Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Finansowanie oświaty : zestaw bibliograficzny


Książki:

1.Babczuk, Arkadiusz (1973- ). Red.
Dotacje oświatowe : problemy i wyzwania : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / pod red. Arkadiusza Babczuka i Arkadiusza Talika. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - 183 s.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.
Sygnatura: 71916


2. Bazan, Bogdan. Oprac.
Ministerstwo Edukacji Narodowej o zasadach finansowania oświaty w 1999 roku / [zeszyt oprac. zespół w składzie Bogdan Bazan et al.]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. - 72 s.
Sygnatura: cz7013Br/XXVI, 7035Br

3. Będzieszak, Marcin
Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce / Marcin Będzieszak. - Warszawa : Difin, 2011. - 152 s.
Sygnatura: 67262

4.Czuczwara, Agnieszka. Red.
Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie? / pod red. Agnieszki Czuczwary. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. - 79 s. : il. (gł. kolor.)
Sygnatura: 71915


5. Finansowanie szkół średnich przez powiat - doświadczenia wielkich miast : raport z badań / [Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie]. - Tarnów : WSB, 1999. - 60 s.
Sygnatura: 7262Br

6. Handzlik, Marta
Finanse w oświacie / Marta Handzlik. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 108 s.
Sygnatura: cz66378/XXVI

7.Herbst, Mikołaj (1973- ). Red.
Finansowanie oświaty / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 234 s.
Sygnatura: cz67847/XXVI, 67848


8. Herczyński, Jan (1954- ). Red.
Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych : propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego /pod red. Jana Herczyńskiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011. - 128 s.
Sygnatura: 66936

9. Karwacki, Andrzej. Oprac.
Ministerstwo Edukacji Narodowej o systemie finansowania oświaty : system finansowania oświaty i wychowania na tle dekady lat dziewięćdziesiątych / [zeszyt oprac. Andrzej Karwacki, Jan Herczyński, Kazimierz Korab]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. - 120 s.
Sygnatura: cz7308Br/XXVI, 7309Br

10.Levitas, Anthony. Red.
Strategie oświatowe / pod red. Anthony'ego Levitasa. - Warszawa : Wydawnictwo ICM, 2012. - 343 s.
Sygnatura: 67845
 


11. Nowe państwo : ustrój edukacji narodowej : podsumowanie prac programowych Instytutu Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie w latach 1997-1998. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 1999. - 59 s.
Sygnatura: 7261Br


Artykuły z czasopism

12. Bos, Dominigue
 Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Dominigue Bos, Claudine Maes, Jean-Pierre Guth // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

13. Bunda, Martyna
Polska szkoła ważenia i mnożenia / Martyna Bunda // Polityka. - 2011, nr 38, s. 12-14
  
14. Bunda, Martyna
 Zgrana karta / Martyna Bunda // Polityka. - 2012, nr 13, s. 28-30
 
15. Charakterystyka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, dod. Niezbędnik dyrektora, s.4-9

16. Denek, Kazimierz (1932- )
Edukacja a kapitał ludzki (cz.1) / Kazimierz Denek // NOWA SZKOŁA. - 2011, nr 1, s. 3-16

17. Denek, Kazimierz (1932- )
Edukacja a kapitał ludzki (cz.2) / Kazimierz Denek // NOWA SZKOŁA. - 2011, nr 2, s. 3-15

18. Drwięga, Anna
Fundusze unijne : dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / Anna Drwięga // Lider. - 2005, nr 10, s. 6-9

19. Dzierzgowska, Irena (1946- )
Siedem mitów o finansach w oświacie / Irena Dzierzgowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 36-37

20. Ewertowski, Jerzy
Płace nauczycieli w 2003 r. / Jerzy Ewertowski, Wojciech Jaranowski. - Tab. // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 4, s. 5-7

21. Fabin, Barbara
Plan finansowy szkoły : aspekty prawne / Barbara Fabin // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2010, nr 10, s. 48-50

22. Gawrecki, Lechosław
Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 13-15

23. Gumowska, Paulina
Szkoły latem też mogą zarobić / Paulina Gumowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2012, nr 7, s. 14-17

24. Igielska, Dorota
Ramowe plany nauczania : odsłona trzecia / Dorota Igielska // SEDNO. - 2009, nr 4, s. 27-29

25. Jachowicz, Agnieszka
Problemy polskiej oświaty niczym "węzeł gordyjski"? / Agnieszka Jachowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 16-19

26. Janicki, Piotr
Nie przegapić słonia / Piotr Janicki // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 11, s. 21-22

27. Jaranowski, Wojciech
Z czyjej kasy (3) / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 11, s. 17, 23
    *Finansowanie oświaty w krajach Unii Europejskiej : Austria, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Włochy, Grecja

28. Jaranowski, Wojciech
Z czyjej kasy.(2) / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 9, s. 17
    *Finansowanie edukacji w krajach UE : Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Danii, Finlandii

29. Jaranowski, Wojciech
Z czyjej kasy ? (1) / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 7, s. 15
    *Finansowanie szkolnictwa w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg)

30. Jeżowski, Antoni
Finanse dyrektora szkoły / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. I-VIII wkładka

31. Jeżowski, Antoni
Finansowanie realizacji zadań : wydatki bieżące i zmiany w planie finansowym / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 6, s. 7-10

32. Jeżowski, Antoni
Obsługa finansowa szkół : dylematy prawne / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 2, s. 37-39

33. Jeżowski, Antoni
O kosztach kształcenia / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 22-23

34. Jeżowski, Antoni
Planowanie finansowe w szkole / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 16-20

35. Jeżowski, Antoni
Sprawozdawczość z wykonania zadań finansowych / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 12, s. 14-16

36. Jeżowski, Antoni
Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 4, s. 14-16

37. Jeżowski, Antoni
Zrozumieć finanse publiczne w szkole / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 1, s. 12-15

38. Jeżowski, Antoni
Zarządzanie majątkiem w szkole / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, dod. "Niezbędnik Dyrektora Szkoły", s. 3-15

39. Kaleta, Włodzimierz
Praktyka przekształcania szkół bez psucia / Włodzimierz Kaleta //  Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 60-64

40. Kaszulanis, Magdalena
Co samorządy robią z subwencją? / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski . - 2009, nr 33, s. 3

41. Kieres, Antoni
Jednostka czy zakład? : spór o kształt prawno-finansowy szkoły / Antoni Kieres ; rozm. przepr. Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły . - 2002, nr 4, s. 14-16

42. Kołaczek, Bożena   
Dostęp do edukacji - analiza porównawcza / Bożena Kołaczek. - Tab. // Polityka Społeczna. - 2002, nr 10, s. 12-17

43. Kontkiewicz, Anna
Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz // Biblioteka SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2011, nr 1, s. 22-25

44. Knoll, Joachim
 Problemy i trendy edukacji dorosłych w wymiarze europejskim / Joachim Knoll // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 7-13

45. Książek, Wojciech
  Płace w oświacie / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 32-34

46. Linowska, Elżbieta
Zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej / Elżbieta Linowska, Dominik Linowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 8, s.14-18

47. Linowska, Elżbieta
Kontrola zarządcza : nowe - stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska // DYREKTOR SZKOŁY. -2010, nr 12, s. 24-25

48. Łyszczarz, Michał
Finanse szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 78-81

49. Łysak, Krzysztof
Od czego zacząć tworzenie projektu edukacyjnego finansowanego ze środków unijnych? / Krzysztof Łysak // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2011, nr 2, s. 36-40

50. Michalak, Joanna
System finansowania udziału nauczycieli w formach doskonalenia w latach 1999-2002 / Joanna Michalak // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 3, s. 135-145

51. Miłoszewska, Ewa
Punkty opieki czy edukacji? / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 5, s. 8-9

52. Miłoszewska, Ewa
W Europie lepiej liczą / Ewa Miłoszewska. - Tab. // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 13, s. 6-7

53. Obrębski, Mirosław
Dotacje dla szkół / Mirosław Obrębski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 9, s. 22-23

54. Olszewski, Artur
Wydatkowanie dotacji przez szkoły i placówki prowadzone przez podmioty inne niż samorząd / Artur Olszewski //  Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 77-80

55. Olszewski, Artur
Finansowanie działalności oświatowej prowadzonej przez organy niepubliczne / Artur Olszewski //  Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 74-76

56.Olszewski, Artur
Zasady finansowania kształcenia uczniów ze SPE / Artur Olszewski // DYREKTOR SZKOŁY . - 2012, nr 11, s. 48-52

57. Pachociński, Ryszard (1930- )
Wydatki na oświatę a wzrost wyników nauczania / Ryszard Pachociński // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 2,3,4

58. Pawlak, Robert
Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności / Robert Pawlak . - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 125-164

59.Pawlak, Robert
Krakowski bon oświatowy - studium empiryczne / Robert Pawlak . - Bibliogr. //  Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. 126-150

60. Pawlak, Robert
Powszechne bony oświatowe : przykład Chile / Robert Pawlak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 10, s. 14-19

61. Pawlak, Robert
Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach : przykład Szwecji / Robert Pawlak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 1, s. 24-30

62. Pawlak, Robert
Kwidzyński bon oświatowy na tle polityki edukacyjnej władz miasta / Robert Pawlak // EDUKACJA. - 2010, nr 3, s. 81-99

63. Pery, Andrzej
Samodzielność finansowa szkoły / Andrzej Pery // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 8-9

64. Pery, Andrzej
Zarządzanie publicznymi środkami finansowymi w szkole / Andrzej Pery // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s. 9-13

65. Piszko, Agata
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Agata Piszko // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 9, s.40-41

66. Piwowarski, Rafał
Potrzeby finansowe i inwestycyjne oświaty / Rafał Piwowarski // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 4-7

67. Prażmowski, Stanisław
Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 7, s. 29-30

68. Przeorska, Anna
Sezamie, otwórz się, czyli budżet w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS / Anna Przeorska // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2011, nr 5, s. 24-27

69. Puchalski, Zygmunt
Finansowanie szkół niepublicznych / Zygmunt Puchalski // SEDNO. - 2009, nr 1, s. 58-60

70. Rękawek, Anna
Fundusze strukturalne w zasięgu naszych możliwości - część I / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 10, s.12-13


71.Rucińska, Marta
Budżet zadaniowy edukacji : doświadczenia międzynarodowe / Marta Rucińska, Mateusz Pawłowski // EDUKACJA . - 2013, nr 3, s. 76-89


72. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 // Dziennik Ustaw. - 2010, nr 222, poz. 1756

73. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 247, poz. 1825
   
74. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 246, poz. 1799

75. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 286, poz. 2878

76. Satel, Anna
Likwidacja szkoły - ekonomia kontra jakość nauczania / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 12-18

77. Szczurkowska, Stefania
Zarządzanie oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich / Stefania Szczurkowska. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 48-52

78.Szelewa, Stanisław
A może zakład budżetowy / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 4, s. 20-23

79. Szelewa, Stanisław
Bon edukacyjny - panaceum na kłopoty oświaty / Stanisław Szelewa // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 18-18

80. Szelewa, Stanisław
Bon oświatowy ale jaki? / Stanisław Szelewa // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 1, s. 32-33

81. Szelewa, Stanisław
Bon oświatowy jako droga do decentralizacji zarządzania finansami szkole / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7-8, s. 76-79

82. Szelewa, Stanisław
Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak dokładniej podzielić subwencję oświatową / Stanisław Szelewa, Małgorzata Misiaczek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 37-40

83. Szelewa, Stanisław
Fakty i mity na temat subwencji oświatowej / Stanisław Szelewa, Małgorzata Misiaczek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2011, nr 1, s. 48-52

84. Szelewa, Stanisław
O kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 38-41

85. Szelewa, Stanisław
Jak "wylano dziecko z kąpielą" : "martwy" zapis art. 79 ustawy o systemie oświaty / Stanisław Szelewa
 Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 5, s. 18-21

86. Śleszyński, Przemysław
Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002 / Przemysław Śleszyński. - Bibliogr. // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 48-58

87. Sposoby finansowania oświaty w krajach europejskich // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 25, s. 3-4 wkładka

88. Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 2,3,4,5

89. Wasiołka, Sebastian
W trosce o nowoczesność edukacji / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, S. 38-40

90. Zieliński, Piotr
Zasady finansowania zadań oświatowych po 1 stycznia 2004 roku : sprawozdanie z prac zespołu nr 1 / Piotr Zieliński // Dyrektor Szkoły . - 2003, nr 6, s. 5

 Wszystkie publikacje są dostępne wbibliotece. Na bieżąco opisy książek i artykułów na ten temat umieszczane są w katalogach i kartotekach pod hasłami przedmiotowymi: Oświata - finanse, Bon edukacyjny.

Nowy Sącz, 2015, luty oprac. Dorota Lenar
  

 
Projektowanie stron internetowych