Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

                
EDUKACJA PROZDROWOTNA :  wybór artykułów z czasopism dostępnych w PBW w Nowym Sączu

Układ działowy
I. Lekcje, programy, projekty edukacyjne- poz. 1-38
II. Konkursy i inne imprezy szkolne o tematyce zdrowotnej - poz. 41-94

 

I. LEKCJE, PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 1. "Dbam o zdrowie" : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 27-35

 2. Edukacja prozdrowotna w gimnazjum // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 9, s. 40-43
       Propozycja realizacji ścieżki w gimnazjum.

 3. Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Cz.1-3 / Beata Gonerka // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 58-60 ;
 nr 4, s. 48-40 ; nr 5, s. 50-52

4. Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego [liceum] / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz // LIDER. – 2008, nr 2, s. 21-23

 5. Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje / Marta Galos // WYCHOWAWCA. - 2001, nr 6, s. 22-23
    Konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece pedagogicznej.
     
 6."Ja brałem, ty nie musisz" - propozycja projektu dla szkół średnich / Barbara Skrobutan // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (XV)-(XIV) wkładka

 7. Jak sobie radzić ze stresem [ lekcja dla uczniów gimnazjum  lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Gradowska, Maria Kowalska // WYCHOWAWCA. - 2002, nr 11, s.23

 8. Jak sobie radzić ze stresem? scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2002, nr 4, s. 232-236

 9. Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny : program edukacji zdrowotnej dla klas I-III szkoły podstawowej / Bożena Bubis, Agata Czesak // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 12, s. 16-18

 10. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem / Martyna Dobrowolska, Anna Lebioda // REMEDIUM. - 2006, nr 7/8, s. 46-47
    Konspekt zajęć dla uczniów szkół średnich.

11. Nasze warsztaty / Agata Szlęk-Sitkiewicz, Monika Ślusarczyk // LIDER. - 2003 , nr 1, s. 11-12
       Konspekty zajęć: Walka z nikotynizmem, Promocja zdrowia.

12. Narkotyki : najlepsze wyjście nie wchodzić / Joanna Lampkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 7/8, s. XII-XIV
      Dla szkoły ponadgimnazjalnej.

13. Nauka i zabawa : realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej [ gimnazjum] / Danuta Paszylka, Barbara Wróbel // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. – 2008, nr 5, s. 61-65

14. Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 6, s.  5-7

15. Nie daj się wciągnąć : zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów / Bożena Jabłońska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 5, s. 11-13

16. Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia / Anna Witek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 3, s. 12-13
    Dla szkół ponadpodstawowych.

17. Nobel za penicylinę : lekcja biologii dla uczniów klasy II szkoly średniej w bibliotece pedagogicznej / Klara Łazarowicz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1997, nr 6, s.31-32

18. Od czego zależy nasze zdrowie? : projekt edukacyjny / Urszula Grygier //  BIOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 49-52
       Adresowany do uczniów gimnazjum.

19. "Paląca butelka" czyli o szkodliwości palenia papierosów : scenariusz godziny wychowawczej dla klasy I liceum / Bogusława Dmowska // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 1, s. 44-45

20. Palenie papierosów - zysk czy strata? : scenariusz zajęć w gimnazjum dotyczących wybranych problemów uzależnienia od nikotyny / Natalia Sas // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (VII)-(X) wkładka

21. Powstrzymać modę "na branie" / Jolanta Łętowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. (X)-(XIV) wkładka
       Cykl zajęć dla gimnazjalistów.

22. Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I-VI szkoły podstawowej / Małgorzata Pawlak // LIDER. - 2001, nr 11, s. 11-14

23. Program edukacji prozdrowotnej / Grażyna Śliwa // PRZYRODA POLSKA. - 2003, nr 2, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 2, s. 1-3
       Do realizacji w klasach 1-3 szk. podst. w ramach "Zielonej szkoły".

24. Program ścieżki prozdrowotnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym /  Teresa Zygmunt // LIDER. - 2006, nr 2, s. 18

25. Projekt edukacyjny "Mądry i silny nie pali" / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 1, s. 29-30       Dla kl. 6.

26. Projekt edukacyjny "Mądry i silny nie pali" / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 14
       Projekt dla kl. 6.

27. "Quo Vadis...Ziemio?" : projekt edukacji ekologicznej i prozdrowotnej dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym / Maria Stachowicz-Polak // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2004, z. 1/2, s. 39-54
       Projekt skierowany do uczniów szkół wszystkich typów i całego
    środowiska.

28. Recepta na zdrowy styl życia / Monika Majewska, Justyna Mróz // PSYCHOLOGIA  W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 131-139
    Propozycje ćwiczeń.

29. Sąd nad solą / Janina Łowiecka // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2006,
 nr 4/5, s. 53-54
       Scenariusz zajęć.

30. Smacznie i zdrowo - jak z apetytem dbam o zdrowie : projekt edukacyjny dla uczniów dla kl. III / Mirosława Parlak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 81-84

31. Stres i co dalej / Małgorzata Olczyk-Szumińska // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 7, s. 31-39
    Propozycja programu, scenariusze zajęć.

32. Ścieżka prozdrowotna na lekcjach informatyki / Dorota Adamska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 1, s. 39-41
       Konspekt lekcji nt Budowa i funkcja skóry.

33. Wiem, co jem / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2004, nr 3/4, s. 105-117
    Dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

34.Wokół jednej lektury : Stop narkotykom / Dorota Bialek // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM . - 2001/2002, nr 3, s. 29-36 [na podst. Pamiętnika narkomanki]

35. Wolny wybór: propozycja metodyczna do klasy II (program „Czytam świat”) / Anna Gęborek // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2001/2002, nr 3 s. 35-28 [na podst. Pamiętnika narkomanki]

36. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm człowieka : pomysł na realizację ścieżki prozdrowotnej / Marzena Kurzak // LIDER. - 2007, nr 9, s. 7-9
    Przykładowe scenariusze lekcji do realizacji w gimnazjum lub liceum.

37. Wpływ tytoniu na organizm człowieka : lekcja biologii w bibliotece szkolnej / Olga Piś // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1999, nr 1, s. 26-27
    Dla kl. VII Szk.podst.

38. "Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia" - propozycja autorskiego programu dla
gimnazjum / Jolanta Derbich // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 1, s. 25-31

39. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę : zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej / Grażyna Zaborska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 61-65

40. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // LIDER. - 2005, nr 2, s. 12


II.  KONKURSY SZKOLNE I INNE IMPREZY SZKOLNE O TEMATYCE ZDROWOTNEJ

41. Bez papierosa zadzieraj nosa : scenariusz szkolnego turnieju / Halina Arciszewska, Małgorzata Elżbieta Znorko // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 11, s. 24-25

42. Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy ferie zimowe : inscenizacja dla uczniów  klas młodszych / Beata Tkacz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 10, s. 20-
    21

43. Czarownica Bunia (1-2) : komedyjka na tematy aktualne dla młodszych, starszych i dojrzałych dzieci / Maria Rojek // AURA. - 2006, nr 4, dod. ekolog. dla szkół nr 139, s. 9-12 ; nr 5, dod. ekolog. dla szkół nr 140,  s. 8-11
       Dla szk. podst.

44. Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas III szkoły podstawowej / Mariola Wyżlic // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 16-17

45. Dwa słówka na temat zdrówka : montaż literacki / Barbara Strutyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 4, s.29-33
       Wykorzystano teksty autorów wierszy dla dzieci najmłodszych

46. Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum / Renata Jaworska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 16

47."Dziwna choroba" / Ewa Olszewska // WYCHOWAWCA. - 2001, nr 11, s. 22-23
       Scenariusz bajki wg opowiadania Flory Bresciani Nicassio nt "telemanii".

48. Fizyka i medycyna : (scenariusz przedstawienia) / Dariusz Maliszewski // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 3, s. 10-12
       Dla szk. ponadgimnazjalnych.

49. Hałas - współczesna plaga / Elżbieta Winiarczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 14
       Dla szk. podstawowej.

50. I ja tez odpowiadam za swoje bezpieczeństwo : scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego "Unikanie zagrożeń" / Barbara Gąstoł, Danuta  Ryniewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 23-25
       Dla szk. podstawowej.

51. Imprezy z cyklu "Wiosenna promocja zdrowia" / Halina Kubarska-Klimek, Ewa Noga // KLANZA W CZASIE WOLNYM. - 2003, nr 1, s. 19-22
       Scenariusz Dnia Mleka "Pij mleko, będziesz wielki".

52. Imprezy z cyklu "Wiosenna promocja zdrowia" / Halina Kubarska-Klimek //  KLANZA W CZASIE WOLNYM. - 2004, nr 1, s. 23-28
       Dla szk. podst. i gimnazjum.

53. Jak organizujemy międzyszkolny konkurs dla uczniów klas 1-3 pod hasłem "Zdrowo i bezpiecznie" / Halina Bęben i in. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 2, s. 35-45

54. Jedz owoce i jarzyny : scenariusz konkursu o zdrowym żywieniu dla klasy IV szkoły podstawowej / Małgorzata Kożuchowska, Danuta Pierzchała // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 14-15

55. Konkurs: uzależnieniom - NIE / Irena Ochrin, Grażyna Rudnicka, Bożena Kakowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 12-13
    Dla 1 klasy gimnazjum.

56. Lśniący uśmiech : scenariusz widowiska propagującego higienę jamy ustnej  dla dzieci młodszych / Grażyna Lapeusz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 7/8, s. 32-33

57. Międzynarodowy Dzień bez Papierosa : scenariusz inscenizacji dla klas I-III[szkoły podstawowej] / Beata Zukowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 2, s. 118-119

58. "My, dzieci z dworca ZOO..." : scenariusz przedstawienia na podstawie relacji Christiane F. / Gabriela Jarząbek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 11, s. 28-32
       Dla młodzieży szkół ponadpodtawowych.

59. Najważniejsze to dbać o zdrowie / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 4, s. 54-56
       Dla kl. 1-3 szk. podstawowej.59

60. Narkomania, czyli rzecz o smutku młodości : scenariusz spotkania z młodzieżą szkół średnich / Zofia Araszczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 5, s. 14-16

61. Naszym lekarzom i pielęgniarkom / Stanisława Sobieraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 1989/1990, nr 6, s.592-598

62. O gąbce, o mydle i o Grzesiu Straszydle - scenariusz do inscenizacji dla  uczniów klas młodszych na temat czystości / Joanna Kotara // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 3, s.18

63. Odżywiaj się zdrowo : materiał repertuarowy / Dagmara Brodziak, Cecylia Zębalska, Anna Koman // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 20
       Dla kl.1-3 szk.podstawowej.

64. "Piotrze nasz kochany" : scenariusz programu artystycznego o tematyce prozdrowotnej / Beata Audycka, Beata Wojas // AURA. - 2005, nr 10, dod. ekolog. nr 133, s. 5-7
       Dla szk. podstawowej.

65. Sanitarny posterunek niesie środki na frasunek / Krystyna Maj // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2004, nr 12, s. 7
       Dla klas 1-4 szk. podstawowej.

66. Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO / Renata Kraska // WYCHOWAWCA. - 2001, nr 7-8, s. 42

67. Sąd nad papierosem / Krystyna Kupiec // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1998, nr 11/12, s. 19-21
       Scenariusz imprezy dla młodzieży.

68. Sąd nad papierosem : propozycja scenariusza rozprawy / Klara Łazarowicz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1997, nr 6, s. 32-33

69. Scenariusz imprezy "Dziś Dzień Ziemi świętujemy - zdrowe życie promujemy" / Renata Jaroszewicz, Joanna Ciura // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 5, s. (25)-(29)
    Dla szkoły podstawowej.

70. Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu / Maria Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2002, nr 1, s. 36-37
    Dla klas 4,5,6 szkoły podstawowej.

71. Scenariusz obchodów "Dnia walki z AIDS" / Jolanta Abramowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 2, s. 21-22

72. "Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty" / Jolanta Wielgosz // WYCHOWAWCA. - 2002, nr 9, s. 26-27
       Scenariusz przedstawienia, które może być częścią szkolnego programu profilaktyki w szk. podst.

73. Smok Synoptycy : sztuka teatralna promująca zdrowy styl życia / Danuta Pilarczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 14-15
       Na temat nadmiernego oglądania telewizji, dla kl.1-3 szk.podst.

74. Sport to zdrowie : scenariusz imprezy w klasie IV szkoły podstawowej / Katarzyna Figat // LIDER. – 2003, nr 2, s. 20-21

75. Stop paleniu papierosów : [scenariusz sztuki] / Danuta Mądroszkiewicz // AURA. - 2000, dod. ekolog. nr 73, s. 7-8

76. Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu. / Halina Błażejewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE . - 2001, nr 9, s. 13-14

77. Światowy Dzień AIDS / Zofia Szczypińska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 12, s. 29-30
       Dla szk. ponadgimnazjalnych.

78. "Święto jabłka" : scenariusz imprezy prozdrowotnej / Maria Światła-Komisarczyk //  WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 14-16
    Dla szkoły podstawowej.

79. Święto witaminek / Teresa Brych // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 51-52
    Dla uczniów młodszych klas.

80.Talk show : rozmowy na każdy temat : AIDS / Anna Dobrowolska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 3, s. 12-13

81. Test wiedzy o AIDS / Mariola Sotirov // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 1, s. 36-38

82. Tylko nie pal : materiał repertuarowy / Dagmara Brodziak, Cecylia Zębalska, Anna Koman // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 19
       Dla kl.1-3 szk.podstawowej.

83. Wiewióreczki z PCK : scenariusz inscenizacji / Ewa Marchwińska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 19-20
       Dla klas 1-3 szk. podstawowej.

84. Wiewiórka przedstawia : scenariusz inscenizacji prozdrowotnej klubu Wiewiórka / Joanna Lewandowska-Magiera // LIDER. - 2006, nr 6, s. 12-13
    Dla szkoly podstawowej.

85. Witaminkowe Królestwo : (przedstawienie kukiełkowe dla uczniów młodszych) / Beata Wabińska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 1, s. 13-14
       Dla kl. 1-3 szkoły podstawowej.

86. Z telewizorem trzeba rozważnie : tekst kabaretowy / Elżbieta Wojcianowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 17

       Dla starszych uczniów szkoły podstawowej.

87. Zdrowe życie : scenariusz apelu z okazji Dni Promocji Zdrowia / Teresa Zielonka  // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 17-18
       Dla szk. podstawowej.

88. Zdrowo żyć : inscenizacja teatralna / Weronika Ćwiertnia-Bernaś // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 10, s. 27

89. Zęby czyste - wszystko oczywiste / Janina Perdzyńska // LIDER. - 2001, nr 12 , s. 28
       Dla dzieci młodszych.

90. "Żeby zdrowe zęby mieć" : scenariusz inscenizacji w klasie I / Teresa Petiuk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 7/8, s. VI-VII

91. Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć : scenariusz przedstawienia dający recepty na zachowanie zdrowia / Maria Jonkisz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 9, s. 21-22
       Dla szk. podstawowej.

92.  Ziemianie, pamiętajcie! / Halina Maciocha // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006,
    nr 3, s. 19-20
       Dla szk.podst.

93. Żyjmy zdrowo, kolorowo : scenariusz imprezy / Anna Fonfara-Iskra // WYCHOWANIE  FIZYCZNE i ZDROWOTNE. – 2008, nr 5, s. 58-60

94. Żyj zdrowo i bezpiecznie / Waldemar Westerlich // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 8/9, s. 40-42
       Festyn sportowy dla szk. podstawowej.

 

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony każdego roku 7 kwietnia, jako wydarzenie mające na celu upamiętnienie powstania Światowej Organizacji Zdrowia i zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy światowego zdrowia.

Światowy Dzień bez Tytoniu  obchodzony jest 31 maja. Od 1988 roku organizuje go  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)  Choć mało osób o tym wie, dzień ten od 1991 roku jest obchodzony również w Polsce. W niektórych kalendariach 17 listopada pojawia się Światowy Dzień Rzucania Palenia.


Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. obchodzony jest 26 czerwca. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia, jako że narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną problemów społecznych.


Światowy Dzień (Walki z) AIDS obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od roku 1988 roku.
W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.


Zasięg chronologiczny: 2000-2008
Źródła : kartoteki zagadnieniowe PBW
Ilość opisów : 92

Oprac. Dorota Lenar, czerwiec 2008

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych