Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

W ramach  wspomagania nauczycieli w rozwoju zawodowym  biblioteka pedagogiczna oferuje  wsparcie/konsultacje eksperta - dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.   

Kontakt: Barbara Kozik – ekspert z listy MEN, specjalność: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; filologia polska

1.    Forma wsparcia:  
- spotkanie i rozmowa indywidualna,
- wspólny przegląd i analiza projektu dokumentacji awansowej,
- dobór literatury przedmiotu
2.    Zasady wsparcia:
- z konsultacji korzystać mogą nauczyciele zapisani do grona czytelników PBW w Nowym Sączu.
- konsultacje odbywają się w środy, w godz. 8-15, w siedzibie biblioteki pedagogicznej - po uprzednim uzgodnieniu terminu: tel/fax 18/443 70 67 lub email:pbwnowysacz@onet.pl (w temacie proszę podać  „wsparcie eksperta”)
3.   Zakres tematyczny konsultacji:
- procedura awansu na poszczególne stopnie,
- współpraca z opiekunem stażu,
- dokumentacja awansowa,
- przyporządkowanie działań do poszczególnych wymagań stosownego rozporządzenia,
- najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia w przygotowaniu dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- przebieg egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje komunikacyjne),
- pomoc w doborze fachowej literatury związanej z problematyką awansu zawodowego,

Wybrane portale internetowe z materiałami dotyczącymi awansu zawodowego przydatne nauczycielom i dyrektorom:

 www.pbwnowysacz.pl

 Strona biblioteki, na której dostępny jest katalog  on-line; można przeglądać zasoby książek i czasopism wpisując: awans zawodowy, nauczyciele  - awans zawodowy – dokumentacja, staż, opiekun stażu itp.

 

 www.glos.plStrona czasopisma „Głos nauczycielski” zawierająca awansowe forum internetowe  nauczycieli stażystów, mianowanych, kontraktowych na  „Forum Głosu”
 
 www.men.gov.plStrona ministerstwa, dostępne m.in.: akty prawa oświatowego; lista ekspertów. W zakładce Kadra pedagogiczna zawarte są informacje o składach i pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych i nadzorze nad pracami tych komisji

 www.kuratorium.krakow.pl W zakładce Nauczyciel/awans zawodowy dostępne odpowiednie formularze, karty informacyjne i 3 obszerne poradniki dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

 www.awans.net

Internetowy serwis oświatowy. Gotowe poradniki: jak zostać nauczycielem kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym, jak przygotować dokumentację. Forum dyskusyjne nauczycieli. Literatura. Wejście na portal płatne.

 

 www.nadzor-pedagogiczny.pl

 Portal z gotową dokumentacją dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli dla dyrektorów placówek oświatowych

 

www.psychologia.edu.pl

Profesjonalny portal psychologiczny Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Na stronach serwisu można znaleźć wiele ciekawych artykułów, porady psychologów, najświeższe doniesienia ze świata nauki, forum i opisy testów psychologicznych

 

  pobierz plik--> Literatura przemiotu
  pobierz plik--> Bibliografia artykułów z "Głosu Nauczycielskiego

 <--powrót

 
Projektowanie stron internetowych