Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Edukacja  teatralna : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW
Oprac. Dorota Lenar

Układ materiałów : działowy

I. Książki o edukacji teatralnej – poz. 1-27
II. Funkcje i znaczenie edukacji teatralnej - poz. 28-59
III. Ćwiczenia, programy, koło teatralne, propozycje metodyczne - poz. 60-113
IV. Scenariusze inscenizacji dla dzieci młodszych – poz. 114-177
V. Inscenizacje dla dzieci starszych i młodzieży- poz. 178-235
W zestawieniu nie uwzględniono publikacji dotyczących dramy jako metody nauczania różnych przedmiotów

I.  Książki o edukacji teatralnej:


1.  Antczak, Mariola
Techniki dramy w teorii i praktyce nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. - Warszawa : Agencja "SUKURS", 2004. - 71 s. Sygnatura: 62037, 62038
2.  Borodejuk, Agnieszka
Teatr jest po to... / Agnieszka Borodejuk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. - 120 s. Sygnatura  8308Br
3. Broszkiewicz, Barbara
Teatr szkolny. Cz. 1, Głoski, sylaby, wyrazy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. -  Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2003. – 153 s.  Sygnatura   64768
4. Broszkiewicz, Barbara
Teatr szkolny. Cz. 2, Akcent, intonacja, intencja / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. -  Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2003. – 186 s.    Sygnatura   64769
5. Broszkiewicz, Barbara
Teatr szkolny. Cz. 3, Inscenizacja wiersza / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. -  Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2004. – 261 s.   Sygnatura  64770
6. Broszkiewicz, Barbara
Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. -  Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2005. – 213 s.   Sygnatura  64771
7. Broszkiewicz, Barbara
Teatr szkolny. Cz. 5, Scenopisy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. -  Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2005. – 124 s.     Sygnatura   64772
8. Broszkiewicz, Barbara
Warsztaty edukacji teatralnej - teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2003. - 240 s.    Sygnatura  62699
9. Clifford, Sara
Teatr przebudzenia : strategie milowego kroku : praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą / Sara Clifford, Anna Herrmann ; tłum. Renata Van De Logt. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo mała litera : Wydawnictwo Cyklady, 2003. - 261,[1] s.    Sygnatura: 62072
10. Dziedzic, Anna
Drama a wychowanie / Anna Dziedzic. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1999. - 118 s. Sygnatura: 58214
11. Fręś, Jan Andrzej
Teatr młodzieżowy : warsztat – spektakl – scenariusze / Jan Andrzej Fręś. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe, FOSZE, 2005. – 211 s.  Sygnatura  62936
12. Furl, Elke
Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Furl ; tł. Agnieszka Skwara. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ" : HERDER, 2004. - 139 s.    Sygnatura: 63281
13. Hausbrandt, Andrzej
Elementy wiedzy o teatrze / Andrzej Hausbrandt. – Wyd. 2 zmien. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.  – 272 s.     Sygnatura 54534, 66591
14. Jezierska-Wiejak, Elżbieta
Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych / Elżbieta Jezierska-Wiejak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 229 s.     Sygnatura: 62078
15. Jurkowski, Henryk
Teatr lalek : zagadnienia metodyczne /  Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Alina Stanowska . – Warszawa : Centr. Ośw. Met. Upow. Kult., 1980. – 268 s.      Sygnatura 31797
16. Kubiczek, Maria
Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 2003. - 103 s.    Sygnatura 61708
17. Lasota, Ilona
Tespis-ek w szkole czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007. – 296 s.    Sygnatura 63920
18. Marzec, Anna
Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII / Anna Marzec, Stanisław Rzęsikowski. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - 182 s.    Sygnatura: cz54988/III, 54989
19. Machulska, Halina
Drama w szkole podstawowej : lekcje języka polskiego w klasach 4-6 / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 219, [1] s. Sygnatura: cz57463/III
20. Marcinkowska, Aleksandra
Teatr młodego aktora / Aleksandra Marcinkowska. – Rzeszów ; Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2010. – 153 s. Sygnatura 66474
21. Pankowska, Krystyna
Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydaw.Akademickie "Żak", 2000. - 282,[2] s.      Sygnatura: 59651
22. Pankowska, Krystyna
Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 120 s.    Sygnatura: 57782
23. Pietrzak, Małgorzata
Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiacych bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. – wyd. 2. Warszawa : wydawnictwo SBP, 2004. – 147 s.   Sygnatura 62479
24. Samulczyk-Pawluk, Teresa
Edukacja teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk-Pawluk. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - 296, [2] s.       Sygnatura: 63262
25. Way, Brian
Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 303, [1] s
Sygnatura: 57462
26. Way, Brian
Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Wyd. 2 zm.i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 303, [1] s Sygnatura: cz56183/XXI, 56184, Wyd. 3 Sygnatura 57462
27. Witerska, Kamila
Drama na różnych poziomach kształcenia / Kamila Witerska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 200 s.              Sygnatura: 66438

II.   FUNKCJE  i  ZNACZENIE EDUKACJI TEATRALNEJ


28. Asyngier-Kozieł, Anna
Dziecięcy zespół teatralny - funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna / Anna Asyngier-Koziel  // KLANZA w ZABAWIE i EDUKACJI DZIECI. - 2005, nr 1, s. 9-15
29. Asyngier-Kozieł, Anna
Współczesne poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2002, nr 3-4, s. 157-181  Miejsce wychowania przez sztukę i wychowania do sztuki we współczesnych koncepcjach pedagogicznych.
30. Asyngier-Kozieł, Anna
Teatr - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 3, s. 119-132      Płaszczyzny kontaktu dziecka ze sztuką teatralną, dziecięce zespoły teatralne.
31. Asyngier-Kozieł, Anna
Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1, s. 33-54
32. Aszkielowicz, Alicja
Zabawa w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkielowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - R. 28, nr 3 (2004/2005), s. 64-68   Kompensacyjna i terapeutyczna funkcja zabawy w teatr. Rodzaje inscenizacji. Warunki udanej zabawy w teatr,  ćwiczenia stosowane w pracy z drama przeznaczone dla klas I-III.
33. Bielawska, Alina
Teatr - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - R. 30 (52), nr 3 (2006/2007), s. 29-32
34. Bielawska, Anna
Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 6
35. Chrząszcz, Katarzyna  
Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 18-21
36. Bonna, Beata 
Rola sztuki w życiu człowieka / Beata Bonna // KULTURA I EDUKACJA. - 2003, 3-4, s. 59-70
37. Cyran, Urszula 
Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 423-425
Rola dramy w kształceniu dzieci.
38. Czeszak-Godula, Maria
Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57
39. Dąbrowska, Oksana
Drama i dramatoterapia / Oksana Dąbrowska // ARTETERAPIA. - 2009, nr 1, s. 32-36
40. Dąbrowska, Oksana
Praktyczne sposoby zastosowania dramy w psychologii procesu / Oksana Dąbrowska // ARTETERAPIA. - 2008, nr 3, s. 10-16
41. Fijałkowska, Bożena
Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 8, s. 34-36
42. Jagiełło-Rusiłowski, Adam
Drama a poczucie sprawstwa cz. 1 / Adam Jagiełło-Rusiłowski // REMEDIUM. - 2008, nr 6, s. 29-31
43. Jagiełło-Rusiłowski, Adam
Drama a poczucie sprawstwa cz. 2 / Adam Jagiełło-Rusiłowski // REMEDIUM. - 2008, nr 7/8, s. 50-51
44. Hartlińska- Palka, Jolanta
Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka  // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 27-31   Rola inscenizacji w wychowaniu.
45. Hlubek, Irena
Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 6
46. Just, Monika  
Terapia dramą / Monika Just // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 2, s. 85-90    Wybrane techniki dramy, terapeutyczne oddziaływanie dramy - przykłady.
47. Karpińska, Anna
W teatrze zwycięża dobro i piękno / Anna Karpińska // EDUKACJA  i DIALOG. - 2004, nr 2, s. 71-72
48. Kida, Jan
Wpływ sztuki teatralnej na kształtowanie postaw estetycznych dzieci i młodzieży. W // Sztuka  a świat dziecka. – Rzeszów : FOSZE, 1996. – S. 193-203                   Sygnatura : cz57139/XX
49. Kuśpit, Małgorzata 
Drama / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s. 16-17 Istota dramy, podstawowe elementy, drama jako metoda pomocnicza i nauczaniu i wychowaniu.
50. Kwaśniowska, Jolanta
Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // POLONISTYKA. - 2003, nr 9, s. 551-555 O roli dramy i teatru w terapii psychologiczno-pedagogicznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
51. Łaba, Agnieszka
Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // EDUKACJA I DIALOG. - 2008, nr 11, s. 52-61
52. Maksymowicz, Lucyna  
Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 33-44
Wychowanie przez sztukę dramy.
53. Maksymowicz, Lucyna
Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr /Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2008, nr 4, s. 91-97
54. Makowska, Katarzyna
Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20
55. Nowak, Małgorzata
Przez teatr i do teatru / Małgorzata Nowak // NOWE W SZKOLE. - 2001/2002, nr 2, s. 16-20
56. Piątek, Teresa
Drama w edukacji wczesnoszkolnej jako możliwość kreowania siebie i świata. W // Sztuka  a świat dziecka. – Rzeszów : FOSZE, 1996. – S. 117-123             Sygnatura : cz57139/XX
57. Wieczorek, Magdalena
"Zobaczyć słonia" / Magdalena Wieczorek // REMEDIUM. - 2008, nr 12, s. 26-27 Drama w pracy wychowawczej.
58. Wieczorek, Magdalena
Zobaczyć słonia - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 78-84
59. Żulewska, Justyna
Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2001,nr 4, s. 20-28

III. Ćwiczenia, programy, koło teatralne, propozycje metodyczne

60. Asyngier-Kozieł, Anna
Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-17 Ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy, ćwiczenia dykcyjne - propozycje pracy z kołem teatralnym.
61. Biniek, Bożena   
Rozwijanie twórczej aktywności poprzez ''zabawę w teatr'' / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 1-2 Prowadzenie grupy teatralnej.
62. Bosowska, Jolanta
Magia teatru / Jolanta Bosowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 37-39 Edukacja teatralna w przedszkolu. Program autorski "Mały aktor".
63. Bula, Danuta
Plastyka w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2009/2010, nr 2, s. 18-45
64. Broszkiewicz, Barbara
Edukacja teatralna jako sposób na wychowanie / Barbara Broszkiewicz // WARSZTATY  POLONISTYCZNE. - 2001, nr 1, s. 33-35 Autorski program klasy aktywności  twórczej - Gimnazjum nr 31 we Wrocławiu.
65. Ciborowska-Lipko, Bożena
Mity bez tajemnic, czyli na scenie i z dyktafonem w starożytnej Grecji / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI WSZKOLE. - 2009/2010, nr 2, s. 68-73
66. Czernicka, Justyna
Co to jest teatr: scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2009, nr 9, s. 20-21
67. Drzewiecka, Anna
Dziecko i teatr... / Anna Drzewiecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 604-607 Edukacja teatralna w klasach I-III.
68. DWORAK, Maria
Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // WYCHOWANIE NA CO Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII             W tekście kalendarium działań w teatrze.
69. Dziedzic, Anna 
Drama artystyczna czyli jak powstaje spektakl dramowy / Anna Dziedzic // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 7/8, s. 3-5 Na przykładzie sztuki Elżbiety Wojnarowskiej "Był kiedyś raj" realizowanej z okazji Święta Dramy w Kielcach.
70. Galant, Danuta
Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 44-45
Kodeks obowiązujący na zajęciach teatralnych, ćwiczenia teatralne na podstawie propozycji M. Jachimowskiej.
71. Grunwald, Wiesława
Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. VI-VIII
72. Grygo, Beata
Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003,nr 3, s.17-21
73. Gudro, Maria
Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-88
74. Gudro, Maria
Refleksje nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // POLSKI W PRAKTYCE. - 2009, nr 6, s. 9-12
75. Jakubiec, Sylwia
Aktor, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubiec, Urszula Hadam // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 12-14 Zachęcanie uczniów do zainteresowania teatrem.
76. Jasikowska, Grażyna
Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 8-11 Zajęcia artystyczne prowadzone z wychowankami domu dziecka.
77. Jawor-Baranowska, Jadwiga
Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. -2009/2010, nr 2, s. 45-53
78. Kakiel, Elżbieta
Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kakiel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 35-36                  Klasa teatralna. Wychowanie przez teatr.
79. Kłapsia, Jolanta
Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34
80. Kłopotowska, Katarzyna
Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych / Katarzyna Kłopotowska, Agata Sosnowska //NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2000/2001, nr 3, s.80-83     Działalność koła teatralno-muzycznego w SP nr 14 w Białymstoku. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w przygotowaniu konkursów.
81. Lasota, Ilona
W przestworzach wyobraźni : projekt zajęć po spektaklu o niezwykłym domu pana A / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2008, nr 1, s. 42-44      Propozycja przeprowadzenia lekcji języka polskiego w szkole podstawowej o teatrze - dobór repertuaru, przykładowe zadania dla uczniów.
82. Lasota, Ilona
Wychowanie i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 1, s. 3-6
83. Lisowska, Alicja
Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 17-18 Praca kółka teatralnego.
84. Magda, Marzenna
Edukacja teatralna / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 1/2, s. 29-32
85. Maj, Agnieszka
Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26  W numerze także scenariusze zajęć teatralnych.
86. Michalec, Ewa
Uczeń w świecie teatru / Ewa Michalec // POLSKI W PRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 21-25
87. Mizerkiewicz, Małgorzata
Magia teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 1, s. 26
88. Muda, Ewa
''Na szkolnej scenie'' : Program Edukacji Teatralnej dla klas I-III / Ewa Muda, Marzenna Grabowska-Wojcik // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 1-4
89. Niklewicz, Beata
"Balladyna" czy "Donna Balladina"? : o operze na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Beata Niklewicz // POLSKI WPRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 30-32
90. Pawliszak, Leokadia
W malinowym gaju : siedmiogodzinny cykl  lekcji o inscenizacji fragmentów "Balladyny" Juliusz Słowackiego / Leokadia Pawliszak // POLSKI W PRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 26-29
91. Pawlak, Agnieszka
Projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki / Agnieszka Pawlak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 10, s. 6-7 Tematy: Spotkanie z J.Słowackim; Problem ludzi zakażonych wirusem HIV; Konferencja prasowa z reżyserem i aktorami "Quo vadis"; Jak sobie radzić z anoreksją.
92. Pieniążek, Marek
Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 1 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 3, s. 48-52 Teatr w szkole. Opis funkcji wychowawczych teatru w procesie edukacji. Teoria pracy dramaturgicznej w szkole.
93. Pieniążek, Marek
Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 2 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 4, s. 38-43 Opis praktyki tworzenia teatrzyku z dziećmi - ćwiczenia wstępne.
94. Pieniążek, Marek
Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 3 : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 5, s. 48-53 Zajęcia teatralno - dramaturgiczne w klasie I, mające  rozwiązywać szkolne problemy wychowawcze.
95. Pieniążek, Marek
Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 4 : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 1, s. 33-40  Opis realizacji szkolnego spektaklu teatralnego odzwierciedlającego problemy i zainteresowania uczniów.
96. Pieniążek, Marek
Nowoczesne zadania szkolnego teatru. [Cz.] 5 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 2, s. 38-44 Propozycja stworzenia teatru szkolnego w oparciu o program wychowawczy.
97. Pietras, Urszula
Bawimy sie w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - R. 8, nr 1 (2006/2007), s. 7-26  Program "Bawimy sie w teatr" - propozycja trzyletniego cyklu zajęć i działań rozwijających zainteresowania teatralne uczniów gimnazjum w ramach zespołu teatralnego.
98. Pietruszka, Ewa
Po co jest teatr? : średniowieczne korzenie teatru - od liturgii do jarmarku / Ewa Pietruszka // POLSKI W PRAKTYCE. -2010, nr 4, s. 19-20
99. Pietrzykowska, Lilla
Edukacyjna rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekońska // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 48-50 Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klasy III, której uczniowie uczęszczają na zajęcia kola teatralnego.
100. Piontek, Olga
Zaczarowani przez teatr / Olga Piontek // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 38, s. 9  Edukacja dzieci i młodzieży poprzez teatr.
101. Przybysz, Katarzyna
Scena uczy i wychowuje / Katarzyna Przybysz // NOWE W SZKOLE. - 2004, [nr] 2, s. 7-9 Praca teatralna w szkole podstawowej. Rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów na zajęciach kola teatralnego.
102. Rafałowicz, Wioletta
Koło literacko-teatralne : propozycja programu dla gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr2, s. 1-3
103. Raźniak, Aleksandra
Z wizytą w teatrze  : wykorzystanie teorii wielorakich inteligencji / Aleksandra Raźniak, Elżbieta Moskalik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 22-33
104. Rękawek, Izabela
Po co dziecku teatr? : 10 kroków na drodze do spektaklu w teatrze dla dzieci i młodzieży / Izabela Rękawek // POLSKI W PRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 33-36
105. Rokicka, Małgorzata
Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32
106. Rudnicka, Izabela
Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 46-51  Edukacja teatralna w działalności dydaktycznej i wychowawczej.
107. Stachura, Wioletta
O teatrze w szkole, czyli o spotkaniach / Wioletta Stachura // POLSKI W PRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 7-11
108. Strzemecka, Tamara 
Drama czyli jak zwiększyć atrakcyjność edukacji szkolnej / Tamara Strzemecka // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 2, s. 38-41 Drama jako metoda pedagogiczna.
109. Świeca, Marek
Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64 Propozycje ćwiczeń dla młodszych dzieci.
110. Trojan, Elżbieta
Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 32-36
111. Witerska, Kamila
Proces poszukiwania, formułowania i rozwiązywania problemów w dramie / Kamila Witerska // POLSKI W PRAKTYCE. - 2009,nr 6, s. 4-7
112. Wolan, Maria
Recytacja w kształceniu sprawności językowej ucznia / Maria Wolan // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2009/2010, nr 2, s.57-67
113. Zawisza-Chlebowska, Teresa
"Julio, jak ci na imię?" : edukacja teatralna w szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska // POLSKI W PRAKTYCE. - 2010, nr 4, s. 12-16

IV.  Scenariusze inscenizacji dla dzieci młodszych:

114. Bajki
Bajki w teatrze / [red. Jolanta Masłowska ; przedm. Barbara Kilkowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980. - 219, [1] s. : il., nuty
Sygnatura: 56329
115. Biniek, Bożena 
W Krainie Milusińskich (sztuka w trzech aktach) / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 13-15
116. Biniek, Bożena 
Historia o świętym Mikołaju: sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 14-17
117. Buczyńska, Elżbieta
Uroczystości szkolne "Na cztery pory roku" : wiersze, piosenki, przedstawienia / Elżbieta Buczyńska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008. - 74 s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Sygnatura: 65021
118. Bujwid, Jolanta
Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka // BIBLIOTEKA WSZKOLE. - 2008, nr 5, s. 13-14 Scenariusz na motywach bajki Lucyny Krzemienieckiej "Domek zapomnienia".
119. Dajewska, Jadwiga
Walczymy z hałasem : inscenizacja / Jadwiga Dajewska, Elżbieta Goździcka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 4, s. 45-47
120. Daraszkiewicz, Stanisława
Nauczyłem się w przedszkolu ... : wiersze i inscenizacje dla dzieci / wybór i oprac. Stanisława Daraszkiewicz ; il.Bogdan Jaroszewicz. - Białystok : "2N" Biuro Wydawniczo-Reklamowe, 1993. - 94 s. Sygnatura: cz54928/XLVI, 54938
121. Dębczyńska, Izabella 
Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" / Izabella Dębczyńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s. 52-54
122. Dąbrowska-Duda, Małgorzata 
Teatralne co nieco, czyli słów parę o teatrzyku szkolnym "Kleks" / Małgorzata Dąbrowska-Duda, Zofia Dzięcioł // KLANZA W EDUKACJI. - 2006, nr 1, s. 13-16 M. in. scenariusz "Księżniczki na ziarnku grochu".
123. Dołęgowska, Joanna
Bezpieczne ferie : inscenizacja / Joanna Dołęgowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 2, s. 55-56
124. Gellner, Dorota
Deszczowy król : teatrzyki dziecięce / Dorota Gellner. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 69, [1] s.
Sygnatura: 57948
125. Gellner, Dorota
Deszczowy król : teatrzyki dziecięce / Dorota Gellner. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 69, [1] s.
Sygnatura: 55105
126. Gutowska, Joanna
Teatrzyk szkolny : scenariusze przedstawień dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej / Joanna Gutowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. - 66, [1] s.
Sygnatura: 54998, cz56587/XLVI, 56589,56590,56591
127.  Henke-Widzińska, Jolanta
Czas na Hawaje : inscenizacja / Jolanta Henke-Widzińska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 5, s. 50-53
128. Jakubowska, Małgorzata
Jesienny bukiet dla pani : inscenizacja / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 51-54
129. Jóźwik, Danuta
Baw się i ucz z nami : scenariusze zajęć dramowych dla szkoły podstawowej / Danuta Jóźwik, Renata Szymonek. - Kielce : "Mac", 2000. - 48 s.
Sygnatura: 8842Br, cz8130Br, 8131 Br
130. Kaczmarek, Małgorzata 
Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // BIBLIOTEKA WSZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-21
131. Katos, Emilia 
Szafa babuni : scenariusz przedstawienia / Emilia Katos // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 9-13  Dla szk. podst., na kanwie baśni Księżniczka na ziarnku grochu, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Dziewczynka z zapałkami.
132. Kędra, Ewa
Uczyć, bawiąc : inscenizacja na motywach Czerwonego Kapturka / Ewa Kędra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 52-55
133. Komornicka, Renata
Sąd nad muchą: inscenizacja na podst. utworu "Mucha przed sądem" autorstwa Mirosława Huszcza i Joanny Gutowskiej / Renata Komornicka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 12, s. 16-18
134. Komorowska-Werner, Barbara  
Królowa Śniegu : scenariusz przedstawienia / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 17-21
 135. Komorowska-Werner, Barbara  
Śpiąca królewna / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 5-8
136. Komorowska-Werner, Barbara  
Królewna Śnieżka / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 2, s. 6-7
137. Kot, Marek
Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003. - 55 s. : il. kolor.
Sygnatura: 8530Br
138. Kownacka, Maria
Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas I-III / Maria Kownacka ; oprac. Joanna Rodziewicz. - Wrocław : Wydaw. siedmioróg, 1998. - 384, [2] s.
Sygnatura: 59030
139. Krupska, Maria 
Pod zielonym jaworem, czyli zabawa z dawnych lat / Maria Krupska // ŻYCIE SZKOŁY. - 1997, nr 7, s. 419-426
140. Krzyczkowska, Anna
Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta : scenariusze imprez szkolnych dla II i III etapu kształcenia / Anna Krzyczkowska. - Kielce : Wydaw.Pedagog.ZNP, 2000. - 126 s.
Sygnatura: cz59715/XLVI,59716
141. Kurtyna w górę! : (inscenizacje) / Antoni Marianowicz i [i in.] ; opracowanie graficzne  Adam Kilian. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. - 204, [3] s.      Sygnatura: 49840, 49841,62946
142. Kuś, Urszula 
"Darowane kreski": inscenizacja fragmentów książki Joanny Papuzińskiej / Urszula Kuś, Stanisława Niedziela // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1997, nr 12, s. 24-28
143. Kwietniewska, Marzena (1957- )
Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - 73, [6] s.               Sygnatura: cz56403/XLVI,56404,56405
144. Maj, Agnieszka
W to mi graj ! : inscenizacje dla uczniów  klas 1-3 szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 149 s. ; 24 cm. - (Lokomotywa Teatralna).             Sygnatura: 64349
145. Majewicz, Violetta
Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Violetta Majewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-7
146. Micińska-Łyżniak, Irena
Bracia miesiące : inscenizacja / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 52-59
147. Micińska-Łyżniak, Irena  
Drzemka brzdąca : inscenizacje, opowiadania, wiersze / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 2, s. 55-59
148. Micińska-Łyżniak, Irena 
Strach ma wielkie oczy : inscenizacje / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 53-55
149. Micińska-Łyżniak, Irena
Urodziny : inscenizacje, opowiadania, wiersze / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 52-54
150. Mida, Barbara
Pilny list do św. Mikołaja: adaptacja sceniczna bajki ks. M. Malińskiego / Barbara Mida // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. -1994, nr 10, s. 17-18
151. Oleksa, Iwona 
Zabawa w teatr w świetlicy szkolnej / Iwona Oleksa // KLANZA W EDUKACJI. - 2006, nr 1, s. 9-12
M. in. scenariusz "Kopciuszka".
152. Olszyńska, Małgorzata 
Scenariusz inscenizacji pt "Telefani" / Małgorzata Olszyńska // NOWOSĄDECKI KWARTALNIK OŚWIATOWY. - 1997, nr 3, s.22-25
153. Osiecka, Iwona  
I ty możesz być rycerzem...: scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / Iwona Osiecka, Anna Łazikiewicz, Sylwia Spasińska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 34-36
154. Oziemblewska, Beata
Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 5, s.297-301 Scenariusz współczesnej wersji Kopciuszka.
155. Pacuszka, Aniela 
W teatrzyku "Baj". Ach te Muminki! / Aniela Pacuszka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 2, s. 27-32     Scenariusz wg Tove Jansson.
156. Partyka, Beata
"Proszę Państwa, oto Miś"! / Beata Partyka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 3, s. 32-34
157. Patraj, Urszula  
Inscenizacja baśni H.Ch.Andersena "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2002/2003, nr 2, s. 46-52
158. Patraj, Urszula  
Calineczka - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 21-23
159. Radkowska, Agnieszka
Bajka o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci w wieku 9-12 lat / Agnieszka Radkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 10, s. 29-31
160. Rutkowski, Bartosz
Czerwony Kapturek: obrazek współczesny / Bartosz Rutkowski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1998, nr 11-12, s. 12-13
161. Sardacka, Justyna  
Historia Świętego Mikołaja : scenariusz przedstawienia dla szkoły podstawowej / Justyna Sardacka // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 12, s. 20-21
162. Scenariusze
Scenariusze imprez szkolnych dla klas I-III / pod red. Ireny Służewskiej i Ireny Chyły-Szypułowej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 168 s     Sygnatura: cz55934/XLVI, 55935, 56731, 56732
163. Sowa, Dorota
Witamy wiosnę po krakowsku : scenariusz spotkania klas I-III / Dorota Sowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 43-4
164. Stahlke, Anna
Kopciuszek : scenariusz bajki zrealizowanej w ramach projektu "Szkoła z klasą" / Anna Stahlke // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 13-15
165. Stawowska, Agnieszka
Czerwony Kapturek szuka księcia : przedstawienie teatralne / Agnieszka Stawowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 23-27     Dla sz. podst. nt ostrożnego zawierania znajomości przez internet.
166. Strutyńska, Barbara 
Kalendarz pełen radości / Barbara Strutyńska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1998, nr 2-3, s. 15
Teatrzyk kukiełkowy.
167. Strutyńska, Barbara
Dwa słówka na temat zdrówka : montaż literacki / Barbara Strutyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, nr 4, s.29-33
168. Szefer, Elżbieta 
Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 7/8, s. 21-24
169. Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : [szkoła podstawowa, przedszkole] : praca zbiorowa / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. – Toruń : Wydaw. AKER, [2007?]. – 162 s.       Sygnatura. cz63905, 63906
170. Świerczewska, Beata
Bajka o rozbitym serduszku / Beata Świerczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 2, s. 52-58
171. Urbowska, Izabela  
Jurata - Królowa Bałtyku / Izabela Urbowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 1, s. 11
Inscenizacja dla dzieci w wieku 8-11 lat, na podst. legendy wg Lucjana Siemieńskiego.
172. Wal, Alicja 
Marek Jąkała / Alicja Wal // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 32-40
Scenariusz dla dzieci najmłodszych-"satyra na leniwych  uczniów.
173. Warchałowska, Hanna
Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna Warchałowska. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2010. – 232 s. Sygnatura : cz66442, 66443
174. Wawiłow, Danuta
Teatrzyk Parapet / Danuta Wawiłow. – [b.m.] : Centrum animacji Kultury, 1996. – 115 s. Sygnatura: 62695
175. Włodarz, Agata
Smok ze Smoczej Jamy: scenariusz inscenizacji / Agata Włodarz, Elżbieta Wójcicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s. 9-11
176. Wójcik, Zofia
Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci / Zofia Wójcik. - Warszawa : Wydaw. DIDASKO, 1996. - 128, [4] s.   Sygnatura: 58974
177. Wójcik, Zofia
Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci. Cz. 2 / Zofia Wójcik. - Warszawa : Wydaw. DIDASKO, 1997. - 176 s.     Sygnatura: 58975

V. Scenariusze dla dzieci starszych i młodzieży


178. Adamiak, Barbara 
Przygotowujemy przedstawienie na podstawie bajki St. Lema "Wielkie lanie" / Barbara Adamiak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. -1995, nr 5, s. 18-20    Teatralne szaleństwa klasy VI.
179. Araszczuk, Zofia
Nina : scenariusz monodramu / Zofia Araszczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 18-19
Wykorzystana literatura: Fielding H.: "Dziennik Bridget Jones", Grochola K.: "Nigdy w życiu", Gaarder J.: "Maja".
180. Blaschke, Anna
Co z was wyrośnie : scenariusze dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. -Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004. - 122, [1] s. : nuty, rys.                   Sygnatura: 64374
181. Burniewicz, Józef
Śmiech na szkolnej scenie : scenariusze kabaretowe / Józef Burniewicz. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - 147, [1] s.  + 1 CD.       Sygnatura: 65126
182. Chabik, Elżbieta
Wielkie lanie : inscenizacja teatralna według opowiadania Stanisława Lema / Elżbieta Chabik // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2000, nr 12, s. 15-16   Inscenizacja przygotowana z kl. VI.
183. Cholewa, Elżbieta 
„Mój Chrystus połamany” / Elżbieta Cholewa // WYCHOWAWCA. – 2001, nr 4, s. 20-23
Scenariusz inscenizacji o niepokojach moralnych współczesnego człowieka nawiązujący do tematyki wielkanocnej. Występują: Handlarz, Biznesmen, Żona, Maria Magdalena, Dzieci, Jezus.
184. Chojnacka, Romana 
Inscenizacje na motywach "Latarnika" H. Sienkiewicza / Romana Chojnicka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1991, nr 4, s.18-20
185. Ciborowska-Lipko, Bożena
Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s.53-80       Teksty "Bajkoteka, czyli wiersze pana Śliwiaka", "Miłość niejedno ma imię, czyli w krainie greckich mitów", "Trzej elektrycerze".
186. Ćwik, Władysław  
"Od łapcia do adidasa", czyli wykład z butologii / Władysław Ćwik // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1998, nr 2-3, s. 12-14 Scenariusz dla starszych dzieci.
187. Ćwiertnia-Bernaś, Weronika 
Przemijanie: montaż poetycko-muzyczny / Weronika Ćwiertnia-Bernaś // WYCHOWAWCA. - 1999, nr 11, s. 28-30
188. Fręś, Jan Andrzej
Teatr młodzieżowy : warsztat - spektakl - scenariusze / Jan Andrzej Fręś. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2005. - 211 s.                     Sygnatura: 62936
189. Gałczyńska, Elżbieta
Uczcijmy wierszem i piosenką / Elżbieta GAŁCZYŃSKA, Zofia Garczyk. - Płock : Wydaw."Korepetytor", 1994. – 174, [1] s.                Sygnatura: cz59690/XLVI
190. Gendera, Kamila
Romeo i Julia inaczej : na podstawie sztuki Williama Szekspira / Kamila Gendera // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 7/8, s. 30               Adaptacja sztuki dla czwartoklasistów ze szkoły podstawowej.
191. Gutowska, Joanna
Klasówka z majmy : scenariusze mini przedstawień na godziny wychowawcze dla IV, V i VI klasy szkoły podstawowej /Joanna Gutowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995. - 115, [1] s.                    Sygnatura: cz56576/XLVI-56580
192. Hajto, Stanisław Jerzy
Lis i cztery łasiczki   : inscenizacja / Stanisław Jerzy Hajto. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2002. - 16 s.                Sygnatura: 8046Br
193. Jachimczak, Barbara  
"Czas, w którym przyszło nam istnieć...": montaż poetycki / oprac. Barbara Jachimczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. -1993, nr 10, s. 19-21    Polska poezja emigracyjna; scenariusz dla szk. średniej, czas realizacji - 20 min.
194. Janicki, Paweł
Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3,s. 28-29
195. Janicki, Paweł
Wielkanoc na moim osiedlu : przedstawienie wielkopostne / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 24-25
196. Jerzykowska, Kalina
Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska. - Łódź : Wydawnictwo LITERATURA, 2004. - 174,[1] s. : nuty ; 24 cm + CD ROM.   Sygnatura: 62083
197. Kaczmarek, Iwona  
Spotkanie z Tespisem : scenariusz przedstawienia / Iwona Kaczmarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1998, nr 10, s. 30-31    Scenariusz przeznaczony dla młodzieży.
198. Komorowska-Werner, Barbara  
Mały Książę : scenariusz inscenizacji na podstawie "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 9, s. 4-8
199. Komosińska, Ewa 
Odmieniec - scenka kabaretowa / Ewa Komosińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. -2000, nr 1, s. 12-13
200. Kropaczewska, Danuta
Czy Polsce i światu grozi potop opakowań / Danuta Kropaczewska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 257-260              Scenariusz audycji radiowej.
201. Kurnicka, Anna
Dzień Europy. Poczta Polska... Jak to się zaczęło? : scenariusze przedstawień dla gimnazjum i liceum / Anna Kurnicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 86 s.       Sygnatura: 66501
202. Lasota, Ilona
Tespis-ek w szkole czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007. - 296 s. ; 21 cm. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!").  Sygnatura: 63920
203. Łazikiewicz, Anna
Na planecie grzeczności : propozycja scenariusza przedstawienia teatralnego / Anna Łazikiewicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 4, s. 13-14 Dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
204. Łozińska, Stanisława 
"Dziady": trawestacja utworu Mickiewicza / Stanisława Łozińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1996, nr 4, s. 19-21
205. Łozińska, Stanisława 
"Wesele": trawestacja utworu Stanisława Wyspiańskiego / Stanisława Łozińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s.15-17
206. Machura, Wiesława
Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 71 s.   Sygnatura: 56444,56445,56446
207. Machura, Wiesława
Z księżycem we włosach : spotkania Poezji z Gramatyką / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 110 s.                  Sygnatura: cz56673/XLVI, 56674
208. Maj, Agnieszka
Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. - 189, [3] s.                              Sygnatura: 64327
209. Marcinkowska, Aleksandra
Teatr młodego aktora / Aleksandra Marcinkowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2010. - 153 s.    Sygnatura: 66474
210. Michalska, Beata
W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych / Beata Michalska, Anna Stańczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. - 152 s.  + 1 CD
Sygnatura: 65127
211. Mida, Barbara
Jest taki kwiat: projekt inscenizacji baśni ks. Mieczysława Malińskiego / Barbara Mida // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. -1994, nr 5, s. 29-34
212. Mida, Barbara
"Sztuka podpowiadania": scenariusz oparty na fragmentach powieści Kornela Makuszyńskiego "Bezgrzeszne lata" / Barbara Mida // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. - 1991/1992, z. 1-2, s. 134-138
213. Nieprzebrzmiałe echo poezji Mickiewicza : scenariusze uroczystości i imprez szkolnych w 200-lecie urodzin Poety. - Goleszów : Wydawnictwo "Innowacje", 1998. - 403 s.   Sygnatura: cz57771/XLVI
214. Pałęcka, Teresa
Dzieje nauki : scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego / Teresa Pałęcka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 20-21  Starożytność, średniowiecze, oświecenie, przyszłość. M.in. wynalazek druku, KEN. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
215. Piecha, Krystyna 
Strucla z makiem : sztuka bożonarodzeniowa / Krystyna Piecha // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s.86-93
216. Pietrzak, Małgorzata
Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla: amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004. - 147, [1] s.
Sygnatura: 62479
217. Pińczuk, Bogumiła 
Świtezianka: parodia utworu Adama Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 30,31
218. Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. - Kielce : Wydawvictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - 198 s.       Sygnatura: cz56437/XLVI, 56439
219. Poturalski, Grzegorz
Nasz MITing : scenariusz przedstawienia / Grzegorz Poturalski, Daria Witwicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 9,s. 24-26
220. Przybysz, Teresa 
Posłuchaj, nadchodzi XXI wiek : widowisko w formie mini-musicalu:(proste teksty uzupełnione znanymi utworami muzyki popularnej oraz tańcem) / Teresa Przybysz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 11, s.8-9  Materiały dla klas starszych szkoły podstawowej.
221. Rojek, Maria  
Naiwny lisek : wstrząsający ekologiczny dramat niepedagogiczny w dwóch aktach / Maria Rojek // AURA. - 2006, nr 1,dod. ekol. nr 136, s. 3-7
222. Rogalewska, Wanda
Klasyfikacja trójkątów i nie tylko: scenariusz lekcji teatralnej / Wanda Rogalewska // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2000, nr 9, s. 15-16
223. Scenariusze na cały rok ... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 198 s.  Sygnatura: cz 55781/XLVI

224. Scenariusze na cały rok ... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 1 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 141, [3] s.
Sygnatura: cz55780/XLVI
225. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / red. Krystyna Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003. - 166, [ 1]  s.           Sygnatura: 64522
226. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / red. Krystyna Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004. - 147 s.                     Sygnatura: 64523
227. Sikora, Aleksandra 
Decyzja należy do ciebie : scenariusz inscenizacji / Aleksandra Sikora // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 11, s.30-31 Oparte na pomyśle programu TV; temat : znaleziony w parku portfel z pieniędzmi
228. Trzcińska, Danuta 
Poszła w las nauka: projekt inscenizacji wg utworu Jana Brzechwy / Danuta Trzcińska, Zofia Słaba // PORADNIKBIBLIOTEKARZA. - 1996, nr 1, s. 28-31     Dla klas IV-VIII.
229. Uroczystości szkolne (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydaw.Bea-Bleja, 2000. - 244 [1] s.        Sygnatura: cz59706/XLVI
230. Warchałowska, Hanna
Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna Warchałowska. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2010. - 232 s.     Sygnatura: cz66442/XLVI, 66443
231. Wątorek, Agnieszka
Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) /Agnieszka Wątorek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - 124, [1] s.
Sygnatura: cz63304/XLVI, 63305
232. Wieczorek, Małgorzata
Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004. - 144 s.   Sygnatura: cz65128/XLVI, 65129
233. W objęciach Melpomeny [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2006]. - 1 płyta CD)         Sygnatura: 174CD
234. Wojcianowska, Elżbieta 
Z telewizorem trzeba rozważnie : tekst kabaretowy / Elżbieta Wojcianowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 17   Dla starszych uczniów szkoły podstawowej.
235. Zapraszamy do Szkolnego Teatru : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / red. Elżbieta Gałczyńska. - Płock : Wydaw."Korepetytor", 2001. - 218 s.    Przeznaczone dla szkół średnich.                            Sygnatura: 59691

 

Źródła : katalogi kartoteki zagadnieniowe PBW
Zasięg chronologiczny: książki – 1980 do 2010, artykuły z czasopism 2000 do 2011
Ilość opisów:  235


Nowy Sącz  2011 kwiecień

 
Projektowanie stron internetowych