Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Edukacja wielokulturowa : spis publikacji dostępnych w PBW w Nowym Sączu

Książki:

1.Ambrosewicz-Jacobs. Red.
Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo. - Wyd. 2 posz.. - Kraków : UJ Instytut Europeistyki, 2005. - 151, [1] s.
Sygnatura: 62191, 62192, 62193

2.Bartosz, Adam
Nie bój się Cygana / Adam Bartosz. - Sejny : "Pogranicze", 1994. - 206 s.
Sygnatura: 55567

3.Bartosz, Adam
Wielokulturowość Małopolski / Adam Bartosz. – Kraków : Urząd Marszałkowski, [2008]. – 91, [1] s.
Sygnatura: cz64894/XLIV

4.Diouf, Mamadou
Czy Afryka jest krajem? / [aut. Mamadou Diouf i in.]. - Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2011. - 285 s.
Sygnatura: 67033

5.Drong, Leszek. Red.
Wielokulturowość  : postulat i praktyka /pod  red. Leszka Dronga i Wojciecha Kalagi. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 285, [1] s.
Sygnatura: 62481

6.Dudra, Stefan. Red.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. -Kraków ; "NOMOS", 2010. - 431 s.
Sygnatura:cz66221/XXXI, 66265, 66266

7.Grzybowski, Przemysław Paweł
Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankońskiego / Przemysław Paweł Grzybowski. - Wyd. 3 uzup.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 475 s.
Sygnatura: 66510

8.Jackowska, Marta. Red.
Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej i Hanny Rubinkowskiej. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. - 322 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) Pakiet edukacyjny "Afryka w szkole"
Sygnatura: 67035

9.Kozik, Barbara
Między adwentem a karnawałem :materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców / Barbara Kozik. - Nowy Sącz : Woj. Ośrodek metodyczny ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, 1997. - 70 s. [obyczaje świąteczne w różnych krajach]
Sygnatura: 7293-7294Br, 8819 Br

10.Mizerska, Beata Maria. Red.
Problemy komunikacji międzykulturowej : lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka / red. Beata Maria Mizerska. - Wwa : Ofic.Wydaw.Graf-Punkt, 2000. - 480 s.
Sygnatura: 59973

11.Mok, Ineke
Antysemityzm - stare i nowe uprzedzenia : poradnik metodyczny dla nauczyciela / [Ineke Mok, Willem-Pieter van Ledden,Karen Polak ; tł. Marek Król]. - Kraków : Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie, 2008. - 23 s. : il. ; 30 cm
Sygnatura: 9207 br

12.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Edukacja międzykulturowa  : kreowanie tożsamości dziecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 248 s.
Sygnatura: 64648

13.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 529, [3] s.
Sygnatura: 66375, 66754

14.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Kreowanie tożsamości dziecka : [wyzwania edukacji międzykulturowej] / Jerzy Nikitorowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 248 s.
Sygnatura: cz61754/XXI, 61755

15.Stańkowski, Bogdan
Wychowanie w duchu wielokulturowości : raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu / Bogdan Stańkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. - 131 s.
Sygnatura: 67812

16.Średziński, Paweł. Red.
Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach z Afryki? / pod red. Pawła Średzińskiego. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. - 45, [2] s. Pakiet edukacyjny "Afryka w szkole"
Sygnatura: 67034

17.Szafran, Barbara. Red.
Wielokulturowość na Sądecczyźnie : materiały z sympozjum, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 25-27 listopada 2010 / [red. prowadzący Barbara Szafran]. – Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2010. – 112 ,[1] s.
Sygnatura: cz66614/XLIV, 66615

18.Szerląg, Alicja. Red.
Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / Alicja Szerląg. - Kraków : Impuls, 2005. - 583, [1] s.
Sygnatura:63328


Artykuły z czasopism


19.Arcimowicz, Beata
Niebezpieczne uprzedzenia "my" i "oni" / Beata Arcimowicz // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 5, s. 57-60
Schemat powstawania uprzedzeń, przykład warsztatów dla młodzieży.

20.Babik, Anna
Przedszkole z polskim i białoruskim językiem nauczania / Anna Babik, Danuta Tymoszewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 45-48

21.Barwińska, Dorota
Edukacja dorosłych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie europejskim / Dorota Barwińska // Edukacja Dorosłych. - 2007, nr 1-4, s.27-38

22.Barwińska, Dorota
Znaczenie współczesnych teorii pedagogicznych dla animatorów wymiany młodzieży / Dorota Barwińska, Regina Orzechowska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2006, nr 3, s. 43-58
M.in. scenariusz warsztatów i propozycje ćwiczeń dla zróżnicowanych kulturowo i społecznie grupy Polaków i Niemców.

23.Biskup, Barbara
Świat w dziecięcych objęciach - międzykulturowość oswojona /
Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 41-51

24.Cukras-Stelągowska, Joanna
W kierunku edukacji międzykulturowej : Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach / Joanna Cukras-Stelągowska, JakubStelągowski // KULTURA I EDUKACJA. - 2009, nr 1, s. 111-128

25.Czerniejewska, Izabela
Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 4, s. 44-49

26.Danielska, Jolanta
Interkulturowa edukacja w nauczaniu języka niemieckiego / Jolanta Danielska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2009/2010,nr 2, s. 104-109

27.Dobrowolska, Barbara
"Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne/ Barbara Dobrowolska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 9, s. (IV)-(VIII) wkładka

28.Duboniewicz, Marta
Wzajemne przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 9, s. 53-56

29.Dyba, Krystyna

Szukać podobieństw, rozumieć różnice - edukacja międzykulturowa w szkole. Jakiej edukacji nam potrzeba? / Krystyna Dyba // DYREKTOR  SZKOŁY. - 2002, nr 6, s. 11-13

30.Elsner, Danuta
Jedenastu Japończyków / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // DYREKTOR SZKOŁY. - 2010, nr 5, s. 30-34
Dostosowanie przedszkola polskiego do potrzeb uczęszczających na zajęcia małych Japończyków.

31.Frankowska, Agnieszka
Rola biblioteki w kształtowaniu tożsamości kulturowej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mniejszości narodowych na Podlasiu / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s. 1-4

32.Gerritsen, Marinel
Jak umożliwić uczniom/studentom poznanie ich kompetencji kulturowych oraz międzykulturowych? / Marinel Gerritsen //JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2012/2013, nr 1, s. 13-25

33.Gogolewska-Tośka, Małgorzata
Jak wprowadzić dziecko w świat małej i wielkiej Ojczyzny / Małgorzata Gogolewska-Tośka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2011/2012, nr 3, s. 83-87

34.Gołaszewski, Grzegorz
Swój, czyli obcy... : o człowieku XX wieku / Grzegorz Gołaszewski // JĘZYK POLSKI  W LICEUM. - 2010/2011, nr 4, s.71-80

35.Górniewicz, Józef
Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej (na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) / Józef Górniewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, s. 16-18

36.Górska, Małgorzata

Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska // MERITUM. - 2011, nr 1, s. 21-29

37.Griese, Christine
Rozwój szkoły a pedagogika międzykulturowa : między zmiana kultury uczenia się a tendencjami etnizacji w Niemczech / Christiane Griese // ROCZNIK PEDAGOGICZNY. - 2007, T. 30, s. 147-157

38.Grzybowski, Przemysław
Barbarzyńscy w europejskiej szkole : perspektywa edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego / Przemysław Grzybowski // ROCZNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, T. 28, s. 157-172

39.Jaroszewska, Anna

Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych / Anna Jaroszewska // JĘZYKI OBCE WSZKOLE. - 2010, nr 4, s. 32-43

40.Jaroszewska, Anna
Problematyka międzykulturowości a nauczanie języków obcych - rozważania z pogranicza teorii i praktyki / Anna Jaroszewska // MERITUM. - 2010, nr 1, s. 21-26

41.Jaroszewska, Anna
O potrzebie kształtowania kompetencji międzykulturowej wśród seniorów / Anna Jaroszewska // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2009, nr 2, s. 65-75

42.Jędrzejczyk, Urszula
Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 7, s.20-23

43.Kamińska, Krystyna
Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 5-7

44.Kamińska, Krystyna
Edukacja wobec imigracji jako nowego zjawiska społecznego w Polsce / Krystyna Kamińska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2003, nr 4, s. 201-213
Problemy związane z narastającą falą imigrantów w Polsce.

45.Kamińska, Krystyna

Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 5, s. 259-266

46.Kapica-Curzytek, Joanna

Nauczyciel w szkole jako culture broker (pośrednik kulturowy)  wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek// KULTURA i EDUKACJA. - 2010, nr 1, s. 95-107

47.Karwowski, Krzysztof
Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 4, s. 38-4

48.Kazimierczak, Monika

(Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak // JĘZYK POLSKI w LICEUM. - 2011/2012, nr 1, s. 82-88

49.Kazimierczyk, Iga
Szkoła wielokulturowa, czyli o współpracy z rodzicem cudzoziemcem / Iga Kazimierczyk // GŁOS PEDAGOGICZNY. - 2011, nr11, s. 28-30

50.Klim-Klimaszewska, Anna

Edukacja wielokulturowa / Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagieło // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 7 , s. 20-22

51.Koc, Krzysztof
Jerozolima - w labiryncie wielokulturowości / Krzysztof Koc // POLONISTYKA. - 2007, nr 10, s. 13-19

52.Kołodziejczyk, Małgorzata
Edukacja międzykulturowa - poznawanie otaczającego świata / Małgorzata Kołodziejczyk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 2, s. 33-35
M. in. konkurs na temat zwyczajów w różnych krajach.

53.Korporowicz, Leszek
Ewaluacja międzykulturowa : instrument rozwoju kultury politycznej,organizacyjnej i społecznej / Leszek Korporowicz // Język Polski w Szkole
dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 7-14

54.Kotarba-Kańczugowska, Marta
Wielojęzyczność w edukacji / Marta Kotarba-Kańczugowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2011, nr 2, s. 3-9

55.Kula, Ewa
Międzykulturowość jako problem edukacyjny / Ewa Kula // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 3, s. 7-13

56.Kuziak, Katarzyna
Obywatel Europy a jego tożsamość kulturowa / Katarzyna Kuziak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, s. 39-42

57.Lewowicki, Tadeusz (1942- )
O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 1-2, s. 5-11. - Bibliografia

58.Lewowicki, Tadeusz (1942- )
Uniwersalne idee humanizmu a edukacja – szkic historyczny i współczesny causus  edukacji międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2004, nr 4, s. 7-12

59. Lewowicki, Tadeusz (1942- )

Wielokulturowość i edukacja / Tadeusz Lewowicki // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2010, nr 3/4, s. 5-20

60.Łojek, Anna
Międzykulturowość nowy obszar edukacji na poziomie wczesnoszkolnym : wybór bibliografii / Anna Łojek // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 3, s. 101-105

61.Łopacińska, Ludmiła
Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego / Ludmiła Łopacińska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. -2008, nr 2, s. 18-27

62.Mach, Elżbieta
Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości / Elżbieta Mach // EDUKACJA. - 2001, nr 2, s.87-96

63.Macioszek, Iwona
Dlaczego my - współcześni - mamy kultywować pamięć o Holocauście? : propozycja zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ Iwona Macioszek   // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 4/5, s. I-IV wkładka

64.Maćkula, Dorota
"Gila romane" jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2010/2011, nr 4,s. 50-64

65.Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 2, s. I-III

66.Mazurowska, Karolina
Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominika Cieślikowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 67-75
Porady dla nauczycieli przyjmujących w klasie ucznia cudzoziemca.

67.Mikuła, Dorota
Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mikuła // JĘZYKI OBCE w SZKOLE. - 2008,nr 2, s. 13-19

68.Miernik, Magdalena
Międzykulturowość nowy obszar edukacji / Magdalena Miernik, Joanna Bogus // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 3,s. 52-71

69.Miszczuk, Dorota
Dialog międzykulturowy  : program / Dorota Miszczuk // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 11-13

70.Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Przygody Innego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 1, s.19-23
Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność "Przygody Innego"

71.Młynarczyk, Anna
Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczyk, Mariusz M.
Sokołowski . - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 1114

72.Moczydłowska, Iwona
 Wymiana międzynarodowa / Iwona Moczydłowska . - Bibliogr. // MERITUM. - 2010, nr 1, s. 48-52

73.Myrdzik, Barbara
Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // POLONISTYKA. - 2010, nr 8, s. 6-12

74.Nasalska, Ewa
Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole / Ewa Nasalska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 1999, nr 1, s.73-86
Szkoły dla mniejszości, wymiana młodzieży,edukacja międzykulturowa jako element integracji europejskiej.

75.Niemierko, Bolesław (1935- )
Zachodni wiatr w edukacji : od unijnego prelegenta do wspólnych badań / Bolesław Niemierko // EDUKACJA. - 2010, nr 1,s. 8-23

76.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )

Edukacja międzykulturowa : założenia i realizacja / Jerzy Nikitorowicz. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 27 (2004), s.129-144

77.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz //PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 2, s. 3-16

78.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Konflikt kulturowy w społeczeństwach wielokulturowych zagrożeniem dla człowieka / Jerzy Nikitorowicz // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2010, nr 9, s. 91-103

79.Nikitorowicz, Jerzy (1951- )
Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 8(264)-11(267)

80.Nowakowska, Renata
Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2001, nr 3/4, s. 77-87

81.Nyczkało, Nella G.
Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nella G. Nyczkało // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2009, nr 3, s. 72-78

82.Obirek, Stanisław
Dialog kulturowy / Stanisław Obirek // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2002, nr 1 (2), s. 131-149

83.Ogrodzka-Mazur, Ewa
Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia - ku wykluczaniu kulturowemu / Ewa Ogrodzka-Mazur // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2012, nr 4, s. 33-41

Zagadnienie wykluczenia kulturowego, którego doświadczają dzieci narodowości polskiej uczące się w szkołach większościowych w Austrii, Czechach, Francji i Niemczech

84.Okła, Grażyna
Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2006, nr 1, s. 20-29

85.Pająk, Ewa
Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez native speakers / Ewa Pająk // JĘZYKI OBCE WSZKOLE. - 2005, nr 3, s. 78-83

86.Pawłowska, Agnieszka
Rozwijanie kompetencji i nterkulturowej na lekcji języka obcego / Agnieszka Pawłowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010,nr 1, s. 58-66

87.Pędzisz, Joanna
Muzyka i teksty piosenek drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 42-51

88.Piekarski, Grzegorz
Stygmatyzacja pochodzenia - między ufnością a spełnieniem / Grzegorz Piekarski // EDUKACJA. - 2008, nr 4, s. 25-40

89.Rękawek, Anna
Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 4, s. 41-44
M. in. sytuacja prawna dzieci uchodźcy.

90.Romanowicz, Wiesław
Wielokulturowość - nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 4, s. 35-37

91.Róg, Tomasz
Świadomość interkulturowa uczniów liceum ogólnokształcącego - wyniki ankiety / Tomasz Róg // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. -2010, nr 5, s. 117-124

92.Różańska, Aniela
Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych wyzwaniem edukacyjnym / Aniela Różańska // RUCH PEDAGOGICZNY. -2012, nr 4, s. 43-50

93.Rubacha, Iwona
Co łączy, a co różni dzieci na całym świecie? / Iwona Rubacha // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 6, s. 34

94.Rudaś, Anita
Edukacja międzykulturowa : bibliografia w wyborze za lata 1990-2001 / Anita Rudaś // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 3-4, s. 147-149

95.Rusarczyk, Janusz

Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusarczyk // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 5, s. 4-8

96.Salata-Zasacka, Lidia
Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2011/2012, nr 3, s. 22-33

97.Sawicka-Wilgusiak, Sabina
Edukacja wielokulturowa we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 6, s. 48-52

98.Schmidt, Joanna
Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 8, s. 40-47
Propozycje form działalności w praktyce szkolnej.

99.Siegień, Alicja Joanna
Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego : perspektywa edukacji międzykulturowej / AlicjaJoanna Siegień // KULTURA I EDUKACJA. - 2006, nr 2/3, s. 130-147. - Bibliogr.
Badania własne.

100.Smolińska, Aneta

Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania / Aneta Smolińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 3, s.13-22

101.Sobecki, Mirosław
Antyk a europejska wspólnota w kulturze / Mirosław Sobecki // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 1/2, s. 39-47

102.Sowa, Roman
Opowieść Hanny / Roman Sowa // JĘZYK POLSKI w GIMNAZJUM. - 2010/2011, nr 1, s. 33-41

103.Stanik, Małgorzata
Śladami kultury żydowskiej : scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Małgorzata Stanik, Mariusz Sułek, Barbara Tkacz// BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 12, s. 14-16

104.Stańkowski, Bogdan

Rola nauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 1/2, s. 47-63

105.Stańkowski, Bogdan
Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych wRzymie. / Bogdan Stańkowski // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 1, s. 187-203

106.Stańkowski, Bogdan
Szkoła polska wobec zjawiska imigracji. Wielokulturowość w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych - wyniki badań / Bogdan Stańkowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2004, nr 3/4, s. 41-51

107.Strzałka, Agnieszka
Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej - autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka //JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2011, nr 2, s. 10-12

108.Szczurek-Boruta, Alina
Uczenie się międzykulturowe - ku tożsamości wielowymiarowej i integracji społecznej / Alina Szczurek-Boruta // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2012, nr 4, s. 25-29

109.Szewetowska, Katarzyna
Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // EDUKACJA i DIALOG. – 2008, nr 3, s. 37-39

110.Szmyd, Kazimierz
Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej / Kazimierz Szmyd // KULTURA i EDUKACJA. - 2003, nr 1, s. 45-60
Charakter kulturowy środowiska edukacyjnego Lwowa. Rola Polaków.

111.Szmyd, Kazimierz
Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej / Kazimierz Szmyd // KULTURA I EDUKACJA. - 2003, nr 1, s. 45-59. -Bibliogr.
Charakter kulturowy środowiska edukacyjnego Lwowa, edukacja i wychowanie dla kultury społecznej, Kazimierz Twardowski w wielokulturowym środowisku Lwowa.

112.Szplit, Agnieszka
Wielokulturowość - nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 3, s.87-94

113.Śliwa, Ewa
Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym / Ewa Śliwa // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 6, s. 47-51
Badania pilotażowe uczniów kl.4-6 (1999) w woj. małopolskim.

114.Śliz, Anna
Wielokulturowość i jej  socjologiczny sens / Anna Śliz, Marek S. Szczepański // STUDIA SOCJOLOGICZNE. -  2011, nr 4, s. 7-25
 
115.Trojan, Elżbieta
Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 1, s. 55-58

116.Trojan, Elżbieta
Wychowanie do wielokulturowości : (recenzja) / Elżbieta Trojan //
Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 105-107
     *Zawiera rec. książki: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo / E. Grodzka-Mazur. - Katowice, 2007

117.Tyralska-Wojtycza, Elżbieta
Jakiego świata chcemy - ksenofobia czy tolerancja, a może jeszczecoś innego? Internet w edukacji ekologicznej / Elżbieta Tyralska-Wojtycza
// Aura. - 2002, nr 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 92, s. 5-6

118.Wergieluk, Katarzyna
Bahtałe Roma - Szczęśliwi Romowie Festiwal Sztuki Romskiej : scenariusz imprezy integracyjnej dla dużej grupy(klasyI-VI) / Katarzyna Wergieluk // KLANZA W EDUKACJI. - 2006, nr 1, s. 42-44

119.Wiącek, Krystyna
Wielokulturowość w szkole / Krystyna Wiącek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 13-14

120.Wróblewska, Alina
Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, s. 37-39

121.Wróblewska, Urszula
Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 2, s. 16-19

122.Wyszyńska, Natalia
Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 8, s. 17-21
Wielokulturowość w programach edukacyjnych i wychowawczych szkoły.

123.Zaborska, Renata
Wielokulturowa edukacja, czyli o elementarzach dla mniejszości / Renata Zaborska // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2010, nr 3, s. 16-22

124. Żelek, Joanna
Wielokulturowość i jej korelaty edukacyjne / Joanna Żelek // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2012, nr 1/2, s. 58-62

125.Żepielska, Joanna
Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska // MERITUM. - 2011, nr 1, s. 30-32

126.Żmijewska, Ewa
Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewsja // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13-16

127.Żmijewska, Ewa
Uczenie się w dialogu z innym / Ewa Żmijewska // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 4, s. 8-9

Nowy Sącz, czerwiec 2013 oprac. Dorota Lenar

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych