapia : gimnastyka lecznicza / Kazimiera Milanowska. - Wyd. 3 uzup. i unowocześnione. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980. - 272 s. : il. ; 21 cm
Sygnatura: 57019

  12.  Nowotny, Janusz
Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym / Janusz Nowotny, Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, 2008. - 148 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliografia
Sygnatura: 65629

  13.  Owczarek, Sławomir
Atlas ćwiczeń korekcyjnych / Sławomir Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 509, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm
Sygnatura: 58109, cz59831

  14.  Owczarek, Sławomir
Gimnastyka przedszkolaka / Sławomir Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. - 216 s. : fot. ; 21 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 59746, 59854, 59855

  15.  Owczarek, Sławomir
Korekcja wad postawy : pływanie i ćwiczenia w wodzie / Sławomir Owczarek. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 221 s. : rys. ; 24 cm. - (Sport. Zdrowie). – Bibliografia
Sygnatura: 58376, 59832, 59833

  16.  Owczarek, Sławomir
Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej / Sławomir Owczarek, Marian Bondarowicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - 255 s. : rys. ; 24 cm. - (Sport. Zdrowie)
Sygnatura: cz64021

  17.  Owczarek, Sławomir
Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej / Sławomir Owczarek, Marian Bondarowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 242, [10] s. : rys. ; 24 cm. - (Sport. Zdrowie)
Sygnatura: 57870

  18.  Pieniążek, Marek
Zestawy podstawowych, miejscowych ćwiczeń leczniczych w zależności od wyników testu Lovetta / Marek Pieniążek. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 1984. - 142 s. : rys. ; 24 cm. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 70)
Sygnatura: 57326

  19.  Powstawanie
Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne : praca zbiorowa / pod red. Wincentego Śliwy. - Wrocław : POSMED, 1993. - 304 s. : il. ; 21 cm
Sygnatura: cz54907

  20.  Rosławski, Ada
Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych / Adam Rosławski, Tadeusz Skolimowski. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. - 122, [2] s. : rys. ; 24 cm. – Bibliografia
Sygnatura: 57325

  21.  Wady
Wady postawy ciała dzieci i młodzieży : opracowanie monograficzne / pod red. Janusz Nowotnego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. - 225 s. : il. ; 24 cm. - (Profilaktyka-Diagnostyka-Terapia). -Bibliografia
Sygnatura: 65160

  22.  Wychowanie
Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym / red. Seweryn Sulisz. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 211, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Sport. Zdrowie)
Sygnatura: 59852, 59853

Artykuły :

  23.  Brudnik, Maria
Wywiadówka z fizycznej edukacji i gimnastyki korekcyjnej : jako płaszczyzna kontaktów z rodzicami uczniów / Maria Brudnik // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 9 , s. 26-34

  24.  Bulińska, Kinga
Program profilaktyczny "Wyprostuj się" / Kinga Bulińska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 8/9, s. (5)-(9)

  25. Cytowicz-Karpiłowska, Wirginia
Ćwiczenia właściwe i niewłaściwe w korekcji płaskostopia / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Bohdan Karpiłowski //WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 8/9, s. 14-17

  26. Cytowicz-Karpiłowska, Wirginia 
Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. -2006, nr 1, s. (2)-(3) wkładka

  27. Dąbek, Aneta
Korektywa w przedszkolu - prawdy i mity / Aneta Dąbek, Janusz Domaniecki // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007,nr 5, s. 36-38

  28. Drzał-Grabiec, Justyna
Ocena postawy ciała : z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej / Justyna Drzał-Grabiec, Mirosław Mrozkowiak,Katarzyna Walicka-Cupryś // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 9, s. 16-18

  29. Gedl-Pieprzyca, Izabella
Jogging w wodzie głębokiej z elementami ćwiczeń w celu korekcji wad postawy / Izabella Gedl-Pieprzyca, Alicja Kisielewska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 4, s. 21-24

  30. Gedl-Pieprzyca, Izabella
Korekcja wad postawy : w formie aquagimnastyki / Izabella Gedl-Pieprzyca, Alicja Kisielewska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 4, s. 25-33

  31. Gołębiewska, Joanna
Ocena wysklepienia podłużnego stóp 11-letnich dzieci z wybranej szkoły warszawskiej / Joanna Gołębiewska, Aldona Kapruziak, Jacek Zieliński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 10, s. 19-22


  32. Grabara, Małgorzata 
Propozycja oceny postawy ciała do celów gimnastyki korekcyjnej / Małgorzata Grabara // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 4, s. 17-21

  33. Grzegorzewska, Janina 
Wady postawy dzieci i młodzieży / Janina Grzegorzewska [i in.] // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 4, s.9-11

  34. Hawrylak, Arletta
Rola szkolnej gimnastyki korekcyjnej w terapii i profilaktyce wad postawy / Arletta Hawrylak, Katarzyna Barczyk //LIDER . - 2010, nr 4, s. 30-34

 35. Harężlak, Ryszard
Ćwiczenia asymetryczne w korekcji skolioz / Ryszard Harężlak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 6/7, s.10-16

 36. Kowalczyk, Grzegorz 
Autorski program gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkoły podstawowej / Grzegorz Kowalczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2005, nr 6, s. 1-3

  37. Kochanowicz, Bożena
Korekcja pleców płaskich : wybrane ćwiczenia / Bożena Kochanowicz, Anna Wróblewska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 5, s. 9-15

  38. Kowalska, Alicja 
Pływanie korekcyjne : ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania i rekreacja w wodzie dla klas I-III szkoły podstawowej /Alicja Kowalska, Iwona Kwiatek // LIDER. - 2007, nr 5, s. 24-30

  39. Kowalska, Magdalena
Przeciwdziałanie i zapobieganie wadom postawy u dzieci 7-letnich / Magdalena Kowalska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 8/9, s. (10)-(12)

  40. Lis, Stanisław
Doskonalenie ćwiczeń oddechowych / Stanisław Lis // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 8, s. 25-27

  41. Lis, Stanisław
Rozkład materiału z gimnastyki korekcyjnej / Stanisław Lis // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 157-159

  42. Makuch, Robert
Atlas ćwiczeń : scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjnej / Robert Makuch // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010,nr 3, s. 34-38
 
  43. Mielczarek, Agnieszka
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole / Agnieszka Mielczarek // LIDER. - 2006, nr 11, s. 23-25

  44. Nadolna, Jolanta
Integracja środowiskowa w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju / Jolanta Nadolna, Jolanta Piętowska, Jarosław Piętowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 7, s. 17-19

  45. Owczarek, Sławomir
Gimnastyka korekcyjna w bocznych skrzywieniach kręgosłupa leczy czy szkodzi? / Sławomir Owczarek // LIDER. - 2010, nr7/8, s. 13-16

  46. Pawlik, Ilona
Motywacje i postawy wobec ćwiczeń korekcyjnych u dzieci z wadą postawy ciała / Ilona Pawlik // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 6/7, s. (14)-(16)

  47. Przybycień, Rafał 
Sztuka walki Hapkido - alternatywą dla tradycyjnego wychowania fizycznego / Rafał Przybycień // LIDER. - 2005, nr 6,s. 11-13

  48. Raszewska, Maria 
Rola "ślizgów" w terapii i korektywie dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz próba ich systematyki / Maria Raszewska// GRUPA i ZABAWA. - 2002, nr 1-2, s. 13-18

  49. Romanowska, Alicja
Wychowanie "do" i "w" : w postępowaniu korekcyjnym na lekcjach i zajęciach / Alicja Romanowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 7, s. 12-16

  50. Różański, Paweł 
Następstwa wad postawy u dzieci i młodzieży / Paweł Różański // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 1, s.(4)-(6) wkładka

  51. Różański, Paweł 
Tendencyjność przyjmowania pozycji na przykładzie dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa / Paweł Różański, Marcin Kandulski // LIDER. - 2005, nr 7-8, s. 23-26

  52. Stec, Małgorzata

Sami pracujemy na choroby kręgosłupa / Małgorzata Stec // LIDER. - 2005, nr 3, s. 16-24

  53. Wilczyński, Jacek
Metoda biofeedback : na platformie posturologicznej / Jacek Wilczyński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr7, s. 20-27

  54. Wilczyński, Jacek
Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem Piórkowskiego u dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat /Jacek Wilczyński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 10, s. 11-19

  55. Winczewski, Piotr
Zabawy w gimnastyce korekcyjnej / Piotr Winczewski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 19-25

  56. Woźny, Paweł
Drabinka pozioma : ćwiczenia koordynacyjne / Paweł Woźny // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. - 2010, nr 7, s. 39-
 
Konspekty:

  57. Bełcik, Ewa
Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej / Ewa Bełcik // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 11, s. 15-17

  58.   Byk, Iwona
Konspekty zajęć korekcyjnych / Iwona Byk, Justyna Wróbel // LIDER. - 2005, nr 6, s. 24-30

  59. Ciszkowska, Grażyna 
Prawidłowa postawa ciała / Grażyna Ciszkowska // LIDER. - 2005, nr 10, s. 17-18

  60.  Dychus, Ewa
Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy  ciała : scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej w klasie II /Ewa Dychus // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 71-75

  61. Gerlach-Siwiec, Celina 
Plecy okrągło wklęsłe : konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej  kl. 1 / Celina Gerlach-Siwiec // LIDER. - 2006, nr 4,s. 21-22

  62.   Gołąb, Ewa
Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej - ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne / Ewa Gołąb // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 12, s. (15)-(16)

  63.  Grabara, Małgorzata
Kinezyterapia bocznych skrzywień kręgosłupa w szkole / Małgorzata Grabara, Izabela Zając-Gawlak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 5, s. 8-11

  64. Grzegorczyk, Sławomir 
Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej / Sławomir Grzegorczyk // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. -2007, nr 1, s. 40-42

  65. Kamuda, Marzena
Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej / Marzena Kamuda // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 5, s. 12-13

  66. Łopacińska, Joanna 
Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego / Joanna Łopacińska // LIDER. - 2005, nr 12, s. 18-24

  67. Momola, Irena
Mini gry sportowe w gimnastyce korekcyjnej / Irena Momola, Dariusz Mucha, Lucyna Dudek // LIDER. - 2008, nr 12, s.20-23

  68. Miałkowska, Dorota
Konspekt spotkania z rodzicami : gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna / Dorota Miałkowska // LIDER. - 2002, nr 11, s.22

  69. Szymańska, Mirosława
Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców wklęsło-wypukłych / Mirosława Szymańska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 5, s. 14-16

  70. Tomasiak, Małgorzata 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna / Małgorzata Tomasiak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 30-36

  71. Wyjadłowski, Tomasz
Scenariusz ćwiczeń ogólnorozwojowych i korekcyjnych / Tomasz Wyjadłowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006,nr 6/7, s. (13)-(14)

  72. Zygmunt, Teresa
Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała w czasie czytania książki / Teresa Zygmunt // LIDER. - 2010, nr 9, s. 30

  73. Żołyński, Stanisław
Wykorzystanie zabaw w korekcji wad postawy ciała do wzmocnienia mięśni posturalnych / Stanisław Żołyński //WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 11, s. (14)-(16)

Nowy Sącz 2010, listopad   Oprac. Anna Borowska
Źródła : kartoteki i katalogi PBW
Ilość opisów : 73

<--powrót

 

 
Projektowanie stron internetowych